PRAVDIVOSŤ NIE JE POPULÁRNA, PRETOŽE OSLOBODZUJE OVLÁDNUTIE VEDOMIA

12.04.2022

Pred nami sú sviatky jari, oslava Prírody. Príroda sa prebúdza do svojej plnej krásy, nové svieže energie sa otvárajú a podávajú ľudským bytostiam ruku, otvárajú Srdcia. Na Planétu Zem skutočne prichádzajú v tomto období mimoriadne energie, je však potrebné sa na ne naladiť svojou vnútornou čistotou a vpustiť ich k sebe, do svojho vnútra. Toto obdobie prináša aj mnoho posolstiev, ktoré je potrebné "prečítať. Potrebujeme sa stíšiť, vnútorný kľud otvára nové dvere, za nimi sú obzory, ktoré si mnohí nedokážeme predstaviť.

I keď je doba taká ako je, nesie mnoho pozitívnych impulzov, vďaka ktorým sa môže prebudiť stále viac ľudí. Pravdivosť, úprimnosť, pojem cti ako mimoriadne rýdze kvality môže v sebe objaviť každý. Je to drina, sústavná práca na sebe, na svojej lepšej verzii. Skutočne to väčšinou býva tak, ako povedal v minulosti lekár, psychoterapeut, zakladateľ analytickej hlbinnej psychológie a významný mysliteľ Carl Gustav Jung : ".. čo nevýjde zvnútra človeka ako mravná kvalita a iniciatíva, príde zvonka ako osudová lekcia ..., alebo "... pokiaľ si neuvedomíme podstatu našich vnútorných pohnútok a dejov, potom sa nám prejavia navonok ako osud". Veľká pravda. Praktický život to potvrdzuje. Drvivá väčšina ľudí na Zemi je vlečená osudom, proste je to tak. Vidíme to aj na Slovensku, ako ľudia nedokážu prekuknúť, čo sa bude diať, výsledky volieb to potvrdzujú. Žiaľ, že potom je už neskoro plakať ... Reparácia dôsledku je náročnejšia ako predísť príčinnému vychýleniu. Preto je dôležitá úroveň schopnosti myslieť, nielen kriticky ale najmä tvorivo a celistvo.

Pravdivosť nie je populárna, vždy to tak bolo a aj bude. Najbližších 100 rokov určite, pretože Pravda neumožňuje parazitovanie jednej bytosti na druhej. Lož umožňuje získavať neoprávnené výhody a teda parazitovať na inej bytosti energeticky a to ľudí láka (česť výnimkám). Pravdivosť tvorí vyvážené deje. Čím vyššia úroveň Pravdy, tým jemnejšia schopnosť tvoriť vyvážené deje spolupráce integrity individualít a obrích živých celkov (Ľudia, rodiny, národy, skupiny, civilizácia, Príroda, Planéta Zem, Vesmír, atď.). To sa nedá pochopiť iba rozumom. Nemôžete si postaviť laťku v skoku do výšky na 2 metre, pokiaľ ste poctivo netrénovali roky, pretože ju môžete nanajvýš podliezť.

Áno, svet už nebude taký ako bol predtým. Je to určité oslobodenie, avšak vyžaduje si tvorbu nových kvalít v najmä v oblasti Etiky a uzemňovania vyšších úrovní Vedomia. Stále číha temná strana, s tým je potrebné rátať. Každá doba prináša obete rôznych úrovní, najmä pokiaľ existujú Ľudské bytosti verné Pravde, Dobru, Svetlu, Kráse, hľadaniu Pravdy a jej stále hlbších úrovní. 

Na druhej strane však šikanovanie a opľúvanie nepohodlných Ľudských bytostí, ktoré nevedia žiť bez Pravdivosti, je pre tieto bytosti, majúc pritom uvedomenie pre posun vo vývoji Vedomia, vnútorne oslobodzujúce.

Súčasnosť nám ukazuje aj na Slovensku mnohé príklady procesov šikanovania, znevažovania, prenasledovania Ľudských bytostí, ktoré poctivo smerujú k odkrývaniu lží, propagandy smerujúcej k ovládaniu civilizácie globalistickými tendenciami temnej strany sily už minimálne 100 rokov na Zemi, ktoré mali určitý stupeň vrcholenia v posledných 3 rokoch. Právo je zneužívané bez významu etiky a spravodlivosti na skamenelý totalitný režim likvidácie oponentov verejnej diskusie po rúškom pokrivenej karikatúry demokracie. Spoločnosť v rozklade, štátnosť v podstate bez legitimity. Hodnotove sme na Slovensku ako vo vákuu. Ničotnosť, nihilizmus, bez dna. Ďakujeme všetkým výnimkám.

