Pravdivé poznanie histórie: CHAZARI a prvá misia sv. Konštantína medzi Slovanmi ... (2. časť)

22.12.2022

V súvislosti s našimi reláciami (podcasty) na tému pravdivé poznanie minulosti ... s profesorom Šafinom o Chazaroch, sme pripravili k publikovaniu sériu vedeckých textov autora prof. ThDr. Jána Šafina, PhD., ktorá môže byť čitateľom pomôckou v bádaní a štúdiu. Prvý článok na túto tému bol zverejnený na našom webe dňa 14. 12. 2022. Tento v poradí druhý článok, ktorý zverejňujeme, je v podstate zachytený vo viacerých pokračovanich relácii, dnes pokračujeme druhou časťou ... nech sa páči :

Chazari a prvá misia sv. Konštantína medzi Slovanmi (2. časť) 


Chazari a Maďari ...

Napriek tomu, že na konci 8. storočia vzniklo medzi Byzantíncami a Chazarmi určité napätie, ich spojenectvo nikdy nebolo úplne prerušené. Za vlády byzantského cisára Theofila (829-842) požiadali Chazari, ohrození vtedy pravdepodobne nomádskymi Maďarmi, Rimanov-Byzantíncov, aby im pomohli posilniť ich obranné opatrenia. Aj vďaka tejto spojeneckej akcii Maďari neskôr zohrali významnú úlohu v dejinách Slovanov, predovšetkým Slovákov.

Tento uralsko-altajský kmeň, príbuzný síce Fínom, ale prestúpený turkotatarskými prvkami, ktorý pôvodne obýval končiny pri rieke Ob v susedstve Vogulov a Osviakov, sa odtiaľ odtrhol približne v 6. stor. po Kristovi a usadil sa vedľa Chazarov v susedstve Starej Bulgarie, kde od 9. st. začal práve Chazarov natoľko znepokojovať, takže sa ich vodca obrátil na cisára Theofila o pomoc a žiadal, aby pomohli zriadiť na dolnom Done pevnosť proti nájazdom Maďarov, ktorí v roku 830 zhodili chazarské jarmo. 3.) Toto opevnené miesto nazvali Sarkel čo Slovania prekladali ako "Biela Veža" či "Biely dom" (!) pričom ho vybudovali práve Byzantskí architekti poslaní cisárom Theofilom v r. 831.

Jazykový výskum ukazuje, ako silno Maďari podľahli turkotatarskému vplyvu a že medzi 5. a 7. storočím na nich pôsobil predovšetkým styk s východnými Bulharmi. Dokonca boli vyslovená domnienka, že najvyššia spoločenská vrstva u Maďarov bola turkotatarského pôvodu. Do prvých stykov so Slovanmi sa dostali až v 9. storočí, kedy sa posunuli pred dolný Dunaj a odtiaľ vyrážali na lúpežné výpravy proti ruským kmeňom, zachádzajúc ďaleko do južnej Rusi až po samotný Kyjev. U Chazarov, podobne ako u Bulharov, podľa všetkého existovalo sakrálne zabíjanie chánov, keď sa stali neschopnými ďalej vládnuť, alebo utrpeli neúspech vo vojne - lebo to bolo znamenie, že ich opustila nadprirodzená moc, čiže Boh.

Inak sa ale prejavil vplyv Chazarov na Maďaroch. Maďari, ktorí boli podmanení najprv turecko-bulharskými Ungurmi a neskôr Chazarmi sa v juhoruskej nížine kultúrne miešali s vyššie stojacou vládnucou vrstvou tureckých Ogurov, Onogurov a tiež samotných Chazarov. Jeden z kmeňov tureckých Chazarov (tzv. Kabary) sa dokonca pripojil k maďarským hordám, úplne s nimi splynul a neskôr s nimi aj prišiel do stredného Podunajska. Nie náhodou práve v Maďarsku archeológovia našli pravdepodobne najviac artefaktov v Európe po starých Chazaroch. Vyššie maďarské vrstvy boli za pobytu v južnom Rusku nepochybne tureckého alebo chazarského pôvodu. Počiatkom 9. stor. obsadili oblasť medzi Donom a Dneprom, ktorej sa hovorilo, ako uvádza Konštantín Porfyrogenetos, podľa tam vládnuceho chazarského kniežatá - Lebedios - Lebedia. Podľa Konštantína Porfyrogeneta (ktorého rozprávanie patrí k najcennejším prameňom k starším dejinám maďarským, podáva prvé konkrétne fakty a opravuje tradíciu v najstarších uhorských kronikách) utvárala sa v Lebedii pod vplyvom tureckých Chazarov, ktorí si vybudovali - ešte raz pripomeňme - okolo 7. st. medzi dolnou Volgou a Dneprom rozsiahlu bohatú ríšu, prvá vojenská organizácia maďarských kmeňov.


