ZAKÁZANÁ ARCHEOLÓGIA ... ŽILI V DÁVNEJ MINULOSTI NA ZEMI súčasne ĽUDSTVO A DINOSAURI ? ... alebo príklady závažnych dôkazov o dávnej minulosti udalostí na Zemi ... (3. časť)

16.08.2023
Úplne na začiatku tohto článku odpovedáme stručne na otázky čitateľov charakteru, či v tejto realite, v ktorej žijeme na Zemi je možné dosiahnuť skutočnú spravodlivosť? Odpoveďou je pochopiteľne NIE. Nie je to možné. V našej úrovni reality je v súčasnosti tak vysoká toxicita energeticko - informačných štruktúr rôznych egregorov pôsobiacich v duchovnom pozadí sveta nízkej frekvencie (keď chcete ovládania, zla, temnoty), že pri momentálnej vnútornej čistote jednotlivcov na Zemi, to jednoducho nie je možné. Priaznivé svetelné energie vysokej čistoty frekvencie totiž prichádzajú len výnimočne do našej hutnosti hmoty, ktoré sú nevyhnutne potrebné na vyviazanie mnohých vrstiev nánosov z minulosti (keď chcete karmického zaťaženia). Toxické nánosy aj na Slovensku sú mimoriadne, preto spravodlivosť nie je a ani nebude viditeľná a ukotvená na 100 %. Nebude to ani na 67 %. Nebudeme ju vidieť možno ani na 50 % opodstatnenosti v praktickom živote ................... Že je to tvrdá realita? Presne tak. Opakovane sme písali, že najväčším problémom väčšiny jednotlivcov ľudskej civilzácie ako duchovná príčina úpadku je lož, kamufláže, manipulácie............ Neviete si ani predstaviť napríklad fakt, že koľko sudcov na Slovensku klame, jednak v súkromnom živote (to je ich problém) a pochopiteľne aj v práci, účelove, alebo nevedome (tým už škodia aj druhým a okoliu). Česť výnimkám. Ďakujeme, že na Slovensku máme sudcov ako JUDr. Šamko, JUDr. Števík, JUDr. Jelinková - Dudzíková, Mgr. Kosová, JUDr. Pružinec - Erenová, JUDr. Miľan a ďalších. Je ich drvivá menšina................... V tejto súvislosti je dokonca možné uviesť, že pokiaľ by pôsobila skutočne kvalita čistiacich energii "nárazove" a odkrývala pravdu v našej hutnosti hmoty, spôsobilo by to v mnohých prípadoch totálnu deštrukciu života u mnohých bytostí a preto to nie je možné v našom časopriestore. Len veľmi pomaly a postupne môžu tieto procesy prebiehať s postupným vyväzovaním lží a toho, aká vrstva "vylezie". V našej úrovni reality sa vždy budú odohrávať boje svetla a temnoty (dobra a zla). To je určitou úlohou tejto dimenzie. Isteže je pravdou, že nikto ani jedna bytosť na Zemi nie je bez toxických nánosov (nikto nie je svätý)........................... Avšak to čo sa týka toho, čo predvádzajú konkrétne bytosti na Slovensku, ktoré sú výnimočným príkladom charakteru skazenosti, trockizmu, či fašizmu, tvorením policajného štátu, dosahuje miestami až 95 % temného pôsobenia, čo je mimoriadne nebezpečné pre všetkých ľudí a kritické žiaľ najmä deti na Slovensku. Veľmi to škodí najmä malým deťom do 7 rokov, resp. 14 rokov. Toto si vôbec neuvedomujú napríklad mnohí materialisti, ktorí neveria v duchovné pozadie sveta....................... Do mocenských pozícii sa dostali na Slovensku najmä za posledné 4 roky bytosti nielen nevzdelané, ale ľudsky komplexne vážne a nebezpečne degenerované a čo je zásadné, duchovne mŕtve !!! .................... Ide konkrétne o vyfabrikované trestné konania (viď to, čo sa deje napríklad v auguste 2023 proti politickej opozícii), ktorých toxicita spočíva najmä v teatrálnosti, vydieraní, zastrašovaní a manipulovaní volieb. Opodstatnenosť vedenia týchto procesov a objektivita je niekde okolo 5 až 8 %, teda úplne na báze kamuflovania, bez skutkového a právneho základu a čo i len náznaku spravodlivosti. Svedkovia (tzv. kajúcnici) s