Prísne tajný projekt MONTAUK experimenty týkajúce sa cestovania v čase ... čo sa stalo v Montauku ? ... utajené svedectvá ... (7. časť)

18.03.2023

Dnes začneme s axiómou, pravdivou informáciou, ktorá by sa mala povinne vyučovať v dejepise, či histórii udalostí 20. storočia, na rôznych stupňoch škôl. Ide o to, že "Spojené štáty Americké spáchali najviac vojnových zločinov od konca druhej svetovej vojny", o čom existuje obrovské množstvo dôkazov a empirických dát. Konkrétne bezcharakterné pokrytecké ľudské špiny na Slovensku, prežívajúce ako paraziti na štátnom rozpočte v mravnom úpadku, si pred touto skutočnosťou zakrývajú oči a rozprávajú verejne v médiách, aj deťom v školách LŽI, že "USA sú mierotvorcovia a nositelia demokracie" na Planéte Zem. 

Nikto pritom za tieto ťažké hrdelné zločiny americkej armády, temnou kvalitou zodpovedajúce úrovni nacistických zverstiev, zatiaľ nebol potrestaný. Všetky tieto kreatúry, ktoré na Slovensku aj inde na Zemi takto obludne klamú, určite budú za to niesť zodpovednosť jednak v materiálnom svete, určite však prejdú veľmi tvrdým procesom energetického vyrovnania aj v iných úrovniach... Všetci takí "Naďovia, Hegerovia a Osuskí, Čaputové", ktorí sú špinaví vojnoví štváči, (okrem toho, že sú mimoriadne hlúpi a ľudsky skazení), ktorí ohrozujú každého z nás, vtiahnutím Slovenska ako nepriateľa Ruska do vojny, prejdú tým, čo si zaslúžia aj v hmotnej aj v duchovnej oblasti, postará sa o to aj vyššia spravodlivosť. To je také isté, ako že tráva je zelená.

na snímke - veľmi smutný záber, masaker vyvraždenie a vypálenie vietnamskej dediny My Lai, dňa 16. marca 1968 zo strany pechoty armády USA, americké monštrá nešetrili ani 2 ročné deti, ženy, starcov ...

....

Až koncom roka 1969 sa podarilo tento masaker odhaliť, i keď boli maximálne snahy na strane Pentagonu o zakrytie tejto operácie. Americký súd však po tomto masakre neodsúdil žiadnych amerických dôstojníkov ani vojakov, okrem veliteľa čaty Williama Calleyho, ktorý bol odsúdený na doživotie, no o deň neskôr mu udelili milosť, vďaka prezidentovi USA - Nixonovi.

Chápete, čo za špina je spojená s existenciou USA ? Preberte sa, tí, čo ste ako vymetení ! Všade sa nájdu aj slušní, dobrí, priateľskí ľudia, väčšinou sú to obyčajní občania, aj v USA. Pozrite sa však pravdivo na USA, vládne štruktúry, politiku, establishment, Deep State, atď, za posledných 100 rokov. My to študujeme do detailov dlhé roky, máme materiály, dokumenty ... preto prosím, veďme poctivo deti a mládež k pravdivosti, nie k americkej propagande.

Boh ochraňuj Slovensko pred dementmi, ktorí sú teraz v demisii, aby už nikdy nevládli, ale aj pred takými narcismi, ako je Pellegrini, ktorí vôbec nevedia, čo sa s nimi deje, a ich spôsoby vládnutia sú vyložene nebezpečné pre bežných občanov Slovenska, ktorí nechcú vojnu, my chceme MIER.

