KONCEPCIA VZDELÁVACÍCH PROCESOV JE KĽÚČOVÁ pre priaznivý vývoj ...

02.09.2022

Ako máme možnosť v praxi vidieť na vlastné oči, na Slovensku sa už dlhé obdobie protežuje vrámci vzdelávacieho procesu debilizácia. Na Slovensku je to v štádiu akože "svieti Slnko na oblohe". Výnimky vyzdvihovať je určite náležité, avšak je ich ako šafránu. Debilizácia, ktorej jedným z oporných pilierov je prehnaná túžba po digitalizácii sytémov riadenia prostredníctvom IT technológii (všetko urobte za mňa). Vo fatálnom omyle si myslíme, že tieto procesy "nám ušetria čas a zjednodušia život ... privedú prosperitu evolúcie". Tu je skrytá hrozba, ktorú slepí nevidia. Odovzdať riadenie živých systémov a obrích živích organizmov kompletne umelej inteligencii? Vážení, v žiadnom prípade, ešte to by chýbalo !  Už sme písali v minulosti napríklad skutočnosti, ktoré uviedol profesor teoretickej fyziky Michio Kaku, ktorý apeluje opakovane na etiku vo vede aj v oblasti umelej inteligencie, kde je človek pri niektorých šialených predstavách doslova nepotrebný.

Natíska sa otázka, ktorú profesor Staněk hovoril na prednáškach, ktoré sme realizovali na tému Vyváženosť procesov a súlad života ľudských bytostí a Prírody, Planéty Zem. Zvykol ju položiť poslucháčom: "Vážení, a čo budete robiť s tým ušetreným časom, na čo ho využijete? Na sledovanie dementných seriálov na Markíze?". Vtedy väčšinou ostalo v miestnosti hrobové ticho :-)

Čítanie klasických kníh už dnes nie je módou? Už nie je "IN"? Však presne toto sú prvky, ktoré vytvárajú predpoklady pre kaleidoskopický idiotizmus. Čítanie kníh je ako keď dýchate. Teda aspoň pre nás. V knihe čítame aj seba, odhaľujeme skryté vrstvy, ktoré sú prepojené aj s našim vnútrom. Áno, filozofický charakter čítania hrubých a hodnotných kníh je viacrozmerný. Polemiky vedú v prípade vzostupu k zvyšovaniu úrovne kultivovanosti prejavu aj etického rozmeru dialógu. Zmysel, hlboký a poctivý význam diskusie sa tak stáva doslova "živým Vedomím" preneseným do praktického života.

Zásadným princípom, ktorý nás chráni od toxicity "Faustovskej civilizácie" a zároveň od konzumného egoizmu davo - elitárskej spoločnosti, je vyváženosť medzi etikou a vnútornou čistotou ľudskej bytosti a poznaním, teda vedecko - technickým pokrokom. Táto rovnica je kľúčová, aby nedošlo k zneužívaniu tvorivosti na ovládanie, túžbe po moci, hromadeniu nadspotreby a majetku pre nízke ciele rozkošníctva a zbytočnosti. 

Ide o tvorenie nových cností pri vzostupe Vedomia vo výváženosti k novým výdobytkom vedy a techniky. Už niekoľkokrát sme dostali ako ľudská civilizácia lekciu, kde bolo evidentné, že poznatky vedy boli zneužité proti životu a ľudskej dôstojnosti. Pokrivená história zo strany poniektorých dementov, ktorá chce ovládať prítomnosť najmä u mládeže a detí, je toho príkladom. Aj dnes ťažia rôzne beštie, ktoré sa tvária ako "mierotvorcovia" práve z toho, že oni sami sú priekopníkmi sociálnej idiocie, vidíme ich na Slovensku ako vo výkladnej skrini, ako keby to bolo varovaním ... (možno, že už je 5 minút po 12)

Tu ide o princípy vážení. Podpora ľudskosti, súcitu, evolúcie, prosperity, vzostupu. Čistota energii, povedzme to slovami "energie Svetla", ktoré prinášala aj bytosť Krista (mnohými absolútne nepochopené), sú práve základným elementom, ktorý otvára naše srdcia, láske, Pravde, odvahe, nádeji, kráse, dobru, mieru, spolupráci. Pre kreatúry nepoznaný pojem. Rozpoznať skutočne čistý úmysel od predstieraného, na to potrebujeme viac než len vôľu, intelekt a emócie. Na to potrebujeme čisté srdce a kvalitnú čistú intuíciu, ktorá je súčasťou celistvej vyváženej ľudskej bytosti. Svetlo vidí do srdca stále, či ste oblečený ako kominár alebo vycipkaný v obleku :-)

Práve to nás chráni od mnohokrát bezduchej "elitárnej" lúzy, najmä u liberálne štrukturovaných jedincov, ktorá podceňuje význam spolupráce. Stačí, že dostanú v kaviarni možnosť tárať plytké intelektuálne frázy, bez hlšieho obsahu. Hlavne, že môžu tárať, čo sa im zachce, to je dôležité. Ide im len o moc. Liberalizmus, ktorý sa síce mnohokrát snaží tváriť ako proces princípov demokracie, však v duchovnom pozadí (ktoré ľudia väčšinou nevnímajú) je v drvivej väčšine vedený temnou stranou, prameniacou z elitárneho nezodpovedného individualistického rojčenia a hazardovania so životnými ideálmi a silami celého národa (energetické parazitovanie na celku). Aj preto im kultúrna a národná otázka nevonia. Kvalita individuality, ktorá obohacuje na rôznych úrovniach konceptuálny celok je pre nich nič nehovoriaca. Z duchovného hľadiska ide o krátkozrakosť, až duchovnú smrť. 