...

Jedným z týchto príkladov ako terča je čerstvý prípad advokátskej kancelárie Weis & Partners, nech sa páči prečítajte si článok z ich webu :

Sloboda slova a advokátska etika

Napísal: Peter Weis, 11. apríla, 2022, Čas čítania: 4 min.

"Nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem bojovať za to, aby si svoj názor mohol vysloviť." - F.M. Voltaire, francúzsky filozof a spisovateľ

Sloboda slova je základným predpokladom fungovania demokracie a základným aspektom právneho štátu nielen vo formálnom ponímaní. V Slovenskej republike materiálny právny štát zomrel na kovid (najmä na hybridné opatrenia s ním spojené). Účinné prostriedky právnej nápravy neexistujú a tento stav je navodený evidentne úmyselne. Je s najväčšou pravdepodobnosťou koordinovaný cudzou štátnou mocou. Sudcovia, vedci, lekári, ktorí sa dovolávali používania zdravého rozumu, ozajstnej liečby, právneho testu proporcionality, boli, alebo sú aktívne umlčiavaní a verejne pranierovaní. Rad už prišiel aj na vyčistenie advokácie od nepohodlných názorov. Slobodného povolania, v ktorom je však samotná sloboda fakticky limitovaná. A tento návrh je toho dôkazom. Sloboda ako forma bez obsahu. Sloboda ako bezobsažný slogan do médií. Sloboda len pre vyvolených. Advokát sa musí aj mimo výkonu povolania správať slušne, v intenciách chápania Revíznej komisie SAK zjedodušene povedané "politicky korektne". Pre okopávanie zemiakov na záhrade to, samozrejme, neplatí. A neplatí to ani na publikovanie verejných názorov kolegu z Revíznej komisie napríklad k trestnému činu ohrozenia mieru, ktoré sú z trestnoprávneho pohľadu de iure nepoužiteľné, avšak slúžia zrejme výlučne na potláčanie nepohodlného názorového spektra. A to všetko s odôvodnením: verejný záujem, verejné zdravie, verejné čokoľvek... Voltaire keby žil, snáď by len rukami zalomil.

Keďže sa však nie je za čo hanbiť (hanbiť by sa mal niekto iný), na konci tohto textu zverejňujeme text disciplinárneho návrhu tak, ako sme ho dostali.

Pre prípad, že by mal niekto z čitateľov blogu chuť alebo potrebu vyjadriť, čo mu za posledné dva roky tento blog alebo aktivity JUDr. Petra Weisa priniesli, môže napísať priamo na Slovenskú advokátsku komoru spolu s uvedením čísla konania (sp. zn. 177/1428/2021), ideálne adresovaný buď priamo 7. disciplinárnemu senátu alebo predsedovi Disciplinárnej komisie SAK. Klienti niektorých členov Revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory ho totiž vnímajú ako hrozbu, ktorú je potrebné umlčať. Napriek tomu, že drvivá väčšina informácií uvedených na blogu sa časom stala trpkou pravdou.

Boj o slobodu slova a budúcnosť demokracie začali jastrabi a ich politickí hovorcovia ešte pred plandémiou, nie až uplatňovaním rýchlokvasenej legislatívy o obmedzení alternatívnych médií. Boli to projekty, ktoré určovali, ktoré média sú konšpiračné a ktoré nie. Pritom sami nevedia doteraz hodnoverne vysvetliť, čo vlastne znamená to "škaredé" slovo "konšpirácia" a význam tohto slova formátujú pre verejnosť v inom význame. NBÚ svoju krížovú výpravu s alternatívnymi neveriacimi s názvom proti dezinformáciám začal bez akéhokoľvek odkladu. Pritom mu k tomu nikto ani neposkytol legálnu definíciu slova dezinformácia. Katastrofa. Jeden z hlavných argumentačných súbojov však bude vybojovaný na neverejnom zasadnutí (bohužiaľ) už dňa 29.4.2022 o 9,00 hod. na pôde Slovenskej advokátskej komory. Inštitúcie, ktorá neurobila za dva roky plandémie doslova nič za zachovanie úrovne kvality základných práv a slobôd bežného občana postihnutého kovid opatreniami, práve naopak. Ostala sa ticho prizerať. Aj na tzv. fact check, čo je fenomén plandémie. A keď ho ošúpete, trčí z neho slovo CENZÚRA.