pravdivostnou hodnotou 0,7 %, to je prosím pekne čo? Ako môže niekto (nejaký sudca) veriť takému účelovému svedkovi, ktorý je v podstate ľudská spodina a charakterový šmejd, čo je evidentné a zjavné? Nemá to nič spoločné so spravodlivosťou práve naopak, ide výlučne o svojvôľu a sprisahanie, aké poznáme z histórie pri policajných prevratoch v štátoch z celej planéty Zem................. Určitá skupinka ľudí, ktorá nedokáže svojou kvalitou, odbornosťou, ľudskosťou a čistotou prirodzene viesť štát a získať si dôveru ľudí, sa dohodne na cielenom postupe pri likvidácii a trvalej diskreditácii politickej silnej opozície, podporovaná prezidentkou. Isteže sú za tým veľké prachy a tlaky zvonka. Je to pravda, či sa niekomu páči, alebo nie. Duchovné pozadie pravdivých informácii, hovorí presnou rečou, to sa nedá oklamať. Toho sa najviac aj boja rôzni grázli, že ten, kto vidí do duchovného pozadia sveta a čestný človek nie je korumpovateľný a pozná informácie, kto klame a ako klame, kto aký úplatok kedy zobral, kto ako kamufluje, atď. Prekuknete to a nevedia vás oklamať. Lož vždy bude stáť na temnej strane proti Pravde! Preto je dôležitý vzostup bytosti, nárast čistoty energie na ktorú je naladená. Môžete sa zabávať koľko chcete, je to tak. V takom prípade viete kvalitnými otázkami rozobrať vykamuflované obvinenie ako domček z karát. Nepomôže ani to, že klame účelove skupina 20, 30 alebo 50 ľudí. Je jedno, aký je počet týchto osôb, ktoré sa zúčastňujú sprisahania i tak ich viete rozobrať postupne pravdivými kvalitnými otázkami, sami sa nakoniec zamotajú. Chce to ale trpezlivosť, vytrvalosť a mnoho energie. Takže asi toľko ... my sme na to, čo sa deje upozorňovali vopred opakovane ................ Je potrebné sa vyrovnať s tým, že pokiaľ nebude narastať energetická kvalita, vyváženosť a čistota ľudských bytostí, dôsledok bude taký, že jednoducho nebudú v našej realite čestní a ani úprimní ľudia viditeľní.............V každom prípade pravda je taká, že niekto sa veľmi bojí, aby SMER - SD na Slovensku nevyhral voľby, to je v princípe všetko, nakoľko ako je jasne viditeľné, Slovensko sa ocitlo v rukách psychopatických a sociopatických monštier s hlbokými poruchami osobnosti, chorobnou túžbou po moci bez svedomia, za podpory čaputovej, ako služobníkov temnej strany sily, pričom tej špiny je neuveriteľne veľa ..................................................................................... Práve preto ďakujeme za celkový prístup a prejav na včerajšom rokovaní súdnej rady SR, ktoré sme mali možnosť sledovať sudkyniam Mgr. Kosovej, JUDr. Jelinkovej - Dudzíkovej a JUDr. Pružinec - Erenovej v boji za očistu rezortu spravodlivosti od špiny a temnoty. Ich včerajší prejav je možné vyhodnotiť ako vysoko objektívny (okolo 95 % pravdivosti, čo je vynikajúce a u sudcov nevídané) a súčasne kultivovaný. I napriek agresivite a lživosti sudkyne Záleskej (úroveň pravdivosti u tejto bytosti je okolo 5 %, čo je bieda, bezvýznamné) to zvládli výborne a ďalšie "boje" ich ešte len čakajú. Podľa duchovných zdrojov poznania vychádzajúc pritom aj z podrobnej systémovej analýzy empirických dát a konania, či prejavov sudkyne Záleskej, je možné vysloviť veľmi stručne záver ... už včera bolo neskoro, aby bola vyzlečená z talára !!! Pochopiteľne, že pán Mazák žiadny dôvod nevidí, ako inak ... Je veľmi dôležité, aby sa o rokovaniach súdnej rady dozvedelo čo najviac bežných ľudí ! Čo sa týka ďalších energetických anomálii v duchovnom pozadí, ktoré sa týkajú bytosti Záleskej sa vyjadrovať nebudeme ...

