Prísne tajný projekt MONTAUK týkajúci sa cestovania v čase ... tajné technológie, účastníci projektu podávajú svedectvá (4. časť)

19.12.2022

Táto téma mnohých z vás čitateľov veľmi zaujala, ani sa niet čomu čudovať. Projekt Montauk v skutočnosti prebehol, boli v ňom aplikované mnohé prísne tajné technológie, ktoré predbiehajú vývoj na Zemi v časovej linearite o viac ako 100 rokov. Preto ani nepatria do rúk nepripraveným ľuďom. Deep State však pchali prsty skoro do všetkého, najmä po realizácii operácie Paperclip. Možno o niekoľko rokov sa zase postavia pred nás šašovia, aby "oficiálne" priznali, kde všade sa v čase dostali prostredníctvom tohto projektu. Tak, ako teraz predvádzajú šašovia teatrálne, že "kto stál za atentátom na J. F. Kennedyho". Však o tom vieme už minimálne 30 rokov, že išlo o sprisahanie viacerých temných entít. 

Nenechajte sa pomýliť, ani to nie je pravda, čo v súčasnosti priznala CIA, nie je to v princípe kompletná pravdivá informácia, možno tak 55 až 58 %. J. F. Kennedy bol veľmi nepohodlný pre zástupcov nadnárodného zločinneckého syndikátu (Deep State), zamotaný síce bol osobne do mnohých úpisov, avšak vedel podstatne viac, než si viete predstaviť. Kto všetko stál za sprisahaním zlikvidovať prezidenta Kennedyho, to by bol dosť dlhý zoznam a niekedy sa povenujeme aj tejto téme ...


Poďme ale späť k projektu Montauk. V závere tretej časti článku sme písali nasledovné :

Projekt Phoenix sa dostal do najvyššieho štádia svojho vývoja v roku 1967. Jeho vedúci činitelia o ňom vypracovali záverečnú správu, ktorá bola predložená do amerického Kongresu. Ten schválil na tento účel uvolnenie nemalých finančných prostriedkov a pochopiteľne chcel poznať výsledky. Keď sa však senátori dozvedeli, k akým manipuláciám vedomia môže dôjsť, odmietli uvoľniť ďalšie financie na pokračovanie výskumov. Pravdepodobne si uvedomili, že jedného dňa by sa aj oni sami mohli stať obeťami manipulácie s ľudským vedomím, pokiaľ by sa projekt dostal do nesprávnych rúk. Projekt Phoenix bol deaktivovaný. Všetky závery a výsledky si prisvojila "tajná vláda" alebo Deep State, nakoľko vedeli, že sa predmetné technológie manipulácie s ľudským vedomím dajú zneužiť. Dobrovoľné vzdanie sa armády protivníka bez jediného výstrelu.

Autori Preston Nichols a Peter Moon napísali knihu PROJEKT MONTAUK - experimenty s časom, v ktorej popísali, že Spojené štáty po prvý krát použili takúto zbraň počas vojny v Perzskom zálive. Tieto skutočnosti potvrdzujú aj konkrétne reportáže CNN, ako irackí vojaci opúšťali piesočnú dunu s rukami nad hlavami, bez jediného výstrelu, po jednom prelete vrtulníka US Air Force ponad ich hlavy sa vzdali.

Financovanie projektu prevzala Deep State, konkrétne brookhavenská skupina (laboratóriá Brookhaven na Long Islande). Jednou z najdôležitejších súčastí projektu bol radar SAGE (Semi - Automatic Ground Enviroment). Tento radar bol pre ovládanie mysle ideálny, jeho anténa mala tvar banánu o veľkosti futbalového ihriska. Pracoval v kombinácii so špeciálnou rádiosondou operácie v oblasti 425 až 450 megahertzov.

Projekt ďalej pokračoval vo vojenskom objekte Camp Hero v Montauk Point, ktorý sa nachádza na výbežku poloostrova Long Islandu, na teritóriu štátu New York. Tu sa prevádzal veľmi nebezpečný výskum, o ktorom nemal Kongres ani americká verejnosť ani potuchy. Všetko kontrolovala Deep State (nadnárodný kriminálny syndikát). Hlavným cieľom projektu Montauk sa stalo ovládanie ľudského vedomia. Výskum bol spustený naplno v roku 1971 na základni Montauk Air Force Base. Ako vyzerali pokusy a ovládaním vedomia? Kto boli ďalší účastníci projektu Montauk? Ako prebiehalo cestovanie v čase? 

...

Dnes pokračujeme ďalšou časťou ...

V prvej fáze projektu Montauk sa uskutočnili tzv. mikrovlnné experimenty. Anténa radaru bola nastavená určitým (západným) smerom na na vybranú budovu, v ktorej vnútri sa nachádzala špeciálne izolovaná miestnosť s podivným kreslom, do ktorého bola posadená pokusná osoba. Potom začal radar vysielať mikrovlnnú energiu s obrovským výkonom. Bádatelia experimentovali pri prevádzke s najrôznejšími frekvenciami a zaznamenávali, aký vplyv to malo na Vedomie pokusnej osoby. Zmenou frekvencie sa dali pozorovať rozdielne reakcie - zlosť  hnev, smiech, alebo plač. Okrem toho, bolo možné uviesť pokusnú osobu do hlbokého spánku. Postupne sa dopracovali vedci k úrovni, že prostredníctvom konkrétnych frekvencií plne ovládali mentálnu úroveň a Vedomie pokusných ľudí.

