AKÉ SÚ ĎALŠIE INFORMÁCIE O UTAJENÝCH UDALOSTIACH MEDZI NACISTAMI A USA v rokoch 1930 - 1945 ? ... Eisenhower, projekt "Alternatíva 3. a lety na Mars" ... (6. časť)

03.04.2023

Váženým čitateľom, ktorých zaujíma táto téma, ešte predtým, než začnú čítať dnešný článok pripomíname, že všetkých 24 článkov na tému utajenej histórie nacistov a ich spolupráce s americkým establishmentom, je vhodné si prečítať postupne od začiatku, kvôli prehľadnosti. Prvý článok bol zverejnený dňa 29. novembra 2022 na našom webe a nájdete ho v časti História nacistov. Pokiaľ sa nám podarí, budú tieto informácie uvedené aj v knižnej publikácii s rovnomenným názvom Utajená história nacistov ...

Dnes pokračujeme ďalšou časťou článku na tému operácií a utajovaných projektov amerického Establishmentu, nadväzujúcich na operáciu Paperclip či Alsos. V článku zo dňa 29. marca 2023 sme písali okrem iného o tom, že : 

Po ukončení studenej vojny medzi USA a SSSR došlo k určitému zmierneniu napätia, Kongres oficiálne zastavil tieto mimoriadne nákladné projekty, avšak CIA bez jeho vedomia v projektoch pokračovala, pričom finančné krytie bolo opäť z čiernych fondov tvorených predajom drôg a zbraní. Ročne tieto projety stáli viac ako 1,25 bilióna dolárov, čo bolo zhruba 25 % HDP USA a podľa účastníkov projektu to poukazuje jednoznačne na úroveň "šedej a čiernej ekonomiky" v USA.


Presné umiestnenie všetkých podzemných komplexov nie je úplne presne známe, uviesť možno nasledovné z amerických zdrojov : Amarilo v Texase, Braxton v Missouri, Dougway v Utahu (je prepojená so základňou Groom Lake), Dulce pri Achuleta Mesa v Novom Mexiku, Los Alamos v Novom Mexiku (podzemná vedecko - výskumná základňa), Mercury v Nevade (mnohopodlažný špeciálne vybavený komplex), Deep Springs v kalifornii, Datil, White Sands v Novom Mexiku, I.T.T. Corporate v New Yersey (podzemný komplex v ktorom je hlavný stan ITT a terminál umožňujúci prístup do ostatných podzemných základní), Montauk Point na Long Islande (osempodlažný podzemný komplex pod bývalou leteckou základňou), Lancaster v Kalifornii (podzemný vojensko - priemyselný komplex), Langley vo Virginii (hlavný stan CIA v sedempodlažnom podzemnom komplexe), Page v Arizone (zrejme podzemná hydroelektráreň), Reno v Nevade, Mount Granite, Mount Hood v Kretone, Mount Lassen v Kalifornii, Mount Weather vo Virginii (Hlavný stan FEMA), Salt Lake v Utahu, St. Paul v Minnesote, Twenty - Nine Palms, Death Valley, Edwards AFB, Bishop, Mojave Desert v Kalifornii, Ute Montains v Utahu, White Mountains, Superstitious Mountains v Arizone a mnoho ďalších ...

...........

Dnes pokračujeme ...

(Poznámka na úvod : Pokiaľ veríte iba tomu, čo vidíte a počujete v mainstreamových médiách, prosím nečítajte ďalej, zapnite si radšej Markízu, alebo chojte s deťmi do prírody ...)

V roku 1957 v prísne utajenom režime poveril prezident USA Eisenhower elitársku intelektuálnu skupinu v USA s názvom The Jason Society, ktorej členovia boli súčasne členmi amerických nacistických Bonesmanov - Iluminátov (Order of the Quest), ale taktiež členmi Rady pre zahraničné vzťahy (Council of Foreign Relations, CFR), nazývajúci sa aj "Múdri muži", aby vypracovali návrh riešenia katastrofálnej situácie silne ohrozujúcej existenciu ľudstva. Táto skupina pripravila štyri Alternatívy riešení.

