AKÉ SÚ ĎALŠIE INFORMÁCIE O UTAJENÝCH UDALOSTIACH MEDZI NACISTAMI A USA v rokoch 1930 - 1945 ? ! (3. časť)

20.03.2023

Dnes pokračujeme treťou časťou v téme, ktorú sme začali článkom zo dňa 9. marca 2023, kde prinesieme ďalšie zaujímavosti pravdivého poznania minulosti, ktoré sa v školách neučia. Temný vplyv nacistov, ktorý vidíme aj v súčasnosti nielen na Ukrajine, ale v rôznych častiach sveta, je potrebné pochopiť do hĺbky, až do detailov šialenstva, o ktoré sa opierali vo svojej zvrátenej filozofii, nadradenosti a neľudskosti. 

Aj na Slovensku nám za posledné 3 roky predviedli rôzne obludné monštrá vedené temnou stranou sily z duchovného pozadia sveta, ktoré majú fyzickú podobu človeka, v politike, štátnych funkciách, právnických povolaniach, čo to je fašizmus, ako totalitárna demokracia v praxi vytvára "platné" legislatívne rámce, ktoré bez problémov zničia ľudskú dôstojnosť a život, vidinou zisku, chorobnej túžby po moci. 

Konkrétne temné bytosti, ktoré vyložene škodia Slovensku a jeho občanom, vrátane opatrení smerujúcich k poničeniu Života, Zdravia, ľudskej dôstojnosti, základných ľudských práv, v politike, atď, napĺňajú charakter nacizmu a fašizmu, svojmu trestu neujdú. Žiaľ, že na Slovensku máme značné množstvo obmedzených ľudí, hlúpych, najmä ľudsky hlúpych ľudí, s veľmi nízkou úrovňou poznania a Vedomia, ktorí svojim životom iba škodia a znižujú kvalitu a frekvenciu kolektívneho Vedomia, teda podporujú degeneráciu vývoja, fungujú totiž na "autopilota", bez toho, aby vedeli prečo sa narodili na Zemi.

Áno, na Slovensku stále fašizoidné praktiky silnejú a nadobúdajú stále temnejšiu podobu. Pokiaľ váženého čitateľa zaujíma celostný prehľad tém utajovanej histórie nacistov a ich spolupráce pri vytváraní štruktúr nadnárodného kriminálneho syndikátu, Easter Establishmentu (Deep State), je vhodné prečítať si všetkých 21 článkov na túto tému, ktoré sme začali zverejňovať na našej webovej stránke 1. decembra 2022 (nájdete ich v časti História nacistov pre registrovaných čitateľov), prípadne si zakúpiť knihy z nášho e - obchodu. Ide o množstvo informácii, ktoré sa v školách neučia, budeme postupne prinášať stále ďalšie pre pravdivé poznanie.

.............................

Pripomeňme si záver druhej časti článku na túto tému zo dňa 14. marca 2023 : 

Pokiaľ chceme osvetliť najväčšie hlbiny temnoty nacistov a jej duchovného pozadia počas 2. svetovej vojny, existujú veľmi utajované archívne záznamy, týkajúce sa fenoménu označovaného kódove ako Schwarze Sonne (Čierne slnko). Z týchto materiálov jasne vyplýva, že Karotechia získala informácie o existencii mystického fenoménu Schwarze Sonne, čo mal byť čiernošedý kameň s intenzívnou fialovou fluorescenciou, známy pod menom Schwarzen Stein.

Hovorievalo sa, že zasvätený v tomto smere, získaval moc božského vedenia a nesmrteľnosť. Podstata tohto kameňa spočívala zjednodušene povedané, v esencii a emisii zvláštnej energie, majúcej vysokú biologickú aktivitu na molekulárnej a submolekulárnej úrovni, ktorá uvoľňovala blokácie "spiacich génov" ľudskej DNA a odstraňovala zásadné degenerácie zakotvené v DNA pôsobením temnoty na človeka dlhé veky.

Dnes už jednoznačne vieme (vedecké špičkové výskumy to potvrdzujú), že pre otváranie nových priaznivých sekvencii DNA (genetického programu) "nových genetických priaznivých kódovaní nukleotidov, tripletov (kodónov) DNA", nie je potrebný žiadny kameň. Je potrebné postupne a prirodzene zvyšovať frekvenciu svojho priaznivého naladenia. To sa dá prostredníctvom každodennej práce na sebe, aby sa v prvom rade zvyšoval etický a mravný vzostup - čistota energie naladenia u ľudskej bytosti a v rovnováhe s tým aj nové tvorivé schopnosti. Inak nie je možné, aby sa ľudská bytosť stala súčasťou priaznivého vývoja vzostupnej evolúcie a ľudská civilizácia na Zemi ako celok bude mať sústavne tendenciu eschatologického vývoja ...

