Ján ŠAFIN - Od Konštantína I. po Konštantína XI. - Z dejín byzantského myslenia

Byzancia patrila medzi najvzdelanejšie civilizace v histórii, pričom pokračovala v ideáloch Hellady. Vzťah helénizmu a kresťanstva patrí medzi najzaujímavejšie a táto monografia je súčasťou poznania a prepojenia strateného dielika mozaiky historických súvislostí medzi antikou a renesanciou a sem patrí práve história Byzancie - Východorímskej ríše, časti zaniknutej Západorímskej ríše so sídlom v Konštantínopole.

Formát: A5    

Strán: 408                                 

15,00 €

Klasické vzdelanie už nie je kontinuálnou súčasťou nášho vzdelávacieho procesu a dlhodobo sa školstvo neuberá správne - smerom k priaznivému vývoju ľudskej civilizácie. Táto záujímavá a pútavo napísaná monografia môže byť skvelou pomôckou pre učiteľov dejepisu, filozofie. Zaradením tejto dôležitej témy oblasti histórie do vzdelávacieho procesu aj mimo "predpísaných" osnov môže vyučovanie určite len osviežiť a priniesť svetlo do mnohých oblastí vzdelávania a pochopenia súčasných udalostí. Veľký presah knihy súvisí s pochopením historických súvislostí a duchovného pozadia sveta, ako filozofia a teológia ovplyvňuje históriu.

O knihe nájdete audio aj tu: