ROZHOVORY S PROFESOROM ŠAFINOM NA RÔZNE TÉMY

Zverejnené: 31. decembra 2022

2. časť sviatočnej relácie s prof. Šafinom na tému Vianoc ... rodokmeň Isusa Christa a Márie Bohorodice podľa dvoch zdrojov, Dve Biblie - Dve cesty, opäť a vraciame k etike a pravdivosti v poznaní, zobrazenie narodenia Isusa na ikonách, ... Svätá Krv, Svätý Grál M. Baigenta a Leigha a Dan Brown: Da Vinciho kod - všade je trocha pravdy, ... Svetlo "vidí do srdca človeka" vždy, neviete ho oklamať, nepochopenie pravdivého učenia Isusa Christa zo strany Židov, spravodlivý Jozef a čestný Jakub ako blízke bytosti pri Kristovi, ...dnešná pedagogika a psychológia sú svojim významom väčšinou povrchné, spoločnosť sa barbarizuje (vnútorná skazenosť aj u mladých ľudí), ... v dnešnej dobe postmoderny je u duchovne prázdnych jedincov populárne pretekať sa v hlúposti, ... právo smeruje proti spravodlivosti, podporuje zločincov, v dejinách dominuje lož a nie pravdivosť ...


Zverejnené: 25. decembra 2022

Sviatočná relácia s prof. Šafinom na tému Vianoc, ... Aký význam má sviatok Vianoc ?, okultné korene vedy, duchovné princípy, .... historické pozadie a dôkazy - žil naozaj Christos ? podrobný výklad, ... dôkazy príchodu Mesiáša v proroctvách, v Svätom písme a starých textoch, ... narodenie Spasiteľa, dogmatická teológia V. N. Losskij, ... významné pravdivé proroctvá, Jozef Flavius - významný židovský historik, Ptolemaios, S. J. Africanus, Danielova kniha, ... podrobný výklad časových souvislostí, významné astronomické výpočty J. Keplera ... pochopenie duchovného významu sviatku Vianoc, vnútorná čistota a sloboda ľudskej bytosti, alebo plytkosť, pokrytectvo a faloš ?, ... temnota podporuje lož a klamstvo ako princíp duchovného pádu ľudí, strach zo smrti ...


Zverejnené: 1.  septembra 2022

Dôležitosť vnútorného mieru, pokoja, vyváženosti ľudskej bytosti je oporou pre hodnoty pojmu CTI, PRAVDY, Spravodlivosti, ... New Age a Nikolaj Rerich, ... príčiny mravného úpadku ľudských bytostí, rozkošníctvo a korene satanizmu v dnešnej spoločnosti, ... rozpoznať zlo je náročné, temnote (zlu) sa musíme postaviť čelom a konať, ... Henochove knihy, výklad a ich posolstvo...


Zverejnené: 4. februára 2022

Voľné rozprávanie o súčasnej situácii, spotreba a kríza konzumnej spoločnosti, o Rusku a diktáte covidu, o živote v Rusku, ruskej filozofii, rusofóbia, význam filozofie vo vzdelávaní.

Knihy profesora Šafina