..........................

Dnes pokračujeme ďalšou časťou na túto tému o tom, aké boli temné úmysly Hitlera, prichádzajúce z temných hlbín duchovného pozadia sveta v súvislosti so židovskou otázkou a českou otázkou ?

Pokiaľ ideme stále hlbšie v rámci pravdivého poznania minulosti, veľmi zásadnou otázkou je pochopenie temných úmyslov Hitlera a nacistických špičiek, ktorými boli vedení z duchovných sfér pri svojich zverstvách ako nadradená rasa, ktorá chcela ovládnuť Planétu Zem. Pretože aj v súčasnosti sú tieto prvky viditeľné na Ukrajine, kde sa nachádzajú státisíce nacistov, či neonacistov. O týchto princípoch sa opakovane zmieňujeme aj v našich viacerých reláciách podcasty

V rámci nacistických okultných temných princípov, bola podľa vzoru "Artušových rytierov okrúhleho stola" vybratá skupina ezoterikov zasvätených podľa pravidiel rádu Karotechia a tá ustanovila tajný rád Herren vom Schwarzen Stein, ktorý býva niekedy nazývaný Čierny rád SS, alebo Rád Čiernych rytierov SS. Signatura "SS" v tejto súvislosti znamená "Schwarze Sonne", nie Schutzstaffeln. Čierny rád SS mal veľmi úzku väzbu na rád Karotechie, laici ho často nazývajú "rádom Karotechie".

Hlavným poslaním tohto rádu bolo nájsť Schwarzen Stein, čo sa však nepodarilo ani do konca vojny. Nacistickým ezoterikom bolo veľmi dobre známe, že držba tohto kameňa, by zaručila Tretej ríši nielen dlhodobú existenciu, ale aj neobmedzenú moc nad vedomím ľudí. Práve o to väčšia bola nutkavá psychóza nacistov.

Preto je veľmi nebezpečné, keď aj v súčasnosti poniektorí ľudia, ktorí sa nestarajú o svoju vnútornú čistotu a svoju duchovnú zložku bytosti (je im to smiešne), chcú vysvetľovať druhým, čo je správne, chcú kontrolovať, či politici robia prácu v prospech ľudí, pritom sami to totiž nevedia, čo je dobré, v skutočnosti sú pokryteckí a ovládnutí temnými štruktúrami, bez toho, aby o tom vedeli. Ich "rozum" či intelekt je až priveľmi obmedzený.

Odkiaľ čerpali nacisti informácie týkajúce sa dôležitosti kameňa, o ktorom sme písali aj v predchádzajúcich častiach s názvom Schwarzen Stein ?

Tibetskí mnísi a tantrici z viacerých kláštorov zaoberajúci sa vysokými úrovňami čiernej mágie (konkrétna vetva), ktorých Himmler navštevoval, veľmi presne popísali kameň, nacistami nazývaný Schwarzen Stein, ktorého jeden úlomok mal byť ukrytý na posvätnom mieste kdesi v Čechách. Toto bolo pre nacistov ako modla. Práve preto určil Hitler ako jednu z hlavných tajných priorít obsadenie Čiech, jeden z hlavných cieľov nemeckej expanzie. Uvoľnenie cesty na východný front obsadením Čiech (Mníchovská zrada) a Slovenska, bolo len sekundárnou prioritou. Práve preto boli okultné ciele vysoko utajované. Podľa veľmi tajných Hitlerových spisov, všetko, čo sa dialo v rokoch 1936 - 1939, bolo v podstate určitou krycou zástierkou, pre fanatické ciele Hitlera a špičkových nacistov ako ovládnuť planétu Zem. 


Čo to bol za posvätný kameň, ktorého úlomok sa mal nachádzať v Čechách ?

Ide o mystický posvätný kameň s názvom Čintámaní, predstavujúci stredobod najvyššieho stupňa zasvätenia u árijských mystérii. Čintámaní je slovné spojenie v sánskrte, v preklade znamená "drahokam ovplyvňujúci vedomie človeka". Kameň bol zverený kmeňu Čintovia, ktorí obývali svoju pôvodnú pravlasť Boiothia, ako jeden z ostrovov severnej ríše Hyperborey. Podľa viacerých zdrojov poznania, Čintovia boli súčasťou árijských kmeňov Nýsov, sú považovaní za predchodcov dnešných Čechov, pričom ich dávni praotcovia sa nazývali Boiothovia, či Boiovia.

