JE PRE ŠTÁT V ROZKLADE RIEŠENÍM OBMEDZENIE SLOBODY PREJAVU?

25.02.2022

Ako sa dnes na svojom blogu stručne ale jasne vyjadril advokát JUDr. Peter Weis v súvislosti s bleskovým prijatím "nových" legislatívnych noriem v parlamente SR :

Obmedzenie slobody prejavu?

Napísal: Peter Weis, 25. februára 2022, Čas čítania: 1 min.


Podľa čl. 26 Ústavy SR sa cenzúra zakazuje, sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

Podľa ods. 4 slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.

Vyzerá to tak, že konflikt na Ukrajine bude zámienkou na prijatie takého zákona. Vraj ešte dnes. Nasvedčuje tomu napríklad tento článok (zdroj TU).

Materiál na vláde (TU). Pozrite si najmä "Vlastný materiál" v časti nazvanej "Blokovanie".

Toľko k téme na svojom blogu JUDr. Peter Weis ...

...

Preštudovali sme si podrobne "tento materiál". 

Niet pochýb o tom, že v jeho konkrétnej časti ide o arogantné zneužitie tiesne a Ľudských základných hodnôt podporujúcich život, pre účelové obmedzenie slobody prejavu umelým upevňovaním moci, ktorá ako môžeme vidieť z praktického života smeruje proti vlastným občanom SR.

Parazitovanie na Ľudskom nešťastí sa vždy dá zneužiť pre ovládanie mocou, najmä pokiaľ neexistuje prirodzený rešpekt a úcta väčšiny občanov štátu (ktorý je v rozklade) voči politickým elitám.

Práve nenormálnymi a scestnými legislatívnymi rámcami, ktoré nesú skryte punc šikanózneho násilníctva vo forme mentálnej, vznikajú v energetickej úrovni stále väčšie disharmónie. O to viac, pokiaľ majú tieto konštrukty zneužívať podlo niečiu tieseň ako zámienku na svoje delegovanie. 

Platí mnohými mudrcmi a filozofmi historicky a praxou potvrdená pravdivá axióma, že každý extrém vyvoláva opačný extrém minimálne rovnakej ak nie väčšej reakčnej energetickej frekvencie sily.  

Nech je Slovensko poslom Mieru aj napriek tomu, čo sa okolo nás deje ... žije na Slovensku mnoho Ľudských bytostí, ktoré odsudzujú vojnu, násilie, nenávisť o to viac, že ich "Slovanské" korene cítia vo svojich srdciach, vediac pritom, že aké náročné je tvoriť Život a vyvážené deje ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2022

https://www.ariadneknihy.sk/