Ján ŠAFIN: Od Byzancie k Eurázii alebo Exodus do Orientu

"EURÁZIJSTVO" - prúd spoločenského historiozofického myslenia, ktorý sa objavil v ruskom zahraničí na začiatku 20. rokov 20. storočia. Pri jeho prameňoch a rozpracovaní stoja niekoľkí poprední učenci rôzneho zamerania - filozofi, lingvisti, etnografi, historici, právnici... dokonca aj teológovia. Všetci títo muži boli zjednotení hlbokou antipatiou k Západu, k europeizmu. Eurázijci vytvorili nový ideologický mýtus svojou podstatou blízky slavjanofilskému mesianizmu, no opretý o iný koncept Ruskej histórie, nie slovanský, ale ázijský. Títo učení muži boli v plnom zmysle slova štátnikmi, a to ich taktiež odlišovalo od teoretikov slavjanofilstva. Ruskí filozofi nielen doma, ale aj v emigrácii premýšľajúc nad cestami rozvinutia Ruska, sa vo svojom myslení obracali k Východu ako prameňu nových princípov spoločenského usporiadania a riadenia Ruska. Takto vznikla koncepcia "eurázijstva."

Počet strán: 212

Formát: A5

Rok vydania: 2022


12,00 €