DEAN RADIN : THE NOETIC UNIVERSE

Titul je v anglickom originále. Vedecké vysvetlenie duchovných fenoménov. Podobné hypotézy ako rozpracoval Rupert Sheldrake vo svojich dielach.

Jazyk: Anglický

Stav: nová, čiernobiela 

Počet strán: 408

Formát: A5

ISBN: 978-0-552-16235-7

9,00 €