Podľa situácie, ktorá nastala, stále viac a viac sa preukazuje, že na Slovensku ide o štátny prevrat, absenciu rešpektovania elementárnych princípov Ústavy SR. Ľudsky vyprázdnení dementi ako Krupa, Šimečka a ďalší nám vykladajú právo a spravodlivosť v súvislosti s "odprataním" slovenských bojových stíhačiek MIG-29. Slovensko sa stalo pričinením Čaputovej, Hegera, Naďa, a ďalších kreatúr v demisii, oficiálnym nepriateľom Ruska, čo je hrozba pre každého z nás. Tu končí sranda priatelia. Ľudia sa nás pýtajú, "Komu sa dá veriť ?", pretože za normálnych okolností a pravdivo uzemnenej aplikácie spravodlivosti v našej realite, by mala Čaputová a kolektív ďalších zločincov bez pardónu zhniť v base, pre vlastizradu a z trestnoprávneho hľadiska viacnásobné preukázateľné spáchané zločiny hrubého zrna. O tom niet pochýb a žiadne výhovorky to nevyvrátia. Ide o ochranu Života a Zdravia bežných občanov na Slovensku, dokonca aj tých zadubených "lattečkárov" na elektrických kolobežkách, ktorí v živote nedržali v ruke samopal vzor 58, či nesedeli v tanku T-72 (na bojových cvičeniach na Lešti a pod.). Z hľadiska videnia do budúcnosti, je pravdepodobné, že dementi v demisii, budú chcieť umelo vytvoriť na Slovensku vojnový stav, aby sa vyhli predčasným voľbám v septembri 2023. My hovoríme - Stačilo !!! Záleží od nás bežných Ľudí, od našej mravnej kvality, čo sa udeje ...

..........................................

Prejdime však k téme článku, pozrime sa na záver poslednej (šiestej) časti :

Práve pri zhliadnutí filmu v kine, ktorého názov bol Filadelfský experiment, sa začal Al Bielek rozspomínať na svoju pôvodnú identitu. Príbeh Alexandra Duncana Camerona mladšieho, ktorého príbeh taktiež spomenieme, nie je o nič menej napínavý.

Po zničení palubných generátorov v podpalubí vojenskej lode U.S.S. Eldridge (o čom sme písali v predchádzajúcich častiach), skočil Duncan okamžite znovu cez palubu a ocitol sa tak ešte raz v roku 1983 v Montauku. Čoskoro však zistil, že sa dopustil týmto rozhodnutím osudovej chyby. Časové referencie jeho tela totiž stratili spojenie s časovou líniou fyzického tela a bytosti. To viedlo okrem iného k tomu, že sa extrémne urýchlilo starnutie jeho tela. Každou hodinou zostarol zhruba o rok a hrozilo mu, že behom niekoľkých dní umrie na stareckú slabosť. Tomuto procesu museli vedci v Montauku zabrániť za každú cenu pretože v dôsledku exkurzií do časopriestoru, ktoré predtým obaja bratia Cameronovci absolvovali, by jeho smrť vyvolala totálne časové paradoxy.

Duncanove napojenie na časovú líniu teraz už bolo veľmi komplexné a práve preto bol tento "námorník" mimoriadne dôležitý pre projekt Montauk. Vedci sa preto pokúsili zachrániť to najdôležitejšie a to je elektromagnetická časť ľudskej bytosti ako vzorec identity, alebo energetické obaly bytosti. Niekto by mohol povedať krátko "dušu". Dodnes nie je známe, ako sa im to podarilo, avšak ako sme už uviedli, utajované technológie cestovania času, ktoré priniesol ako ich "duchovný otec" Nikola Tesla, pričom upozorňoval na ich zneužitie, tieto procesy umožňovali.

Aby bolo možné transformovať Duncanovu dušu do novej, čo najvhodnejšej schránky, obrátili sa vedci so žiadosťou o pomoc na najloajálnejšieho agenta, ktorého mali vo svojich radoch - Alexandra Duncana Camerona staršieho.

Pomocou techník a technológii umožňujúcich cestovanie v čase, bol do roku 1947 vyslaný posol, ktorý s ním nadviazal kontakt. Tento poslol vysvetlil Alexandrovi Duncanovi Cameronovi seniorovi vzniknutú situáciu a navrhol mu, aby sa postaral o "náhradného" potomka. Cameron súhlasil a splodil ešte dve deti - prvá sa totiž narodila dcéra. Keď prišiel na svet syn, taktiež obdržal meno Alexander Duncan Cameron junior. Pre "nainštalovanie" duše prvého Duncana juniora do tela druhého Duncana, ktorý sa narodil v roku 1951, bolo potrebné vrátiť sa do roku 1963 (presnejšie 12. augusta 1963). Dôvodom je 20 ročný biorytmus našej Planéty Zem.

