ZAKÁZANÁ ARCHEOLÓGIA ... ŽILI V DÁVNEJ MINULOSTI NA ZEMI súčasne ĽUDSTVO A DINOSAURI ? ... alebo príklady závažnych dôkazov o dávnej minulosti udalostí na Zemi ... (2. časť)

11.08.2023

Na úvod, len veľmi stručne popis momentálnej situácie na Slovensku :

Po pretrhnutí toxickej karmickej nádrže v súvislosti s kauzou Záleská - Tódová, došlo z duchovného hľadiska k paralyzovaniu duchovného srdca Slovenska, kedy Slovensko prestalo plniť funkciu materiálneho - právneho štátu, absentuje spravodlivosť, pričom dôvera občanov v možnosť spravodlivosti poskytovanej štátom je okolo 5 %. Došlo k fatálnemu kolapsu. Z duchovného pozadia sveta pôsobia temné energie miestami až s intenzitou 99,9 %, ktoré sa uzemňujú cez konkrétne bytosti do našej reality. Navyše, keď v súdnej rade SR existujú vyložene parazitujúce entity, ktoré vysávajú energiu iných bytostí (vedome aj nevedome), parazitujú na energii štátnosti, nemajú ani šajnu o princípoch spravodlivosti, ktorá nemôže v hutnosti hmoty našej reality existovať bez vyššej etiky a mravných princípov (.....súdna rada SR a jej rokovania, resp. závery rokovaní majú podľa duchovných zdrojov poznania v priemere úroveň pravdivosti cca 27 až 34 % aj to len vďaka niekoľkým pozitívnym a skutočne čestným výnimkám jej členov, to je paralyzujúce, jasný úpadok........). Samotný predseda súdnej rady SR Mazák a jeho výroky oficiálneho charakteru za posledný mesiac, sa pohybujú podľa duchovných zdrojov poznania niekde okolo 6 % pravdivosti, čo je katastrofa z hľadiska spravodlivosti a zahanbujúca úroveň pre profesora ............... Tieto vyššie princípy nie sú svojvôľa prejavujúca sa vo forme nejakých zblúdilých myšlienok, bez obsahu, výrokovej logiky, čistoty, múdrosti a pravdivosti. Ako sme už uviedli v minulosti, v auguste a v septembri 2023 budú na Slovensku pôsobiť veľmi temné vplyvy, ktoré majú nielen manipulovať voľby, ale zničiť štátnosť a zvrchovanosť, ovládnuť integritu väčšiny jednotlivcov, občanov tak, aby absentovala duchovná úloha Slovenska v srdci Európy ... budú sa obnažovať ďalšie toxické udalosti a vrstvy ................ V podstate ide prostredníctvom politických úpadkových programov progresívneho Slovenska, Hlasu a ďalších subjektov o nasúvanie démonického typu psychiky u nízkych ľudských bytostí ľahko ovládateľných, tzv. zombie, čo máme možnosť vidieť na konkrétnych miestach USA už desiatky rokov ... Východiskom zo samovražedného vývoja civilizácie je jedine vnútorná čistota ľudskej bytosti, jednotlivcov, ich čestnosť, úprimnosť.

Článkom zo dňa 9. augusta 2023 sme začali novú sériu článkov na tému zakázanej archeológie. Budeme v nej prinášať rôzne zaujímavé informácie, empirické dáta a fakty, o ktorých sa v školách neučí, pričom sa o nich len ťažko dozviete z mainstreamových médii. Dnes budeme pokračovať druhou časťou. Pripomeňme si najprv záver prvej časti ...

..............................

Spomínaný artefakt "sviečka z Coso" zjavne obsahuje princíp tejto technológie, v podstate ide o mikrogenerátor bez zdroja, ktorý bol súčasťou väčšieho celku makrogenerátora. Táto sviečka mohla byť emitorom rotujúceho lúča generujúceho miestne obmedzené gravitačné pole a iba kompletná zostava týchto sviečok vytvárala komplexné gravitačné pole lietajúceho stroja, alebo iného zariadenia. 

