VÝVOJ JE ZACYKLENÝ pretože absentuje VZOSTUP VEDOMIA a vnútornej harmónie ĽUDSKÝCH BYTOSTÍ ...

19.08.2023
Vzhľadom k tomu, čo sa deje na Slovensku nie je možné fyzicky odpovedať na všetky zaujímavé otázky. Ďakujeme za ne. Avšak namiesto rozsiahlych výkladov je optimálne poukázať na trefné vyjadrenia dekana Právnickej fakulty UK Eduarda Burdu, ktorého pravdivosť a objektivita je v danom prípade vysoká, či sa to niekomu páči alebo nie. V rozhovore s Ankou Žitnou "Teraz Takto" veľmi presne pomenoval to, čo "temní slepci" na Slovensku nevidia, resp. nechcú vidieť. Zároveň p. Burda elegantne poukázal na vyššiu úroveň myslenia a výrokovej logiky, o ktorej u "našich elít" nechyrovať ...


Čo k tomu dodať? Snáď len to, že nám unikajú princípy, teda väčšine ľudí. Pretože pri momentálnej úrovni Vedomia a vnútornej vyváženosti (energetickej čistoty) ľudských bytostí na Slovensku a aj na Planéte Zem žiadne voľby nič nezmenia. V tom lepšom prípade sa po voľbách v septembri 2023 bude reparovať zničené Slovensko. Nič viac. Bude to trvať nie menej ako 10 rokov. Za tri roky rôzne monštrá v podstate zničili Slovensko viacrozmerne. Treba si to priznať. Najdôležitejšie hodnoty sú čestnosť, úprimnosť, otvorenosť, priateľskosť, prajnosť, teda cnosti, od ktorých je väčšina ľudí vzdialená na svetelné roky. Inak nie je možný nárast vnútornej energetickej čistoty jednotlivcov a logicky nás vývoj ani nepustí k vyšším úrovniam Vedomia, pretože ako ľudstvo ani nevieme, že nevieme. Inak bude vývoj zacyklený v čase a priestore, dokolečka dokola tie isté vychýlenia. Takže, nech sa darí v mieri a spolupráci zbavovať postupne všetkých ovládacích štruktúr na Slovensku a na Zemi, je potrebné chrániť tých najslabších, deti a dôchodcov, nové generácie na vyšších etických a mravných hodnotách, to nás môže naučiť pravej ľudskosti spolu s Prírodou ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, august 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, august 2023

https://www.ariadneknihy.sk/