Projekt Veľký Kaukaz - čo sa deje v Náhornom Karabachu, alebo len geopolitická hra o moc a zdroje?

23.09.2023
Vzhľadom k množstvu rôznych mätúcich informácií vo všetkých mediálnych priestoroch na Slovensku ale aj v zahraničí, dovoľujeme si predložiť informácie, ktoré dopĺňajú mozaiku pre pochopenie geopolitického prerozdelenia sveta, ktoré môžu vrhnúť viac svetla do chaosu ... 

Spojené štáty zintenzívnili takzvané "vojny ropovodov" na Kaukaze, čím vyvinuli tlak na západné spoločnosti, aby odrezali Rusko od ťažby ropy v Kaspickom mori a vylúčili možnosť jej prepravy cez územie Ruskej federácie. Dochádzajú peniaze minuté na Ukrajine, pretože aj projekt Ukrajina bol zameraný na rozklad ruskej štátnosti.

Plán USA na demontáž ruskej štátnosti sa stáva realitou?

Americká ministerka zahraničných vecí Condoleezza Riceová po nástupe do funkcie v roku 2005 vymenovala "starú dobrú gardu" – Roberta Zelika, Nicholasa Burnsa a Roberta Josepha – do vedúcich funkcií vo svojom tíme. Každý z týchto ruských špecialistov pracoval v administratívach prezidentov Reagana a Busha staršieho a ako hovoria americkí analytici, "urobil veľa pre zničenie sovietskeho impéria". 

Iba mimochodom, Condoleezza Rice vyrastala na juhu USA v dobe končiacej rasovej segregácie. Študovala na univerzite v Denveri, kde ju učil Josef Korbel, otec Madeleine Albrightovej; práve vďaka nemu sa začala zaoberať medzinárodnými vzťahmi a politikou ZSSR. V roku 1981 tu získala doktorát. Témou jej dizertačnej práce bol "Vzťah armády a politiky v Česko-Slovensku". V roku 1984 publikovala štúdiu o vzťahu česko-slovenskej armády a ZSSR. Aká náhoda!!! Na svojom poste vystriedala Madeleine Albrightovú, ktorá iba "náhodou" razila myšlienku, že "ZSSR resp. Rusko predsa nemôže mať také obrovské prírodné zdroje a jeho povinnosťou je podeliť sa s celým svetom o ne". Pýtame sa: Prečo odzbrojili Slovensko? 


Protiruská stratégia Spojených štátov je mimoriadne naprogramovaná, racionalistická a schematická

Je jednostranná, teda orientovaná na záujmy Ameriky bez zohľadnenia špecifík Ruska, ktoré americké vedenie jednoducho nedokáže pochopiť kvôli vlastnej sebeckosti. Ale vojna na realizáciu tejto stratégie môže stáť Rusko najťažšie a najpočetnejšie obete a utrpenie, ak dôkladne nezvážia opatrenia odporu. A dajú sa vypracovať len poznaním plánov nepriateľa a uvedomením si závažnosti hrozby visiacej nad štátnosťou Ruska.

Netrpezlivosť USA sa vysvetľuje nielen tým, že potrebujú ruské zdroje, ale aj tým, že zlyhania amerických síl v Afganistane, Iraku  a na Ukrajine treba v očiach nespokojnej verejnej mienky zakryť nejakým úspechom. Bezprecedentná slabosť Ruska provokuje USA, aby nepremeškali príležitosť. Americká stratégia vojny proti Rusku v politickom a duchovnom priestore s cieľom rozložiť ruskú štátnosť a zničiť ruskú pravoslávnu civilizáciu je štruktúrovaná do nasledujúcich etáp a smerov:

 • vytvorenie americkej kontroly nad jadrovým potenciálom Ruska a zbavenie jeho suverenity,
 • dezintegrácia (rozkúskovanie) Ruska zavedením "vonkajšej kontroly",
 • demontáž ruskej štátnosti je nahradením Ruska menšími a vhodnejšími geopolitickými subjektmi na kontrolu,
 • likvidácia Ruska ako civilizácie (duchovná deštrukcia),
 • zlomenie vôle k odporu, premena nášho ľudu na najhoršiu zo všetkých foriem otroctva, na duchovné otroctvo.

