REFERENDUM dňa 21. januára 2023 je priaznivou MOŽNOSŤOU pre prvý krok k zvráteniu úplného ovládnutia existencie SLOVENSKA temnými vplyvmi !!!

11.01.2023

Pekný deň priatelia. Pre všetky ľudské bytosti, ktoré vidia nadpis tohto článku, áno, je v ňom povedané všetko. Jednoducho karikatúra demokracie na Slovensku, ktorá sa premieta dlhodobo aj do kvality a úrovne Ústavy SR, sa môže touto cestou v prvom kroku meniť k lepšiemu. Nezvládli sme 30 rokov, boli sme slepí. Luciferské temné pôsobenie sa prejavilo aj na Slovensku v kvalitách politikov, ktorí majú ľudí za nič. 

Práve Referendum, ktoré sa má konať 21. januára 2023 umožňuje ľuďom vytvoriť určitý základ pre "záchranný mechanizmus" v objektívnom pravdivom význame tohto deja, aby dokázali v budúcnosti zastaviť kriminálne živly v politike, ktoré pôjdu proti záujmom Slovenska a obyčajných občanov. 

Ide o princíp, nie o ego. To je jedno, ako sa volá politik, ktorý bude vládnuť. Je jedno, kto to bude. V princípe, pokiaľ bude poškodzovať občanov Slovenska, bude možné vytvoriť čoskoro legislatívny rámec v Ústave SR a realizovať ho, aby bol takýto politik zastavený a nemohol ďalej vládnuť. Aby nemal vyárendované miesto 4 roky (možnosť skrátenia volebného obdobia na základe vôle občanov vyjadrenej v Referende). 

Ide o ochranu významu existencie štátnosti, ochranu všetkých občanov SR, ktorí žijú a vychovávajú generácie Slovákov, nie proti záujmom občanov a ľudskej dôstojnosti (ako sme to mali možnosť mnohokrát vidieť).

Toto je v súčasnom časopriestorovom kontinuu na Slovensku posledná možnosť aspoň pribrzdiť a čiastočne zvrátiť nezvratný totálny pád existencie Slovenska, ktorá tu prebieha neviditeľnou rukou už 30 rokov. 

Je potrebné si uvedomiť vnútorne sebaúctu a úctu k okoliu, iným ľudským bytostiam a živým bytostiam, aby nám o úcte nerozprávali práve tí, ktorí sa úctivo správať k iným bytostiam nedokážu a jediný zmysel ich života, je pohľad cez peniaze, zneužívanie, parazitovanie, konzumný egoizmus. 

Využime LÁSKU ako tvorivú silu, aby pôsobila "vo Svetle" vyvážené deje, aby sme ČAS, ktorý nám bol daný venovali priaznivej evolúcii, pokiaľ nepríde prirodzená súčasť "pamätania na VEČNOSŤ" ... smrť ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

https://www.ariadneknihy.sk/