MICHIO KAKU a VZDIALENÁ BUDÚCNOSŤ VEDY

18.07.2022

Profesor Michio Kaku, je teoretický fyzik na City University v New Yorku. Je špičkový vedec svetového formátu, ktorý prekvapuje svojou nenápadnosťou, pokorou. Vytvoril mimoriadne knižné diela a práce, spomenieme napríklad knihy Fyzika Nemožného, Fyzika Budúcnosti, Hyperpriestor, Paralelné Svety a mnoho iných ... Je autorom prelomovej teórie strún, veľmi blízkej špičkovej ruskej vede.

Dnes si niečo priblížime ohľadom pohľadu prof. Kaku na budúcnosť vedy.

Počuli ste niečo o nanotechnológiách? Zrejme áno. Hovorí vám niečo Replikátor?

Podľa vyjadrení prof. Kakua okolo roku 2070 až 2100 očakávajú zástanci nanotechnológie ešte výkonnejší stroj : molekulárny assembler alo inak Replikátor, schopný vytvoriť všetko. Dobre čítate, všetko. Nepripomína vám to niečo, ako napríklad filmy Terminátor 2 - Súdny deň, alebo Terminátor 3 - Vzbura Strojov? Čo si myslíte, prečo James Cameron a Jonathan Mostow natočili tieto filmy? Len tak? Odkiaľ čerpali inšpirácie?

Pokiaľ si myslíte, že momentálne na Zemi čelí ľudstvo hrozbe Total control, s ktorou sa má eticky vysporiadať, tak tie ťažšie skúšky v budúcnosti ešte len čakajú. Dokáže sa veda dostať na eticky vyššiu úroveň? Alebo budú stále nosiť tituly pred menom a za menom väčšinou ľudské kreatúry, ktoré za peniaze urobia čokoľvek? Ľudské skazené kaliky, ktoré za peniaze nemajú problém ísť proti životu, zničiť ľudský život? Videli sme aj na Slovensku aj v celom svete, čo dokážu monštrá s titulmi stvárať "v prospech vedy a ochrany zdravia" ... mali by sme sa poučiť. Česť všetkým výnimkám.


Replikátor má byť podľa utajených výskumov stroj s veľkosťou automatickej pračky. Do nej by sme vložili suroviny a potom už len stačíme tlačítko. Princíp práce miliárd a miliárd nanobotov by sa potom pustili do surovín, každý z nich by bol naprogramovaný, aby rozoberal molekulu po molekule a následne z toho zložil nové produky. Že neuveriteľné? Vážení omyl, tieto projekcie už existujú a sú hrozbou, pokiaľ sú v rukách duchovných mrzákov.

Tieto stroje - replikátory, majú byť schopné vytvoriť všetko. Ide o korunu inžinierstva a vedy, definitívnym vrcholom našej doby ... lenže za akú cenu? Chceme sa stavať, teda spoň poniektorí do pozície bohorovnej alebo dokonca vládnuť nad životom? 

Už niekoľko krát sme sa presvedčili vo vede a genetickom inžinierstve, že sa nám to nepodarí. Úbohosť myšlienok, že gény si môžete pospájať a pomiešať ako chceme, na základe svojho rozumu, v prospech biznisu a zisku, je dávno toxickým odpadom. 

Spájanie a kódovanie aminokyselín, nukleotidov a tripletov ako sekvencií našej DNA, totiž neprebieha na základe ľudského rozumu. Charakter našich bielkovín a uhlíkového nosiča všetkých našich formácii, tvoria vyššie duchovné sily a energie, proces ich zoskupovania sa nedeje náhodou. Je to niečo, na čo nemáme, resp. nemôžeme mať v súčasnosti dosah vzhľadom k našej úrovni Vedomia a vnútornej čistoty ...

Jedným z problémov replikátorov je samotný počet atómov, ktorý sa musí preusporiadať, aby sa vytvorila kópia nejakého predmetu. Ľudské telo má napríklad 50 miliárd buniek a viac ako 10 na dvadsiatušiestu atómov. To je ohromný počet a vyžaduje si obrovský objem pamäti len k zapísaniu každého atómu. Jeden zo spôsobov, ako prekonať tento problém, je vytvoriť nanobot, zatiaľ pomysleného molekulárneho robota. Tieto nanoboty majú niekoľko kľúčových vlastností. Na prvom mieste je ich schopnosť sa reprodukovať. Pokiaľ sa dokážu reprodukovať raz, môžu vytvoriť neobmedzený počet kópii samých seba. Takže hlavnou prioritou je vytvoriť prvý nanobot. Za druhé, sú schopné identifikovať molekuly a rozpojovať ich na presnom mieste. Za tretie, sú schopné podľa základného kódu skladať tieto atómy do rôznych formácii. Takže úloha zmeniť usporiadanie 10 na dvadsiatušiestu atómov sa previedla na úlohu vytvoriť rovnaký počet nanobotov, z ktorých každý dokáže pracovať s jednotlivými atómami. Hlavným princípom procesu je vytvoriť prvý nanobot.