V čom spočívala Alternatíva 3, ktorú dostal na stôl prezident Eisenhower od predstaviteľov Jason Society ?

Vzhľadom k rozsiahlejšej problematike, ktorú zahŕňala Alternatíva 3, budeme o nej písať v tomto článku a ešte v ďalších dvoch pokračovaniach. Podstatou tejto alternatívy malo byť vytvorenie podzemných kolónií na Mesiaci a najmä na Marse. Áno, čítate správne, na Mesiaci, ktorý je na orbite našej Zeme a na Marse, ktorý je planétou našej Slnečnej sústavy. Zdá sa vám, žeby to bolo pritiahnuté za vlasy? Možno, pre niekoho určite. Nacisti a Deep state predsa boli "tí, ktorí sa považovali za vyvolených", nadradená rasa na Planéte Zem, takže nemali žiadne zábrany, chceli byť bohorovní, nesmrteľní, prečo by nemohli lietať na Mesiac a na Mars? Žiadny problém.

Pentagon a tajné služby opakovane disponovali informáciami od viacerých bádateľov a vedcov, že Planéte Zem hrozí koncom 20. storočia kataklyzma v dôsledku kolízie s nebeským telesom (planétou nazývanou Nimiru, vo viacerých dokumentoch má táto planéta aj iné označenia), ktoré sa má bezprostredne priblížiť k Zemi. Spolok The Jason Society, navrhoval pre prezidenta Eisenhowera všetky štyri alternatívy riešení. Je potrebné si uvedomiť, že nacisti, ktorí sa infiltrovali do všetkých špičiek USA prostredníctvom projektov Paperclip a Alsos, nemali žiadne zábrany a ľudské bytosti považovali za nepotrebné, resp. vhodné len ako otrokov. 

Práve z tohto titulu v rámci Alternatívy 3 bolo navrhnuté, že je potrebné vybrať pre prežitie spoločenskú elitu technokratov. Práve týchto technokratov zastupovali Ilumináti, najlepší špecialisti v rôznych oboroch technológií, najmä lekárov, vybranej elity Pentagonu, USA establishmentu, a potrebný počet obslužných a pracovných síl, skôr otrokov. Že to bolo neľudské riešenie ? Áno, ľudskosť bola nacistom a štruktúram Deep State vždy cudzia. Predstavte si, že prezident Eisenhower získal pre túto Alternatívu 3 dokonca aj súhlas Kongresu. Následne sa však začalo diať čosi čudné ...

Zrazu sa prestalo počítať s tým, že pre prežitie bude vybraný skutočný výkvet ľudstva, bez ohľadu na rasu a vyznanie, ktorý by zaistil pokračovanie existencie ľudského druhu. Namiesto toho sa uskutočnilo tajné stretnutie britských a amerických emisárov v ponorke pod arktickým ľadom v prvej polovici roku 1958, kde bolo dohodnuté, že Alternatíva 3. bude výlučne britsko - americký projekt záchrany mocenskej, politickej, finančnej a hospodárskej elity, ktorú tvorili špičky Iluminátov. Aj v Deep State a USA establishmente boli teda premiešané nacistické skupinky rovní než rovnejší. Nikomu sa nedalo veriť, oficiálne štruktúry vlády USA boli v podstate len akési torzo. Hlavná skupina projektu boli Skull & Bones a Order of the Quest a britský "Kruh" (Circle).

