VÝZNAMNÉ SPOJENIA MEDZI PYRAMÍDAMI V GÍZE A OBLASŤOU CYDÓNIA NA MARSE

15.06.2022

Významné spojenia medzi pyramídami v Egyptskej Gíze a Cydóniou a Egyptom a oblasťou Cydónia na Marse? To naozaj? Čo myslíte?

Áno, knihy, ktoré sme vydali o tom podrobne rozprávajú. Ide o knihy Dve Tretiny - Dejiny Našej Galaxie, autorov Davida Percyho a Davida Myersa, z roku 1993, ktorú sme v slovenskom preklade vydali v roku 2019 (momentálne na základe záujmu čitateľov budeme robiť zrejme ďalšiu dotlač) a druhú knihu, ktorá bola vydaná na základe viac ako 30 ročného výskumu ... Mimozemská inteligencia a cesta na Mars, autorov Mary Bennetovej a Davida Percyho, ktorú sme vydali v slovenskom preklade roku 2021. Zakúpiť si je možné ich u nás v obchode alebo v obchode na www.infovojna.bz.


Okrem týchto kníh existujú aj ďalšie vedecké práce, ktoré o tejto problematike pojednávajú, nehovoriac o utajovaných materiáloch výskumu Marsu za posledných 50 rokov zo strany NASA a pod.. Dokonca aj konkrétni vedeckí pracovníci zo Slovenska, nám budú môcť o tomto niečo povedať (pripravujeme relácie podcasty). Možno je to pre niekoho náročné čítanie, plné matematiky, geometrie a transdisciplinárnej aplikácie vedy, avšak bez námahy sa nemôžeme posúvať ďalej a hlbšie v sebapoznaní, odkrývaní lží a polprávd v poznaní. 

Nezabúdajme, že aj vo vede existujú mnohé bytosti, ktoré sú potomkami nacistov a aj v dnešnej dobe im ide len o zneužívanie vedy proti ľudstvu. Príkladov máme za posledné obdobie viac než dosť. Afinitu medzi stavbami na Marse v oblasti Cydónia a v Egyptskej Gíze budeme popisovať vo viacerých článkoch na pokračovanie.


Primárny míľnik ... opustime predsudky ...

Z každého uhla pohľadu je náhorná plošina v Gíze so svojimi tromi primárnymi pyramídami, šiestimi sekundárnymi pyramídami a Veľkou sfingou jedným z najúžasnejších architektonických odkazov na svete. Preto vždy bol stredobodom pozornosti ľudí, inšpirovala umelcov aj vedcov. Hra svetla na náhornej plošine a krása a vznešenosť geometrických konfigurácií, ktoré tieto pamiatky poskytujú krajine, stimulujú pozorovateľa, čo viedlo k početným obrazom, knihám a televíznym/filmovým dokumentom - niektoré boli vyrobené z lásky, iné pre peniaze, a niektoré na účely propagandy. A keď Carl Munck našiel planetárnu matricu, začala sa ďalšia úroveň uvažovania o tejto náhornej plošine.

Anatoly I. Kandiewova analýza Munckovej práce zistila, že program "Munckova Matica" začlenil do svojej štruktúry dostatok permutácií, aby odradil všetkých, okrem najnáročnejších lámačov kódov. To viedlo Kandiewa k záveru, že to bolo presne to, čo zabezpečilo prežitie kódu. Tento kód určite nikto nemohol prelomiť, kým tektonický pohyb platní nevykonal svoju prácu a príslušné pamiatky neboli na správnom mieste, aby matematika fungovala dostatočne presne na to, aby odhalila inteligentný dizajn. To naznačuje, že aj výberu umiestnenia Veľkej pyramídy bolo potrebné venovať značnú pozornosť (nielen Munckovu).

Pri vytváraní svojho systému "CO-ORD" (variácia použitia súradníc Francúza Reného Descartesa a Pytagorovho vzorca na výpočet vzdialenosti medzi vektormi) urobil Munck zaujímavý nález. Žiadna z odvodených križovatkových súradníc, ktoré pri manipulácii so zemepisnou šírkou a dĺžkou všetkých starodávnych pamiatok, ktoré študoval, neprekročila súradnice vektora Veľkej pyramídy s 248,0502134. Dospel k záveru, že celá matica bola spracovaná spätne od vektorov, nie od zemepisných šírok a dĺžok.