Hlavnú úlohu, ktorá spočívala v nájdení Schwarzenn Stein (posvätného kameňa) v Čechách dostal Hitlerov prvý zástupca Reinhard Heydrich. Pre Heydricha mal Hitler špeciálnu slabosť, čo mu závidelo mnoho nacistov. Heydrich bol menovaný prvým komturom (prvým rytierom) rádu Herren vom Schwarzen Stein, krátko predtým, ako bol Heydrich vyslaný do Čiech.

                                                          snímka - Praha - Vyšehrad

Hlavný dôvod nenávisti nacistov voči Čechom, Slovákom, podobne ako aj voči Hebrejcom, na základe tajných spisov z archívov SS a Gestapa, čo bolo opakovane potvrdené aj z duchovných sfér spočíval v tom, že nacisti lipli na informáciách od tibetských mníchov zaoberajúcich sa čiernou mágiou o tom, že počiatok tejto nenávisti je niekde vo veľmi dávnej minulosti, kedy sa v určitom bode svojej histórie stretli - zrazili proti sebe záujmy Ásov (praotcov Germánov) s Hebrejcami a následných udalostí ...

Hebrejci totiž v dávnej minulosti obdržali mystické Thórove zbrane, odobraté porazenému Ódinovi (bohovi z čias dávnej ríše Hyperborey) a odmietali tieto zbrane vrátiť Germánom, ktorí sa považovali za právoplatných dedičov Ásov. Podrobne je možné tieto udalosti nájsť rozvedené v pozemských vojnách "Bohov a démonov" pred 25 000 - 20 000 rokmi, zachytených vo vzácnych prastarých spisoch, ktoré sme preštudovali, ako napríklad Mahábhárata a Rámajána. To by bolo výkladu na samostatnú knihu. Niekedy budeme písať aj o tom.

Okrem toho Hebrejci mali k dispozícii Kabalu, ktorú sústavne študovali a tým aj zdroje informácii veľmi dôležitých, strategického významu, smerujúceho k totálnemu ovládnutiu energie na Zemi, čo bolo Germánom upreté. Toľko principiálne stručne k nenávisti nacistov voči Hebrejcom ako "Bohom vyvolenému" národu.

Český národ, podobne ako aj Slováci (Slovania), majú svoje dejiny veľmi staré, oveľa staršie než si oficiálne historici v dnešnej dobe vôbec uvedomujú. Nemá význam niekoho presviedčať, keď je nevedomý a krátkozraký. Aj vysoké školstvo na Slovensku, je v tomto smere, česť všetkým výnimkám, na veľmi úbohej úrovni, čo sa týka pravdivosti poznania. Absentuje nielen pravdivosť a potreba zvyšovania pravdivého poznania architektúry súvislosti, ale aj aj schopnosť aplikovať transdiciplinárny prienik viacerých vedných odborov, tzv. celostná múdrosť. V prepájaní poznatkov rôzneho charakteru, spájaní, prienikoch vedných oborov, smerujúcich k stále vyššej úrovni pravdivosti, je ruská veda jednoznačne špička na Zemi. 


Tieto pravdivé, hlboko siahajúce dejiny, sú zistiteľné aj z duchovných zdrojov poznania (Planéta Zem a pamäťové jednotky Vesmíru, potvrdené viacerými osobami na Zemi), ale aj z písomných vzácnych prastarých textov najmä z Východu (Tibet, Rusko, atď). Treba si uvedomiť, že dejiny majú viac vrstiev, frekvenčne sa odohrávajú na rôznych úrovniach aj vo vzťahu k času. Pre lineárne vnímanie času, je preto potrebná aspoň taká úroveň Vedomia človeka, ktorá umožňuje pravdivé spracovanie udalostí. Asi ťažko pochopí pravdivo dejiny človek, ktorý si myslí, že američania prinášajú vo svete demokraciu a mier, pretože je jednoducho hlúpy a obmedzený.

