ZAKÁZANÁ ARCHEOLÓGIA ... ŽILI V DÁVNEJ MINULOSTI NA ZEMI súčasne ĽUDSTVO A DINOSAURI ? ... alebo príklady závažnych dôkazov o dávnej minulosti udalostí na Zemi ... (1. časť)

09.08.2023
Len veľmi málo ľudských bytostí žijúcich na Zemi má aký - taký prehľad o pravdivej histórii udalostí a dejov, ktoré prebiehali v dávnej či mladšej histórii na Zemi. Isteže, bez celostného poznania si v tejto oblasti nepomôžeme. Je síce veľmi náročné dopracovať sa k schopnostiam telepatických prenosov z duchovného pozadia sveta - priaznivých sfér, ktoré vedú evolúciu mierovým smerom spolužitia a vzájomnej úcty na Zemi, ale dá sa to dlhodobou a systematickou prácou na sebe. Väčšinou sa totiž ľudia (najmä tí, ktorí majú veľké ego) napájajú na staré a veľmi skreslené informácie a teda prenášajú "channelingom" do našej reality bludy. Je toho plný internet, kde sa dokolečka dokola napájajú ľudia na astrálne úrovne s veľmi nízkou frekvenciou, energetickou čistotou a teda aj nízkou úrovňou pravdivosti. V niektorých prípadoch ide o doslova "strašné bludy", kedy ľudia nedokážu rozpoznať s akou entitou vlastne komunikujú a v podstate sú len bábkou, ktorej sa "nasypú" informácie toxickej kvality............. Je to podobné, ako keď niekto dokáže ešte aj v súčasnosti počúvať zúfalo tragických niktošov napríklad Matoviča, Šeligu alebo Hegera a ešte aj teraz im venovať svoj čas, byť pritom "nacapený" na mainstreamové médiá. Ide o zaostalých jedincov, ktorých je pomerne veľa aj na Slovensku ................ Pamätajte si prosím jednu zásadnú vec, tieto obludy a niktoši si môžu dovoliť to, čo si dovoľujú v súčasnosti len vďaka tomu, že ľudia, občania Slovenska im to tolerujú. Takže nie je sa na čo vyhovárať, len ľudia si za to môžu. Dôchodcovia majú 3,-- eurá na deň, deti v poniektorých materských škôlkach (podotýkame, že aj v súkromných materských škôlkach) jedia doslova tie posledné odpadky (bude o tom samostatný článok), bez výživovej kvality a niekto bude cirkusovať v predvolebnej kampani s malými Fiatkami 500 ? Ako sa tu šafári s peniazmi štátu? Nenormálne plytvanie na financovanie politických strán nevynímajúc. Toto by sa napríklad v Maďarsku nikdy nemohlo stať ! Takto nevyzerá sebaúcta ľudských bytostí, toto tolerujú rôznym politickým grázlom a šašom len ich otroci !

Podobne tak, je to aj s pravdivým poznaním histórie, aké udalosti sa diali na Zemi. V tomto smere sa snažia precizovať pravdivé informácie jednoznačne najmä ruskí a ázijskí autori, nájdu sa autori aj na západnej časti sveta, i keď je ich málo. Je potrebné na rovinu uviesť, že existuje veľké množstvo empirických dát rôznych prienikov, ktoré siahajú ďaleko pred históriu 5.000 rokov spätne. Veľmi cenná je preto mravenčia práca zozbierania dát, kde celoplanetárne mýty a legendy jednotlivých národov, kmeňov, entít na základe systémovej analýzy preukazujú veľké pravdy v prienikoch poznania. 

Existuje veľké množstvo legiend a príbehov zachytených aj v písomnej či ústnej forme, ktoré popisujú, že Zem bola obývaná aj vo veľmi dávnej minulosti rôznymi entitami a bytosťami, dávno pred existenciou Homo sapiens sapiens, dávno pred nástupom cicavcov, predepochou Atlantídy, atď... Podobne tak existujú precízne informácie o entitách, ktoré žili v minulosti ako civilizácia na Zemi spolu s druhohornými jaštermi, dinosaurami a pod, nehovoriac o rasách s veľmi vysokou technickou vyspelosťou prevyšujúcou podstatne dnešnú úroveň vedy a techniky na Zemi.

