Ján ŠAFIN - Od Konštantína I. po Konštantína XI. - Z dejín byzantského myslenia

NOVINKA - PREDPREDAJ (K DISPOZÍCII 15. februára 2023)

NOVINKA - PREDPREDAJ (K DISPOZÍCII 15. februára 2023)

Ak niekedy prídete do Ríma, okrem obvyklých pamätihodností skúste vyhľadať ulicu Via di San Sebastiano, konkrétne číslo 8. Nachádza sa tam malý kostol sv. Caesara di Palatina a hneď za ním stojí stará vidiecka vila z XV. storočia. Zaujímavá pamiatka renesančnej architektúry je umiestnená do takmer magického priestoru, nemého svedka mnohých závažných zmien. Už v rímskych časoch sa na jej mieste nachádzali verejné kúpele. V stredoveku medzitým postavená budova najprv slúžila ako seminár pri kostole vyššie spomínaného svätého, aby ju neskôr prestavali na nemocnicu. Avšak odhliadnuc od nespornej architektonickej pozoruhodnosti, pravdepodobne by splynula s mnohými inými hmotnými pamiatkami ľudskej zručnosti, na ktoré je Taliansko také bohaté, keby sa nezachovala pod názvom Casina del Cardinale Bessarione. Práve meno popredného byzantského učenca, nikejského metropolitu a nakoniec rímskeho kardinála, dodáva tejto pamiatke charakter symbolu jednej významnej epochy, ďaleko presahujúcej hranice európskeho časopriestoru... A prečo o tejto vile vôbec hovoríme? Predovšetkým kvôli jej symbolickému významu a aj dnes udivujúcej prítomnosti. V Ríme si totiž kardinál Bessarion prichystal to, čo Byzantínci po celé stáročia robili v milovanom Konštantinopole. Postavil si vilu pri mestských hradbách, jednu z prvých v modernom západnom svete. Táto sa stala trvalou spomienkou na starú, milovanú, no zhynúcu Byzanciu. Bola spomienkou na ríšu, ktorá sa nielen v ideálnom pláne, ale aj v bežnom živote obyčajného obyvateľa impéria usilovala o syntézu hodnôt, akú svet dovtedy nepoznal. Na ríšu, v ktorej nemal existovať protiklad medzi Aténami a Jeruzalemom, tak ostro vyhrotený ešte Tertulliánom, ani medzi Jeruzalemom a Rímom, a ktorá sa snažila dokázať, že práve ona je legitímnou pokračovateľkou rímskej štátnosti. 

Formát: A5                                      

25,00 €