Projekty Američanov resp. DEEP STATE na ovládnutie Ruska, ktoré sa odohrávajú v našej dimenzii a ktoré prebiehajú s pomocou zapredancov a podpindos sú nasledovné:

 • Veľký Kaukaz
 • Veľká Finno-Ugria
 • Kyjevská Rus
 • Európska ríša
 • Zamatová revolúcia
 • Okupačná monarchia

Pozrieme sa iba jeden z nich, ktorý súvisí s udalosťami posledných dní v Náhornom Karabachu a to je:

Projekt "Veľký Kaukaz"

Realizácia tohto projektu by mala úplne vytlačiť Rusko z územia Kaukazu, nielen juhu, ale aj severu. Je pravda, že na rozdiel od domorodcov majú "dizajnéri" zlú predstavu o tom, čo je Kaukaz. Vo všeobecnosti projekt vychádza zo skutočnosti, že tento región je prepletením mnohých konfliktných uzlov na južnom krídle Ruska. Spojené štáty využívajú tento potenciál na konflikt vo svojich vlastných záujmoch a uchyľujú sa k rôznym spôsobom manipulácie konfliktov. Medzi takéto metódy patrí napríklad vytlačenie Ruska ako sprostredkovateľa (aj za cenu torpédovania dohôd strán uzavretých pod záštitou Moskvy) s cieľom rozšíriť formát mediácie, internacionalizovať konflikty a vytvoriť pôdu pre intervenciu NATO.

Washington sa uchyľuje aj k tomu, čo možno nazvať znárodňovaním konfliktov a s tým súvisiacimi hrozbami, teda vyhlasuje, že ten či onen konflikt ohrozuje národnú bezpečnosť USA, aby mal dôvody ospravedlniť intervenciu.

Tento obojsmerný proces internacionalizácie a znárodňovania konfliktov má za cieľ urobiť zo Spojených štátov (znova) hlavného arbitra a monopolizovať proces vytvárania mieru na Kaukaze. Monopolizáciou mierového procesu dostávajú Spojené štáty možnosť riešiť problémy vo svojom vlastnom záujme, či už ide o presadzovanie amerických energetických projektov a blokovanie relevantných projektov, ktoré sú prospešné pre Rusko a Irán, rozširovanie geopolitického vplyvu a vojenskej prítomnosti a znižovanie vplyvu Ruska vrátane potlačenia a neutralizácie svojich strategických spojencov.

Hlavným cieľom projektu Veľkého Kaukazu je vytvorenie federálneho štátneho útvaru ovládaného z Washingtonu na Kaukaze, ktorý by mal zahŕňať Azerbajdžan, Gruzínsko, Arménsko a ruské republiky Severného Kaukazu.

Zároveň dochádza k preskupovaniu území. Počas realizácie projektu sa plánuje presun Náhorného Karabachu plus Lachinský koridor do Arménska. Azerbajdžan sa spája s Nachičevanom (a teda s Tureckom) a dostáva ďalší koridor smerom na Nachičevan cez územie južného regiónu Meghri v Arménsku. V procese realizácie tohto plánu nie je vylúčená možnosť zavedenia "mierových síl" pod záštitou USA (alebo Turecka) podľa scenára "Bosna-Kosovo". V dôsledku tejto územnej výmeny sa dosahujú nasledujúce geopolitické ciele, ktoré majú zjavnú protiruskú orientáciu.

Po prvé, Rusko bude izolované od svojich južných susedov, predovšetkým Iránu. Po druhé, Arménsko bude nútené viesť protiruskú politiku vďaka tomu, že v blokáde proamerických režimov bude nútené preorientovať sa na USA. Projekt Veľký Kaukaz je zameraný na ekonomické ciele, ktoré sú dôležité pre USA. Umožňuje zablokovať kanály iránskeho vývozu energie na sever, obídenie Ruska sa stáva strategickým "mostom" na prepravu energie zo Strednej Ázie, ako aj z Kaspického regiónu cez Čierne more, a to aj cez Ukrajinu.

Okrem toho otvára možnosti pre rozsiahlu výstavbu plynovodov a dopravných koridorov medzi Azerbajdžanom, Gruzínskom a Tureckom. Turecko malo byť externým manažérom projektu, no pre nezhody ohľadom Kurdov v Iraku sa Spojené štáty preorientovali na Gruzínsko.

Saakašvili bol vycvičený a privedený k moci Američanmi, aby

 • mohol zintenzívniť konflikty na Kaukaze,
 • mohol dosiahnuť úplné odstránenie ruskej vojenskej prítomnosti v Zakaukazsku,
 • mohol zvýšiť tlak na Južné Osetsko, Abcházsko, Arménsko, Azerbajdžan,
 • mohol vytvoriť predpoklady pre nasadenie amerického kontingentu v zóne "Veľký Kaukaz".