Vieme, aká je skúsenosť ľudskej civilizácie s pozemskou vedou, vieme, čo dokáže veda v rukách nacistov a fašistov, viď eugenika, môžeme to vidieť aj v období posledné 3 roky na celom svete.

Pravdivé osobnosti aj vo vede boli šikanované v snahe zničiť ich povesť a životy. I napriek tomu existujú zdroje poznania napríklad v rámci databázy zakázanej archeológie, kde na štastie jedinci, ktorí sú poctiví bádatelia uchovávajú mozaiky pravdivého poznania a to i napriek tomu, že mainstream ich zosmiešňuje a odmieta.

Ako príklady znevažovaných ľudských bytostí v tomto smere môžeme uviesť L. Bergier, L. Souček, A. Mostowitz, M. A. Cremo, R. I. Thompson a mnoho, mnoho ďalších.

My máme prístup k týmto zdrojom pravdivým poznania a nielen k tým a preto, že sa snazíme výjsť v ústrety vašim prosbám vážení čitatelia, dnes sa v tomto článku zameriame na artefakty, ktoré zjvane preukazujú vzťah k rozvoju vedy a techniky a technológii, napríklad metalurgie, chémie, energetiky a aj letectva ... Poďme na to ...

V lokalite London nad riekou Paluxy River v Texase našla E. Hahnová v roku 1936 v druhohornom kriedovom pieskovci hlavu kladiva zhotovenú z ušľachtilej nerezovej ocele, so zbytkom vsadeného skamenelého dreveného poryska. Metalografická analýza kladiva realizovaná Battelovým inštitútom v Colombe (Ohio) udáva nasledovné zloženie tohto kovu : 96,9 % železo, 0,74 síra, 2,6 % chlór. Zaujímavé je, že neboli nájdené žiadne stopy niklu (nikel), ktorými sú obvykle legované nerezové typy ocele. Je zaujímavé, že ani po tak dlhej dobe neboli na hlave tohto kladiva žiadne stopy hrdze. Štruktúrna tomografická analýza realizovaná v laboratóriu Texas Utilities naznačila, že pri výrobe boli použité nezvyklé metalurgické procesy. Napríklad hustota povrchovej vrstvy mala hodnotu o 6 % vyššiu ako bol zbytok vnútra hlavy kladiva. Prítomnosť chlóru je z chemického aj metalurgického hľadiska krajne neobvyklá a nie je vylúčené, že mohlo dôjsť pri analýze k zámene chlóru za niektorý z izotopov síry (35S16, 36S16), či iného prvku, ktorý môže byť príčinou neobvyklej korozívnej odolnosti. Tvarom je hlava nájdeného kladiva podobná dnešnému geologickému kladivku, používaných geológmi pri výskumoch v teréne. Pochopiteľne, že obrázky sú k dispozícii.

Koncom 70. rokov boli v skrývkach povrchových baní v okolí mesta Ottasdal v provincii Západná Transvaal v južnej Afrike, v ktorých sa ťaží mastek a pyrofylit, nájdené gule z neobyčajne tvrdého kovu, či hmoty podobnej kovu. Majú priemer od 1 cm až do 10 cm, sú dokonale guľaté a po ich obvode sú vylisované 3 súbežné rýhy. Tieto nálezy v súčasnosti vlastní múzeum v juhoafrickom Klerksdorpe. Bolo preukázané, že tieto gule pochádzajú z horniny, ktorej vek geológovia odhadli až na 300 miliónov rokov. S podobnými guľami, zhotovenými z veľmi tvrdých a oteruvzdorných wolframových a vanadiových špeciálnych ocelí, sa môžeme stretnúť v tzv. "guľových mlynoch", čo je v podstate uzatvárateľný hrniec naplnený mlecími guľami a mletým materiálom, ktorý sa otáča okol svojej pozdĺžnej osy. Guľové mlyny sa často používajú k mletiu rudniny. Trojitá rýha po obdvode nájdených gulí pripomína rôzne tvarové zdrsnenia povrchu mlecích gulí, ktoré majú zlepšíť mlecí účinok. Predmetné gule zrejme s vysokou pravdepodobnosťou boli súčasťou starobylých mlecích zariadení používaných k mletiu rudniny.