Zatiaľ čo Munck rozhodol, že Veľká pyramída slúžila ako starodávny nultý poludník, bokom si myslel, ako odporúča Edward de Bono, že značka 0° / 360° môže znamenať čokoľvek, čo len projektant systému bude chcieť. Z čisto numerického hľadiska je Veľká pyramída skutočne centrom planetárnej matice, ale existuje niekoľko indikátorov, že jej konkrétny bod 0° / 360° má oveľa širší dosah, ako míľnik pozemského časového pásma.

Na Cydónii, ktorá je celistvou oblasťou na planéte Mars, existujú preukázateľne dôkazy o vytesanej stolovej hore, ktorá odhaľuje detaily naznačujúce tvár, ale pri podrobnej analýze snímky sa odhalí vertikálne rozdelenie humanoid / lev, v Gíze je taktiež viditeľná fyzická socha tela leva / ľudskej hlavy. Existujú fyzické tvary a formácie, ktoré na Cydónii vytvárajú kompletné mesto s pyramídami a umelé stavby, ktoré vytvárajú pyramídové mesto v Gíze.

Ak najväčšia z týchto pyramíd, Veľká pyramída, funguje pre celé ľudstvo ako veľké lákadlo, potom je náhorná plošina, ktorá je pre NASA, ktorá je posadnutá egyptskou tradíciou Orion / Osiris, zvlášť zaujímavá, a zatiaľ čo SRI spolu s ARE sú rovnako posadnutí náhornou plošinou kvôli fyzickej komunikácii Cayceho, týkajúcej sa Atlantídy a jej pádu, s následnou emigráciou na východ od Atlanťanov do dnešného Egypta.

A keď som písala o ARE v kapitole 13, osvietilo ma až teraz: Zrazu som videla, že skratka ARE vyžaduje na konci iba S a sme späť u Aresa a planéte Mars. Vyzerá to, akoby tieto organizácie, obchodníci s hardvérom kozmických lodí a obchodníci s ľudským softvérom, hľadali v Gíze niečo, čo by im pomohlo na ich ceste. Pozrime sa teda na náhornú plošinu Gízy a jej pamiatky z týchto ďalších uhlov pohľadu. Čo sa stane, keď bodky spojíme?


GÍZA ako GEODETICKÝ UZOL

Deväť pyramíd v Gíze a jej Veľká sfinga sa nachádza na náhornej plošine v krajine, ktorej moderné hranice odrážajú podobu obrovskej stolovej hory na Cydónii ležiacej na východ od Tváre. "Tvár" na Marse je taktiež samostatnou formáciou, Ako už sme spomínali, Myers a Percy ju pomenovali Bastion, nikoho iného v skutočnosti zmienka o tomto konkrétnom území nezaujíma. Čo nie je prekvapujúce, pretože pri pohľade zo vzduchu nás jeho obrys vrhá do sveta opakovania. Opakuje to nielen moderná krajina egyptských hraníc, ale v oveľa menšom meradle aj bočný pohľad na hlavu Sfingy.

Tento obrys zodpovedá aj staroegyptskému hieroglyfu pre nos, ktorý naznačuje, že ide o pohľad z pravej strany. Pretože sa tento hieroglyf používal aj na označenie celej tváre, nevyhnutne toto zistenie prináša porovnanie s fotografickým zosúladením obrátenej stolovej hory s Tvárou vpravo / vľavo, ktoré odhalilo skryté hominidné / levie aspekty tohto reliéfu. Na Marse bol hominid na západnej strane stolovej hory s Tvárou, lev na jeho východnej strane. V prípade zodpovedajúceho egyptského hieroglyfu nosa / tváre s profilom Sfingy musí človek stáť na násype na juh od Sfingy, aby zodpovedajúceho hominida videl. 

