Číslo "šelmy" 666 ... utajené výskumy CIA a KGB o ľudskom Vedomí ... 

26.11.2022
... alebo prečo je dôležité sebapoznanie, aby sme neboli otrokmi ovládania ...

Každodenne stretávame mnohých ľudí strednej a staršej generácie, ale aj mladších priateľov, kolegov a žiaľ v drvivej väčšine sa zhodujeme na základe príkladov z praktického života, že dnešná mladá generácia žije život bez hlbšieho zmyslu, ktorý presahuje každého jednotlivca. Proste plytký život, konzumného egoizmu a spotreby, ktorý je v podstate mŕtvy život. Nie je to fenomén len na Slovensku, ale na celom svete a najviac sa táto prázdnota a honba len za hmotou a chimérou šíri ako infekcia smerom zo západu, USA, Anglicka, Francúzska, atď. Vieme, čo udialo od roku 1989, podrobne poznáme dejiny. Mali sme možnosť doslova vidieť a poznať napríklad mladého človeka, ktorý sa po pobyte v USA zmenil v podstate z roka na rok. Jeho charakter a etická úroveň totálne zdegenerovala, stala sa z neho bytosť ... duchovne - duševný mrzák.

O určitých štruktúrach degenerácie ľudských bytostí, z generácie na generáciu písalo mnoho mysliteľov aj v minulosti. Niekedy to bol napríklad americký sociológ a filozof ruského pôvodu Pitirim Sorokin (profesor), vo svojich prácach ako tvorca sociologickej teórie dynamického kultúrneho vývinu. Dnes tu máme Calhounov experiment na myšiach, ktorý jasne hovorí o afinite aj v rámci vývoja ľudí. Česť výnimkám ľudských bytostí, u ktorých vďaka práci na sebe genetický nosič nedegeneruje, ale práve naopak, zvyšuje sa jeho kvalita, vyváženosť, nové tvorivé schopnosti v súlade s etickou úrovňou ... 

Žiaľ, hojnosť, zóna komfortu, pôžitkárstvo a konzumný egoizmus založený na spotrebe si vypýtali svoju daň. Z energetického pohľadu výskumu duchovnej vyspelosti ľudskej bytosti je tieto teórie možné len a len potvrdiť, teda pokiaľ sa frekvencia priaznivého naladenia ľudskej bytosti nezvyšuje, Vedomie stagnuje a naopak takáto bytosť degeneruje do nenávratného pádu.

Už samotná lenivosť, duchovná lenivosť, snaha získať prospech finančný aj spoločenský rýchlo, nepoctivo, bez námahy je pre dnešný svet plytkosti a prázdnoty kritériom kvality. Potom tu máme akademický odpad, ľudský odpad politických "elít" a len sem - tam nájdete vo vede skutočnú kvalitu. Presvedčiť sme sa o tom mohli na Slovensku aj počas posledných dvoch rokov covidovej šaškárne a cirkusanstva, aké tu máme skutočné kvality vedcov, právnikov, štátnych úradníkov a pod., ktorí nemali problém bez mihnutia oka smerovať svojou činnosťou proti životu a ľudskej dôstojnosti. Do pozornosti je možné dať návrh petície I. Generálnemu prokurátorovi vypracovanej JUDr. Adrianou Krajníkovou 

COVIDOVÝ TRESTNÝ TRIBUNÁL - zodpovednosť POLITIKOV a ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV za COVIDOVÉ ZLOČINY


Od samého začiatku sme sa postavili "ako dezoláti" proti všetkým šikanóznym opatreniam a nikdy sme sa im nepodvolili, v nijakej miere. Žiadne vytierania nosov, žiadne testy, vonkoncom nie byť pokusní králici pre mňamky, tzv. "očkovacie látky" ... Zdravý životný štýl a každodenná starostlivosť o zdravie, Vitalitu, seba, detí, rodiny a pomoc okoliu - to bola naša opora. Tu sme, zdraví a v pohode. My len dodávame, že je veľmi potrebné zamerať sa na všetkých štátnych úradníkov, až po poslednú sekretárku, lekárov, proste všetkých, ktorí ako také hyeny bez najmenších problémov tieto opatrenia dodržiavali, z konkrétnych ľudí si robili podradnú skupinu "dezolátov" a zneužívali ich tieseň. V tom je ten hyenizmus, že kvôli peniazom poniektorí urobia čokoľvek (opýtajme sa na čo slúžia zdravotné poisťovne?). To, čo tu na Slovensku stvárala Čaputová a ďalší grázli s kampaňou v zmysle "vakcína je sloboda", diskriminácia "dezolátov" s podporov pseudovedcov je primerané jej úrovni úbohosti a stratenosti, nehovoriac o iných totálnych špinavostiach a zlyhaniach.