Toto rozhodnutie sa nieslo presne v intenciách novej politiky globálnej integrácie v rámci Nového svetového poriadku (NWO), ktorú presadzovali dve hlavné formácie amerických Iluminátov Skull & Bones a Order of the Quest (Black Monks). Krycia spoločnosť pre tento projekt bola Space Research & Development. Tieto informácie pochádzajú z viacerých zdrojov výzvedných služieb, jeden z anonymných agentov je známy pod menom Trojan. Niektoré zdroje ho považujú za dvojného, či trojného agenta, podobne ako bol na anonymné zákazky stavaný aj tzv. "Šakal". Kto zaplatí, pre toho robím.

Prezident Eisenhower bol tiež jednou z persón, ktoré "hrali na viac strán", teda presnejšie povedané ktosi ho mal jasne zaveseného na nitkách. Bolo to dosť vysoko napojené, frekvencie temnej energie ukazujú na vyššiu astralitu, než je bežný človek schopný odhaliť, podobne ako tomu bolo aj u Hitlera. Musíte mať slušné priaznivé vyladenie ľudskej bytosti, aby ste dokázali "vidieť", čo za zlo, temnotu za takýmto človekom stojí. Kvôli tomu, aby bol zebezpečený dohľad nad predmetnou operáciou a jej riadením, bola na tajný rozkaz Eisenhowera vytvorená supertajná špeciálna služba NRO (National Reconnaissance Organisation), ktorá bola umiestnená spolu s výkonnými zložkami NSA a DF (špeciálne tímy Delta Force) na vojenskej základni vo Fort Carsone v Colorade.

Dnes je možné bez akýchkoľvek pochybností s pravdivosťou minimálne viac ako 95 % uviesť, že táto formácia NRO + NSA + DF, zmienená v predchádzajúcom odstavci, bola prostredníctvom krycej zložky organizácie MAJI (Majestic Agency for Joing Inteligence), priamo napojená na temné mimozemské entity Gizeh Intelligence (združených v temnej aliancii Orion Empire), o čom existuje množstvo utajovaných materiálov rôzneho charakteru, videozáznamy a dokumentácia rôznych tajných služieb. Zdrojovanie bude uvedené v jednej z pripravovaných kníh, ktorú predstavíme v blízkej budúcnosti.


V tomto smere zohrali významnú úlohu výzvedné a tajné služby ZSSR, ktoré mali činnosť Deep State detailne zmapovanú ako na tanieri. Existovali (a existujú) totiž aj také "priaznivé" mimozemské entity, ktoré svojou činnosťou varovali ľudskú civilizáciu pred temnými mimozemskými entitami, a práve tieto skupiny mali napojenie na channelingové ľudské médiá v ZSSR. Už koncom roku 1959 boli zahájené projekčné a prípravné práce a v roku 1960 - 1961 mali ZSSR a USA začať s výstavbou dvoch podzemných základní na Mesiaci. Túto informáciu potvrdzujú zdroje a archívy štyroch na sebe nezávislých tajných služieb, MI6 nevynímajúc. Pre niekoho možno kamufláž, pre niekoho hra na slepú babu, kto z koho.

Prvá mesačná základňa bola nazvaná Archimedes Base, druhá Cassini Base. Archimedes Base bola projekčne určená ako prestupná stanica pre lety na Mars. Jedna z informácii tajných služieb USA, ZSSR (KGB a ďalšie) hovorí, že základňa Archimedes Base, bola na určitý čas vyradená z prevádzky sabotážnou akciou a v dôsledku určitých vojenských operácii. K sabotáži došlo tak, že do jej ochrannej energetickej a atmosferickej bubliny narazil transportér, ktorý viezol na Mars 155 osôb označených ako "Batch Consignements", inak povedané otrokov. Pri tejto sabotážnej akcii prežilo iba päť vedcov a dvaja otroci, ktorí sa v čase zrážky nachádzali v oddelenej vzduchovej komore. 

