NACISTICKÝ ÚSTUP do ANTARKTÍDY a JUŽNEJ AMERIKY ... operácia "PAPERCLIP" ... (1. časť)

09.01.2023

Milí priaznivci, vážení čitatelia, keď sa pozrieme na prejavy slovenských politických pseudoelít za obdobie od začiatku Nového roka, to je neuveriteľné, čo predvádzajú. Tá úbohosť, falošnosť, bezočivosť a nedôstojnosť Čaputovej pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky a včerajší Hegerov výstupv RTVS s "bazedovými" očami, ktorým nasadil korunu tuposti, bez akejkoľvek kompetentnosti s totálne nepríčetným stavom jeho bytosti, skutočne potvrdzujú, že títo ľudia ako keby existovali v paralelnej realite, absolútne si neuvedomujúc, čo nastvárali, koľko škody občanom SR svojim konaním spôsobili.

Práve o to viac si uvedomujeme, prečo je potrebné pravdivo poznať minulosť a princípy, prečo sa dialo to, čo sa dialo. Neopakovať chyby, dokázať rozpoznať ZLO včas a vopred a najmä mladej generácii dať možnosť, aby študovala pravdivo historické udalosti.

V predchádzajúcej sérii 10 článkov (posledný bol zverejnený dňa 7. januára 2023), sme písali konkrétne informácie o histórii nacistov v súvislosti s tým, že sa v duchovnom pozadí sveta opierali o okultizmus a mágiu. Z temnej strany duchovného pozadia sveta čerpali energie pre ukotvenie zla v materiálnom svete. V dnešnom článku voľne nadväzujeme na prvých 10 článkov a začneme postupne poukazovať na to, ako a prečo nacisti počas a po 2. svetovej vojne ustúpili do Antarktídy a Južnej Ameriky, v rámci operácie "Paperclip" a ďalších utajených procesov. 

Tajná tieňová vláda globalistov, či sa to niekomu páči, alebo nie, tu na Zemi pôsobí na rôznych úrovniach hierarchického riadenia. Áno, Deep State, nacistické rozvetvené štruktúry nadnárodného kriminálneho syndikátu parazitujú, posadnuté eugenikou, ako ich mnohí nazývajú, sú zhmotnení na Planéte Zem a majú aj duchovné temné energetické napojenia, ktoré sú precízne monitorované Silami Svetla v duchovnom pozadí. Pokiaľ chceme úprimne zistiť tieto pravdivé informácie, je potrebné ich poctivo študovať a to si pýta veľa energie a času. Vieme o tom svoje.

"Antarktický exodus" nacistov skutočne v 20. storočí prebehol. "Oficiálna" porážka nacistického Nemecka v máji 1945 (keď už im nič iné nezostávalo), bola v skutočnosti iba "taktickým víťazstvom", maskujúcim veľkú strategickú porážku, ktorej "víťazní spojenci" odolali. To nič nemení na fakte, že východnú a strednú Európu, vrátane "upratania Berlína" od nacistov oslobodila Červená armáda (áno, aj naše územie dnešnej Slovenskej republiky). Toto potenciálne zničujúce tajomstvo o operácii "Paperclip" a exode nacistov do Antarktídy a Južnej Ameriky, bolo v nasledujúcich desaťročiach utajené širokej verejnosti. 

Spojenci by nepriznali, že významná časť politickej elity nacistického Nemecka, ich najvyspelejšia technológia a plne funkčné "lietajúce taniere s antigravitačným pohonom" unikli z ich okupačných síl. Špióni amerického námorníctva objavili tento nacistický exodus podľa významného Williama Millsa Tompkinsa a informovali o ňom vo svojich správach na námornej leteckej stanici v San Diegu až do začiatku roku 1946. Taká je realita. Veľmi podrobne sa o tom zmieňuje William Mills Tomkins vo svojej knihe Selected By Extraterrestrials ... My Life In The Top Secret World Of UFO's, Think - Tanks & Nordic Secretaries. Toto je jedna z kníh s vysokou úrovňou pravdivosti, ktorá poukazuje na temné pozadie amerického establishmentu.

