ROZHOVORY NA RÔZNE TÉMY


Zverejnené: 27. mája 2023 (relácia v trvaní 2 hodiny)

Rozhovor s doc. ThDr. Václavom Ježekom, PhD, et. PhD o vzdelávacom systéme: dôležitosť vyváženosti, umenie chrániť si energiu a nedovoliť parazitovať iným bytostiam na sebe, význam autority vo vzdelávaní. Čo prevzalo naše školstvo z anglosaského vzdelávacieho systému - formu alebo obsah? Ako dokážu kandidujúci politici svoj charakter - maska alebo presvedčenie? Pretvárka v spoločnosti nie je iná ako tých, čo sa na politikov hrajú. Sme spoločnosťou poznania alebo civilizácie? V čom spočíva jeden z problémov VŠ systému?  Ako sa žije v Egypte alebo Etiopii? Predčí africké školstvo to naše - "civilizované"?

Jeruzalemský chrám, jeho história a eschatológia a vývoj tretieho chrámu. V čom spočíva význam jeho výstavby a obnovy? Žije ešte judaizmus ako náboženstvo? Dozviete sa mnohé z toho, na čo by ste sa možno radi opýtali ... 


Zverejnené : 22. apríla 2023 (relácia v trvaní 0 :57)

Rozhovor s prof. ThDr. Jánom Šafinom, PhD. o Veľkonočných sviatkoch - Svätej Pasche a konkrétne o Gregoriánskom a Juliánskom kalendári, aký je medzi nimi rozdiel a ako k tomu došlo, že existujú kalendáre dva. Je to dôkaz, že progresívci sú iní? ... rôzne ďalšie zaujímavé informácie, ktoré prinášajú svetlo na pravdu ... radikalizácie a občianske vojny, vojna proti Rímu v roku 66 a v roku 73 dobytie pevnosti Masada, ... dobytie Jeruzalema v roku 70 a zničenie Chrámu, ... podľa J. Flávia 2 milióny židov zahynulo násilnou smrťou ...


Zverejnené : 17. apríla 2023 (relácia v trvaní 1 :05) 

Rozhovor s Doc. ThDr. Václavom Ježekom, PhD, et. PhD, ... pilotná relácia o byzantológii, histórii, vzdelávaní, filozofii a archeológii ...

Je potrebné celostné, pravdivé vzdelávanie? Aký je zmysel existencie civilizácie? Je potrebné skúmať prieniky poznania z rôznych zdrojov? Je dôležité prepojenie svetských a duchovných dejín pre ich pravdivé pochopenie? 


Zverejnené : 11. marca 2023

Rozhovor s prof. Šafinom na tému Byzantská ríša a čo môžete nájsť v knihe  od Konštantína I. po Konštantína XI. s podtitulom Z dejín byzantského myslenia. Prečo sa o Byzantskej ríši, ktorá trvala viac ako 1000 rokov neučí podrobnejšie? Čo to vlastne bola Byzantská ríša a prečo sa o nej učí len okrajovo v súvislosti s Cyrilometodskou tradíciou a Michalom III.? Ako súvisí kultúra stredoveku a renesancie s Byzanciou? Prečo nám chýba dielik do mozaiky histórie a prečo je táto téma zaraďovaná len v kruhoch akademikov a vedcov? Ako súvisí Byzantská ríša s Rímskou ríšou a aj Nemeckom? Mohli by poznatky z tohto obdobia zlepšiť vzdelávací proces alebo to nie je žiadúce? Určite je to téma i kniha vhodná pre učiteľov dejepisu či histórie ale aj tých, ktorých zaujíma rozšíriť si okruh poznania o túto neprebádanú tému v našich končinách. 


Zverejnené : 11. februára 2023

Voľná debata a odpovede prof. Šafina na otázky poslucháčov :

1. Dôležití autori a myslitelia z oblasti štúdia slavistiky.

2. Gotthardský tunel a význam okultného rituálu pri jeho otvorení.

3. Teórie o Bulharoch a ich histórie v kontexte minulosti Slovanov a významu z hľadiska rôznych teórií, dôležitosť pochopenia princípov.


Zverejnené : 31. decembra 2022

2. časť sviatočnej relácie s prof. Šafinom na tému Vianoc ... rodokmeň Isusa Christa a Márie Bohorodice podľa dvoch zdrojov, Dve Biblie - Dve cesty, opäť a vraciame k etike a pravdivosti v poznaní, zobrazenie narodenia Isusa na ikonách, ... Svätá Krv, Svätý Grál M. Baigenta a Leigha a Dan Brown: Da Vinciho kod - všade je trocha pravdy, ... Svetlo "vidí do srdca človeka" vždy, neviete ho oklamať, nepochopenie pravdivého učenia Isusa Christa zo strany Židov, spravodlivý Jozef a čestný Jakub ako blízke bytosti pri Kristovi, ...dnešná pedagogika a psychológia sú svojim významom väčšinou povrchné, spoločnosť sa barbarizuje (vnútorná skazenosť aj u mladých ľudí), ... v dnešnej dobe postmoderny je u duchovne prázdnych jedincov populárne pretekať sa v hlúposti, ... právo smeruje proti spravodlivosti, podporuje zločincov, v dejinách dominuje lož a nie pravdivosť ...


Zverejnené: 25. decembra 2022

Sviatočná relácia s prof. Šafinom na tému Vianoc, ... Aký význam má sviatok Vianoc ?, okultné korene vedy, duchovné princípy, .... historické pozadie a dôkazy - žil naozaj Christos ? podrobný výklad, ... dôkazy príchodu Mesiáša v proroctvách, v Svätom písme a starých textoch, ... narodenie Spasiteľa, dogmatická teológia V. N. Losskij, ... významné pravdivé proroctvá, Jozef Flavius - významný židovský historik, Ptolemaios, S. J. Africanus, Danielova kniha, ... podrobný výklad časových souvislostí, významné astronomické výpočty J. Keplera ... pochopenie duchovného významu sviatku Vianoc, vnútorná čistota a sloboda ľudskej bytosti, alebo plytkosť, pokrytectvo a faloš ?, ... temnota podporuje lož a klamstvo ako princíp duchovného pádu ľudí, strach zo smrti ...


Zverejnené: 1.  septembra 2022

Dôležitosť vnútorného mieru, pokoja, vyváženosti ľudskej bytosti je oporou pre hodnoty pojmu CTI, PRAVDY, Spravodlivosti, ... New Age a Nikolaj Rerich, ... príčiny mravného úpadku ľudských bytostí, rozkošníctvo a korene satanizmu v dnešnej spoločnosti, ... rozpoznať zlo je náročné, temnote (zlu) sa musíme postaviť čelom a konať, ... Henochove knihy, výklad a ich posolstvo...


Zverejnené: 4. februára 2022

Voľné rozprávanie o súčasnej situácii, spotreba a kríza konzumnej spoločnosti, o Rusku a diktáte covidu, o živote v Rusku, ruskej filozofii, rusofóbia, význam filozofie vo vzdelávaní.

Knihy profesora Šafina