Opätovná výstavba základne Archimedes Base trvala viac ako 2 roky. Najväčšie výdobytky modernej vedy viedli pri opakovanom projekte realizácie výstavby základne Archimedes Base k tomu, že bola ochránená veľmi silnou a odolnou bublinou so špeciálnou technológiou vyrobeného nepriestrelného skla (viď kvalitné nepriestrelné autá vo filmoch o agentovi 007 Jamesovi Bondovi), pričom bola úplne hermetizovaná. Čo bolo dôležité, vnútorný priestor bol rozdelený na tri samostatné sekcie, ktoré boli vyhradené pre jednotlivé skupiny ľudí, určených k ceste na Mars.

Ako vyplýva z informácii zistených z duchovných telepatických komunikácii viacerých osôb na planéte Zem, podopretých aj uniknutými prísne tajnými informáciami zo CIA a Pentagonu už pred viac ako 25 rokmi (pochopiteľne všetkými kompletne popieranými), prvý let zo Zeme, resp. Mesiaca na Mars s americkou posádkou z NSA prebehol úspešne "údajne" dňa 22. mája 1962. Všetko riadila špička Deep State, teda nacistických pohlavárov infiltrovaných prostredníctvom germanizácie do vládnych špičiek USA aj Britov. Na Zemi o tom vedelo pár ľudí, ktorých zrátate na prstoch dvoch rúk. Nie je známe, aká dopravná technika bola presne použitá, vieme len toľko, že išlo o antigravitačný pohon a použitie "umelo vytvorenej" červej diery. Informácia, ktorá unikla z riadiaceho strediska letov znela nasledovne: "Po dosiahnutí Marsu, teplota na Slnkom ožiarenej strane prestavuje 4 stupne Celzia, atmosferický tlak 704 mb, máme vodu aj dostatok vzduchu ...".

Ďalšie opakované duchovné komunikácie s pamäťovými jednotkami polí Planéty Zem, ktoré boli prijaté telepaticky viacerými osobami na Zemi, aj z úrovne tzv. "Andromedskej rady Svetla", došlo k úplne prvej výprave na Mars už v marci roku 1959, kedy bola vyslaná na Mars skupina prieskumníkov v počte 29 osôb, vybavená mimozemskou technológiou do "lyranskej oblasti" nazývanej Cydónia. O tejto oblasti a jej prieskumoch sa môžete dočítať veľmi podrobné informácie ako prieniky viacerých vedných oborov v knihách, ktoré nájdete v našom e - obchode : Dve Tretiny ... Dejiny Našej Galaxie a Mimozemská Inteligencia a Cesta na Mars. 

POKIAĽ NÁM NAPÍŠETE E-MAIL (ariadneknihy@gmail.com) SO ZÁUJMOM O KTORÉKOĽVEK DVE KNIHY ZO ŠTYROCH UVEDENÝCH V TOMTO ČLÁNKU, BUDETE ZARADENÍ DO LOSOVANIA, KTORÉ PREBEHNE 12. APRÍLA 2023 (Deň kozmonautiky pri príležitosti 1. letu do Vesmíru J. Gagarina v roku 1961), KDE MÔŽETE ZÍSKAŤ ZĽAVU až 40 % Z CENY !!!

Čo bolo výsledkom tejto prieskumnej misie, čo je o tom známe? 

Výskumníkom sa podarilo na Marse nájsť vstupy do rozsiahleho podzemného komplexu, tiahnúceho sa do vzdialenosti 190 km, ktoré malo na niektorých miestach až 3 podzemné podlažia, najväčšia hĺbka predstavovala 10 km. Postupne boli do tejto oblasti privezení aj ďalšií ľudia a aj stavebná diviízia firiem Bechtel Corporation, A. A. Mathews, PSI  Corps. Následne technický, vojenský personál a vedecké tímy s rodinami. Celý komplex bol obývaný približne 300.000 ľuďmi a bol nazvaný Base Eva. Prosím nechcite vedieť pôvod otrockej rasy, ľudských bytostí "nižšej kategórie". Nie je to dôležité. O niečo neskôr bol vybudovaný aj ďalší komplex v oblasti Hellas Planitia a to opäť na miestach, kde sa už v tom čase nachádzali pôvodné ruiny starého lyranského mesta ...