Vo vrstvách vápenca s vekom 65 miliónov rokov, vyskytujúcich sa v okolí francúzskeho mesta  St. Jean de Linet, boli v roku 1968 nájdené kusy čohosi, čo pripomínalo tvarom potrubie s oválnym prierezom, zhotovené z neznámeho kovu. Nie je jasné o čo ide, len stojí za pripomienku, že potrubie podobných profilov sa v súčasnosti používa v úlohe energovodov pre prenos vysokofrekvenčných energií.

V roku 1871 pri hĺbení studne v meste Lawn Ridge v Illinois bola v hĺbke 38 metrov, vo vrstve sedimentov vo veku 300.000 rokov, nájdená medená minca a razený medený pliešok kombináciou zaoblene hranatého obrysu, pričom na oboch stranách sú jasné obrysy postáv a reliéfy nečitateľných znakov umiesntených okolo obvodu. Minca je zhotovená z plechu rovnakej hrúbky, čo ukazuje na vyspelú používanú technológiu lisovania, valcovania medi, ktorá však pre datovanú dobu nepredstaviteľná.

Iný kovový artefakt bol nájdený v pieskovni pri rieke Mures v Transylvánii, asi 50 km severne od mesta Cluj - Napoca. Artefakt pochádza z hĺbky asi 10 metrov a jeho rozmery sú 20,2 x 7 cm. Bol nájdený v susedstve kostry mastodonta. Nie je zrejmé, či kovový artefakt a kostra s klami mastodonta spolu časovo súvisia, ale vzhľadom k tomu, že mastodonti údajne vyhynuli v strednom pleistocéne, môže mať kovový artefakt vek okolo 600.000 rokov, čo je údaj uvedený ako hrubý odhad. Čo však zaráža je chemické zloženie zliatiny artefaktu : 89 % hliník, 2,84 % kremík, 1,8 % zinku, malé množstvo olova, cínu, zirkonu a kadmia. Takýmto zložením sa nájdený artefakt blíži dnes k bežne používanej kaliteľnej zliatine nazývanej "Duralaluminium". Duralaluminium má relatívne nízku hmotnosť (podobne ako aj nájdený artefakt), v súčasnosti je nevyhnutné pri stavbe najmodernejších typov lietajúcich strojov (aj v utajených projektoch).

Pozrime sa na prastaré texty pochádzajúce aj z kláštorov tibetských mníchov tradície Bönn - po a ďalších. Tantrický manuskript Lohatantra sa zmieňuje o existencii troch kovov veľmi zvláštnych vlastností, z ktorých dávni metalurgovia vedeli zhotovovať 16 rozličných zliatin, väčšinou ľahkých, mechanicky pevných a odolných proti pôsobeniu vysokých teplôt, požiaru a žiarenia. Tieto špeciálne zliatiny boli predpísané konštruktérmi pre zhotovovanie lietajúcich strojov nazývaných VIMAANY. Sanskrtské názvy troch základných kovov, tvoriacich skupinu kovov Ooshmapaa sú : Somaka, Soundaalika a Mourthweeka. Najviac bola cenená z nich vyrobená zliatina známa ako kov Trinetra, alebo inak "kráľ kovov". práve táto zliatina bola používaná na konštrukciu Vimaana Tripura, teda na lietajúce stroje.

