Vaša najčastejšia otázka : Do kedy ešte budú na Slovensku PARAZITOVAŤ ĽUDSKÉ HYENY V POLITIKE a ŠTÁTNICKÝCH POSTOCH ?!

20.04.2023

... áno, presne tak. To je otázka, ktorú dostávame dookola, presne tá, ktorú vidíte v nadpise. Ešte sa dopĺňa aj o ďalšie otázky. Mnohí sa pýtate ... že do kedy bude ešte táto čvarga (diletanti v demisii) parazitovať na Slovensku, na obyčajných občanoch?! Do kedy budú šafáriť s cudzím majetkom od buka do buka?! S majetkom bežných občanov a daňových poplatníkov? Do kedy bude ešte ľudská hyena Čaputová za 15 tisíc EUR mesačne hniť v Grasalkovičovom paláci, kde vyložene škodí Slovensku? ... atď. Takéto otázky niektorí z vás píšu a to sme vybrali tie najmenej vulgárne.

Veľmi nás mrzí, že mnoho ľudí má depresie, sú znechutení, bez rozdielu veku. My totiž pomáhame ľuďom v rámci osobného rozvoja, zdravého životného štýlu, vyváženej výživy, cvičenia, atď a nie je príjemné, keď našu prácu a priaznivé výsledky u ľudských bytostí sústavne ničia dementi (odvolaná vláda), ktorí robia také rozhodnutia, ktorými doslova berú ľuďom chuť do života ...

Pár postrehov a impulzov odovzdaných "zhora" :

Nuž, vážení čitatelia a priaznivci, stručná odpoveď je : "Do vtedy, pokiaľ im to umožnia ľudia, občania.". Opakovane sme v minulosti písali, že grázlom v politike na Slovensku je jedno, čo stvárajú, hlavne, že hrabú pre seba a svoje rodiny. Toto je trošku expresívnejší slovník, primeraný úrovni stoky, ktorá sa zrkadlí v politike na Slovensku. Áno, je to čvarga, mentálne a mravne zdegenerované indivíduá, či sa pozriete na stranu PS, Hlas, atď, nikomu sa nedá veriť. Totálny rozklad, žiadne dno v duchovnom páde neexistuje. Sú to vyprázdnené bábky. 

A že majú svojich voličov? Áno, nech sa páči, nech si zaplatia títo "voliči" všetky škody, ktoré nimi volení pacienti napáchali. Nech sa len pekne podieľajú na platení organizovanej demencie.

Čaputová si urobí idiota z Konečného, vytrie si zadok s rozhodnutím NBÚ, tak ako chce táto krásavica (resp. čo má nadiktované), aby bežní občania brali vážne štát? Prečo by mali obyčajní ľudia tolerovať teror štátnych orgánov? To, že Čaputová a jej prejavy sú ekvivalentné úrovni poslednej ľudskej spodiny, bez akejkoľvek morállky, odbornosti, či sebaúcty a sebareflexie, to nie je prekvapujúce, pretože to zodpovedá úrovni jej vedomia. Lenže ona hovädí základné princípy materiálneho právneho štátu! Pokiaľ porušujú zákony politici a vrcholní predstavitelia štátu, ako chcú, aby ľudia mali úctu k spravodlivosti, rešpektovaniu zákonov a štátu ako takému? Čo to je za anomália? Dementi doviedli za 3 roky Slovensko v podstate do doby kamennej s prípravou na elektrický koncentrák pod taktovkou diletantov z Bruselu a úplne sebavedome pobehujú po mestách a obciach na Slovensku bez toho, aby mali výčitky svedomia.

V normálnej, celostne zdravej spoločnosti, by také indivíduá, ktoré sú svojou úbohosťou vzorom ľudského úpadku a spodiny (ako napríklad Heger, Naď, Káčer, Remišová a ďalší diletanti v demisii), mohli tak maximálne zametať ulice, resp. možno by zvládli realizovať funkciu úsekových dôverníkov niekde na obecnom úrade ... Na Slovensku sú títo darmožráči členmi odvolanej vlády, to je úroveň ...

Kto tie škody zaplatí, kto bude zodpovedný za túto paseku na Slovensku, ktorú majú znášať aj ďalšie generácie?

Podobne to máte na Slovensku aj v rezorte spravodlivosti, chcete od sudcov svedomie, etiku, spravodlivosť, čestnosť? Česť výnimkám, ako napr. JUDr. Kosová, JUDr. Jelinková Dudzíková, JUDr. Šamko, JUDr. Števík, JUDr, Harabin, JUDr. Miľan a ďalší, ktorí držia ešte stále laťku na vyššej úrovni a majú odvahu postaviť sa nespravodlivosti.

Vo vede? To isté. Kapacity na vysokej odbornej úrovni, ktoré nie sú poplatné systému, štát diskredituje, viď napríklad MUDr. Lakota a ďalší.

My nemienime podporovať a financovať grázlov v politike, štátnických funkciách a aparáte, pokiaľ nebude v spoločnosti prirodzene dobrovoľne vytváraná vyššia kvalita etiky a mravných princípov, pokiaľ nebudú tieto bytosti na vzostupe. Dá sa to, nepodporovať ich, verte tomu.