Tu je na mieste poukázať na zásadnú knihu, ktorá nesie dosť vysokú mieru pravdivosti a síce od autorov (sudcov) Dudzíková, Števík, Kosová, Šamko s názvom Agonia Iustitiae ... Prežije právny štát v Slovenskej republike? Táto kniha privádza do materiálnej reality pravdivý pohľad na principiálne špecifiká totalitárnych štruktúr na Slovensku, ktoré útočia a rozkladajú právny štát. 

Čo je veľmi nebezpečné, frekvencia temnej energie, ktorá tvorí totalitárne štruktúry (ovláda a ničí ľudskú dôstojnosť) je oveľa vyššia, než tomu bolo pred 33 rokmi. Podľa duchovných úrovní a zdrojov poznania Slovensko už v súčasnosti nie je právnym štátom, aplikačná prax článku 32 Ústavy SR je na mieste. 

Došlo k preklopeniu energeticko - informačných polí do vysokej úrovne a frekvencie temných energií, ktoré pôsobia ako "temná deka" v nízkej astralite, čo sa prejavuje v degenerácii úrovni etiky a mravnej čistoty jedincov. Malá skupinka Ľudských bytostí pevne odoláva temnote a snaží sa pracovať na svojej lepšej verzii. Škody a anomálie, ktoré vznikli v úrovni duchovnej a energetickej sú obrovské, vidieť to aj v realite a to je ešte len začiatok, dôsledky budú fatálne (iba vtedy to začne niektorým dochádzať)...

... alebo prečo je dôležité sebapoznanie, aby sme neboli otrokmi ovládania ...

Ešte raz odporúčame pre celistvý obraz preštudovať napríklad aj texty advokáta JUDr. Weisa, MUDr. Lakotu, experta na trestné právo JUDr. Harabina, alebo aj knihu vynikajúceho vedca Dr. Richarda Fleminga, PhD, MD, JD s názvom Is Covid - 19 a Bioweapon? ... A Scientific & Forensic Investigation. Jedna vec je, že korene umelo vytvoreného vírusu a ohrozenia ľudského zdravia sú sofistikovanou temnou činnosťou smerujúcou proti životu na Planéte Zem a druhá vec je zneužívanie tejto propagandy na ovládanutie a elimináciu ľudskej civilizácie, či národa ... zrazu však vo februári 2022 akosi sviečka zhasla, všakáno. 


Budete veriť tým médiám a osobám, čo vás klamali 2 roky aj teraz vás klamú v ďalších špinavostiach a lžiach?


V tejto časti textu upriamime pozornosť na tzv. "číslo šelmy 666". Toto číslo je spojené mnohokrát so satanizmom, ktorého štruktúry máme žiaľ možnosť vidieť aj na Slovensku. Satanizmus má svoju oporu v čiernej mágii a sexuálnych zvrátenostiach a rituáloch. Je to hrozné toxické informačné a energetické pole, ohrozujúce deti a mládež. Ako sa píše v zjavení apoštola Jána (Jánova Apokalypsa) 13:18, "V tom je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, je číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.". Toto je veľmi dôležitý text z hľadiska pochopenia eschatologického významu dejín, kedy po ťažkom temnom období má vzniknúť "Nové Nebo, Nový svet", teda ľudských bytostí s vyššou čistotou a frekvenciou naladenia, vibrácie "Svetla". Po slovensky povedané, bytosti, v ktorých sa ukotvilo dobro, ktoré žijú energie "dobra".  

Na základe vedeckých výskumov amerických psychiatrov a psychológov v súvislosti s protokolmi sionistických mudrcov, ktoré kontrolovala CIA ale aj KGB, ako to uvádza G. P. Klimov vo svojej knihe Protokoly sovietskych mudrcov sa došlo k záverom, analýza knihy Dr. Wittelsa, zistila, že 47 % vydatých žien a 71 % nevydatých žien v USA nejakým spôsobom pozná homosex. A vedľa nej je 37 % mužov z légie Dr. Kinseyho. Toto je strašné konštatovanie.