Skryté dejiny českého a slovenského národa siahajú až niekde dávno do minulosti v oblasti Tarimskej panvy, Kaukazu, jedna časová úroveň hovorí o povedzme, okolo polovice prvého tisícročia. Tieto dejiny môžeme nazvať exoterické. Vyššie vrstvy dejín, ktoré môžeme nazvať "duchovné, či energetické", však hovoria o podstatne starších obdobiach. Napríklad zdroje starých franckých kroník ako je Moissacká kronika, anály kláštora Saint Amaud. Biele árijské kmene, ktoré prišli z Východu sa zaznamenali vo viacerých zdrojoch, kde hovoríme o časovo údajoch porovnateľných minimálne so Summerskými dejinami, Čínou, Egyptom, možno aj staršími. Dnes to nebudeme rozoberať, nie je to témou týchto článkov. V každom prípade je potrebné sledovanie duchovných energií a otlačkov minulosti a to je veľmi náročné.

Princíp tejto nenávisti nacistov, sú hlboké podvedomé nánosy, kde ide o strach z malých národov, ktoré majú vysoké obetavé duchovné úlohy. Zdôrazňujeme, že nepochopenie duchovnej úlohy vedie k nadradenosti a to je nebezpečné. Na oko malý národ s obrovskou latentnou vnútornou duchovnou silou, keď chcete národ "Bohom vyvolený" v srdci Europy, (i keď nepoužívame tieto označenia radi), môže zohrať veľmi dôležiú úlohu vo vývoji. Malé národy, ktoré vlastnia kameň "božskej sily", po ktorom prahol Hitler aj so svojou Karotechiou, boli odsúdené podobne ako Hebrejci k eliminácii, jednak Hebrejci, ale aj Češi a Slováci. Toto sú skryté duchovné pravdy, o ktorých samozrejme nikto nechce hovoriť. Pokiaľ je to niekomu smiešne, tak sa smeje zrejme na svojej obmedzenosti.

To je podobné, ako keď obyčajný jednoduchý človek, ktorý nemá majetok, sa dokáže napojiť na také úrovne poznania a pravdy, že nejaký arogantný zbohatlík, nešťastník s veľkým domom, autom a lietadlom ich nikdy nedosiahne. A to je to, čo dráždi, pretože vyššie pravdy vás vnútorne oslobodzujú z obmedzenosti a hlúposti, k tomu je však potrebná vnútorná vzostupná čistota ľudskej bytosti, aby sa dokázal napojiť na také sféry, pre ktoré nie je možnosť prístupu s obchodovaním a podplácaním. To sú duchovné úrovne a sféry, ktoré nedokážete skorumpovať.

Podstata Hitlerových a nacistických temných tajných plánov spočívala v eliminácii malých národov v srdci Európy, tzv. "vyriešenie židovskej otázky", ale aj "vyriešenie českej otázky" a vyriešenie "zbytočnosti Slovákov". Išlo v podstate o germanizáciu menšieho počtu detí, zo zmiešaných česko - nemeckých rodín, česko - slovenských rodín a slovensko - nemeckých rodín, bezohľadnej likvidácii bez sebemenšieho odporu (Lidice, Ležáky) a vyvezenie českého aj slovenského národa do Patagonie, povestnej svojim drsným klimatickým podnebím. Takto vlastne mali byť zničené národy "Bohom vyvolené". Hitlerove táraniny o sudetských nemcoch, ktorí boli utláčaní v Čechách a pod., boli od samého začiatku len kamuflážou, nikdy by sa totiž v skutočnosti Hitler neuspokojil len s anexiou území podľa mapy, ktorá bola súčasťou schválenej "Mníchovskej zrady". "Božská latentná vnútorná duchovná sila" Hebrejcov a súčasne aj u malých národov v srdci Európy (vrátane existencie "Božského kameňa"), boli skutočnou duchovnou príčinou, prečo sa rozhodli nacisti ich "odpratať" a eliminovať, nakoľko práve tieto tri národy (z toho dva v srdci Európy), mali byť podľa "Božieho zámeru" "Poslami svetla", aby chránili svojou úprimnou a čistou mravnou duchovnou silou Zem pred anektovaním temnými silami ZLA tohto Vesmíru. Možno sa to zdá neuveriteľné, ale taký bol pôvodný "Boží zámer" aj u Čechov aj u Slovákov, nuž vidíte kam sme to dopracovali ...

