ČO MAJÚ SPOLOČNÉ WASHINGTON, PARÍŽ, NASA a MARS?

19.05.2022

Vo článku zo dňa 18. mája 2022 sme písali o prepojení medzi Washingtonom, Parížom, v súvislosti s knihou Mimozemská inteligencia a cesta na Mars.

Dnes pokračujeme, ako sme uviedli v závere posledného článku Novým Alternatívnym mestom vo Francúzsku, ktoré sa nachádza severozápadne od Paríža. Pokúsme sa ponoriť do tajov architektúry a opýtať sa odkiaľ prichádzajú tieto inšpirácie ...


Ide o celý nový komplex ... vo Francúzsku bol severozápadne od Paríža vybudovaný celý nový mestský a parkový komplex. Autor Philip Coppens o procese výstavby tohto mesta, ktorý považuje za jednu z najtajnejších súčastí harmonogramu Veľkých projektov a diel prezidenta Francoisa Mitterranda napísal zaujímavý článok. Tieto verejné architektonické projekty boli také grandiózne a Mitterrandov záujem o egyptskú ikonografiu bol tak veľký, že ho francúzske médiá prezývali "faraón" alebo "sfinga".

Nové mesto bolo zdanlivo navrhnuté tak, aby pojalo narastajúci počet obyvateľov a zároveň ho prepojilo s Parížom pomocou navrhnutia obrovského radového parku orientovaného k hlavnej parížskej osi východ - západ. Táto parížska os sa tiahne od Louvru (sklenená pyramída I. M. Peiho je ďalším z veľkých diel Mitterranda) a vedie cez námestie Place de la Concorde (s jeho obeliskom) až po Champs Elysees do technickej a administratívnej štvrti La Défense. Potom pokračuje priamo na Ostrov impresionistov uprostred Seiny. Odtiaľ sa otočí o 30 stupňov, aby sa zarovnala s novým mestom Cergy a jeho novými voľnočasovými priestormi a parkom. Celý podnik mal byť známy ako Cergy l' Axe Majeur (Cergy, Hlavná os).

Vráťme sa späť na La Défense (veže tejto štvrte sú viditeľné z vyšších nadmorských výšok nového mesta), kde je Veľká archa (ďalšie z Mitterrandových veľkých diel), ktorá je mierne naklonená, aby orámovala Parížanom západ slnka, predstavuje dokonalý podzemný pamätník na optickej línii vychádzajúcej z Louvre a jej predposledného koncového bodu. Ukrýva v sebe skryté spojenie zverokruhu s novým mestom.


Čo sa týka Veľkých diel Mitterranda, oficiálne pozostávali z ôsmich monumentálnych stavebných projektov, ktoré zmenili panorámu mesta. Išlo o nasledovné diela: Bastila Opera, Múzeum d' Orsay, Arabský svetový inštitút, Ministerstvo financií, Národná Francúzska knihovňa, Pyramída v Louvre, Veľká Archa v La Défense a Park de la Villette.

Táto Veľká archa v La Défense je taká obrovská, že sa do nej zmestí katedrála Notre Dame, katedrála zasvätená Panne Márii, ktorá leží na ostrove, ktorý bol, dalo by sa povedať, počiatočným bodom mesta. Kresťanský obraz matky sa pripisuje aj Isis a Horovi. Je zaujímavé, že táto monumentálna budova zrkadlí aj obrovskú montážnu budovu pre plavidlo NASA s názvom Saturn V na Floride (viď obrázky v knihe na str. 164, 165).

Projekt L' Axe Majeur v Cergy zodpovedá v inej mierke zvláštnemu komplexu na Cydónii ako oblasti na Marse. Dvanásťzložkový upravený park sa nachádza dostatočne ďaleko od hlavného mesta, aby sa stal obdobou celého mesta na Cydónii. Pokiaľ sa opäť ponoríme do geometrie, je jednoznačné, že hlavné mesto je geometricky spojené s hlavnými pamiatkami parížskeho hlavného mesta, významné pamiatky sa zhodujú s umiestneniami na západno - východnej optickej línii na Cydónii, takže park L' Axe Majeur, brána Veľkej archy v La Défense a sklenená pyramída v Louvre pôsobia ako komponenty západno - východnej optickej línie na Cydónii. A v tomto konkrétnom meradle, v porovnaní s komponentom Veže v prípade tohto nového mesta, je pevnosť Mont Valérian približne na mieste pyramídy D&M Tor (nachádzajúcej sa v oblasti Cydónia na Marse).


