Polemiky na tému dielo Alexandra DUGINA ... jeho viacrozmerný význam ...

07.10.2022

Priatelia, vážení priaznivci, ako iste viete pripravujeme stále nové relácie v podcastoch. Veľmi vás zaujíma aj téma o ruskom filozofovi Alexandrovi Duginovi, kde čoskoro zverejníme aj ďalšie pokračovania. Nepochybne ide o veľmi zaujímavé a zložité súvsťažnosti, týkajúce sa jeho práce, čerpáme z pravdivých zdrojov poznania. 

V tretej časti relácie sa polemika s profesorom Šafinom bude týkať aj podpory nádeje a odvahy aj pre mladé generácie ... prečo je potrebné v živote stáť na strane Svetla, žiť a tvoriť Dobro, byť čestný, Pravdivý, prečo sú zásadné pojem cti, spravodlivosti aj napriek tomu, že žijeme v dobe mravne rozkladajúcej sa spoločnosti. Ľudské bytosti na Slovensku chcú MIER, nechcú vojnových štváčov. Pohovoríme si aj o základných princípoch filozofie tradicionalizmu Alexandra Dugina, podrobný výklad základných pojmov jeho filozofie a jeho špecifiká, čo nám nesie doba kalijugy a zmysel pravdy pre eschatologické zavŕšenie dejín.

Spomenieme aj F. M. Dostojevského ... "krása spasí svet", očistu ruskej religióznej filozofie zo strany A. Dugina. Dotkneme sa aj mysliteľa Fritjofa Capru a jeho knihy Tao Fyziky, ... prečo veda sama o sebe nemá zmysel pre evolúciu, pokiaľ nie je v spojení s duchovným rozmerom čistoty celistvého poznania múdrosti, poukážeme na nedostatočnosť empírie v poznaní.

Filozofia ako matka všetkých vied je dušou dejín ľudskej civilizácie, nám prináša možnosť ukotvenia svetelných duchovných impulzov do materiálneho sveta. 

Ako povedal v minulosti V. S. Solovjov: "Človek spoznáva v súčasnosti pojmove vo filozofii to, čo intuitívne vie oveľa skôr".

Ďakujeme za Vaše podnety a záujem, budeme sa snažiť postupne otvárať v reláciách aj ďalšie témy, ktoré vás zaujímajú. Je toho skutočne veľa, takže ďakujeme za trpezlivosť a prajeme všetko dobré.

Držme si palce, aby sme tvorením svojej vlastnej lepšej verzie, každý z nás ako ľudská bytosť v každodenných maličkostiach, smerovali k záchrane Slovenska pred jeho totálnym zničením a zhumpľovaním. 

Nenechajme si ukradnúť svoju budúcnosť a budúcnosť našich detí, budúcich generácii ... ten boj sa deje "TU a TERAZ", v prvom rade v našich srdciach, v našom vnútri, sústavnou prácou na sebe, nielen na uliciach. 

Stať sa súčasťou priaznivého procesu, lepšou zmenou, neznamená len vykrikovať prázdne frázy, či vulgarizmy niekede na ulici, v prvom rade je to premena vlastnej ľudskej bytosti k lepšej ľudskejšej verzii, v každodenných skutkoch a maličkostiach v bežnom živote ... 

Práve táto úprimná premena seba samých, môže prispieť k spojeniu más pri občianskom prejavení na princípoch nových, lepších myšlienok a téz konceptuálneho vývoja v reálnom živote, prinášajúcich dôstojný život na Slovensku.

Inak to bude stále len bezduché táranie a prešľapovanie na mieste, zacyklenosť ... nič nové, čo by tu už niekedy v minulosti nebolo ...

Podobne bude veľmi náročné aj voliť v komunálnych voľbách na jeseň 2022 a taktiež v najbliších parlamentných voľbách. Pasca číha 24 hodín denne na Slovákov, rodinkárstvo a korupcia sú jednými z najtoxickejších štruktúr na Slovensku. Bude to veľmi náročné, nevoliť ako hlúpe teľa, ale vidieť za roh ...

Falošnosť pani Čaputovej ako "vzor" máme pred očami, jej pôsobenie je varovaním pre všetkých zdravo a mierovo mysliacich ľudí na Slovensku, aby sa nenechali vtiahnuť do pasce ... 


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

https://www.ariadneknihy.sk/