Nacisti, lipnúci na starej germánskej mytológii, sa nedokázali totiž ako pôvodné germánske kmene zmieriť so svojou porážkou, ktorá sa udiala vo vojne "Bohov a démonov", o ktorej sme už písali vyššie, v oblasti Kaukaz, Tarimská panva a chceli tieto územia anektovať ako svoju "pôvodnú pravlasť" opäť od Kaukazu, oblasť Malej Ázie, Čierneho mora, východnej Ázie, až po oblasť dávneho Summeru. Toto boli fanatické predstavy Hitlera, Himmlera a ďalších šialencov, v podstate ovládnuť celú planétu Zem, pričom Kaukaz považovali za nebeský trón germánskych bohov (Thóra, Ódina), ktorý ich spájal s ich predstavou domovskej vlasti Summi, ležiacej niekde v oblasti Aldebaran (súhvezdie Býka).

Mimochodom, nepripadá vám súčasnosť opäť, ako opakovanie infekcie nacistov z minulosti na Slovensku? O Čechách nehovoriac. Nie je náhodou, že na Slovensku je podstatne viac občanov sympatizujúcich s Ruskom, ako v Čechách. Nie každý jednotlivec je totiž na nízkej konzumnej úrovni amerického západného človeka, ktorému stačí pre život iba zarábať peniaze a jeho sloboda je len vo vonkajšej úrovni "možnosť podnikať a voliť".

Pre dokreslenie celého obrazu je na mieste spomenúť aj v poradí štvrtý temný stimul Hitlera. Bolo to obsadenie Egypta, pretože tu mali nacisti v pláne otvoriť a rozvinúť priamy kontakt s entitou Gizeh Intelligence, ktorej centrum ležalo hlboko pod Veľkou pyramídou. Tento cieľ malo splniť vojnové ťaženie Afrikakorpsu, ktorému velil generál Rommel. Keď sa nacistom podarilo anektovať Zem kráľovnej Maud a nájsť tam obrovské podzemné depoty Gizeh Intelligence, stratil druhý depot v Egypte význam. Preto Hitler na východnom fronte stratil záujem o Egypt a Afrikakorps nechal na pospas osudu. 

Kto pozná pravdivo duchovné pozadie sveta veľmi dobre vie, že Hitler robil veľa kamufláží, ktorými miatol nielen spojecov. Mal totiž podporu dosť vysokých frekvencií temných energii z duchovného pozadia sveta a dokázal manipulovať davy. Samotný Rudolf Steiner (predstaviteľ antropozofie) povedal, že v astrálnych úrovniach nedokázal zabrániť (bielou mágiou), aby sa Hitlerova temná sila prejavila aj v materiálnom svete, bolo to nad jeho sily. 

Všetky najtajnejšie princípy Hitlerovej stratégie opierajúce sa o temnú mytológiu, okultizmus a čiernu mágiu boli ním podrobne zdokumentované, spolu s Reihardom Heydrichom sa podelil aj o tie informácie, ktoré neprezdradil nikomu inému. Preto na záver tohto článku spomenieme jednu zaujímavosť. Pokúste sa zistiť vlastným bádaním vážení čitatelia, prečo niekedy v období vymedzenom obsadením Čiech a Moravy, pri začatí vojny s Poľskom, došlo k podivnej zmene Hitlerovej osobnosti. 

O čo išlo? Hitlerove psychotronické schopnosti (predvídavosť, schopnosť ovládania davu preberaním jeho astrálneho egregoru, mentálne ovládanie spolupracovníkov a pod.), sa zrazu vytratili, čo bolo sprevádzané zmenou Hitlerových celkových schopností a denných zvyklostí. Hitler prestal spolupracovať s Karotechiou, svojvoľne zmenil svoje hlavné strategické zámery, ktoré pôvodne počítali so spojenectvom jednak s Poľskom a najmä so ZSSR. 

Spojenectvo bolo nahradené strategickým zámerom oboch spojencov vojensky poraziť a zničiť. I keď porážka Poľska predstavovala totálnu prevahu Wehrmachtu, plán Barbarossa ako útok na ZSSR predstavoval absolútnu atrofiu Hitlerových psychotronických schopností, pretože aj napriek tomu, že Hitler sa pripravoval na prehliadku víťazných jednotiek Wehrmachtu na Červenom námestí v Moskve, skončil fatálnym zrútením nemeckého útoku na Moskvu a prvou ťažkou porážkou mrazmi zdecimovanej elitnej 10. armády Wehrmachtu pri Stalingrade.

Prečo sa to stalo ?


Pokračovanie nabudúce ... čo ponúkli nacisti prezidentovi USA Eisenhowerovi v súvislosti s operáciou Paperclip ?© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2023https://www.ariadneknihy.sk/