* Iba tak mimochodom: Saakašvili bol gruzínskym prezidentom (1. 2004-2007, 2. 2008-2013) a teraz je šéf ukrajinskej prezidentskej rady pre reformy :):):) Po skončení druhého prezidentského obdobia v Gruzínsku v novembri 2013 emigroval so svojou rodinou do USA. V roku 2014 sa v Gruzínsku začalo vyšetrovanie vládneho zásahu proti politickým protestom. Následne sa stal podozrivý zo zneužitia právomocí a násilného potlačenia protestov. V roku 2015 Saakašvili odišiel na Ukrajinu, kde získal občianstvo a začal sa opäť politicky angažovať. V máji 2015 bol menovaný do funkcie gubernátora v prístavnom meste Odesa. (Kedy bol Majdan na Ukrajjine?) V októbri 2021 bol Michail Saakašvili zatknutý po ilegálnom návrate do svojej krajiny po tom, čo bol od roku 2013 v exile mimo Gruzínska. Gesto vysvetlil svojou ochotou bojovať po boku svojich krajanov v krajine :-):-):-) (V roku 2015 dostal ponuku Dzurinda stať sa Porošenkovým poradcom, čím sa aj stal - poradcom pre reformy a s ním aj verný Mikloš :-) Veď Slovensko skvele zreformoval - rozpredal čo mohol a teraz sa znova hrnie do politiky - vraj ho svrbia dlane. :-))


Do realizácie projektu sa plánuje zapojiť nielen Gruzínsko a Azerbajdžan, ale aj Kazachstan, ktorému washingtonskí stratégovia pripisujú dôležité miesto. Koniec koncov, dodávka kazašských energetických zdrojov cez Kaukaz (ktorý chcú USA ovládnuť) do Európy, obchádzajúc Rusko, je spôsob, ako odstrániť závislosť EÚ od ruskej ropy a plynu.

Súlad týchto projektov s hegemónnymi záujmami USA a protiruskou stratégiou, jednota cieľa zameraná na demontáž ruskej štátnosti, ako aj uznanie politických technológií, ktoré sú v nich obsiahnuté, jasne ukazuje, že majú jediný zdroj. Každý z nich má svoje strategické ciele (v geopolitickej, ekonomickej a vojenskej oblasti) a svojich účastníkov – realizátorov projektov. Vo všetkých projektoch existuje pojem "externý manažér".

Spojené štáty, ktoré vykonávajú svetovú diktatúru, nie sú schopné zabezpečiť priamu kontrolu v každom protektoráte samostatne. Na to potrebujú dôveryhodné štáty a ich lídrov, ktorí by hrali úlohu akýchsi guvernérov (u nás je to skazená Čaputová so svojimi komplicmi). Napriek širokým právomociam externého manažéra zostáva celková kontrola a vedenie vždy na Spojených štátoch.

Aby sme potvrdili, že vyjadrené obavy nie sú neopodstatnené, obráťme sa na ďalší dokument o spolupráci, možno už zabudnutý. Hovoríme o "Spoločnom vyhlásení prezidenta V. V. Putina a prezidenta Georgea W. Busha o nových strategických vzťahoch medzi Ruskou federáciou a Spojenými štátmi americkými" (niečo podobné ako DCA zmluva podpísaná na Slovensku).


Tu je citát z tohto dokumentu :

"V Strednej Ázii a na južnom Kaukaze uznávame náš spoločný záujem podporovať stabilitu, suverenitu a územnú celistvosť všetkých štátov v tomto regióne. Rusko a Spojené štáty odmietajú neúspešný model "veľmocenského" súperenia, ktorý môže len zvýšiť potenciál konfliktu v týchto regiónoch."

Najdramatickejšie dôsledky pre Rusko malo v roku 2002 uznanie pod všetkými možnými zámienkami v texte zdanlivo nezáväznej politickej deklarácie spoločného záujmu so Spojenými štátmi v Strednej Ázii a na južnom Kaukaze.

Spojené štáty tam rozšírili nielen svoj politický vplyv, ale aj svoju vojenskú prítomnosť, čím Rusko vytlačili, čím sa Kaukaz stal zdrojom nestability a extrémneho nebezpečenstva, čím sa v skutočnosti zmenil na odrazový mostík pre vojnu proti Iránu a Rusku. A ešte jeden citát zo spomínaného dokumentu:

"Rusko a Spojené štáty budú spolupracovať pri riešení regionálnych konfliktov vrátane konfliktov v Abcházsku a Náhornom Karabachu, ako aj podnesterskej otázky v Moldavsku."

Rusko dovolilo Spojeným štátom zasahovať do tých záležitostí, ktoré sa najviac týkajú zabezpečenia obrany a bezpečnosti Ruska a v dôsledku toho dostali hrozbu vojny a demontáže ruskej štátnosti. Takže tieto "neškodné", podľa niektorých nezáväzné vyhlásenia až také neškodné nie sú. Rusko uznalo zákonné právo Spojených štátov zasahovať do regiónov Kaukazu a Moldavska, ktoré sú pre Rusko životne dôležité.

Legalizujú si USA nároky na územie historického Ruska? 