Ďalšie podrobné informácie aj o výskumoch Marsu, ktoré boli zistené z tajných archívov SS a ďalších utajovaných dokumentov NASA, NSA, rôznych tajných služieb za posledných 50 až 70 rokov, týkajúce sa projektov Deep State s názvom Alternatíva 1 až Alternatíva 4, o ktorých mal vedomosť aj prezident USA Eisenhower, budeme písať v ďalšej časti.


Prečo v roku 1971 sonda Viking Orbiter zistila v atmosfére Marsu veľké množstvo ozónu, ktorý môže vznikať výlučne z kyslíka? Prečo zistila táto sonda v oblasti Noctis Labyrinthum aj veľké mesto s kopulovitými stavbami? Prečo existuje mnoho utajovaných informácii o výskume Marsu, o ktorých ľudia nevedia? Prečo sa to ľuďom tají? 

Prečo žijeme vo falošnom svete? Prečo takmer každý na Zemi klame (česť jedincom 0,5 promile z počtu ľudskej civilizácie)? Prečo aj alternatívne médiá (ktoré sa tvária ako strážcovia spravodlivosti a čestnosti a mali by vyvažovať a čistiť mainstreamové toxíny), často podporujú verejne prezentovanú preukázateľnú lož

Kľúče vyviazania sa zo zacyklenosti sú v príncípe identické, môžu byť napríklad ako odpoveď na otázku : Prečo nám klamú politici, vlády na Zemi, na Slovensku, aj inde ? ... vždy ide o peniaze, prospech, ego, a získavanie neoprávnených výhod na úkor iných bytostí, ide doslova kradnutie energie a je úplne jedno, či je vedomé, alebo nevedomé ... pred energetickým vyrovnaním nikto neujde a je jedno, či je to politik, farár, kňaz, vedec, podnikateľ či robotník ...

Práve fakt, že drvivej väčšine ľudí je jedno, či sú čestní, pravdiví, alebo nie, či vôbec aspoň smerujú tendenciou k pravdivosti, etike, žijeme vo svete faloše. Každé nepravdivé konanie vychyľuje od svetla a teda v podstate priťahuje zlo vo väčšej, či menšej miere, parazituje a pôsobí proti harmónii života ...

.......................

Na úplný záver dovoľte trošku z iného súdka. Prišiel nám impulz, ktorý poukazuje na určitú výnimočnosť duchovnej a mravnej iniciatívy ako latentnej sily Slovákov, ich potenciálu, ktoré driemu v našich vnútrach veľmi hlboko. Je to súčasť tzv. "národnej duše", ktorá má byť vedená z duchovných sfér svetla, pravdy, lásky a krásy, aby rozkvitla. Skúsme sa nad nasledujúcimi citátmi zamyslieť ... prečo myšlienky a princípy, ktoré boli nosnými pre sofiologické štúdie koncepcie slovanskej a slovenskej integrálnej vedy a múdrosti dnes nepoznajú dospelí ani mládež?! 

Ide napríklad o citáty štúrovcov Petra Kellnera - Záboja Hostinského (1. citát) a Jozefa Miloslava Hurbana (2. citát), zo zdrojov ich diel Orol tatránski (1), Slovenskije pohľadi na vedi, umeňja a literatúru (2), z rokov 1846, 1851 :

"...Sláva Minerve Tatranskej", "Slovenskej Aténe", alebo "zlatojasnej kráľovnej zámku vedy slovanskej", šťastný ten, kto tejto hviezdy videl vlastným Ducha okom, bo videl on nebeskú devicu - pravdu...".(1) "...Slovanstvo verí za to, že v ňom je to jedno oko duchovnô, ktorô nemau žiaden národ pred ním žijúci ..."(2)© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, apríl 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, apríl 2023

https://www.ariadneknihy.sk/