8. pokračovanie relácie s profesorom Jánom ŠAFINOM

08.05.2022

Vážení poslucháči, milí priaznivci, v časti podcasty pribudlo 8. pokračovanie relácie s profesorom Jánom Šafinom, ktoré sme pripravili. V tejto časti sme pohovorili o rôznych témach. 

Okrem osobnosti Vladimíra Solovjova a témy Sofiológie, sme hovorili aj o tom, ako ovplyvnil inšpiráciami Solovjov aj T. G. Masaryka, o súčasnosti, o Zdraví, o vplyve duchovnej čistoty na fyzické zdravie, o zaujímavých knihách, ale napríklad aj o Stalinovi, nebezpečnom vplyve mágie na človeka, prečo človek obrastený konzumom nedokáže rozvíjať intuíciu a rôznych zaujímavých témach :-).

                                    Vladimír S. Solovjov (28. január 1853 - 13. august 1900)


Pripravujeme pre vás aj ďalšie zaujímavé témy a relácie pre pravdivé poznanie minulosti, prítomnosti, Bytia, zmyslu života, prečo sme tu na zemi ...

Prajeme príjemný zážitok :-)

Na záver jedna myšlienka profesora Šafina : "Človek bez pamäti, nie je človek" (Prof. ThDr. Ján Šafin, PhD., 7. máj 2022, 8. pokračovanie relácie pre www.ariadneknihy.sk)


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022

https://www.ariadneknihy.sk/