Duncan Camerom, ktorý žije dnes, nemá na dobu pred rokom 1953 žiadne spomienky. Po úspešnej operácii "inštalácie", bol Duncan veľmi pozorne strážený, pozorovaný a chránený. Pripravili mu cestu tak, aby sa mohol stať dôležitým článkom projektu Montauk. Práve on bol jedným z najvýznamnejších dobrovoľníkov v projekte cestovania v čase Montauk. Tieto informácie sa zdajú príliš silné, avšak v snahe mocných o udržanie sa na pozíciách ovládajúcich bežnú populáciu, sú tieto idivíduá schopné čohokoľvek.

V roku 1992 sa v kníhkupectvách objavila kniha nazvaná "Projekt Montauk - Experimenty s Časom", ktorej autormi boli Preston B. Nichols a Peter Moon. V tejto knihe sú popísané podrobne jednak projekty Phoenix a Phoenix II., ale taktiež v nich Nichols popisuje podrobne vlastnú účasť na projekte Montauk. Po ukončení sa musel aj on podrobiť taktiež vymytiu mozgu a udalosti si začal vybavovať útržkovite po určitej dobe. Keď si uvedomil, akú významnú úlohu a funkciu v týchto tajných projektoch zastával, bol zdesený. Podrobne popísal v spomínanej knihe udalosti a aj know - how, ktoré s tým súvisí. Napríklad vedomosti Nikolu Teslu veľmi podrobne vysvetlil v súvislosti s anténou Delta - T, pre vytváranie červých dier... Po vydaní tejto knihy bol štvancom agentov NSA, kde mu hrozili zabitím.

.............................

Dnes pokračujeme ... najprv nasledujúca pasáž z knihy "Projekt Montauk ... Experimenty s Časom", ktorú o nej povedal samotný autor Preston B. Nichols :

"Túto knihu som napísal s cieľom upozorniť vás na to, že už došlo na Zemi v našej realite k manipulácii s časom. Je úplne jedno, čo si kto o tom myslí. Veľa ľudí bolo zneužitých, niektorí z nich prešli nepopísateľným utrpením. Projekt Montauk môžeme kľudne označiť za dielo temných síl, ktorým sa podarilo v materiálnom svete presadiť. Ľudia, ktorí skúmali podrobne fenomén UFO zistili, že je známych mnoho skutočností, ktoré sa dajú interpretovať ako snaha o ovládnutie našej planéty Zem, dokonca celej slnečnej sústavy...".

Podobne ako Duncan Cameron a Alfred Bielek predstavuje aj Preston Nichols veľmi podstatný zdroj pravdivých informácii o projekte Montauk. Vieme však minimálne o ďalších dvoch osobách, ktoré prehovorili o svojich osobných skúsenostiach a účinkovaní vo Filadelfskom experimente a na neho nadväzujúcom projekte Montauk.


V roku 1998 vystúpil pred verejnosť s vlastným svedectvom Stewart Swerdlow, keď vydal svoju knihu Montauk - The Alien Connection. Táto kniha je taktiež kľúčová. Swerdlow v nej podrobne popisuje svoj životný príbeh a taktiež charakterizoval úlohu, ktorú zohral v inkriminovanom projekte. Tvrdí totiž, že aj on bol na palube U.S.S. Eldridge v deň, kedy sa uskutočnil Filadelfský experiment, a to ako nemecký dôstojník "Johannes von Gruber". Bol údajne na pozorovacej misii, pochopiteľne oblečený do americkej uniformy. Keď sa veci začali vymykať kontrole, bol ďalším mužom, ktorý sa pokúsil zachrániť skokom cez palubu. A aj on sa následne ocitol v roku 1983 v Montauku. Samozrejme sa vnucuje otázka, čo robil nemecký dôstojník počas vojny na americkej vojnovej lodi, na ktorej práve prebiehal utajený experiment ...