Tu je na mieste spomenúť mnoho zdrojov duchovných ale aj textov, ktoré opakovane potvrdzujú, že manipulácia s obrovskými kvádrami pri stavbe najväčších egyptských pyramíd v Gíze bola realizovaná tak, že s obrovským kvádrom vedela pohybovať jedna osoba prostredníctvom malej krabičky, ktorú držala v ruke. Áno, hovoríme o technológiách pôvodom nepozemského charakteru, ktoré dokázali manipulovať a odkláňať gravitačné pole Zeme. Práve práce a dielo úžasného Nikolu Teslu podrobne pojednávajú o týchto možnostiach, ktoré boli aplikované a zneužité aj v projekte Montauk. Technológia, o ktorej nasvedčuje aj vyššie uvedený artefakt, pochádza od veľmi technicky zdatnej civilizácie, je stará najmenej 500 000 rokov.

...........................

Dnes pokračujeme v téme pravdivého poznania minulosti ...

Pri archeologickom výskume starých hrobov v oblasti peruánskeho Altiplana objavil J. A. Mason platinové šperky zjavne vyrobené liatím do vopred pripravených foriem. Tento nález by nebol prekvapivý, pretože týmto spôsobom sa vyrábali šperky aj z rôznych zliatin medi. Problém nastáva vo chvíli, keď si uvedomíme, bod topenia platiny, ktorý je 1774 stupňov Celzia. Starovekí kovolejci dokázali v taviacich peciach bez väčších problémov dosiahnúť teplotu okolo 1000 stupňov Celzia, nevyhnutne potrebnej pre získanie tavenín bronzu a mosadze. Pomocou kvalitných druhov dreveného uhlia a s použitím mechov sa naučili taviť aj železo, keď sa dostali k teplotám okolo 1500 stupňov Celzia. Lenže každých ďalších 50 stupňov Celzia naviac je spojených s narastajúcimi technickými problémami, ktoré starovekí metalurgovia nemohli s im známym vybavením vyriešiť. Pokiaľ chceme roztaviť platinu, je potrebné taviacu nádobu vyhriať na teplotu najmenej o 200 stupňov vyššiu, ako je bod topenia kovu, takže pec by musela byť vykúrená na teplotu okolo 2000 stupňov Celzia. To nie je možné ani s použitím najkvalitnejšieho koksu a stlačeného vzduchu. Jedine pomocou kyslíkovo - vodíkových alebo kyslíkovo - acetylénových horákov môžeme dospieť k tak vysokým teplotám. Iné riešenie je pri tavení v elektrickom oblúku alebo pomocou plazmového horáku. Všetky tieto situácie nie sú riešiteľné bez dokonalého a moderného technického vybavenia. Podľa archeológov (aspoň niektorých) takéto vybavenie a potrebné znalosti dávne entity nemali. Ako je ale potom možné, že dokázali taviť platinu? Pokiaľ by totiž nemali starovekí metalurgovia potrebné vybavenie a znalosti, logicky by nevznikli liate platinové šperky.

Podobných zlyhaní výrokovej logiky existuje veľmi veľa a to nielen v "mainstreamovej" archeológii. O tom, že staré, veľmi staré entity, ktoré obývali Zem dokázali stlačovať a skvapalňovať plyny a taktiež poznali účinné kompresory niekoľkých typov, existuje mnoho dát. Dokázali dosahovať pre nás nepredstaviteľne vysoké teploty a pod. Dôkazy o tomto prináša starobylý manuskript Vimaanika Shaastra. Disponujeme presným prekladom tohto manuskriptu.  

K analogickým záverom dôjde poctivý bádateľ aj na základe nasledujúcej informácie ...