Koniec koncov, na konanie sa tešíme. Dozviete sa veľa nového a hlavne, veľa zatiaľ neprezentovaných informácií sa stane súčasťou písomného spisu. Uvidíme, či bude mať komora odvahu tieto informácie v budúcnosti aj využiť. Tentokrát to bude musieť urobiť v prospech bežných ľudí, potenciálnych klientov advokátov, ktorých združuje. Tých, ktorých práva a oprávnené záujmy advokát zo zákona chráni (a to nielen formálne).

Ako povedal jeden múdry priateľ: "Vedomosti národu, srdce rodine, česť nikomu!".

Držme si teda palce.

... toľko JUDr. Weis ...

...

Nuž, presne to, čo sa dalo očakávať. JUDr. Weis svojou prácou poukázal v poslednom období 2 rokov opakovane na mnoho lží verejne sa vydávajúcich sa za informácie, ktoré mali ovládnuť Vedomie ľudí, zotročiť. Podrobne dokázal v mnohých prípadoch rozobrať princípy klamstiev, lží a na oko nevinných omylov, ktoré však boli "úmyselné", smerujúce proti ľudskosti a dôstojnosti, a konal v záujme ochrany základných ľudských práv a slobôd občanov Slovenska aj v medzinárodnom priestore. Ďakujeme za to. Určite ho podporí mnoho ľudí, ktorým pomohol priblížiť sa k vnútornej slobode a Pravde, o tom niet pochýb. 

Práve v období prichádzajúcich sviatkov Prírody a jari je mimoriadne dôležitý pojem sebaúcty. Úprimnosť voči sebe samému, to je najlepší liek. Pretože inak nie je možné v sebe dosiahnuť vyššie úrovne pravdivosti, vyváženosti a teda aj spravodlivosti. Chceme aby sa skončili čím skôr vojenské konflikty na Planéte Zem? Áno, jednoznačne chceme MIER, nielen na Ukrajine ale napríklad aj v Jemene. 

Primárne teda musíme prispieť k tomu práve tým, že v našom vnútri bude čisto, Svetlo, resp. budeme smerovať k stále vyššej úrovni čistoty a vyváženosti, to je práve to najlepšie, čo môžeme urobiť pre ukončenie konfliktov. Práve to, že v prvom rade v sebe nebudeme mať žiadne konflikty, nepriznané chyby a disharmónie. To vyžarujeme okolo seba a v súlade s tým aj konáme činy. 

Napríklad, chceme koncepciu vývoja na Slovensku na 30 rokov? V prvom rade musím vedieť, čo ja budem so sebou robiť ako Ľudská bytosť dnes, Tu a Teraz, aby moja integrita naplnila svoje poslanie, posolstvo pre vyvážený celok. Teda každodennými detailami a totálnymi maličkosťami, vyváženými dejmi pracujem na sebe, okolí a musím vedieť, že prečo to robím.

Úprimnosťou voči sebe totiž vylúčim zo seba hru na obeť alebo agresora (nadradenosť, podriadivosť), súčasne prekonám strach, nebudem mať strach. Priznám si totiž svoju slabosť a tým pádom viem, čoho sa bojím, na čom lipnem, na čom som závislý, čo ma ovláda z podvedomia. To je výzva, umenie poučiť sa z chyby a premeniť ju na skúsenosť pre vyššiu vyváženosť.

Pretože Odvaha nie je len vyskakovať na námestí aký som Slovák, Odvaha je priznať si úprimne svoje nedostatky a vychýlenosti. V tom je ten princíp hĺbky. Vtedy nie som vydierateľný, a odvaha je cnosťou, vychádza zvnútra s pevnosťou, nevylomiteľnosťou. Aká je úroveň vnútornej slobody a vyváženosti (mieru), takú vyžiarite navonok v skutkoch.

Pokiaľ vás táto téma zaujíma, nech sa páči, môžete si vypočuť relácie na našom webe (podcasty), ktoré sme pripravili s profesorom Šafinom o Sofiológii, filozofii a mnohých zaujímavých témach ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, apríl 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, apríl 2022

https://www.ariadneknihy.sk/