V poradí druhé pokračovanie článkov na túto tému zo dňa 11. augusta 2023 sme venovali zaujímavostiam a artefaktom z oblasti témy zakázaná archeológia. Vychádzajúc z kontextu tejto témy, si pripomenieme na začiatku tejto časti záver predchádzajúcej druhej časti ...

Nech sa páči :

O druhom stretnutí Alexandrovej armády s lietajúcimi štítmi sa zmieňuje napríklad Flavius Filostratos a ďalší historici, ktorí sa zaoberajú Alexandrovou anabázou do Prednej Indie. Vysvetľujú náhlu príčinu prerušenia doposiaľ úspešného výboja a takmer panický útek vojska späť do Stredomoria. Po porážke armády kráľa Póra, vládnuceho nad Mallmmi, približne v oblasti dnešného Pakistanu, prekročili vojská armády Alexandra rieku Hydaspés (Čanáb) a pripravovali sa k prechodu cez rieku Hyphasis (Sathu). Niektoré pramene práve o tejto udalosti hovoria, že išlo o rieku Djaksartés (Džihlání). Pri vstupe prieskumných oddielov na územie Glaukov v Pandžábe, ktorí patria k árijským brahmanom s veľmi svetlou farbou kože, boli jednotky predvoja napadnuté skupinou rýchlo lietajúcich štítov, ktoré svojimi bleskami spôsobili veľké straty na životoch s obrovskou rýchlosťou, splašili kone aj slony tak, že nebolo možné ich ovládať a prinútiť k vstupu do rieky. Tým vznikla panika a Alexandrova armáda odmietla ďalej v ťažení pokračovať.

Reliéf lietajúcej plošiny je zobrazený aj na jednej zo skamenných dosiek nachádzajúcich sa v Chráme listového kríža v mayskom meste Palenque. Systémová analýza preukazuje, že ide o vznášadlo pre dvoch mužov, ktoré je poháňané prúdovým motorom.

Nedávno Dr. Hoverová realizovala nález v egyptskom chráme v Abydose, ktorý je taktiež zaujímavý. Ide o kamenný obklad s reliéfom zobrazujúcim skupinu lietajúcich strojov, pravdepodobne atlantského pôvodu. Reliéf má názov "letisko" a obsahuje aj také lietajúce stroje, ktoré je technicky možné považovať za vznášadlá. Všetky tieto obrázky sú k dispozícii. 

...........................

Dnes pokračujeme treťou časťou na tému zakázanej archeológie :

Mimochodom, na úvod tejto časti jedna otázka ... Vedeli ste, že lietajúce stroje diskoidného tvaru s antigravitačným pohonom označované ako Haunebu I a Haunebu II, V7, a typ "Vril" (počas existencie nacistického Nemecka) v rokoch 1944, boli vyrábané v závode neďaleko Prahy (presnejšie povedané v Letňanoch)? Áno, čítate dobre.

Kamenné plastiky či dosky a reliéfy zobrazujúce technicky zachytené predmety môžeme nájsť skutočne na celej Planéte Zem a to dokonca dosť často. Príkladom mimoriadneho významu sú dve plastiky z Chavínu de Huantár, ktoré sú dnes uložené v Archeologickom múzeu v Lime. Ide o "Tellov obelisk" a "Raimondiho stélu". Takto znejú ich názvy. Archeologická interpretácia je pomerne neurčitá a nevybočuje z obvyklého klišé neistoty ako u religióznych predmetov. Pokiaľ však máte vysokoškolské zameranie špecifického smeru, resp. ste vášnivým bádateľom konštrukcii prúdových a raketových motorov, vtedy máte na základe podrobnej analýzy a skúmania týchto artefaktov úplne iný obraz. Spomínané dve plastiky totiž na základe podrobného skúmania zobrazujú dva typy technických zariadení. Tellov obelisk je reliéfom prúdového či hybridného motora poháňaného plynnými či kvapalnými uhľovodíkmi, naproti tomu Raimondiho stéla predstavuje reliéf jednej z možných verzii rotačných kompresorov, používaných napríklad ako súčasť prúdových motorov. Opäť vidíme, že prečo je dôležitý transdisciplinárny prienik jednotlivých vedných odborov pre celostné poznanie, pri archeológii o to viac. 