Počas archeologických výskumov hrobky generála C'ao Čou, ktorý zomrel v roku 316 pred n. l., boli nájdené fragmenty jeho panciera zostaveného z kovových, vzájomne sa prekrývajúcich plechov. Táto technika nepredstavuje sama o sebe nič výnimočné. Výnimočné je však zloženie kovu, z ktorého boli jednotlivé plechy zhotovené : 85 % hliník, 10 % meď, 4 % horčík, čo zodpovedá takmer klasickej duralaluminiovej zliatine používanej pri stavbe lietadiel. Ako sme uviedli v predchádzajúcej 1. časti článku na tému Zakázanej archeológie, duralaluminium sa dá bez obtiaží tvarovať a taktiež kaliť, takže získame zliatinu s tvrdým a mechanicky odolným povrchom. 

Stojí pred nami otázka : Kde sa v hrobe z roku 316 pred n. l. vzala duralaminiová zliatina, ktorá bola objavená vedou až na prelome 19. a 20. storočia? Pravdivou odpoveďou je, že plechy na generálov pancier sú produktom dávno zmiznutej civilizácie, ktorá dokázala riešiť tak obtiažny problém ako je technológia výroby východzieho čistého hliníka.

Dôkazy o realite vysokej technickej a technologickej vyspelosti dávnych civilizácii, ktoré existovali na Zemi prinášajú taktiež artefakty, ktoré môžeme zaradiť skôr do kategórie umenia. Ide o rôzne druhy malieb, sgrafit, rytiny, plastiky a ďalšie tvorčie formy, ku ktorým prináležia aj starobylé manuskripty a prastaré texty rôzneho druhu. Informácie technického charakteru v týchto artefaktoch obsiahnuté sú často nepochopené, úplne nesprávne interpretované, resp. úmyselne opomenuté s cieľom zatajiť pravdivé informácie. Tieto situácie nevychádzajú len z obmedzených technických informácii archeológov, ale často ide o strach a obavy pred zrútením pracne vytvorených evolučných schémat dnes už neplatných poloprávd, či dokonca lží s následným neprehľadným chaosom. Áno, takáto je kvalita vedy aj v oblasti archeológie ... česť výnimkám ...

Úžasné lokality v Peru, ktoré nesú dávne poklady a informačné kľúče k pravdivému poznaniu minulosti ...

V roku 1961 objavil archeológ Čchi Pen - Lao z Pekingskej univerzity v podhorí Jünan, západne od I - jangu a neďaleko jazera Tung - tching, podzemný labyrint tunelov so vstupom v hĺbke 32 metrov. Steny chodieb boli hladko glazované a na mnohých miestach pokryté kresbami a rytinami. Jedna z týchto kresieb zobrazovala stádo bežiacich zvierat prenasledovaných vznášadlom v tvare štítu, ktoré na palube nieslo skupiny ľudí so zbraňami. Ľudia boli oblečení do voľných šiat a dlhých nohavíc. Je pozoruhodné, že zložité systémy podzemných komunikácii sú veľmi rozšírené po celej Zemi a časť z nich má veľmi vysoký vek zhotovenia, má veľmi špecifickým spôsobom jemne glazované steny (niekedy hladké ako sklo), čo jasne poukazuje na technológiu, pri ktorej bola použitá vysoká teplota. 

Dnes je verejným tajomstvom NSA, že americké štruktúry Deep State, kde majú kľúče od miešačky londýnski fešáci, v rámci podzemných skúšok nukleárnych zbraní, používali automaticky pracujúceho raziaceho "krtka", teda špeciálnu súpravu, ktorá spevňuje steny vyrazenej trasy natavovaním plazmovými horákmi namiesto pracného betonovania.