Informácie, o akých sa niektorým ani nesníva, mala v čase priebehu 2. svetovej vojny sovietska tajná služba a vojenské spravodajstvo. J. V. Stalin sa s týmito informáciami dokázal bez problémov vyrovnať, i keď z nich nebol nadšený, nakoľko vedel, že sovietske kvality vedeckých výskumov, sú na ešte vyššej úrovni, než nacistické.


William Mills Tomkins a podobne aj známy Corey Goode mali osobne možnosť čítať v prísne tajných záznamoch nacistov z archívov SS, aj v digitálnej forme. Zdroje duchovného pozadia, na základe opakovaných telepatických prenosov, jednoznačne podporujú aj detaily exodu nacistov do Antarktídy. Existuje mnoho zdrojov, ktoré sa aj odtajnili a ešte viac tých, ktoré nie sú verejne odtajnené. Podpora Tompkinsových a Goodeových tvrdení o spravodajských dokumentoch námorníctva, ktoré podrobne opisujú, čo sa skutočne stalo na konci 2. svetovej vojny, pochádza z mnohých zdrojov. 

Napríklad Richard Wilson a Sylvia Burns tvrdia, že videli utajované dokumenty pri skúmaní a uviedli ich v knihe "Tajná zmluva: Vláda Spojených štátov a mimozemské entity.". Opäť ide o pravdivé preukázateľné informácie. Toto, ako hovoria vo svojej knihe, objavili o nacistickom Nemecku :

Nemci vo vedeckej komunite vedeli, že vojna bola stratená už v roku 1942. Rozhodli sa vytvoriť plán na pokračovanie sna o Tretej ríši napriek vojne. Rozhodli, že založenie a odpoveďou bola samostatná spoločnosť založená na nacistických princípoch genetickej čistoty. 

Vývoj gravitačnej technológie a antigravitačného pohonu pomohol tomuto plánu. Dňa 23. februára 1945 boli testované najnovšie motory Kugelbitz a následne vytiahnuté z plavidla. Kugelbitz vyhodili do vzduchu pracovníci SS a vedci, plány a motory boli odoslané z Nemecka do južných polárnych oblastí, kde Nemci udržiavali podzemnú stavebnú činnosť od roku 1941. O dva dni neskôr, 25. februára 1945, podzemný závod na Khala bol zatvorený a všetci pracovníci poslaní do Buchenwaldu a splynovaní. Nemci posielali do podzemnej základne aj svoje "árijské elitné" deti a ďalšie zložky svojej spoločnosti. 

Generál Hans Kammler, ktorý zmizol v apríli 1945, zásadná postava, bol nápomocný pri evakuačnej operácii do Antarktídy a odtiaľ do Južnej Ameriky (Argentíny), rovnako ako tajný generál Nebe. Práve na Antarktíde nacisti vyvinuli eugenickú spoločnosť, ktorá bola zjavne obmedzená na určitý počet ľudí.

Ďalším presvedčivým zdrojom posilňujúcim Tompkinsove a Goodeove tvrdenia, je anonymný agent CIA známy ako Kewper, ktorý okrem iného odhalil, že najpokročilejšie pripravované programy lietajúcich tanierov nacistického Nemecka, boli ešte pred vypuknutím druhej svetovej vojny presunuté do Južnej Ameriky a Antarktídy. 

Na základe dokumentov britskej tajnej služby MI5, MI7, briti odfotografovali diskové lietadlá nacistov s laserovými zbraňami už v roku 1930 a taktiež potvrdili, že najkvalitnejšie projekty týchto lietadiel, boli presunuté do oblasti Antarktídy ešte pred 2. svetovou vojnou. 

Spomínaný agent Kewper potvrdil, že niektoré lode nazývané ako "Peenemunde", používali nacisti na lietanie aj nad Južnou Amerikou. Mnohé z nich sa podobali na model označený Haunebu II, o ktorom sme už písali v predchádzajúcich článkoch. Nacisti označovali tieto lode aj ako "remeslo z Argentíny".