Tak vznikajú rôzne nízkofrekvenčné potreby pa-filozofie a pa-kultúry opierajúcej sa o rozkošníctvo bez estetiky (a jediný zmysel života užiť si) ako živná pôda pre extrémizmus rôznych foriem. Tento agresívny prístup liberálnych extrémov je spojený s pohŕdaním voči všetkým, ktorí nezdieľajú najmä z dôvodu vyšších etických princípov extrémne ladené (neo)liberálne myšlienky, je to určitá forma nadradenosti, keď konceptuálne myslenie je považované za spiatočnícke. Ako napríklad v súčasnosti v spoločnosti viditeľné zvrátené koketovanie s vrcholným sadizmom a satanizmom, Banderovcami a fašizmom ...

Preto je nevyhnutne potrebná už opakovane spomínaná potreba čistoty vnútra ľudskej bytosti. Toto je kľúčové. Ide o to, aby netrpela celá spoločnosť kvôli kaleidoskopickému idiotizmu, ktorý nepozná architektúru súvislostí, konceptuálne systémy riadenia a živé tvorivé myslenie pri vyvážených dejoch, ktoré neparazitujú na nikom a na ničom. Namiesto toho sa spomínaní sociálni idioti zmôžu len na kritické myslenie s deštruktívnym prvkom nihilizmu, rozkladným a trieštivým charakterom ničotnosti, bez pochopenia spravodlivých sociálnych sytémov riadenia v súlade s Prírodou. Kaleidoskopický idiotizmus, otupený od mravnej integrity jedinca na vzostupe, je brzdou pochopenia spolužitia a spolupráce ľudských bytostí s obrími živými celkami.


Práve preto je potrebné deti a mládež viesť k vyšším cieľom, ktoré naplnením ich poslania a zmyslu života, presahujú ich bytosti v prospech celku. Chrániť ich pred toxickými latentne pôsobiacimi vplyvmi štátnej mašinérie najmä v oblasti vzdelávania, ktoré je otrokom financií, vazalskej propagandy. Ministerstvo školstva SR svojou kvalitou (na základe výsledkov jeho práce a plodov činnosti dlhodobo) vytvára priestor pre rôzne mimovládky (ktorých je garantom), s hmlistou koncepciou vzdelávacích princípov, aby bolo možné vytvárať predpoklady pre nasúvanie rôznych vysoko temných systémov do života (extrémne prúdy neoliberalizmu a pod.). Zásadným prvkom je vysoká úroveň kvality vzdelávania v oblasti histórie a dejín, kde sa v školách učia polopravdy, a predkladá sa karikatúra dejín. Absentuje pravdivý výklad pojmov, tam to začína. Je to ako keď nedokážete poznať pravdivo ani názvy dní v týždni. Vo vzdelávaní je oporou opäť vnútorná čistota, etika, mravné princípy, vtedy sa stáva vzdelávanie múdrosťou, nie zbraňou chladného intelektu.

Konceptuálne systémy riadenia sa opierajú vždy o princípy kvality a mravnej čistoty jednotlivca v prospech celku, vzájomné obohacovanie a dopĺňanie na rôznych úrovniach, zlepšovanie, vyvážené deje a tvorivé myslenie architektúry súvislostí v súlade s obrími živími celkami. V jeho vnútorných štruktúrach dominuje sociologická vysoká etická úroveň spravodlivosti v spoločnosti, čo je v (neo)liberálnych chaotických nízkofrekvenčných konzumných systémoch (hedonistické princípy) vylúčené. Tieto sa v extrémnej dominancii individualizmu vzhľadom k hodnotovej vyprázdnenosti a nepotrebnosti, väčšinou nezaujímajú o úctu k životu. V rámci konceptuálnych systémov riadenia vyšších frekvencii sa mravný princíp neprispôsobuje zvráteným legislatívnym ovládacím rámcom, ktoré idú proti spravodlivosti, proti ľudskej dôstojnosti, ako výsledok pôsobenia totalitných vlád. Pojem cti, pravdy a lásky je nad všetkým. 

Začína to u jednotlivcov, rodičov, spolupracujúcich s deťmi pri poctivom výklade hodnôt, etiky, cností. Menej digitálnych zdrojov, ktoré programujú a vymývajú deťom mozog, viac vnútornej práce, manuálnych zručností, umenia, čítania, písania, kritického a tvorivého myslenia, filozofie. Učiť sústavne rozlišovať deti princípy medzi Svetlom a temnotou, dobrom a zlom, spoluprácou a ovládaním, Pravdou a lžou, duchovnou slobodou a karikatúrou slobody ... učiť ich, že vrámci slobody prejavu, keď môže odznieť aj "hlúpy názor" je primárna vždy etika, teda, že sloboda toho, čo si vypustím z úst je spojená aj so zodpovednosťou, za výrok, jeho pravdivosť a čistotu ... 

Vnútorná sloboda ľudskej bytosti sa nedá kúpiť, len získať prácou na sebe. Neznamená to, že si "môžem robiť vždy čo chcem". To nie je pravdivý výklad slobody. Keď sa smeruje k vnútornej slobode ľudskej bytosti, jej talenty a duchovná úloha sa prejavia spontánne ... 

Nenechajme už nikdy, aby učitelia siahali na slobodu a integritu detí, i keď ide o legislatívou vytvorené neľudské oklieštenia smerujúce proti ľudskej dôstojnosti, Zdraviu a spravodlivosti ... 

Veľa síl do nového školského roka :-):-)


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2022https://www.ariadneknihy.sk/