Zmienky o "lietajúcich štítoch" nie sú tak vzácne, ako by sa očakávalo. Napríklad v tradíciách indiánskeho kmeňa Hopi sa opakovane hovorí o lietajúcich štítoch, ktorých tvar bol ako dyňa prerezaná na polovicu. Nazývali sa "paatoowa", alebo "patuwvota", ktoré prevážali predkov kmeňa Hopiov z mýtickej Kaskary na pobrežie Mezoameriky. Veľmi podrobne sa o takýchto lietajúcich štítoch a vznášadlách zmieňujú konkrétne indické eposy, ako napríklad Ramajaanam, Mahaabharaata a ďalšie pramene. Tieto vznášadlá boli používané v tzv. "Vojnách Bohov proti démonom" v období pred cca 25 000 - 30 000 rokmi, konkrétne ich používali Kurusovia (Ásurovia) pri bojových operáciách proti Suernom (Súrom), boje svetla proti temnote. V Mahaabharaate sú tieto bojové vznášadlá nazývané "saubhaapura" a boli veľmi podrobne spodobnené v dobovom nákrese. 

S lietajúcimi štítmi sa taktiež zoznámil aj staroveký vojvodca Alexander Veľký. Najprv jeho armáde pomohli dobyť v roku 332 pred n. l. fénickú pevnosť Tyr, keď rozvalili paľbou laserových zbraní jeho dovtedy nedobytné hradby. Konkrétni historici hovoria o vznášadlách nalietavajúcich na Tyr a ničiacich jeho mocné hradby vystreľovaním ničivých bleskov (autori Arrianos, F. Edwards, W. R. Drake a ďalší).

O druhom stretnutí Alexandrovej armády s lietajúcimi štítmi sa zmieňuje napríklad Flavius Filostratos a ďalší historici, ktorí sa zaoberajú Alexandrovou anabázou do Prednej Indie. Vysvetľujú náhlu príčinu prerušenia doposiaľ úspešného výboja a takmer panický útek vojska späť do Stredomoria. Po porážke armády kráľa Póra, vládnuceho nad Mallmmi, približne v oblasti dnešného Pakistanu, prekročili vojská armády Alexandra rieku Hydaspés (Čanáb) a pripravovali sa k prechodu cez rieku Hyphasis (Sathu). Niektoré pramene práve o tejto udalosti hovoria, že išlo o rieku Djaksartés (Džihlání). Pri vstupe prieskumných oddielov na územie Glaukov v Pandžábe, ktorí patria k árijským brahmanom s veľmi svetlou farbou kože, boli jednotky predvoja napadnuté skupinou rýchlo lietajúcich štítov, ktoré svojimi bleskami spôsobili veľké straty na životoch s obrovskou rýchlosťou, splašili kone aj slony tak, že nebolo možné ich ovládať a prinútiť k vstupu do rieky. Tým vznikla panika a Alexandrova armáda odmietla ďalej v ťažení pokračovať.  

Reliéf lietajúcej plošiny je zobrazený aj na jednej zo skamenných dosiek nachádzajúcich sa v Chráme listového kríža v mayskom meste Palenque. Systémová analýza preukazuje, že ide o vznášadlo pre dvoch mužov, ktoré je poháňané prúdovým motorom.

Nedávno Dr. Hoverová realizovala nález v egyptskom chráme v Abydose, ktorý je taktiež zaujímavý. Ide o kamenný obklad s reliéfom zobrazujúcim skupinu lietajúcich strojov, pravdepodobne atlantského pôvodu. Reliéf má názov "letisko" a obsahuje aj také lietajúce stroje, ktoré je technicky možné považovať za vznášadlá. Všetky tieto obrázky sú k dispozícii.

Medzi archeologickými nálezmi a artefaktami nachádzame kamenné plastiky, disky a reliéfy zabrazujúce techniku vznášadiel a lietajúcich diskových strojov po území celej Planéty Zem. Budeme sa im venovať v treťom pokračovaní článkov na tému zakázanej archeológie ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, august 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, august 2023

https://www.ariadneknihy.sk/