Pomocou podobných manipulácii ako v prípade Duncana Camerona, bol taktiež Johannes von Gruber "umiestnený u náhradných rodičov". Prišiel na svet (po druhý krát) v roku 1956, ako syn Eleanory Swerdlowovej, takže sa stal príslušníkom významnej rodiny. Jeho prastrýko Jakov Sverdlov bol jedným z popredných vodcov boľševickej revolúcie v Rusku a po jej víťazstve, sa stal prvým prezidentom Sovietskeho zväzu. Bol to práve Sverdlov, ktorý prikázal vyvraždiť celú cársku rodinu v Jekaterinburgu. Boľševici potom toto mesto premenovali na "Sverdlovsk" a od roku 1991 sa opäť nazýva Jekaterinburg. Jedna vetva tejto židovskej rodiny sa vysťahovala do USA, kde si mierne upravila meno, aby to vypadalo "americkejšie". Johannes von Gruber bol podobne ako bratia Cameronovci vyslaný na niekoľko ciest časom a potom mu umožnili znova sa narodiť ako bytosť  Stewart Swerdlow. Že neuveriteľné? Nuž realita.

Môžete si o tom myslieť čo chcete vážení čitatelia, ale nielen v USA sa hlásia priami svedkovia Filadelfského experimentu a projektu Montauk. Taktiež za veľkého sprievodného teatrálneho prejavu médií, vystúpil aj v Nemecku na verejnosť muž, ktorý o sebe tvrdil, že sa týchto tajných operácii zúčastnil. Viete o koho ide? Nuž ide o osobu, ktorú veľa čitateľov pozná pod pseudonymom Jan van Helsing. Jan van Helsing o svojich skúsenostiach napísal viac ako sedem kníh. Do povedomia sa však dostal najmä prvými dvomi publikáciami, predovšetkým Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert (Tajné spoločenstvá a ich moc v 20. storočí) a druhou Geheimgesellschaften 2. Interwiev mit Jan van Helsing (Tajné spoločenstvá 2. Interwiev s Janom van Helsingom).

Prvého titulu sa predalo okolo 100 000 exemplárov z prvej knihy a pri druhej, boli na základe impulzov "ochrancov štátu" tieto všetky zabavené. Prečo? Autorovi hrozilo zatknutie a obvinenie z trestného činu a zrazu sa u neho objavili aj daňoví kontrolóri. Výsledok vyšetrovania sa rovnal nule, Jan bol ale označovaný za nacistu a agenti tajnej služby ho sledovali na každom kroku. Jan van Helsing sa zmieňuje vo svojich knihách o svojom prepojení s projektom Montauk.

V druhej knihe popisuje, ako sa všetko začalo. V roku 1991 strávil dovolenku na Havaji a čiste náhodou sa stretol s autormi Williamom Cooperom a Bradom Steigerom. Pozvali ho na svoju jachtu, aby spoločne pozorovali zatmenie Slnka, ku ktorému malo dôjsť o piatej ráno. Helsing sa potom pri tejto príležitosti spriatelil s Cooperovou sekretárkou a tá ho pozvala na konferenciu o UFO, ktorá sa konala v októbri  roku 1991 v meste Phoenix v Arizone.

Na zmienenej konferencii sedel Jan medzi poslucháčmi v prednáškovej sále, keď k nemu pristúpil Al Bielek (skôr Edward Cameron) a začal mu rozprávať svoj neuveriteľný príbeh. Jan van Helsing mal zrazu pocit, že Bieleka pozná. Najprv si myslel, že je to omyl, pretože sa podobá na jeho deda. Keď však začal Bilelek hovoriť o tom, ako bol "presúvaný" v čase a potom musel prejsť cez vymytie mozgu, Helsinga sa zmocňoval stále väčší nekľud. Zrazu Helsing vnímal, že celý príbeh Bieleka pozná. Videl obrazy, kde Bielek (Cameron) bol mladý námorník v prístave vo Filadelfii, palubu pokusnej lode U.S.S. Eldridge. Nechápal, ako je to možné, že tieto udalosti vidí a pozná, nakoniec musel opustiť prednáškovú sálu. Neskôr sa opäť zišli Bielek aj s Helsingom, kde jednoznačne pri vzájomnom rozhovore zistili, že obaja boli účastníkmi projetku Montauk.


Čo sa vlastne dialo v Montauku ?