Doktor Kinsey vypočítal, že aj medzi manželskými pármi sa 52 % žien a 54 % mužov venuje orálnemu sexu v rámci prípravy na pohlavný styk. Toto sú práve tie "impulzy", ktoré na základe výskumov znamenajú latentnú alebo potláčanú homosexualitu. Alebo, ako hovoria odborníci, 69 spôsobov, ako byť nešťastný. To je dôvod, prečo každé druhé manželstvo v Spojených štátoch končí rozvodom. Ale to sú priemery za celú populáciu. A ak vezmeme vedúcu vrstvu, horných 5 % populácie, ktorú podmienečne nazývame inteligencia, elita, tak tam sa homosexuálny koeficient zvyšuje o viac ako 50 % a podľa našich prepočtov dosahuje 70 %. Takže 666 ľudí z 1 000 sú dve tretiny, pričom to korešponduje so zisteniami doktora Kingseyho.

Doktor Wittels píše, že homosex je samovražda národa, že ak prekročí určité percento, ohrozuje život národa (s. 137). Dr Max Nordau, keď hovorí o degenerátoch, tiež varuje, že "ak zostanú vo väčšine, spoločnosť a ľudstvo zaniknú".

Nečistota pri fyzickej láske medzi mužom a ženou otvára dvere ťažkým formám mágie (čiernej mágie), najmä na nevedomej úrovni, čo vytvára mimoriadne nebezpečné energetické formácie, škodlivé pre ľudské bytosti. Práve prejavenie sa čísla 666 (70 % homosexuálny koeficient) pri štatistických výpočtoch opakovane nie je náhodné, ba priam hrozivé. 

Teraz sa pozrime na pripomenutie knihy učeného teológa Montague Summersa ... Dejiny čarodejníctva a démonológie. Potom sa degenerátom hovorilo jednoducho čarodejnice a bosorky. V diskusii o slávnej bule pápeža Inocenta VIII. z roku 1484 teológ Summers uvádza : "Čarodejnice a bosorky sú potomkami zla, sociálnej nákazy a parazitov, uctievači odporných a obscénnych presvedčení, prívrženci jedu, vydierania a iných plazivých zločinov. Služobníci neresti a úpadku, ktorí žijú z najodpornejších vášní našej doby. Čarodejnice a bosorky vyvolávajú hádky, žiarlivosť, spory a srdečné nezhody... Ich zhubná činnosť siaha od individuálnych rodinných problémov a nešťastí, možno drobných, ale celkovo mimoriadne nepríjemných a bolestivých, až po tie najzávažnejšie zločiny - ničenie majetku, náhlu chorobu a hlodavú smrť a napokon aj stret národov, anarchiu a červenú revolúciu, keďže čarodejníctvo vždy bolo a bude politickým faktorom. V dôsledku toho sú čarodejnice a bosorky neustálym nebezpečenstvom pre každú dobre usporiadanú spoločnosť."

Ako vidíte, pápež Inocent VIII. a teológ Summers v podstate hovoria to isté, čo Dr. Wittels a Dr. Nordau: "degenerácia a degeneráti vždy zasahujú a ohrozujú život národa."

A všimnite si taký zvláštny vzor. Pri príprave revolúcie v roku 1917 zohrala dôležitú úlohu liberálna inteligencia. Dokonca aj F. M. Dostojevskij napísal : "Ak niekto zničí Rusko, nebudú to komunisti, nie anarchisti, ale prekliati liberáli." A po revolúcii v prvom rade zničili tú istú inteligenciu. Freud tomu hovorí komplex sebadeštrukcie.

Americké štatistiky hovoria jasnou rečou, že každý rok sa v Spojených štátoch narodí 250 000 detí, ktoré sú pri narodení defektné. Týchto defektov sú stovky a po ochorení srdca sú druhou príčinou smrti. 10 % všetkých amerických rodín má takto postihnuté deti.