Maďari mali vtedy len akési kmeňové spoločenstvo, v čele ich siedmych kmeňov stali náčelníci, ktorých Konštantín Porfyrogenetos nazýva slovanským menom "Vozvodi" (βοζβοδοι, vojvodcovia, české vévodi). Kniežatá nemali, ale len týchto "vojvodcov", medzi ktorými chazarský náčelník Lebedios zaujímal prvé miesto. Niekedy v 2. pol. 9. st. posúvali Maďari svoje sídla pod tlakom Pečenegov západnejšie do nížiny položenej medzi Dneprom, Bugom a Prutom, ktorú Porfyrogenetos nazýva Atelkuza. V Atelkuze, kde predkovia Maďarov žili vo voľnejšom pomere k chazarskej ríši, došlo na podnet a pričinením chazarského kagana k voľbe Arpáda, syna Almoša, náčelníka druhého maďarského kmeňa (tzv. Μεγέρη - Megyer) za spoločné knieža. Jednotlivé rody, ktorých mená sa zachovali jedine u Konštantína Porfyrogeneta, však aj naďalej podržalo svojich dovtedajších náčelníkov a neutvorili nijaké pevné jednotky. Spojili sa len za účelom obrany a pre prípad vojny. V otvorenom a nájazdom mnohých ázijských kočovných kmeňov vystavenom Atelkuze maďarské kmene dlho nevydržali. Vymykajúc sa postupne z Chazarskej nadvlády, podnikli odtamadiaľ lúpežné výpravy na západ a na juh a pomaly sa vydávali na samostatnú cestu dejinami.

Misionárstvo medzi Chazarmi

A tak vzhľadom k vzájomným priateľským vzťahom medzi Chazarmi a Byzanciou a ich opätovnému upevneniu mohli k Chazarom prichádzať byzantskí misionári. Títo tu ale narazili na silnú a vážnu konkurenciu zo strany Arabov a hlavne Židov. Kalifovia abasovskej dynastie sídliaci v Bagdade priviedli arabskú moc k novému rozmachu. Ich vplyv sa prejavoval nielen v politickej, ale aj v kultúrnej oblasti. Určitá kultúrna renesancia, ku ktorej došlo za prvých abasovských kalifov, prispela aj k rozvoju islamskej náboženskej propagandy u susedných národov. Po Kaspickom mori a po rieke Volga sa hlásatelia islamu dostali až k tureckým Bulharom sídliacim na strednej Volge. Tí prijali Mohamedovo učenie v 9. st. a obrátenie celého národa na islamskú vieru bolo dokončené na začiatku 10. st. Mohamedánska propaganda sa dostala aj k Chazarom a pravdepodobne bolo nemalo aj takých. ktorí prijali "prorokove náboženstvo". V Chazarskom kaganáte sa však islamskí prozelyti stretli so silnou židovskou opozíciou.

................................................................

3.) Porovnaj Бенс Йонаш. Венгрия. Полная история страны (ruský preklad) Издательство: АСТ, 2022 г. ISBN: 978-5-17-150371-0.


autor : © prof. ThDr. Ján Šafin, PhD

................................................................

V tretej a záverečnej časti článku budeme pokračovať v súvislosti s témou vzťahov medzi Byzantíncami a Chazarmi, ako aj o pôsobení sv. Cyrila a Metoda medzi Chazarmi a Rusmi ... 


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

https://www.ariadneknihy.sk/