Potom sa dielo Veľká archa (inak názývaná aj "Veľký architekt"), stane analógiou pozície "Tváre na Marse" na Cydónii. Aj keď je pravda, že slovo architektúra je pri popisovaní programov navrhovania vesmírneho hardvéru v móde (nie je to úmyselné), jedná sa o nový výbor pre územné plánovanie. Aby sme pochopili geometriu a deskriptívnu geometriu v danom prípade situovania formácii a diel, je potrebné preštudovať z predmetnej knihy detailne z obrázkov oblasť Cydónie na Marse.

V takom prípade vidíme nasledovné odkazy, ktoré nie sú náhodné, resp. nie sú prekvapením: že nový francúzsky park je známy ako L' Axe Majeur, že strecha Veľkej archy je rozmiestnená ako dvanásť súhvezdí zverokruhu. Pôvodne bola táto atrakcia otvorená pre verejnosť, ale veľmi rýchlo sa stala neprístupnou. V neposlednom rade nie je prekvapením, že park nového mesta má pozdĺž svojej západo - východnej optickej línie celkom dvanásť prvkov a že vrchol veže označujúci východiskový bod má v okrajových kameňoch strechy vytesaný kompas. Táto strecha bola tiež krátko otvorená pre verejnosť, ale potom bola zneprístupnená.

Pre pochopenie týchto náročných prepojení, musíme mať veľký nadhľad a vnímať aj časové súvislosti. Plus ca change, plus c'est la meme chose (Čím viac sa veci menia, tým viac zostávajú nemenné). Keď vezmeme do úvahy všetky tieto nové mestské stavby, vyzerá to, že sú kombináciou praktických a filozofických záležitostí, ktoré sú dômyselne zakomponované do dispozície a harmonogramu výstavby. Coppens si myslel, že za zastavením a opätovným spustením výstavby dvanástich prvkov tvoriacich park musí byť aj iný dôvod, než financovanie, a že sa pred začatím projektu čaká na nejaký proces, ktorý sa musí udiať skôr, ako sa dokončia konečné prvky tohto parku. Keď sa pozrieme na tento vývoj a sme si vedomí o prieskume Marsu, je očividne zrejmé, že tu prebieha určitá výmena nejakého druhu správ. Môžeme vychádzať zo spolupráce medzinárodných vesmírnych agentúr a NASA, resp. správ pre mimozemské inteligencie (ETI), dvanásť komponentov parku L' Axe Majeur odráža týchto dvanásť komponentov severozápadného pyramídového komplexu známeho ako Mesto na Cydónii. A práve toto rozmiestnenie parku L' Axe Majeur sa stáva miniatúrnou verziou optickej línie na Cydónii od centra mesta na západe po veľký kráter na východe.

Hypotéza, že tento projekt skrýva viac ako len rozšírenie francúzskej infraštruktúry, sa môže niekomu zdať pritiahnuté za vlasy, ale väzby medzi prieskumom Marsu, rozmiestnením Cydónie a týmto novým mestom a jeho parkom sú z hľadiska času opodstatnené. Francúzsky projekt bol zahájený v roku 1975, práve v tom čase, keď cestovala misia Viking na Mars. A keďže máme problém s vesmírnym cestovaním, názov hlavnej komunity v regióne, kde malo byť nové mesto umiestnené, sa nám viac než hodí. Je to Svätý Krištof. Hlavná legenda o tomto svätcovi z tretieho storočia rozpráva o jeho láskavosti pri prenose cudzinca - malého dieťaťa - cez rieku. Neskôr sa ukázalo, že toto dieťa je Kristus. I keď je pôvod tejto legendy neistý, Svätý Krištof sa napriek tomu stal patrónom cestujúcich, mnohých ľudí, rôznych vierovyznaní. Vybudovaním Nového mesta Cergy a L' Axe Majeur sa starodávna komunita svätého Kryštofa stala centrom, okolo ktorého boli novo vybudované obrovské hodiny (Place de l' Horloge - Námestie s hodinami).


V čase písania tejto knihy mali tieto obrovské hodiny najväčší ciferník v Európe, so svojím priemerom 10 metrov spája priestor s časom a obvod 31,41592654 metrov, robí z neho pripomienku konštanty pí. Sú to vlastne dvoje priehľadné hodiny, ktoré podopierajú každý koniec priehľadnej strechy, ktorá chráni vstupy do hlavného dopravného spojenia v regióne. Tento dizajn je esteticky bez kúzla, ale je veľmi obľúbený miestnou populáciou holubov (upratovanie stálo v roku 2016 asi 25 miliónov dolárov). Ciferníky hodín sú navrhnuté s dvadsiatimi štyrmi lúčmi, ktoré sú prekryté dvanástimi značkami rímskych číslic, fungujú ako začiatok vedľajšej osi, ktorá spája komunitu s prvám prvkom parku L' Axe Majeur.

