NOVÁ KNIHA OD PROFESORA ŠAFINA ...

23.05.2022

Milí priatelia, vážení priaznivci, máme pre vás prekvapenie. Do nášho obchodu pribudne v krátkom časovom horizonte kniha prof. ThDr. Jána Šafina, PhD, s názvom Fantastické Dejiny Herézy ... alebo História Medzi Filozofiou a Mytológiou, ktorá bola publikovaná v roku 2021.

Ide o limitovanú edíciu, objednávať ju bude možné zrejme po 25. máji 2022 (bude to presne uvedené v obchode na našej webovej stránke vrátane ceny). https://www.ariadneknihy.sk/profesor-safin/


Kniha je podľa nás výnimočná, náročná pre myslenie a pochopenie. Prináša pohľad na potrebu schopnosti tvorivo myslieť, ktorá je na Slovensku žiaľ len zriedkavá. Tvorivé myslenie je totiž omnoho náročnejšie ako len kritické myslenie, ktoré sa stáva v dnešnej dobe len deštruktívnym zadubeným elementom, nástrojom bez perspektívy. Kniha vedie k hlbšiemu zamysleniu nad zmyslom existencie ... v knihách totiž čítame seba ...

Prípadní záujemci o zakúpenie, nám môžete napísať email na adresu andrea.svinciak@gmail.com. Cena by sa mala pohybovať okolo =11,-- EUR vrátane poštovného (na Slovensku). Presné informácie uvedieme po 25. máji 2022 v sekcii obchod na našej stránke, kde budeme informovať aj o ďalších knihách.


Prajeme pekné a slnečné jarné dni :-)


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022

https://www.ariadneknihy.sk/