Pripravovaná kniha MÝTY A LEGENDY Z CELÉHO SVETA ... mnoho pravdivých skrytých udalostí prinášajú práve dávne texty ...

10.12.2022

Milí priaznivci, čitatelia, vychádzajúc aj zo skutočnosti, že sa blíži koniec roka a sviatky máme predo dvermi, rozhodli sme sa, že dáme do vašej pozornosti aj knihu, ktorú pripravujeme dlhšie obdobie. Zbieranie a skladanie jednotlivých častí mozaiky pravdivého poznania a spracovanie pravdivých mýtov a legiend z celého sveta, je náročné na čas. Aj napriek tomu považujeme za veľmi dôležité priniesť aj takúto knihu na trh. Pravdivé poznanie dejín a histórie je pre evolučný vzostup ľudských bytostí kľúčové. Pochopiť a priznať princípy pôsobenia príčiny a následku, aby sme si vnútorne uvedomili dôležitosť vyváženosti, schopnosť rozpoznávať dobro a zlo s tendenciou k pravdivosti. 

Mýty a legendy z celého sveta obsahujú všetky zásadné a dominantné povesti, mýty a legendy zo starých čias, avšak niektoré z týchto udalostí sa opakujú archetipálne aj v prítomnosti. Najdôležitejšie je tieto informácie vedieť rozpoznávať ...

V prípade že máte záujem o predmetnú knihu môžete ho vyznačiť TU

O možnosti zakúpenia knihy budete v čas a vopred informovaní, predpokladaný termín vydania je po 15. marci 2023.© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

© Alex Filip Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

https://www.ariadneknihy.sk/