Orwellovská pandemická zmluva WHO a budúcnosť sveta

27.05.2024

Do konca mesiaca sa WHO snaží schváliť Orwellovu pandemickú zmluvu s cieľom implementovať algoritmické systémy sledovania a kontroly na celom svete.

Zbor expertov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa má zísť v Ženeve vo Švajčiarsku na svojom 77. Svetovom zdravotníckom zhromaždení od 27. mája (teda od dnes) do 1. júna 2024. Na tomto zhromaždení budú členské krajiny WHO hlasovať o konečnej verzii "pandemickej dohody" agentúry.

Táto dohoda poskytne sužovanej agentúre väčšiu moc nad suverénnymi národmi, vrátane právomoci nariadiť cielené blokády a zmierňujúce opatrenia. Dohoda umožní globálnej skupine expertov využívať nástroje dohľadu a implementovať širšie mandáty na testovanie PCR, masky, takzvané vakcíny a iné protiopatrenia. Práve teraz WHO vyvíja štandardizovaný algoritmus na kvantifikáciu rizika prenosu vzduchom, aby diktoval verejné politiky týkajúce sa ľudských interakcií.

Psychotický nástroj ARIA WHO zdvojnásobuje germafóbiu, analyzuje aerosóly a mikroriadi ľudskú činnosť


WHO v súčasnosti spolupracuje s Európskou organizáciou pre jadrový výskum (CERN) na vývoji online nástroja, ktorý bude vyhodnocovať a predpovedať riziká spojené s budúcim prenosom vírusov prenášaných vzduchom v rôznych verejných a súkromných prostrediach ... 


Tento nástroj dohľadu s názvom ARIA bude modelovať hypotetické šírenie vzdušných patogénov vo vnútorných priestoroch, takže WHO môže vypracovať presné smernice o zmierňujúcich opatreniach pre majiteľov firiem, domácnosti, zdravotnícke strediská a iné vnútorné priestory.

Podľa WHO bola ARIA vyvinutá "globálnou skupinou expertov", ktorí vykonali "komplexný prehľad vedeckej literatúry". Znovu a znovu sa nám hovorí, aby sme "dôverovali odborníkom" – aj keď usmernenia WHO spôsobili značné škody rodinám, ekonomikám a živobytiu na celom svete.

Nástroj ARIA je psychotickým zdvojnásobením germafóbie (strach z choroboplodných zárodkov), sociálneho dištancovania, ľudskej izolácie a behaviorálneho tréningu duševných chorôb, ku ktorému došlo počas škandálu COVID-19. Experti WHO vo svojich vzorcoch rozoberajú "výdychovú aktivitu" rozprávania, hovorenia, spievania a kriku a analyzujú jej vplyv na šírenie vírusov. Odborníci diskutujú o problémoch ako "koncentrácia objemových emisií častíc" a "gravitačné usadzovanie" aerosólových častíc od ľudí, ktorí sedia a/alebo stoja. Podľa tohto nástroja je kontrola veľkosti domácnosti a zabezpečenie spoločenského súladu s povinnosťami maskovania dôležité na určenie rozšírenia.

Z dokumentu ARIA: "Pri absencii príkazov na masky je súlad tvárových prikrývok dôležitým parametrom, a preto presná kvantifikácia zníženia rizika poskytovaného používaním tvárových prikrývok veľmi závisí od úrovne súladu."

Pozri tu video: https://partnersplatform.who.int/aria

Tento nástroj zjavne navrhli ľudia, ktorým by bolo lepšie žiť svoj paranoidný život izolovaný v čalúnenej miestnosti. Nástroj sa ponorí do konceptu "usadzovania častíc", o ktorom tvrdia, že "je primárne riadený mechanizmami zotrvačnej impakcie, gravitačnej sedimentácie, Brownovej difúzie a v menšej miere turbulenciou, elektrostatickým zrážaním a zachytávaním".

WHO plánuje ďalšie pandémie, vyzbrojuje vedu a propagandu, aby ovládla ľudí a vyľudnila Zem

"Experti" WHO navrhli vzorec, aby pochopili, ako sú neviditeľné častice vo vzduchu ovplyvnené rôznymi faktormi, ktoré si vytvorili. Vo svojom duševne šialenom pokuse ovládať častice vo vzduchu – a vo svojom divokom klame, že môžu nejakým spôsobom ovládať vírusy – sa experti WHO snažia zbierať údaje o ľuďoch, sledovať a kontrolovať každú ľudskú činnosť. Pri zhromažďovaní týchto údajov sa budú snažiť iba mikromanažovať každú poslednú časticu vo vzduchu a diktovať, ako ľudia interagujú s týmito časticami pre spoločné "dobro všetkých".