Ak by severné postavenie od Sfingy odhalilo leva, existuje tiež skutočnosť, že telo Sfingy odvodzuje leví aspekt odrážajúci sa v tejto východnej Tvári na Marse. Potom si treba uvedomiť, že v tejto soche Sfingy je hominid skutočne orientovaný severo-južne a telo západo-východne, a to je ešte viac na zamyslenie. Skutočnosť, že lev je symbolom odvahy a zároveň najlepším predátorom v Afrike a ľudstvo sa údajne zrodilo v Afrike, je prinajmenšom zaujímavá. Všetky tieto situácie je potrebné vnímať v kľude a hneď sa vám rozjasní.

Obrázok 17.1 v knihe na str. 286 Plošina Gíza a vzťahy medzi deviatimi pyramídami. Mriežkový súradnicový systém je uvedený v dvoch sadách malých triád pyramíd na náhornej plošine. Mriežka sa zväčšuje o 5 sekúnd oblúka v zemepisnej šírke a dĺžke. Poludník 0° / 360° vedie cez Veľkú pyramídu. Oblúky sa týkajú vecí diskutovaných v Dvoch Tretinách, ale tu je možné demonštrovať interakcie medzi rôznymi zložkami plošiny. Oblúk A je umiestnený na poludníku južne od Veľkej pyramídy, Oblúk B má stred na Veľkej pyramíde a ak by bol dokončený, zabral by časť krajiny severne od náhornej plošiny. Oblúk C má stred v Rachefovej, bližšej pyramíde. Ďalšie podrobné údaje nájdete na Aulis.com/pathway.

Obrázok 17.2. v knihe na str. 287 V starovekom Egypte mohol hieroglyf pre nos znamenať aj tvár. Pretože v hieroglyfoch chýbajú ústa, vyzerá to tiež ako profil zvieraťa a vzhľadom na asociácie tohto miesta na Cydónii s plošinou v Gíze to naznačuje leva / muža alebo sfingu. Pre slobodomurárov môže plochá stolová hora naznačovať analógiu k dokonalému kvádru.


Nájdenie zrkadlenia rôznorodých predmetov komplexu na Cydónii v Gíze je veľmi významné, rovnako ako skutočnosť, že je tu prítomná aj geometria tohto zvláštneho pravouhlého trojuholníka. Na Marse sa Bastion dotýka stredu susednej strany špeciálneho pravouhlého trojuholníka, ktorý spája stolovú horu Tváre, D&M Tor a vložený špirálový vŕšok. Pripomínam, že v knihe Dve Tretiny možno nájsť vo veľkej mierke model, v ktorom "Gíza je Silbury, Stonehenge je Tvár," podľa ktorého je možné priradiť pozíciu Bastionu na Marse k náhornej plošine Gízy. Ak uvážime, že Gíza je v polovici susednej strany a Stonehenge je analógiou Tváre, je možné znovu vytvoriť špeciálny pravouhlý trojuholník zo Cydónie a potom ho zrkadliť, aby sa dokončil vizuálny 2-D štvorsten prekrytý na celom glóbuse.

Týmto sa teraz vytvára veľmi rozsiahly model Cydónie. Poloha plošiny v Gíze sa tak zhoduje s Bastionom na Marse a získava rovnaké meno. Bod na rovníku v Indickom oceáne sa stáva analógiou Špirálového vŕška. V Indickom oceáne je oblasť, ktorá má menšiu gravitáciu ako kdekoľvek inde (bod, ktorý bude relevantný neskôr). Skutočným prekvapením tohto hypotetického porovnania geometrie s kartografiou je umiestnenie analógie D&M Toru.

Obrázok 17.3. v knihe na str. 287 Mapa USAF s Stonehenge ako analógia Tváre na Marse a Gíza ako analógia plochého Bastionu na Marse. Rohy tohto štvorstena sa nachádzajú v troch rôznych oceánoch - v Indickom oceáne, v Atlantickom oceáne a v Severnom ľadovom oceáne - čo odráža tri rôzne teploty od najteplejšej po najchladnejšiu.