Ako sa uchovalo v tajných archívoch SS, bristké tajné služby MI5 a MI7 potvrdili, že videli na základe pozorovaní plavidlá prichádzať do oblasti Antarktídy aj z vesmíru (z medziplanetárneho priestoru), prostredníctvom radarov, ktoré zdieľali USA s Britmi dole na Falklandských ostrovoch v južnom Atlantickom oceáne východne od Argentíny ... V rokoch 1959 až 1960 už tajné služby diferencovali a oddeľovali cudzie plavidlá s antigravitačným pohonom od známych nemeckých plavidiel, podľa vzhľadu plavidla. Vždy sa podarilo zistiť, že nemecké plavidlo je v rýchlosti oveľa pomalšie ako mimozemské plavidlo, z ktorých niektoré dosahovali rýchlosť viac ako 30 000 míľ za hodinu.

Nacisti odstránili svoje najpokrokovejšie tajomstvá, technológie a personál odsunom do Antarktídy ešte v čase, pred konečnou porážkou nacistického Nemecka. Priznať to, by však bolo pre spojeneckých vodcov horšie, než samotný šok z tohto existujúceho procesu.

Nacisti mali dostatok času a zdrojov, aby sa na takýto exodus pripravili, vzhľadom na ich rozsiahle obchodné väzby, krycie spoločnosti a prepojenia s juhoamerickými vládami a spoločnosťami. Je potrebné si uvedomiť, že politici a elity vždy hrajú pred médiami divadlo, pričom krycie historky sa pripravujú vždy, aby skutočné dohody a priority boli zahmlené ...

Bratstvo, ako už bolo naznačené, bolo nadnárodnou skupinou priemyselníkov a národných elít s rozsiahlymi obchodnými väzbami, pre ktorých bola druhá svetová vojna o niečo viac ako "štikútanie" v ich lukratívnych obchodných vzťahoch. Dobre vybavené nacistické výpravy po každej stránke do Antarktídy v predvojnovom období, umožnili Nemcom zoznámiť sa s terénom a položiť základy pre akúkoľvek povojnovú úlohu tohto územia.


Po bezpodmienečnej kapitulácii Nemecka 8. mája 1945 pokračovala činnosť nacistických ponoriek v oblasti Antarktídy, o čom svedčí nasledujúca správa, ktorú predložila Agence France Press, dňa 25. septembra 1946 : 

"Neustále klebety o činnosti nemeckých ponoriek v oblasti Ohňovej zeme (v nemčine Feuerland), medzi najjužnejším cípom Latinskej Ameriky a kontinentom Antarktída, sú založené na skutočných udalostiach.".

Dochádzajú vám veci ?

To, čo si spojenci uvedomili o exode nacistickej elity do Antarktídy, sa umocnilo dôkazom, že Spoločnosť Vril bola úspešná pri kontaktovaní mimozemských rás a vyspelej civilizácie aj so sídlom vo vnútrozemí Zeme. Spolupráca nacistov s mimozemským životom a (alebo) starovekými vnútrozemskými civilizáciami, sa stala surrealistickým faktorom pri prenasledovaní a vyhladzovaní zvyškov nacistického Nemecka, ktoré sa presťahovalo do vzdialených krajín.

Program diskových lodí (tanierov) Spoločnosti Vril, dosiahol operačný úspech dlho pred nacistickou porážkou. Maria Orsič ako médium zabezpečila, že program Vril Society nebol priamo spojený s vojnovým úsilím, takže to im umožnilo presunúť väčšinu svojich technológií, infraštruktúry a personálu na bezpečné miesta v Antarktíde a Južnej Amerike. V súkromnom rozhovore W. M. Tompkins opísal, ako sa Orsičovej program "lietajúcich tanierov" umožnil presunúť do Antarktídy a prečo bol oddelený od nacistického programu SS.


K veľkému presunu Himmlerovho SS personálu a zdrojov do Antarktídy došlo až veľmi neskoro počas vojny. Projekty pokročilých zbraní SS pod Kammlerovou autoritou zlyhali vo svojom poslednom zákopovom úsilí vyzbrojiť lietajúce taniere včas, aby zvrátili vývoj vojny.