Nástroj ARIA WHO presahuje orwellovský význam. Za všetkými vzorcami a "vedou" je globálna technokracia, ktorá sa snaží ovládať ľudí, zbaviť jednotlivcov autonómie a ohrozovať ich životy na každom kroku. Atentát na premiéra Fica pootvoril o kúsok Overtonove okno.

Jeremy Farrar, hlavný vedec WHO, si je istý, že tento nástroj prinesie jasnosť pri riešení budúcich pandémií:

Spolu s veľmi rôznorodou škálou popredných agentúr verejného zdravotníctva a odborníkov z viacerých odborov nás teší, že sme dokázali riešiť tento zložitý a aktuálny problém a dosiahnuť konsenzus. Dohodnutá terminológia pre patogény, ktoré sa prenášajú vzduchom, pomôže stanoviť novú cestu pre výskumné programy a implementáciu intervencií v oblasti verejného zdravia s cieľom identifikovať, komunikovať a reagovať na existujúce a nové patogény.

WHO sa ukázala ako totalitná nočná mora byrokracie. Bez zodpovednosti a bez úplného odmietnutia ich taktiky budeme v blízkej budúcnosti svedkami väčšej pandemickej propagandy a spoločenských kontrol spolu s dravejšími "vakcínovými" snahami o depopuláciu. Všetci sme zapojení do tejto vojny, či sa nám to páči alebo nie, takže si musíme zvyknúť na to, že nás nazývajú "antivedci" a "antivaxeri" a "dezoláti". Musíme byť pripravení povedať NIE všetkým porušeniam slobody a zdravého rozumu a byť ochotní brániť svoje životy a svoje rodiny za každú cenu.

Na pozadí tohto všetkého sa odohráva obrovský boj o moc, peniaze a najmä je to boj medzi dobrom a zlom. Ktoré štáty sa postavili už v roku 2023 proti pandemickej zmluve? Vo svojom liste prezidentovi OSN Dennisovi Francisovi z nedele 17. septembra 2023 Bielorusko, Bolívia, Kuba, Severná Kórea, Eritrea, Irán, Nikaragua, Rusko, Sýria, Venezuela a Zimbabwe narážali na "politickú patovú situáciu" týkajúcu sa "jednostranných donucovacích opatrení". Tento rok (2024) ich je ešte viac štátov, ktoré váhajú. Prebiehajú vnútorné spory aj vnútri Veľkej Británie medzi poslancami. 

Toto je aj jeden z dôvodov, prečo sa dejú atentáty. Pandémia je nástroj nielen ako planétu vyľudniť, ale aj ako získať cez štátne zdroje obrovské financie (podobne ako u VŠZP) na vojnu za demokraciu, teda proti Rusku. Je to veľká globálna hra. Globálna šachovnica.

Ak táto zmluva prejde, keď vypukne ďalšia pandémia, WHO bude organizovať show a väčšina ľudí vo všeobecnej populácii si to neuvedomuje. A ďalšia pandémia môže byť oveľa bližšie, ako si väčšina z nás myslí. Veď vakcíny na vtáčiu chrípku sú už vyrobené na skladoch. 

POKIAĽ SA ĽUDSKÉ BYTOSTI NENAUČIA ROZPOZNÁVAŤ DOBRO A ZLO, ČO SÚ ODLIŠNÉ NOSNÉ TIPY ENERGIE A INFORMAČNÝCH ALGORITMOV, TAK SA VÝVOJ NIKAM NEPOSUNIE.

Gratulujeme všetkým pribrzdeným zombifikovaným, ktorí sa na tomto podieľajú a prispievajú rôznymi zbierkami k vojne na Ukrajine a ochudobňujú o budúcnosť svoje deti. Všetci predstavitelia štátov, ktorí sú prekážkou pri nastoľovaní týchto ich plánov, budú odstránení. Jediným východiskom je mať odvahu, nenechať sa zotročovať a postaviť sa za tie hodnoty, ktoré sú ľudské a nie zombie - démonické. Prestavitelia WHO by sa skôr mali starať o svoje psychické zdravie ako o zdravie ľudí sveta. 

Veľa síl prajeme všetkým odvážnym a statočným !


© Andrea Lavenda, www.ariadneknihy.sk, máj 2024

© Marian Lavenda, www.ariadneknihy.sk, máj 2024


https://www.ariadneknihy.sk/