Keby taká stavba existovala, našli by sme ju na rovnakej zemepisnej šírke ako Veľká pyramída, ale pod vodou vo východnom Atlantiku. To je podľa povestí miesto, kde má byť Atlantída. Niet sa čo čudovať, že každý na náhornej plošine Gízy hľadá podzemné komory a tajné chodby, geometria celej tejto starodávnej pamiatky je plná kódov - a hovorí to takým spôsobom, že svet pod vodou je metaforou podvedomia. Skupina vo Woods Hole sa pozerala buď na nesprávne miesto, v ďalekom západnom Atlantiku, alebo sa pozerala na fraktál alebo niečo podobné, ale nie úplne to isté, ako tento uzol.

Návrat na náhornú plošinu Gízy je tiež zaujímavý tým, že hoci sa na náhornej plošine nachádza zhoda s Bastionom na Marse, je tiež autoreferenčná: poloha na susednej strane špeciálneho pravouhlého trojuholníka sa zistí, keď druhú odmocninu troch vydelíme dvoma, a to 1,732 / 2 = 0,866. Výsledná hodnota 0,866 je pomer šírky a dĺžky plošiny v Gíze od jej južného konca po umiestnenie podobizne hominida / leva - Veľkej sfingy. Veľká skupina veľkých troch pyramíd, postavená v rôznych obdobiach, odkazuje na špirálu phi generovanú z juhovýchodu od skupiny pyramíd. A recipročne, keď vezmeme tento pomer 0,866 a použijeme ho na hieroglyf nosa / Bastionu na Marse, ukazuje sa, že analógia polohy sfingy v Gíze je tesne nad obočím - v sídle epifýzy podľa západných ezoterických disciplín, poloha tretieho oka podľa hinduistickej terminológie a tretí dantien Taoistov.

Obrázok 17.4. na str. 288 Plošina Gízy, Egypt, ukazujúca špirálu pomeru fí, aký má vzťah k pyramídam. Rámec ľudskej bytosti je tiež zostrojený vo vzťahu k fí špirále: od zeme k pupku je 1 a od pupka k hlave je 0,618. Dokopy to predstavuje pomer fí 1,618. Ďalšie záležitosti podrobne týkajúce sa tohto predmetu sú k dispozícii na aulis.com/pathway.


UPRENÝ POHĽAD NA GÍZU: Kultúrne hľadisko

Pri pohľade na architektonický komplex v Gíze nie je ťažké dospieť k záveru, že kľúč k pochopeniu jej minulosti (a našej budúcnosti) môže spočívať v rozširovaní vedomia, ktoré je potenciálne dostupné pre všetkých, v dôsledku boja s jej veľmi zjavnými hádankami. Hlavolamy v Gíze nás zbavujú holých filozofických a náboženských hľadísk, historických časových línií, kultúrneho vnímania a ako sa ukazuje, je to slušná práca. Dravosť názorov na tento komplex je svedectvom ťažkostí, s ktorými sa stretávajú rôzne spôsoby myslenia. Zmena dávno zabehnutých myšlienok alebo dokonca vážne zváženie iného uhla pohľadu, keď to vyžaduje vystúpenie zo zóny psychického pohodlia jednotlivca alebo organizácie, vedie ku kognitívnej disonancii. V tom okamihu letí logika priamo z okna. Emócie zaberajú a v záujme zachovania súčasného stavu, možné je čokoľvek.

Doteraz, napriek všetkým objavom, ku ktorým došlo v nedávnej minulosti, problémy vyvolané prítomnosťou Veľkej pyramídy a jej sprievodného komplexu nezmenili myslenie zodpovedných, aspoň nie verejne.


Tradícia alebo prežitok môžu viesť do slepej uličky ...