Keď porovnáme reliéfy z Palenque (najmä reliéfy z Chrámu Listového kríža a z Chrámu nápisov o ktorých sme písali v predchádzajúcich článkcoch na túto tému) s reliéfom Tellovho obelisku, potom môžeme hovoriť z technického hľadiska o veľmi podobnom konštrukčnom type a princípe, pričom jeden krát je zobrazený v reze (reliéfy z Palenque) a jeden krát z bočného pohľadu (Tellov obelisk). Technická nevzdelanosť, je mnoho krát bariérou v modernej archeológii, ktorá nedokáže následne vytvoriť pravdivý výklad artefaktov, prejavuje sa to aj v antromofornej štylizácii autora vytesaných diel.

Početné sú plastiky a kamenné reliéfy zobrazujúce bytosti podobné ľuďom, ktoré sa pohybujú v lietajúcich strojoch rôznej konštrukcie. Na jednej hydrii (nádoba na vodu), pochádzajúcej z 5. storočia pred n. l., je kresba boha Apollóna letiaceho nad morom na svojej povestnej lietajúcej trojnožke, čo bola jednomužová celula. Existuje mnoho takýchto nálezov podrobne zdokumentovaných prostredníctvom fotografii. 

V mexickej lokalite La Venta bola nájdená veľmi vzácna kamenná mayská plastika, ktorá vyjadruje obraz draka, ktorý nesie ľudskú bytosť. Podobný charakter má maorská kresba boha Pourangahua, ktorého podľa legendy nosil magický vták zo zeme Hawaiki na ostrovy v južnom Pacifiku. Taktiež fresky z mexického Tulume, pomenované archeológmi "včelí bohovia", úplne jasne ukazujú na ľudské bytosti lietajúce na akomsi zariadení typu lietajúcej plošiny pre jedného muža. Do tejto skupiny nepresne interpretovaných artefaktov patrí aj stéla postavená na námestí mesta Flores v guatemalskom okrese El Petén, nazvaná nálezcami "lietajúci boh". Takého istého druhu je aj artefakt pochádzajúci z lokality Guerrero, ktorý je interpretovaný ako olmécký vtáčí boh Oxtotilan. Podrobná analýza ale ukazuje, že vhodnejšia je interpretácia pilota obsluhujúceho riadenie vznášadla ozdobeného hlavou draka, ktorý bol totémovým symbolom Thorásov (Thorásovia boli predkami Olmékov, Teoltékov aj Mayov).

O vyobrazení bojových vznášadiel na ilustráciách eposu Mahaabharaata už sme sa zmienili v predchádzajúcich častiach. Veľmi vzácne sú vyobrazenia lietajúcich strojov na starých freskách dochovaných v juhoslovanských kláštoroch, ako napríklad freska v monastieri Visoki Dečani, pochádzajúca údajne zo 14. storočia, ktorá má byť reflexiou na kresby v starých manuskriptoch uchovávaných v kláštoroch a knihovniach. Táto freska zobrazuje jednomužnú celulu letiacu s pilotom po oblohe.

Existujú aj fresky, na ktorých sú zachytené diskoidné lietajúce stroje, ako napríklad na základovej stene v chrámovom meste Mahabalipurane v južnej Indii, ktoré znázorňujú presne udalosti z Bhagavadgíty. Na niekoľkých miestach sú namaľované vojnové lietajúce stroje nazývané "ratham", ktoré pre vojvodcu menom Ardžunu vyrobil boh Agni. Podľa Bhagavadgíty boli rathamy schopné lietať "v troch svetoch" a boli nezničiteľné (Bhagavadgíta 1. 14).