Ako sme uviedli v predchádzajúcich článkoch na túto tému, i keď sa pri pokusoch v Montauku s anténou Delta - T spočiatku nenašli dobrovoľníci, ktorí by boli ochotní cestovať v čase, nakoniec sa odvaha u niektorých našla. Primárne sa po otvorení časového tunela robili "skromne" len filmové zábery. Osoba, ktorá sedela v "montauckom kresle", otvorila časovú bránu podľa priania a následne prostredníctvom lietajúceho oka prebehli zábery z obdobia, do ktorého sa v cestovaní časom dostali. Prvým z príkladov bolo obdobie Ríma za vlády Júlia Cézara. Po technických úpravách podľa Teslových prác, sa po určitom čase začalo nielen s presúvaním lietajúceho oka v čase, ale aj  s presúvaním ľudských bytostí.

Najväčší problém robila operácia, že presun v čase musí byť bezpečný tak, aby sa osoba dostala aj späť do súčasného časového obdobia. Tu je potrebné uviesť, že existovalo mnoho experimentov, ktoré si vyžiadali mnoho ľudských životov, áno, ľudia zmizli bez stopy. To je temná stránka projektu Montauk, obete na životoch. Išlo o tisícky ľudí, ktorí zmizli, používaní boli na experimenty bezdomovci, väzni, spoločensky nepotrební ľudia a pod. Žiaľ, že skazené elity establishmentu sa nezastavili pred ničím, experimentovali v Montauku aj s deťmi, o čom existujú mnohé informácie ... 

Vzhľadom k tomu, že v súvislosti s operáciou Paperclip, a následným ovládnutím vojensko - priemyselného komplexu a obrovského finančného kapitálu (Deep State), získali mnohí nacisti úplnú kontrolu nad projektom Montauk, tento nadobudol ešte vyššiu temnú energiu ZLA ...

Postupne sa projekt dopracoval do fázy, kedy bol vytváraný časový tunel a jeho používanie stabilné tak, aby, sa mohli presúvať v čase ľudské bytosti, tzv. chrononauti. Tunel ako časová brána mal špirálovitý tvar s veľmi silným svetelným vyžarovaním, tak ako popísali viaceré osoby. Veľkosť tunela bola v priemere asi taká, aby dokázal presunúť nákladné auto. 

Najvážnejšou prvou operáciou v projekte Montauk bolo vyslanie chrononautov do roku 6037. Nacisti, posadnutí svojou elitárskou nadradenosťou mali vtedy za cieľ ruiny akéhosi mesta, v ktorom si pripadali neskutočne, ako vo svojej pravlasti. Veci v tomto meste boli fyzicky neuchopiteľné, ako keby išlo o virtuálnu počítačovú hru. V strede tohto mesta sa nachádzala zlatá socha koňa, čo bolo vyhodnotené ako stred - zdroj nášho vesmíru. 

Neskôr sa priblížili bližšie k pravde, pretože zistili, že zmysluplné výsledky cestovania v čase sa dostavia len do dátumu 12. augusta 2013, nakoľko, naša realita v dimenzii 3D zatiaľ po tomto roku "nemala ďalej vytvorenú budúcnosť". Mnohé cesty v čase do budúcnosti po tomto dátume opakovane ukazovali len na astrálne projekcie, ktoré smerovali na základe úpadku ľudskej civilizácie k eschatologickému vývoju a teda k zničeniu civilizácie. 

Preto zdôrazňujeme často, že pre priaznivý vývoj evolúcie ľudskej civilizácie, je potrebné zvyšovať frekvenciu nosnej svetelnej energie človeka (jednotlivcov) žijúceho v hmote, aby neuviazol v nízkych frekvenciách astrálnych projekcii, slobodnou vôľou si totiž vytvárame osud.


V ďalších pokračovaniach budeme hovoriť o konkrétnych dieľčích operáciách v rámci projektu Montauk a dostaneme sa aj k otázke, ktorá vás veľmi zaujíma ... či boli nacisti v 20. storočí na Marse? Tu sa stretneme aj s informáciami, ktoré sa nachádzajú v knihe Dve Tretiny - Dejiny Našej Galaxie a v knihe Mimozemská Inteligencia a cesta na MARS ...© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2023

 https://www.ariadneknihy.sk/