13. septembra 2002 americký denník The Wall Street Journal napísal: "Udalosti z 11. septembra, ako aj nové objavené zásoby energetických zdrojov takmer cez noc zmenili krajiny Strednej Ázie a južného Kaukazu na strategické ceny prvej veľkosti. Americká prítomnosť v týchto krajinách je "geopolitickou revolúciou". V roku 2002 bol položený základ pre Spojené štáty, aby v roku 2005 otvorili takú odvážnu a z hľadiska národnej bezpečnosti nepravdepodobnú otázku ich "ochrany" našich jadrových zariadení."

Mapa - ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan


Už vtedy sa vytvoril právny rámec na zahrnutie doložky o spoločných plánoch a správach týkajúcich sa fungovania jadrového potenciálu do dokumentov z roku 2005, čo nevyhnutne znamená prístup Spojených štátov k informáciám, ktoré predstavujú štátne tajomstvo.

Faktom je, že v roku 2002, na tomto veľmi pamätnom stretnutí, bol podpísaný text "Raketová obrana, ďalšie znižovanie strategických útočných potenciálov, nový konzultačný mechanizmus o strategickej bezpečnosti". Tu je niekoľko citátov z tohto dokumentu.

"Rusko a Spojené štáty podnikajú kroky, aby vo vojenskej oblasti reflektovali zmenený charakter strategického vzťahu medzi nimi.

V tejto súvislosti sa Rusko a Spojené štáty dohodli na implementácii viacerých opatrení zameraných na budovanie dôvery a zvýšenie transparentnosti v oblasti protiraketovej obrany, vrátane:

 • výmeny informácií o protiraketových programoch, testoch v tejto oblasti,
 • vzájomné návštevy za účelom pozorovania protiraketových skúšok a zoznamovacej inšpekcie protiraketových systémov".

"Rusko a Spojené štáty sa tiež dohodli, že preskúmajú možné oblasti spolupráce v oblasti protiraketovej obrany, vrátane

 1. rozšírenia nácviku spoločných cvičení protiraketovej obrany,
 2. štúdia možných spoločných výskumných a vývojových programov v oblasti technológií protiraketovej obrany, berúc do úvahy dôležitosť vzájomnej bezpečnosti dôverných informácií a ochrany práv duševného vlastníctva.

Rusko a Spojené štáty americké v rámci Rady Rusko-NATO preskúmajú možnosti zvýšenia praktickej spolupráce v oblasti protiraketovej obrany pre Európu."

Tieto citáty sú také výrečné, že nepotrebujú komentár

Podstatou je:

 • infiltrovať sa na územie, kde sa nachádza nerastné bohatstvo a čerpať zdroje,
 • zlikvidovať kresťanstvo, 
 • vyvolať vojnu medzi moslimami a kresťanmi (resp. pravoslávnymi),
 • zlikvidovať štátnosť a nastoliť vládu aká sa im páči.

. Viac o všetkých na začiatku článku uvedených projektoch nájdete veľmi podrobne rozpracované aj v knihách akademičky Tatiany V. Gračevy, v našom e - obchode :

Vidíme, kam smeruje konceptuálne chápanie rozbitia štátnosti či už Slovenska alebo Česka, prečo sú dovážaní imigranti na Slovensko a prečo prebieha vojna o zdroje, kde chce zvíťaziť chazarokracia, netokracia a v konečnom dôsledku thanatokracia? LGBT a podobné -andy sú len krycou zásterkou, aby sme sa hrali na piesočku, sledovali predvolebné divadlo neúspešných a nepochybne degenerovaných politikov minulých vlád a nesledovali Ariadninu - červenú niť - vojnu o energiu, zdroje, peniaze a moc........... Aby sme videli, to čo inak bežní ľudia nevidia pre pravdivé poznanie toho čo sa deje, je potrebné stále zvyšovať svoj nadhľad a priaznivé naladenie ... inak je to stále len a len zacyklenosť .... I keď boli opakovane v histórii parazitujúce snahy Deep State o demontáž ruskej štátnosti, môžeme uviesť, že sa to na Zemi nepodarí. Existujú totiž aj vyššie sily a energie, ktoré bezní ľudia nevnímajú ... Podobne sa to nepodarí ani na Slovensku, i keď DCA zmluva je sabotážou zo strany kolaborantov a Čaputovej ... záleží to však od nás jednotlivcov, či obstojíme v historických momentoch ! Slovensko je z celoplanetárneho hľadiska mimoriadne v mnohých kritériách energetických zdrojov prírody, napríklad voda (o podzemných zdrojoch nehovoriac), lesy, celkového strategického situovania vyváženosti a dynamiky polohy a ďalších, nehovoriac o jeho duchovnej úlohe a "Duchu národa", a v neposlednom rade latentnom potenciále mnohých našich ľudí, ktorý však stále drieme ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2023

https://www.ariadneknihy.sk/