Egypťania sú prirodzene na úspechy svojich predkov hrdí a celkom správne s veľkou chuťou kultúrne dedičstvo svojho národa a jeho artefakty bránia. Tradiční egyptológovia sa zameriavajú na Veľkú pyramídu jedine ako na dielo faraóna Knum-Khufwyho, ktorý je moderným egyptológom známy ako Chufu, pre Grékov je to Cheops. Odhaduje sa, že boli postavené za jeho vlády v rokoch 2589 až 2566 pred n. l.. Z tejto premisy vychádzajú všetky výpočty, ako dlho trvalo jej vybudovanie a prostriedky, pomocou ktorých bola postavená. Zvyšok náhornej plošiny musí vyhovovať tomuto datovaniu. Keď títo tradicionalisti platili rečami za výskum pomocou aktualizovaných technológií, doteraz odmietli akýkoľvek iný dátum pôvodu alebo akúkoľvek inú interpretáciu účelov pyramíd, ako je pohrebná komora / vozidlo pre bezpečnú cestu faraóna po smrti. Pochopiteľne, že tieto dátumy nie sú pravdivé a taktiež ani charakter stavieb nie je správne definovaný.

Podľa Edgara Cayceho a ďalších duchovných bádateľov aj v oblasti telepatie, je stavba Veľkej Pyramídy datovaná do obdobia 10490 až 10390 pred našim letopočtom. Nosným významom stavby malo byť ochránenie podzemných sál s uloženými informáciami vedenia z Atlantídy pred skazou a veľkou katastrofou Planéty Zem. Určite teda nie je hrobkou faraónov.

Nepriateľstvo zodpovedných osôb možno podporuje samotná voľba geografického umiestnenia tejto pyramídy. Ako už bolo uvedené, umiestnenie Veľkej pyramídy odvodzuje poznatky o planetárnej konfigurácii Zeme, ktoré lepšie zodpovedajú poznatkom zobrazeným na mape Piriho Reisa, ako tomu bolo v časoch Chufua. Znalosti získané od ľudí, ktorí vidia Zem z vtáčej perspektívy.

Ak by sa malo vedecky a nezvratne preukázať, že Veľkú pyramídu nestaval faraón Chufu alebo že akékoľvek iné miesto na náhornej plošine nezodpovedá tradičnej časovej línii, museli by sa nielen prepisovať všetky historické knihy, ale aj konkrétni autori knihy o Gíze by museli zmeniť niektoré zo svojich nálad a v očiach samotných Egypťanov by to vyvolalo ohúrenie schopnosťami ich predkov.

Ak by sa nakoniec zistilo, že stavby na náhornej plošine v Gíze, aj keď boli postavené Egypťanmi, navrhli predovšetkým neznámi cudzinci, nebude to pre Najvyššiu radu pre starožitnosti (SCA) žiadna útecha, pretože podľa ich názoru to opäť naznačuje, že Egypťania to nedokázali a mohli byť len nablízku, aby tieto pamätníky postavili - a za akým účelom?

Samotný bádateľ Manethó Heliopolský potvrdzuje, že kamenné bloky potrebné pre stavbu pyramíd, boli presúvané prostredníctvom prístroja ovládajúceho odclonenie zemskej príťažlivosti (gravitácie). Dokonca vek Veľkej Sfingy v Egypte sa datuje až na viac ako 50 tisíc rokov. Podobne o tom rozpráva mnoho ďalších bytostí, ktoré svoje informácie popísali aj v knihe Výnimočná Planéta.

Najhorším možným výsledkom by bolo, keby boli časti komplexu postavené dávno pred príchodom egyptskej civilizácie, ako to chápu naši historici.

Napriek tomu, tradicionalisti tiež ignorujú skutočnosť, že ak by sa ukázalo, že to bude skôr a rozhodne to nebude spojené s Chufuom, nech už to bude ktokoľvek, stavitelia si vybrali miesto, ktoré sa malo stať egyptskou pôdou, aby postavili tú najúžasnejšiu pyramídu a jeden z najzaujímavejších architektonických komplexov na tejto planéte. Takto by sa stala ich dedičstvom a egyptský ľud by sa stal privilegovaným strážcom Gízy pre celú planétu.