Dôležitý odkaz pre nový vývoj rámcove hovorí, že : Bez osobnej hmotnej zodpovednosti politikov a predstaviteľov štátu, vysokých štátnych úradníkov, sudcov a ďalších štátnych zamestnancov za škody vytvárané ich nezákonnými, nespravodlivými rozhodnutiami, nie je možný mravný vzostup, bez premlčania. Žiaľ, dostali sme sa na takúto úroveň. Pokiaľ by zodpovedali politici a uvedené persóny za svoj výkon osobne majetkom (vrátane ich najbližších rodín), vtedy by sa určite do politiky nehrnuli tie najväčšie nuly, ktoré nie sú schopné sami tvoriť a uživiť sa. To isté sa týka aj kolektívnej zodpovednosti. 

Bez pochopenia duchovnej úlohy Slovenska a každého jednotlivca v materiálnom svete a ich prepojenia, čo by malo byť aj viditeľné vo vzdelávacom procese, bez uvedomenia si potreby sebestačnosti a mravného vzostupu, niet cesty z toho, ako sa vymotať z totálneho úpadku spoločnosti.

Len na základe celostného vzostupu ľudských bytostí (kvalita myslenia a vnútorná čistota človeka v rovnováhe s frekvenčným prirodzeným evolučným vzostupom), je možné tvoriť nové vyvážené deje a spravodlivejšiu spoločnosť (civilizáciu). Inak nič nové priaznivé nevznikne, len zacyklenosť v časopriestore (v minulosti a jej vychýlenostiach). Evolučný priaznivý vzostup to je dlhodobý proces, umenie. Pretože chyby vznikajú stále, ide o tendenciu ich eliminácie a neopakovania, zbytočne nevynakladať energiu na sizyfovské reparovanie príčinno - dôsledkových schém. 

V každom prípade platenie ťažkých peňažných prostriedkov parazitujúcim hyenam a diletantom za likvidáciu štátu, zdravia a životov ľudí, to je to isté, ako zaplatiť si zálohovú faktúru za elektrinu, ktorú vám pustia do elektrického kresla, na ktorom sedíte. My sa na tom nepodieľame a ani sa podieľať nebudeme.

Štát, ktorý vďaka charakteru potenciálu ľudských bytostí (väčšiny, stáda) nepozná svoju duchovnú úlohu a jej elementárne princípy pre vytváranie mieru a spolupráce (zmysel, prínos, poslanie, význam) a ani nesmeruje k ich spoznaniu a ukotveniu do materiálneho sveta, sa stáva zbytočným a z hľadiska evolúcie civilizácie je v podstate brzdou vývoja. Nemôže byť funkčný teda ani ekonomicky. Hovoriť o "spájaní v prospech národa v politike" je blud, pri súčasnej kvalite väčšiny parazitujúcich tupcov a hyen, je to blud. Nálepky bez obsahu, bez kvality a programu, nič nové, iba požierači peňazí, zlodeji na scéne, česť výnimkám. Pokiaľ sa na to pozriete z vyššieho nadhľadu planéty Zem je to to isté. Sebectvo, lakomosť a neschopnosť empatie, lenivosť opustiť svoju zónu komfortu, nepravdivosť a lož zrejme zničia tento štát, podobne ako aj civilizáciu, ktorá degeneruje (česť výnimkám).

V najbližšej budúcnosti budeme svedkami mnohých ľudských obetí z dôvodov udalostí, ktoré prebehli v posledných 3 rokoch, prebieha sústavne boj o energiu na rôznych frekvenčných úrovniach planéty Zem, rôzne procesy čistenia, ale aj v rámci tvorenia novej priaznivej reality v našom svete. O Slovensku a jeho ďalšom vývoji sa bude rozhodovať v duchovných sférach energií aj podľa toho, ako sa na základe "slobodnej vôle" jeho občanov vysporiada spoločnosť so zločincami a politickými elitami, ktoré preukázateľne spáchali fatálne zločiny proti ľudskosti! Toto je kľúčové, podobne ako aj úloha alternatívnych médií a vzdelávania. O čo viac sa mainstreamové médiá stávajú špinavou zapredanou lživou stokou, plnou poloprávd, o to viac by sa mala alternatívna scéna približovať k pravde a svetlu a vytvárať silnú konceptuálnu kvalitnú formáciu zloženú z viacerých subjektov, navzájom sa dopĺňajúcich. Ich úloha môže byť pre spravodlivejšiu zmenu spoločnosti oveľa dôležitejšia, než by sa na prvý pohľad zdalo (takto to naznačuje aj duchovné pozadie sveta, pokiaľ dôjde k priaznivému vzostupu). Stále je to o pravdivosti a čestnosti, kráse, láske ľudských bytostí, najprv jednotlivcov, rodín a súčasne rezonančných celkov. Zásadné je čomu venujete najvzácnejšiu energiu ... svoj čas? Slovensko ešte stále má šancu (pokiaľ ľudia nebudú hlúpi a slepí), otvárajú sa pred ním nové obzory priaznivého vývoja ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, apríl 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, apríl 2023

https://www.ariadneknihy.sk/