V rímskom ponímaní, je touto menšou osou severojužný Cardo vo vzťahu s východo - západnou osou Decumans z L' Axe Majeur. Napriek zaujímavému použitiu postupov pri navrhovaní rímskeho mesta (a pevnosti), pridaním tohto prvku k dvanástim staniciam Cergy parku privedie týchto dvanásť prvkov k trinástemu. Od biológie, cez astronómiu, náboženstvo, mýty a politiku - toto je téma, ktorá v našich kultúrach rezonuje. Artušovské legendy sú osobitným relevantným príkladom dvanástich zhromaždených okolo trinásteho. Korene a dôsledky tejto témy skúmajú aj moderní autori Stan Gooch a John Michell.

Pokiaľ ide o túto diskusiu, umiestnenie týchto hodín v tranzitnom uzle spája s týmto trinástym prvkom projektu Cergy čas a pohyb. Zatiaľ čo počet 13 pripomína aj trináste administratívne poschodie Európskej únie v bruselskom sídle, trináste súhvezdie zverokruhu, trinásť pôvodných štátov USA, atď. Ak do tejto hry s číslami pridáme ďalšiu vrstvu, dvanásť prvkov ciferníka hodín sa opakuje v dvanástich prvkoch pozdĺž zameriavacej čiary a na ciferníku osi Cardo už má 12 + 12 = 24, pričom násobením (12 x 12), môžeme vytvoriť 144. V ezoterickom symbolizme sa spája 144 so svetlom. Teraz by nemalo byť prekvapením, že laser premietaný na východ od veže smerom k jedenástemu prvku, je označená ako dvanásty prvok parku v Cergy. Momentálne je to zelené svetlo. Pre pochopenie celostnosti projektu doporučujeme pre záujemcov preštudovať obrázky z knihy na strane 166, 167 :-)

Samotné rozmiestňovanie parku začalo v roku 1980 a je veľkým prekvapením, že ešte v roku 2020 stále nie je dokončený. Návšteva v roku 2018 v skutočnosti odhalila, že väčšina prvkov v súčasnosti chátra, pričom výstavba je momentzálne zastavená, pred dokončením ôsmeho prvku Passerelle, červenej lávky a estakády, ktorá vo vzduchu vyzerá ako šíp - taký, ktorý nedosiahol ešte svoj cieľ (obrázok v knihe na strane 167).


Priamo oproti tejto metaforickej letovej dráhe sa v jazere nachádza deviaty prvok parku a je to okrúhly prázdny ostrov. Tento ostrov, ktorý sa nachádza na polceste medzi prvým a jedenástym prvkom, má byť nakoniec zaplnený astronomickými prístrojmi, ale medzitým jeho umelo sploštený povrch vyzerá ako malá verzia anglického kopca Silbury, a teda ako klon špirálovej kopy na Cydónii (Marse). Plochý vrchol kopca Silbury vo výške 30 metrov (98,42 stopy) má rovnaký priemer ako kruh sarsenov v Stonehenge a vo výške 100 metrov (328,08 stopy), má plochý vrch tohto ostrova rovnaký priemer ako násyp Stonehenge. Toto sú náhody? Alebo cielené procesy? Deskriptívna geometria nám odkrýva veľké tajomstvá.

Súbežne s týmto ostrovom a naľavo, prístupná iba člnom, sa nachádza úžasná štvorstranná stupňovitá pyramída. Bola navrhnutá tak, aby bolo možné prejsť do modro namaľovaného interiéru a všimnúť si niektoré veľmi zaujímavé architektonické detaily. Fotografie na webovej stránke Cergy z čias výstavby paramíd ukazujú, že všetky predmety umiestnené na jej stupňovitých stranách predstavujú symboly slobodomurárskych, alchymistických a filozofických princípov. Ide o kódovanie mágie do princípov architektúry a vzájomných väzieb energetických formácii, o ktorých sa bežným smrteľníkom ani nesníva, podobne, ako tomu bolo aj v dávnej minulosti v egyptskej Gíze (obrázok v knihe na strane 168).

Jedenásta zložka tohto komplexu pôvodne symbolizovala astronomický symbol pre planétu Merkúr. Medzitým bola odstránená. Skutočná stopka na konci komplexu teraz pozostáva s kovovej platne, ktorá vyzerá ako písmeno H a značka H môže predstavovať pristávaciu plochu pre vrtulník ak ste v Pentagone, tu v Cergy to môže označovať Hermesa, posla - ďalšiu verziu Merkúra. Ak by červená lávka odkazovala na cestu na Mars, ktorá je v súčasnosti pre vesmírne agentúry nedostupná, bude zaujímavé sledovať, kedy (ak vôbec), bude ostrov dokončený a spojený s lávkou.

Ďalšie súvisiace zaujímavosti sa môžete dočítať v knihe Mimozemská inteligencia a cesta na Mars ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022

https://www.ariadneknihy.sk/