Časopis Time, 25. 10. 1971, s. 52 uvádza, že v USA je 1 200 000 postihnutých detí školského veku. Podľa prezidentskej komisie pre mentálnu retardáciu, čo znamená rôzne štádiá kretenizmu, 3 % populácie USA vo veku do 65 rokov, teda asi 6 miliónov ľudí, trpia rôznymi formami kretenizmu. Každých 5 minút sa v USA narodí jedno takto postihnuté dieťa. Asi 200 000 ľudí zostáva doživotne v domovoch pre hendikepovaných (medzi nimi aj sestra prezidenta Kennedyho Rosemary).

Prezidentská komisia pre kretenizmus ďalej uvádza, že v rodinách, kde sú postihnuté deti, sú duševné choroby, rozvody, vraždy a samovraždy bežnejšie. Zároveň sa vina zvyčajne kladie na "spoločnosť" a "životné prostredie". A môžu za to spravidla zdegenerovaní rodičia, ktorí sa venujú, resp. v minulosti venovali homosexualite.

Americké noviny píšu, že v roku 1976 bolo v sirotincoch v Spojených štátoch vyše 360 000 sirôt s fyzickými, duševnými alebo duševnými poruchami. Nejde len o útulky, ale o špeciálne útulky pre hendikepovaných, ba dokonca aj siroty. To znamená, že 360 000 rodičov porodilo postihnuté deti a opustilo ich. A kto to platí? Daňový poplatník, teda spoločnosť. A tá istá spoločnosť je stále obviňovaná, že môže za tieto postihnuté deti !

Významný profesor Svjadošč, ktorý realizoval v minulosti rozsiahle výskumy v oblasti homosexuality, nymfománie, sexuálnych deviácii a zvráteností a rôznych súvisiacich degenerácii vo svojom výskume uviedol : 

"Mimochodom, jediná žena v Leninovej vláde, Madame Kollontai, bola taká "Kleopatra". Žena aristokratického pôvodu s chorobnou nymfomániou, ktorá sa stala revolucionárkou. Hlásala, že "láska je pohár vody" a vo veku 46 rokov žila s 29-ročným námorníkom Dybenkom. Potom bola veľvyslankyňou ZSSR vo Švédsku, jedinou ženou v tak vysokej diplomatickej hodnosti. Ale v skutočnosti je to len chyba prírody - ženy s dušou muža. Potom sa Svjadošč obracia k homosexualite: "Podľa doktora Daviesa sa 27 % žien v Anglicku aspoň raz v živote dopustilo homosexuálnych aktov a 6 % sa stalo skutočnými homosexuálmi... Problém homosexuality nemá len biologické a medicínske, ale aj sociálne a právne aspekty". Práve tieto sociálne aspekty vám vysvetlíme formou vyššej sociológie. 

prof. Svjadošč: "Autor ... preskúmal detailne 96 homosexuálnych žien. Väčšina z nich bola vo výkone trestu za trestný čin... Aktívna forma homosexuality bola zaznamenaná u 57, pasívna u 39 skúmaných". Tu vidíte priamu súvislosť medzi homosexom a zločinom. A fakt, že homoaktívny typ je náchylnejší na kriminalitu (57 oproti 39). Mimochodom, bibliografia ukazuje, že Svjadošč strávil väčšinu svojich pozorovaní v Karagande, ktorá bola za Stalina miestom masového exilu.

Čo nám tieto štatistiky a výskumy naznačujú? Výskumy boli robené na celom svete aj v Izraeli, Nemecku a ďalších krajinách. Obrovské množszvo údajov a dát. Všade v princípe potvrdené obrovské degenerácie rodových línii, defektné deti, potomkovia v úrovni kreténov, kde sa v minulosti alebo v súčasnosti praktikovala homosexualita. Dochádza to poniektorým, čo to je za pliaga, ktorá má zničiť rodinu, zdravú rodinu, degenerácia ľudského genómu a kvality DNA (genetického nosiča) je nespochybniteľná v súvislosti so sexuálnymi deviácimi. Toto je pravda, či sa to niekomu páči, alebo nie. Príroda a Planéta Zem jednoznačne bez akýchkoľvek špekulácii odmieta sexuálne deviácie, resp. dehonestáciu a popieranie prirodzenej integrity a príťažlivosti mužského a ženského princípu.

Pokiaľ si toto neuvedomujeme, niet sa čomu čudovať, že sa na Zemi rodia jedinci, ktorým stačí pre ich úbohý vývoj chlieb a hry. 


... pokračovanie nabudúce ...© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2022

https://www.ariadneknihy.sk/