Úspech Spoločnosti Vril pri udržaní si nezávislosti od nacistických SS a dokonca aj po prevzatí vedúcej pozície v odštiepeneckej spoločnosti ukazuje, ako mocnými sa vodcovia Vril, Thule a Black Sun stali v Hitlerovej totalitnej spoločnosti. V rámci svojich antarktických základní, spolu s tými v Argentíne, mali teraz zlúčené vesmírne programy nacistických SS a Nemeckej tajnej spoločnosti plne funkčné "medzihviezdne lode", ktoré sa mohli pohybovať po planéte Zem a dokonca lietať na tajnú mesačnú základňu, ktorú sa snažili vytvoriť. Podľa správ od mnohých vojenských predstaviteľov, ktorí si boli vedomí pokročilosti nacistickej technológie, mnohé z UFO, ktorých sme boli svedkami bezprostredne po vojne, boli plne funkčné nemecké kozmické lode. Treba však zdôrazniť, že čo sa týka tajnej základne na Mesiaci, mnoho informácii je nepravdivých, to je na samostatné články.

Snaha USA nájsť, ovládnuť a (alebo) zničiť nacistické základne v Antarktíde sa uskutočnila s námornou vojenskou výpravou vedenou kontradmirálom Richardom Byrdom v rokoch 1946 a 1947. 

Byrdova vojenská expedícia do Antarktídy bola nazvaná "Operácia Highjump" a pozostávala zo "4700 členov vojenského personálu, šiestich helikoptér, šiestich lietajúcich člnov Martin PBM, dvoch ponúk na hydroplány, pätnástich ďalších lietadiel, trinástich podporných lodí amerického námorníctva a jednej lietadlovej lode ... USS Filipínske more". 

Byrd dostával tajné aj neutajované rozkazy, čo nie je pre veliteľov námorníctva nič neobvyklé. Napriek tomu bol pre širokú verejnosť zverejnený iba neutajovaný dôvod tejto expedície, vysvetľujúci jej účel ako prevažne vedecký z hľadiska prieskumu, mapovania a hľadania miest pre budúce americké základne. Hry tajných služieb USA a nacistov si rozvedieme v ďalších článkoch.

...

Pokiaľ si na základe určitých náznakov z vyššie uvedeného textu začnete uvedomovať princípy ovládania zo strany korporátnych nadnárodných formácii, a máte rozvinuté slušne aj duchovné vnímanie, začnete si komplexne uvedomovať, že eugenika a nacizmus (fašizmus) v novodobých (čerstvých) dejinách, sa prejavujú v spoločnosti aj v súčasnosti a to nielen v krajinách EÚ, na Slovensku, v Čechách, na Ukrajine, ale v podstate tento temný energetický princíp "pracuje" na celej Planéte Zem. Je to nosný typ energie temnoty, ZLA, ničoty, s charakterom meonizmu, smerujúci proti životu. 

Takéto temné sú aj korene príčin vzniku plánovanej temnej "covidovej" agendy, počas ktorej prišli v rokoch 2020 - 2022 o životy zbytočne mnohé ľudské bytosti na Zemi, aj vďaka konkrétnym rozhodnutiam pseudoelít a gaunerov v politike (falšujem legálne patenty na ovládanie života, umelo vytvorím toxický vírus proti ľudskému životu, aby som mohol vyrábať experimentálne látky, ktoré nie sú spoľahlivé ani funkčné (škodia), pričom zarobím miliardy a ešte aj znížim populáciu, odskúšam si aká je úroveň otroctva populácie, zničím ľudské životy a evolúciu ... atď...). 

Preto je potrebné vedieť rozpoznávať vopred už z titulu kvality energie, čo sa deje okolo nás (aké sú hrozby), nie až potom, keď už sú zhmotnené fatálne dôsledky. Hovoríme to stále a budeme to opakovať dookola, prečo je duchovná zložka a jej vyváženosť u ľudskej bytosti dôležitá.

... 

Myšlienka jedincov, ktorí sa snažia žiť eticky, znejúca: "Oni by nám to predsa neurobili", je žiaľ naivná a otvára dvere temnej strane, treba byť obozretný a postaviť sa ZLU vždy !

Pre záchranu Slovenska a dôstojného života našich detí a ďalších generácií, je mimoriadne dôležité zúčastniť sa Referenda dňa 21. januára 2023 !!!


Pokračovanie v druhej časti ...© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

https://www.ariadneknihy.sk/