Vedecká komunita však nie je zajedno v otázke, či dokonalý sen o nanofabrikátore je fyzikálne možný. Niektorí, ako Eric Drexler, priekopník nanotechnológie a autor knihy The Engines of Creation, predpovedajú, že raz budú všetky výrobky vznikať v molekulárnej úrovni, čo bude znamenať takú hojnosť, a akej môžeme snívať. Je toto najdôležitejšie? Pokiaľ vznikne stroj, ktorý dokáže vytvoriť čokoľvek, čo chceme, všetky rysy spoločnosti sa prevrátia hore nohami. Triezvi vedci zostávajú skeptickí ...

Zosnulý laureát Nobelovej ceny Richard Smalley, v článku v časopise Scientific American v roku 2001 upozornil napríklad na problém "lepivých prstov" a "hrubých prstov". Kľúčovou otázkou je: či je možné zostaviť nanobot, ktorý je dosť obratný, aby si robil s molekulami čo chce? Svoju odpoveď prehlásil, že nie je.


Silná debata sa rozšírilia, keď sa Smalley otvorene postavil proti Drexlerovi v sérii dopisov vytlačených na stránkach časopisu Chemical & Engineering News v rokoch 2003 a 2004. Z týchto je možné vybrať z diskusie, kde sa hovorí, že i keď replikátor, resp. univerzálny výrobník dnes patrí do sci - fi, jedna jeho verzia už existuje. Matka Príroda napríklad dokáže vziať hamburgery a zeleninu a urobiť z nich za 9 mesiacov malé dieťatko. Tento úžasný výkon Prírody realizujú molekuly DNA (ktoré obsahujú plán na nový život), ktoré riadia činnosť ribozómov (ktoré režú a zostavujú molekuly v správnom poradí), a použijú na to bielkoviny a aminokyseliny nachádzajúce sa vo výžive.  

Molekulárny assembler (replikátor), by mohol fungovať, avšak v premyslenejšej verzii. Smalley upozorňuje, že keď k sebe priložíme dva atómy, ešte to nezaručuje, že dôjde k reakcii. Matka Príroda tento problém rieši často tak, že použije prostredníka, enzym rozpustený vo vode, ktorý chemickú reakciu uľahčí. Smalley poukázal na to, že mnoho chemikálii nachádzajúcich sa v počítačoch a v elektronickom priemysle, je vo vode nerozpustných. Drexler však tvrdil, že nie všetky chemické reakcie vyžadujú vodu alebo enzýmy.

Nalejme si čistého vína. Nie je novinkou, že v súčasnosti sa používa 3D skener k vytváraniu živých orgánov ľudského tela. Máme tu aj magnetickú rezonanciu. Máme tu aj rôzne utajené projekty, skalárne a hypersonické zbrane ... máme tu na Zemi technológie cestovania v čase, v našom Vesmíre máme technológie modifikácie pretáčania času v linearite. Ľudia nemajú v drvivej väčšine o tom ani šajnu ...

Podľa aktuálnych informácii z duchovného pozadia sveta ... sfér, ktoré majú viesť priaznivý vývoj aj v tomto Vesmíre, NIE JE drvivá väčšina ľudskej civilizácie na Zemi pripravená na to, aby mohli dostať do ruky technológie pre stavbu nanobotického replikátora. 

Nie je na to pripravená eticky, svojou vnútornou čistotou. Nie je ľudská etická a mravná pripravenosť na tieto technológie, lebo by mohli byť zneužité. Každá ľudská bytosť môže prirodzene, komplexnou prácou na sebe zvyšovať svoju vnútornú energetickú čistotu a tým aj schopnosti tvorivé, ktoré ju presahujú, vrátane schopností regeneračných, samouzdravovacích a podobne. Máme obrovský nevyužitý potenciál nášho genetického programu. 

Musí však byť rešpektovaná energetická vzájomná vyváženosť medzi vnútornou čistotou a tvorivosťou ľudskej bytosti, aby nebola zneužitá na ovládanie a parazitovanie. Na tieto procesy v súčasnosti už má systémové stimuly a ochrany Príroda na Zemi aj samotná Planéta Zem, ktoré sa postupne stále viac uzemňujú. 


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, júl 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, júl 2022􏰗􏲇􏲍􏱩􏰲􏰳􏰋 􏰲 􏰍􏰑􏰐


https://www.ariadneknihy.sk/