Tieto pokusy však spôsobovali zdravotné problémy pokusným ľuďom a u mnohých z nich došlo k faktickému "spáleniu mozgu" a mozgových blán. Až v roku 1972 a 1973 sa podarilo vedcom objaviť iný "nespaľujúci" typ  žiarenia, ktorý už nevyvolával neurologické a iné zdravotné problémy. Tu je však potrebné odsúdiť skutočnosť, že počas týchto experimentov boli mnohí nevinní ľudia používaní ako pokusní králici. Ich zdravie utrpelo nenapraviteľné zdravotné problémy, išlo o kriminálne machinácie, pre ktoré neexistuje žiadne ospravedlnenie.

Cieľom prvej časti projektu Montauk bolo zistiť možnosť úplného ovládania ľudského Vedomia, emócii a myšlienok, čo sa aj podarilo. Nechcenou súčasťou experimentov sa tak stali aj obyvatelia priľahlého okolia Montauk Pointu, bez toho, aby mali o tom, čo i len šajnu. Počas týchto pokusov sa okrem iného ukázalo, že jednotlivé frekvencie spôsobili na ľudskej mysli tým intenzívnejší výsledok, čím kratšie boli intervaly, v ktorých sa frekvencie menili. Tento poznatok bol rozhodujúci pre určenie smeru, ktorým sa mal výskum v rámci projektu Montauk ďalej uberať, pretože ukázal kľúč k variácii zakrivenia času.

Po štyroch rokoch výskumu projektu Montauk, dospeli vedci na základe obrovského množstva dát k záverom, že môžu implementovať prostredníctvom pôsobenia rôznych frekvencii do ľudského mozgu čokoľvek, čo sa im zachce. Ďalšou zásadnou skutočnosťou projektu bolo, že dokázali implementovať prostredníctvom žiarenia tieto myšlienky a vzorce správania aj skupine osôb.

V tejto časti je na mieste predstaviť si tzv. "zázračné kreslo", inak Montauk chair. Jeho princíp spočíval v tom, že umožnilo pokusnú osobu, ktorá bola do kresla usadená obklopiť množstvom tzv. "Teslových cievok". Tieto cievky snímali a zosilňovali myšlienkové pochody pokusnej osoby. Montaucké kreslo bolo teda akýmsi vysielačom myšlienok. Na prelome rokov 1975 - 1976 sa intenzívne pracovalo na doladení súčinnosti medzi základnými komponentami zariadenia, špeciálnym kreslom, boli dotvorené počítačové programy, vybavenie a vysielacia anténa radaru. Koncom roku 1977 sa všetko kompletovalo a v roku 1978 použitím obrovskej energie dokázali vedci projektu Montauk vytvárať veci prakticky z "éteru". Došlo k naplneniu vyššej úrovne projektu, k schopnosti materializovať psychickú energiu na fyzickú, tvorenie myšlienkou. Problémom väčšinou bolo, že stvorené predmety materializované, boli síce viditeľné, ale ich pevnosť a entropia boli nedostatočné. 

V roku 1979 došlo k výsledku, že po 19 hodinovej koncentrácii človeka na myšlienku, sa podarilo následné zhmotnenie materializácii myšlienky v časovom odstupe o niekoľko hodín. Bolo dokázané, že dochádza prostredníctvom komplexného zariadenia v Montauku k zakriveniu času. Uskutočnila sa Sigma konferencia, neďaleko Washingtonu, vybraní špecialisti začali diskutovať o čase a jeho funkciách a schopnosti manipulovať s časom.

Následne došlo k úpravám zariadenia v Montauku. Pôvodnú konštrukciu SAGE nahradila tzv. anténa DELTA - T v tvare osemstena, ktorá bola aj s príslušnou aparatúrou umiestnená v podzemných priestoroch základne Camp Hero. Zariadenie DELTA - T bolo skonštruované na základe návodov Nikolu Teslu za účelom zakrivenia času. Tvarom pripomínala dve pyramídy spojené svojimi základňami so špeciálne vybavenými osadenými cievkami. Vysielaním tejto antény sa podarilo generovať posun časových zón. V strede obrovskej antény sa pri jej prevádzke v rámci zakrivenia času, vytvorila najprv "časová trhlina" na krátky časový interval ...

Poznatky, ktorými disponoval výnimočný Nikola Tesla v minulosti, boli nosnými princípmi pre komplexné dotvorenie zariadenia v Montauku pre možnosť vytvárenia "trhliny v čase".

Ďalšie zaujímavosti sa dozviete v piatom pokračovaní ...© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

https://www.ariadneknihy.sk/