Podľa védskych tradícii uvádzaných rišiom Maharashi Bharadwaajom náleží svojou konštrukciou Vimaana Tripura do obdobia threeta YUGY, ktoré skončilo približne okolo 86 400 rokomi pred n. l. Áno, čítate dobre, podľa týchto textov lietali na Zemi stroje o akých sa nám v súčasnosti ani nezdá už pred 86 400 rokmi pred n. l. Dnes o kovoch a skupine kovov Ooshmapaa netušíme nič, nevieme o nich nič, ani predstavu nemáme, či ich vôbec poznáme. Jedinou dostupnou informáciou je zmienka o tom, že rudy týchto kovov boli ťažené z veľkých hĺbok Zeme okolo 2 000 metrov. Dávni konštruktéri mali k dispozícii prekvapivý rozsiahly sortiment rozličných zliatin a technológii pre ich spracovanie. Z týchto špeciálnych zliatin dokázali stavať nielen lietajúce člny, ponorky, vznášadlá a pozemné vozidlá, ale vyrábali aj vysoko vodivé komponenty pre rozvody elektrické energie a stavbu elektrických generátorov. Dnešná veda by veľmi chcela mať tieto informácie :-)

K takejto skupine špeciálnych zliatin náleží aj kov "benbenet", z ktorého boli zhotovené vrcholky troch najväčších egyptských pyramíd o čom píše napríklad aj bádateľ Rainer Holbe a ďalšie zdroje poznania to potvrdzujú. Táto zliatina bol a zhotovená zo zlata a striebra, v najnovšej dobe známa ako "elektron", slúžila k zhotoveniu ihlanu s guľou na špici, ktoré po upevnení na vrchol pyramídy slúžili ako emitor lúča energie Zero vyžarovaného pyramídou. Podobné niečo bolo zhotovené aj v chráme boha slnka Rea v Heliopole, ktorý bol umiestnený na vrchole obelisku a bol zhotovený z medi a zo zlata.

Technickou zaujímavosťou je artefakt nájdený v hrobe následníka a syna faraona Adžiba z I. dynastie, z obdobia okolo roku 3 100 pred. n. l. menom Sabu. Podľa W. B. Emeryho je tento artefakt zhotovený z grafickej bridlice, má kruhovitý tvar so špeciálne tvarovanými lopatkami a stredovým otvorom pre nasadenie na hnaciu osu. Domnienka, že sa jedná o lodný šrób, je vzhľadom k malej rázovitej pevnosti bridlice tažko pravdepodobná. Systémová analýza naznačuje, že sa jedná o rotor vysoko výkonného rotačného čerpadla kvapalín, schopného aj účinného reverzného pohybu, takže čerpadlo môže slúžiť ako sací aj výtlačný prvok. Materiál grafickej bridlice naznačuje, že mohlo ísť o čerpanie veľmi chemicky agresívnych kvapalín. Čerpadlá podobných konštrukcií sú vyrábané až v posledných rokoch, pretože ich obrábanie vyžaduje stroje riadené počítačmi. Používajú sa pri doprave kvapalných plynov, kyseliny dusičnej, peroxidu vodíka a podobných médií, práve preto bývajú používané ako súčasti prúdových a raketových motorov. Tento artefakt nemohol byť ani zotrvačníkom, pretože potom by musel mať maximum hmoty rovnomerne rozdelenej po obvode. Obrázky tohto podivného zariadenia sú pochopiteľne k dispozícii.