Veľa skalných kresieb bolo nájdených spolu s petroglyfmi v roku 1991 počas expedície Taškentskej univerzity v oblasti Fergany v Uzbekistane, ďalšie na náhorných plošinách Kyzylkumu (J. Dahle). Vzácny je aj mayský kódex Boturini, ide o obrázkové leporelo, ktoré obsahuje okrem iného kresby lietajúceho stroja boha Quetzalcoatla majúci podobu zaobleného kužeľa. Aby nebolo žiadnych pochybností, že ide o lietajúci stroj, sedí na kresbe cvrček, ktorý znamená symbol toho "čo lieta". Tento Quetzalcoatlov lietajúci stroj je tvarove podobný zvláštnym stavbám budhistických chrámov nazývaných "stúpy", o ktorých sa mnohí bádatelia domievajú, že práve ich architektúra v konkrétnych prípadoch napodobňuje práve tvary lietajúcich strojov. Taktiež mnohé textilné výrobky indiánov paracaskej kultúry v Peru majú motívy bytostí nesúcich na chrbtoch zariadenia podobné raketovým malým motorom s krídlami.

Mimoriadny význam má nasledovný artefakt. V troskách starého arménskeho mesta Tuspa (dnešné Toprakkale v Turecku), severne od jazera Van, bol nájdený artefakt napodobňujúci lietajúci stroj konštrukciou podobný turbovrtuľovému lietajúcemu stroju z reliéfu na náhrobnej doske sarkofágu z Chrámu nápisov v Palenque. Artefakt je dlhý 22 cm a má priemer 8 cm. Dnes je uložený v depozite Archeologického múzea v Istanbule. Vek bol odhadnutý na 1000 rokov, opäť je však tento odhad chybný. Mesto Tuspa leží v oblasti pôvodného domova Ásov (predkov Germánov), z ktorého boli vyhnaní na sever Európy po porážke vo vojnách Bohov a démonov pred cca 18.000 rokmi. Ásovia boli spojencami Atlanťanov o tom niet žiadnych pochýb a Mezoamerika bola vo svojej dobe súčasťou atlantského obrovského cisárstva. Vtedy vieme pochopiť logicky vyššie uvedenú podobnosť konštrukcií oboch typov lietajúch strojov. Artefakt z Tuspy je skutočne zaujímavý, ako model, u ktorého sa bohužiaľ nedochovala vrtuľa ani kryt kabíny pilota, či krídla. Problém určenia veku spočíva najmä v nesprávnom určení materiálu pri zhotovení artefaktu. Ide o hlinu, alebo terakotu, najpresnejšie je v takomto prípade použiť luminiscenčnú metódu so spoľahlivou kalibráciou.

V roku 1898 bol v starom hrobe poblíž egyptskej Sakkary nájdený drevený model lietadla s krídlami, ktorý je dnes uložený v Egyptskom múzeu v Káhire pod katalógovým čislom 6347. Model váži 39,12 kg a rozpätie krídiel je 18 cm. Dĺžka trupu je 14 cm a pôvodne bol interpretovaný ako vták.


Pokračovanie vo štvrtej časti ...

.............................................

Záverom by sme radi podotkli, že vzhľadom k tomu, že pomätenci ako ml. Šimečka aj spolu s ďalšími osôbkami z prostredia extrémneho liberalizmu na sociálnych sieťach verejne kydajú bludy o tom, že Slováci ako keby neexistovali so svojou vzácnou históriou z obdobia ešte pred vznikom Československej republiky v roku 1918, je veľmi dôležité u všetkých generácii, najmä u detí, mládeže, adolescentov, dospelákov až po tých najstarších, aby sa venovali poctivo štúdiu a zdieľaniu histórie Slovákov, teda pravdivého poznania. Prosím pekne, toto sú strašné bludy, čo niektoré entity ako šovinistický ml. Šimečka produkujú, doslova strašné bludy ! V tomto smere ako určitý "liek" dávame do pozornosti knihu autora Eduarda Chmelára - Rekonštrukcia slovenských dejín, ktorá má vysokú úroveň pravdivosti a objektivity aj podľa duchovných zdrojov poznania aj podľa komplexnej systémovej analýzy empirických dát. Je potrebné múdrosťou, čestnosťou a pravdivosťou, cnosťami a nevydierateľnosťou s pevným postojom zastaviť šialencov, zvrátencov a doslova, áno, dobre čítate, "nuly", ktorých neprijíma ani samotná Príroda na Zemi ako súčasť priaznivej evolúcie, aby nezvyšovali nepravdivosť, zmätok najmä u mladých generácii v rámci predvolebnej kampane a tým aj toxicitu energeticko - informačných polí.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, august 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, august 2023

https://www.ariadneknihy.sk/