DOKUMENT: Petícia za vypísanie referenda o vytvorení právneho základu pre rozmiestnenie jadrových zbraní na území Slovenskej republiky.

25.01.2022

DOKUMENT: Petícia za vypísanie referenda o vytvorení právneho základu pre rozmiestnenie jadrových zbraní na území Slovenskej republiky. "Situácia je mimoriadne vážna aj z hľadiska bezpečnosti najmä našich detí a vnukov," varuje Harabin !"


Dohoda má mať v praxi prednosť pred zákonmi a Ústavou SR. Predkladacia správa i doložka prednosti sa odvolávajú na čl. 7 ods. 5 ústavy, ktorý pri určitých zmluvách uznáva prednosť medzinárodnej zmluvy pred zákonmi.

Tam, kde zlyhali politici, preberáme iniciatívu my, občania Slovenskej republiky.

Petícia za referendum je občianskou iniciatívou a členov Občianskeho združenia Archa v spolupráci s najlepšími slovenskými sudcami/právnikmi sudcom JUDr. Štefanom Harabinom a emeritným sudcom docentom Jánom Drgoncom.

Iniciatíva vznikla po odignorovaní vládnych aj ústavných činiteľov k hromadným pripomienkam. Dohoda totiž upravuje možnosť dovozu a držania jadrových zbraní na území Slovenska práve tým, že o jadrových zbraniach mlčí. Vláda z obavy z nespokojnosti občanov počas procesu prípravy, pripomienkového konania a predkladania dohody na rokovanie parlamentu, porušila všetky legislatívne procesy predkladania medzinárodných zmlúv, informovanosť verejnosti o zámere uzavrieť takúto Dohodu, verejnú diskusiu, ako aj všetky hromadné pripomienky a celý legislatívny proces.

Slovenská vláda, ktorej úlohou je zastupovať záujmy slovenských občanov, svojvoľným postupom v priebehu pripomienkového procesu odignorovala platný právny režim, čím dopredu založila neústavnosť uzavretia Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou USA.

Dohoda má mať v praxi prednosť pred zákonmi a Ústavou SR. Predkladacia správa i doložka prednosti sa odvolávajú na čl. 7 ods. 5 ústavy, ktorý pri určitých zmluvách uznáva prednosť medzinárodnej zmluvy pred zákonmi. Jej jadrom nie sú práva Slovenska a jeho občanov, ale výhody pre armádu USA.

Keď bude referendum úspešné, tak sa celá zmluva musí zrušiť. Referendová otázka bola postavená na podstate zmluvy, ktorou sú jadrové zbrane na území Slovenska.

Existuje vážny predpoklad, že petície za vyhlásenie referenda, predložené opozičnými stranami a inými subjektmi budú neúspešné, resp. zmarené na základe predloženia viacerých otázok.

Potrebujeme milión podpisov !


POKYNY :

Čísla strán nevypĺňajte.

Do hárkov vkladajte celé meno a adresu podľa OP.

Hárky je potrebné vypĺňať výlučne ručne a zasielať poštou, alebo doručiť osobne, nie mailovou fotokópiou.

Hárky zasielajte na adresy zberných miest. Podľa počtu hárkov sa budú priebežne dopĺňať a aktualizovať na web stránke.

Informácie k petičným hárkom budú aktualizované na web stránke www.archa21.sk/referendum


Zoznam zberných miest :

Janka Ferková, Komenského 1440/18, 900 01 Modra

Stanislav Hesek, Hollého 392/48, 90801 Kúty

Alena Bystrianska, Šalgotarjánska 14129/2C, 97404 Banská Bystrica

Renáta Chovancová, Kavečianska cesta 1119/12, 04001 Košice

Peter Obst, PipoKlub, D. Tatarku /B, 92101 Piešťany

Jozef Kerti, Domáce potreby, Dulovo námestie č. 7, 821 08 Bratislava

Galina Antropová, Cabaj-Capor 112, 95117 okres Nitra

Metiron, Brezová 2, 901 01 Malacky

Ľubica Klobušická, Brnianska 10, 911 05 Trenčín

Anna Pastuchová, Formáty 31, 06501 Hviezdne, Stará Ľubovňa

Zuzana Havlíková Margetinyova, Kuchyňa č. 480, 90052, Kuchyňa


Petičný hárok : TU  


Zdroj: archa21.sk / Facebook Štefan Harabin / Info Vojna
Urobme všetko preto, aby SLOVENSKO bolo poslom MIERU a nie hniezdom sústavne vymýšľaných intríg  !!!


Nečudujte sa agresivite NATO a USA. Je to pochopiteľné. Na stranu RUSKA sa v prípade konfliktu stavia ČÍNA a ďalší. Kto? Napríklad IRÁN, Severná Kórea, Egypt, Venezuela. 
Áno, možno je to nenápadné ale pravdivé. Mnohí štátnici na svete to vedia a preto sa tvária, že sú hluchonemí a len šúchajú nohami pod stolom :-)
Tých lekcií ešte bude viac, ktoré čakajú na USA, ale o tom sme už písali a nebudeme sa opakovať ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2022

https://www.ariadneknihy.sk/