Ďalším dodnes záhadným a neobjasneným artefaktom je "sviečka z Coso", predstavujúca súčasť stroja zrejme vysokej technickej úrovne. Artefakt bol nájdený pri zbere minerálov vo vrstve spevnených sedimentov pochádzajúcich podľa odhadu geológov z obdobia pred 0,5 až 1 miliónom rokov. Sedimenty pozostávajúce zo zmesi piesku, bahna a lastúr tvorili dno dnes vyschnutého jazera Owens Lake. Nález stvrdnutej hrudy obalenej mušličkami bol realizovaný v roku 1961 na úpätí hory Coso (1300 m), severovýchodne od kalifornského mesta Olancha. Popis nálezu, analýza a úvahy o jeho technickej podstate je uvedený v knihe J. Bergiera - Kniha nevysvetliteľného, str. 29. Systémová analýza naznačuje, že tento artefakt obsahuje technický princíp využívaný na generovanie polí vyššieho rádu, ktorými sa zaoberal známy, ale prísne tajný americký projekt Deep State ... Montauk, o ktorom sme písali sériu niekoľkých článkov na našom webe. Podstatou výskumu je v rámci tophto projektu riešenie technológie vytvárania stabilných smerovateľných gravitačných polí a rotačných vírov, čo súvisí s mimozemskými technológiami, ktoré sa dostali na Zem.

Spomínaný artefakt "sviečka z Coso" zjavne obsahuje princíp tejto technológie, v podstate ide o mikrogenerátor bez zdroja, ktorý bol súčasťou väčšieho celku makrogenerátora. Táto sviečka mohla byť emitorom rotujúceho lúča generujúceho miestne obmedzené gravitačné pole a iba kompletná zostava týchto sviečok vytvárala komplexné gravitačné pole lietajúceho stroja, alebo iného zariadenia. 

Tu je na mieste spomenúť mnoho zdrojov duchovných ale aj textov, ktoré opakovane potvrdzujú, že manipulácia s obrovskými kvádrami pri stavbe najväčších egyptských pyramíd v Gíze bola realizovaná tak, že s obrovským kvádrom vedela pohybovať jedna osoba prostredníctvom malej krabičky, ktorú držala v ruke. Áno, hovoríme o technológiách pôvodom nepozemského charakteru, ktoré dokázali manipulovať a odkláňať gravitačné pole Zeme. Práve práce a dielo úžasného Nikolu Teslu podrobne pojednávajú o týchto možnostiach, ktoré boli aplikované a zneužité aj v projekte Montauk. Technológia, o ktorej nasvedčuje aj vyššie uvedený artefakt, pochádza od veľmi technicky zdatnej civilizácie, je stará najmenej 500 000 rokov.


V nasledujúcej časti budeme hovoriť a ďalších zaujímavostiach zakázanej archeológie ...

.............................

Aký je odkaz pre ľudské bytosti od Planéty Zem : Začnite už konečne pracovať na svojich slabostiach, nepozerajte sa stále von, ale do svojho vnútra. Nie je možné meniť kvalitu a vyváženosť dejov, pokiaľ sa nemenia kvality jedincov, ktorí tieto deje vytvárajú. Nežite zo sebeckej zotrvačnosti osudu, pretože potom ste len otroci. Prestante parazitovať a klamať, buďte úprimní a čestní, to je základ. Vtedy sa budú otvárať aj nové spoločenské formácie pre priaznivý vývoj na základe dobrovoľných snemov, postavených na vzájomnej úcte, prajnosti a priaznivej evolúcie ... Bez tejto premeny sú aj voľby len súčasťou zacykleného vývoja, ktorý stále len niečo zachraňuje po cyklických chybách a netvorí nič nové priaznivé .................... Slovensko sa stalo z haľadiska duchovných princípov (paralýza) aj oficiálne štátom bez materiálneho právneho základu (neštát) na základe prevalenej kauzy sudkyne Záleskej a novinárky Tódovej. Táto úpadková formácia nesie mnoho vysoko temných energeticko - informačných vrstiev, ktoré boli ako sa hovorí definitívnym klincom do truhly. Špina, ktorá bude vytekať z tohto egregoru, zasiahne mnoho ďalších temných postáv, ktoré sa snažili ovládnuť štát ... to je téma na veľmi hrubé knihy ... Sily Svetla to budú postupne rozkrývať, bude to veľmi náročné, ide o mnoho vrstiev ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, august 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, august 2023  

https://www.ariadneknihy.sk/