Pokiaľ ide o primárnu pyramídu na náhornej plošine, a pamätajúc na to, že vážne znehodnotenie pyramídy v jej súčasnej podobe viedlo k spomínaným poznámkam, už mnoho architektov a inžinierov uznalo, aké ťažké muselo byť umiestniť a postaviť tak dokonalú štruktúru akou je Veľká pyramída na takom podloží. Ako sa stavba zbytočne komplikovala zabudovaním šácht kráľovnej a kráľovej komory do stavby a ako boli vystavené dokonca aj časti stavby, ktoré by údajne boli skryté pred očami, ale detailom bola venovaná rovnako veľká pozornosť ako tým oblastiam, ktoré by nakoniec boli viditeľné. Po prečítaní literatúry sa v skutočnosti ukazuje, že ani tí najhorlivejší z tímu Chufuovej hypotézy nie sú úplne spokojní s návrhom, že Chufuovi ľudia postavili túto pyramídu od základov. Najmä preto, že každý pokus o kopírovanie metód staviteľa zlyhal, pričom sa odhalili dodnes nevyriešené technické problémy.


Tak je to aj v prípade ostatných vpádov do starodávnych architektonických stavieb. Aj keď tieto experimenty pridali do dostupného súboru nástrojov tohto obdobia moderné nástroje, ako je obyčajný bager, kovové nástroje alebo ťažné koše. Odôvodnenie tohto prepadu do modernizmu je vždy "Použili sme rýpadlo kvôli krátkemu časovému úseku, ktorý bol experimentu vyhradený." Načasovanie týchto experimentov je v skutočnosti zabudované od začiatku: umožňuje experimentu vyzerať, akoby fungoval, zatiaľ čo v skutočnosti nefunguje.

Žiaden vtip staroveku: "Použili sme starodávne metódy do takej miery, aby sme zistili, že môžu fungovať," túto situáciu nijako nezlepšuje. Okrem Gízy boli všetky experimenty založené na tomto vzorci zamerané na megalitické náleziská. Pokiaľ ide o Macchu Picchu a juhoamerické lokality, metódy presunu veľkých kamenných blokov na strmé horské svahy skončili kameňom, ktorý narazil do rokliny, pre Stonehenge zlyhala preprava menšieho modrého kameňa z Walesu po vode, pretože kameň sa potopil. Pokiaľ ide o obrovské sarsenové kamene, bol vyskúšaný experiment s metódou pretiahnutia replikovaného sarsenového kameňa pomocou lana a kladiek - na veľmi krátku vzdialenosť po špeciálne sploštenej zemi (nič podobné osemnástim kilometrom zvlneného terénu ležiaceho medzi zdrojom kameňa a náleziskom Stonehenge).

Považuje sa to za úspešný dôkaz koncepcie, v návštevníckom centre Stonehenge je teraz výstava poviazaného kameňa na valcoch. V skutočnosti žiaden z týchto experimentov nevyšiel, čo by nás malo podnietiť k tomu, aby sme o údajoch a informáciách obsiahnutých v týchto pamiatkach a lokalitách skutočne premýšľali.


Pokiaľ ide o technické inžinierstvo v Gíze, pokus postaviť repliku zmiznutého vrcholu Veľkej pyramídy a potom umiestniť pyramídion, jej najvyšší kameň, nedokázal presvedčiť ani Marka Lehnera, amerického archeológa, ktorý je nielen priateľom ARE, ale tiež sa považuje za jedného zo svetových odborníkov na pyramídy.

Mark Lehner napísal tento experiment vo svojej knihe The Complete Pyramids z roku 1997. Tento experimentálny pyramídion, vrcholový kameň so stranou základne 29,53 stopy (9 metrov) bol postavený pre vrchol Veľkej pyramídy.

O tejto knihe Marka Lehnera a ďalších zaujímavostiach, o snahe zneužívať energetické formácie a mágiu na ovládanie ľudského Vedomia, si povieme v ďalšom pokračované článku ...

Prečo sa ľudstvo nepoučilo zo zneužívania vedy proti životu z minulosti? Pretože nepozná pravdivo svoju minulosť a nevie čoho sa vyvarovať ... a teda nepozná ani čo je potrebné Nové tvoriť pre priaznivý vzostup ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2022

https://www.ariadneknihy.sk/