TEMNÁ STRANA pripravuje špinavé provokácie ... nenechajte sa do nich VTIAHNUŤ !

09.10.2022

Mnohí z nás zachytili informácie o tom, že temná strana sveta - ukrajinského fašistického režimu pripravuje provokácie, ktoré majú svojim charakterom smerovať k rozpútaniu jadrového konfliktu. Ide o provokácie, ktoré by mohli, resp. mali vytvoriť obraz, že Rusko úmyselne bezdôvodne rozpúta jadrovú vojnu. I keď je pravdou, že takéto provokácie sa zo strany ukrajinských fašistov pod vedením deep state a temnej strany sily z duchovného pozadia pripravujú, je vhodné nenechať sa vtiahnuť do tejto hry tým, že tomu venujeme ako ľudia negatívne emócie. Nenechať sa ako ľudská bytosť vysávať negatívnymi emóciami strachu, beznádeje, agresivity ...

Je to náročné, ale dá sa to. Pretože i keď sa tieto provokácie proti Rusku pripravujú, nezabúdajte, že Ruská strana o nich vie vopred a práve preto sa dokáže pripraviť. Nehovoriac o tom, že existujú aj podstatne vyššie úrovne v duchovnom pozadí sveta, ktoré podporujú Svetlo, Spravodlivosť, Pravdu a Mier. Prvou etapou skazenej stratégie, je vytvorenie a použitie tzv. špinavej bomby, ktorú by chceli použiť Ozbrojené sily Ukrajiny na území kontrolovanom ukrajinským režimom, no pritom to bude prezentované ako použitie jadrových zbraní Ruskom. Pochopiteľne, že sa tieto temné plány opäť prekukli skôr, než by sa zdalo ...


Slovensko momentálne zohráva veľmi dôležitú úlohu. Ľudia na Slovensku (drvivá väčšina) jednoznačne NECHCÚ VOJNU, nechcú podporovať konflikt na Ukrajine, je im jasné, že jediní, ktorí nechcú mier sú fašistické formácie na Ukrajine, živené EÚ, NATO, USA a štruktúrami Deep State. Mnohí nám to potvrdili, či už sú to jenoduchí ľudia na lazoch, alebo vysokoškolskí učitelia. Slováci jednoducho nechcú podporovať vojnu na Ukrajine žiadnym spôsobom. Najmä keď vedia, že ukrajinský banderovsko - fašistický režim robí všetko preto, aby plnil pokyny "veľkých temných kreatúr", ktoré chcú živiť vojnu. Tu je bez najmenších pochybností možné definovať režim na Ukrajine ako teroristický (viď organizáciu Azov), s mimoriadne vysokou úrovňou skorumpovanosti (jednou z najvyšších v Európe). Zneužívaní sú obyčajní ľudia aj na Ukrajine, vlastný režim ide proti nim, podobne tak, ako boli od roku 2014 vraždení nevinní Rusi na Donbase ... Mimochodom viete, že na Ukrajine neexistuje opozícia? V podstate bola zničená až na pár jedincov. Tento teroristický režim podporujú proti vôli občanov Slovenska jeho štátnické "pseudoelity". Je potrebné všetko urobiť pre záchranu ľudských životov, predchádzať ďalším obetiam. Nie náhodou je zakázaný na Ukrajine v súčasnosti aj film Taras Buľba (jeho pravdivú verziu sme zverejnili na TELEGRAME 8. 10. 2022).

Je dôležité začínať od seba, každá jedna ľudská bytosť. Vydolovať zo seba, zo svojho vnútra, to najlepšie a najčistejšie, čo existuje a stále to zveľaďovať a zušľachťovať. 

Vo svojom okolí šíriť tie najčistejšie city, emócie, úprimnosť a pravdivosť, úprimne si priznať svoje chyby a prosiť o odpustenie. Najväčšia odvaha je priznať si svoje slabosti a premeniť ich k sebazlepšeniu a rastu. Vtedy nás podporujú vyššie priaznivé sily, dodávajú nám nádej, pozitívne ovlyvňujeme svoje okolie v rodine, v kruhu najbližších, stávame sa zmenou, ktorú chceme vidieť vo svete. 

Je potrebné si priznať a prijať pravdu, že na Zemi existujú aj bytosti, ktoré síce majú ľudské telá, ale pracujú pre temnú stranu sveta. Vtedy ich dokážeme aj rozpoznať. Dobro a zlo sú objektívne rozpoznateľné kvality, sú to objektívne odlišné typy nosnej energie. Ľudská bytosť, ktorá inklinuje k Svetlu to dokáže rozpoznať, temnej bytosti je to jedno, chce vždy ovládať, mať moc a parazitovať na iných bytostiach. 

I keď je nám v súčasnosti ťažko na Slovensku, prakticky každý z nás sa musí obracať na 110 %, máme tu aj grázlov a špinavé štruktúry vojnových štváčov, ktoré vo svojej pomätenosti podporujú zlo. Musíme sa im svojou bytosťou a integritou postaviť, kvôli sebe, kvôli našim deťom, našej krajine, štátu, identite, budúcim generáciám. 

Pojem cti, pravdy, lásky, súcitu, mravnej intuície v nás otvára to nekonečné žriedlo obrovského latentného potenciálu, ktoré práve kvôli ťažkým podmienkam a prostrediu v súčasnosti aj na Slovensku, môže vytvoriť skrze ľudí úplne niečo nové, lepšie, než to, čo tu bolo doteraz, konceptuálne, aj v politickej kultúre a kvalite ...

Držme si palce, nevzdávajme sa, živme nádej, urobme maximum pre vnútorný MIER v sebe, vtedy ho ukotvíme aj v praktickom živote.

Ako vyzerá temná strana a ako sa proti nej Svetelná strana sveta dokáže postaviť, si môžete napríklad pozrieť aj v tejto krásnej rozprávke KNIEŽA VLADIMÍR :

alebo aj tu: 


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022


https://www.ariadneknihy.sk/