PRIAZNIVÝ VZOSTUP FREKVENCIE NALADENIA ĽUDSKEJ BYTOSTI OTVÁRA NOVÉ SEKVENCIE GENETICKÉHO PROGRAMU ...

27.12.2022

Mnohí ľudia sa nás pýtajú, "čo majú robiť v súčasnosti?" Majú strach z toho, čo bude budúci rok, pretože nič dobré zatiaľ prognózy neveštia. Neuveriteľný chaos vládne medzi ľuďmi, poniektorí sa menia na monštrá. Sú ešte sebeckejší, ako boli predtým ... 

Nuž, čo im odpovedať? Možno to znie čudne, ale v provom rade sa nie je potrebné báť, netreba mať strach. Pokoj, kľud, vnútorné stíšenie, sú ako balzam. Akokoľvek je vám zle, vždy sa snažte uvedomiť si svoju hodnotu, svoju sebaúctu a úctu k okoliu, k najbližším bytostiam, ktoré máte radi. Pokúste sa potešiť z akejkoľvek maličkosti, napríklad z toho, keď vidíte modrú oblohu, slnko, úsmev vašich detí, čokokoľvek pozitívne. Uvedomte si pozitívnu hodnotu udalostí, ktoré beriete inokedy ako samozrejmosť. Úsmev, pohladenie, objatie, láskavé slovo medzi najbližšími, mužom a ženou, deťmi a rodičmi, ale aj k cudzím ... byť vďačný za každú maličkosť ...

Pokúste sa uvedomiť, že energia vašej Lásky, sebaúcty, vnútornej čistoty, energetickej vyváženosti a harmónie sa prejavuje na kvalite a vyváženosti dejov, ktoré tvoríte v materiálnom svete, od toho závisia vaše mravné hodnoty, čomu venujete čas, až pokým nepríde fyzická smrť. 

Smrť ako prirodzená súčasť bytia a váš vzťah ku nej zase ovplyvňujú vaše vnútorné kvality a energetické svetelné naladenie, čistotu. Láska ... čas ... smrť. Tieto tri pre niekoho "abstraktné pojmy" a ich vzájomné prepojenie a pochopenie prirodzenosti, sú mimoriadne zásadné pre prekonávanie strachu v existencii a pri vzostupe Vedomia Ľudskej bytosti. 

Len vy rozhodujete o tom, čomu venujete svoj čas, lásku, čím naplníte svoj čas až pokým nepríde smrť.

Pamätajte, že každá Ľudská bytosť môže zvyšovať svoje priaznivé (svetelné) naladenie, frekvenciu svojho energetického potenciálu prirodzeným spôsobom podľa pripravenosti svojej bytosti (bez používania mágie a zasvätení), trpezlivým prístupom k plneniu každodenných povinností a maličkostí, pozitivitou a vnútornou potrebou prijímať Svetlo a Dobro a následne ho vyžarovať. Ide o to, či inklinuje ku Svetlu, aby znižovala temný energetický potenciál svojej bytosti.

Zvyšovaním frekvencie svojej vnútornej vyváženosti (harmónie), teda vzostupnou etikou a mravného zákona v našom srdci, máme možnosť otvárať latetntný potenciál svojho genetického programu, otvárať nové sekvencie DNA, schopnosti vyššej regenerácie, tvorivosti, spolupráce, vyššie schopnosti myslenia a tvorby dokonalejších neurónových sietí, vyššej neuroplasticity mozgu ľudskej bytosti, ktoré vedia predvídať hrozby, vychýlenosti a chyby (schopnosti jasnovidnosti, myslenie stále vyššej kvality, multidimenzionality a vyváženosti, pravdivosti) ...

Epigenetika dokáže chyby v našom genetickom programe odstraňovať, eliminovať, to, čo nás brzdí vo vývoji a naopak, otvárať úplne nové nepoznané schopnosti, vždy v súlade a rovnováhe s vnútornou čistotou a etikou bytosti. 

Vtedy nie je problém vedieť dosiahnuť vedomie, ktoré vás chráni pred lžou a klamstvom iných bytostí (viete jasne zistiť, keď niekto klame ... "vidíte mu do hlavy"), dokážete telepaticky komunikovať s inými živými bytosťami svetla a obrími živými celkami a pod.. Keď viete "prečítať", že niekto klame, potom sa viete aj brániť, pripraviť sa a prostredníctvom kvalitných otázok v dialógu ho dostanete na lopatky ... Toto sú úrovne vedomia, kde vám peniaze nepomôžu.

Preto strach nikdy nie je na mieste. Nikdy. Nie je čoho sa báť. Keď prekonáte strach zo smrti, nasleduje prekonať strach zo strachu, k čomu vám pomáha Odvaha a Nádej, ako nekonečný prameň. 

...

Isteže, temné bytosti mávajú strach z energetického vyrovnania, najmä, keď vedia, že koľko narobili škody, koľkým bytostiam ublížili a pod. Na Slovensku ich máme až až ... Verte, že svetelný vývoj sa o toto vyrovnanie postará, skôr, či neskôr, aj na generačnej línii ...

...

Energie temnej strany sveta v duchovnom pozadí sa snažia vždy, aby ste mali strach z čohokoľvek. Rôznymi astrálnymi projekciami nízkych frekvencii sa snažia vzbudzovať u ľudí strach z budúcnosti, strach zo smrti, strach z nedostatku, strach z ovládania total control a podobne. Potom človek často urobí zbrklo nesprávne rozhodnutie, lebo je vedený strachom.

Svetelné sféry (stvorené Bohom, Stvoriteľmi) z duchovného pozadia sveta budú vždy pomáhať ľuďom na Zemi, dokonca aj nevedome, podávajú nám ruku. Len ich treba "vnímať a počúvať". Sledujte impulzy, náznaky, úplné triviálne udalosti, čo vám to naznačuje ... aj zdanlivo neriešiteľné problémy zrazu môžu mať riešenie ... Prečo sa deje, to, čo sa deje?


V roku 2023 budeme musieť úplne zmeniť pochopenie významu toho, čo robíme, umenie vidieť presahy, ktoré prinášame pre okolie, nielen pre seba. Opustiť vadné vzorce sebeckého myslenia v každej oblasti života. Na Slovensku máme možnosť, uvedomením si vnútornej slobody jednotlivca, zotrieť všetky temné kreatúry aj s ich zvrátenými predstavami o živote, opierajúcimi sa o falošný výklad nemravnej slobody a morálky ... Bude to náročné, nikdy to nebude ľahké. Verte v sebaúctu a hodnoty, nie v politikov ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

https://www.ariadneknihy.sk/