HAARP a temné technológie klimatických a geofyzikálnych zbraní ... pripravila veda "SÚDNY DEŇ" ľudskej civilizácie ?

21.03.2023

Dnes pokračujeme v téme, ktorú sme začali dňa 16. marca 2023, týkajúcej sa veľmi temných technológii rôznych zbraní, ktoré vymysleli vedci na Zemi. Nadviažeme zľahka na tento úvodný článok. Klimatické, geofyzikálne, psychotronické, plazmové, skalárne a rôzne iné typy zbraní, oveľa ničivejších, než sú jadrové zbrane, máme na Zemi už dlhú dobu, žiaľ. I napriek tomu je mnoho "neveriacich Tomášov", ktorí sa z toho smejú, resp. im je to jedno. V podstate táto ľahostajnosť je porovnateľná s tým, keď si niekto absolútne neváži život v mieri, neuvedomuje si, že MIER (planetárny Mier) je umenie života, vzniká ako krehká energia zvnútra v ľudskej bytosti a treba sa o ňu starať každý deň, ako o kvetinu, inak zvädne.

Opäť sa vrátime do polovice 20. storčia, kedy po operácii Paperclip nacisti obsadili v podstate celý vojensko - priemyselný komplex USA a teda mali pod palcom obrovský planetárny biznis. Píšeme o tom v našich 22 článkoch v sekcii História nacistov.

Na základe odkrytých mnohých utajovaných informácii americkí špecialisti začali svoje hry s počasím už dávno. Krátko po skončení 2. svetovej vojny sa v USA začal prísne tajný výskum zameraný na skúmanie procesov v atmosfére pod vplyvom vonkajších vplyvov: "Skyfire" (vznik bleskov), "Prime Argus" (spôsobujúci zemetrasenia), "Stormfury" (hurikán a v neposlednom rade kontrola tsunami).

O výsledkoch tejto práce sa nikde nič nepísalo. Nemohlo sa. Je však známe, že v roku 1961 sa práve v Spojených štátoch uskutočnil experiment s vhodením viac ako 350 000 dvojcentimetrových medených ihiel do horných vrstiev atmosféry, čím sa dramaticky zmenila tepelná bilancia atmosféry. V dôsledku tohto veľmi temného zásahu proti Životu, Prírode a samotnej Planéte Zem, došlo na Aljaške k zemetraseniu a časť pobrežia Chile spadla do Tichého oceánu.

Boli to Spojené štáty, ktoré sa ako prvé pokúsili uhasiť hurikány (v polovici 60. rokov). V rokoch 1962 - 1983 v rámci projektu Furious Storm sa v USA uskutočnili experimenty na kontrolu hurikánov. Impulzom k tomu boli údaje, ktoré vedci získali, že jeden hurikán obsahuje toľko energie ako všetky svetové elektrárne dokopy. Jeden z úspešných experimentov sa uskutočnil v roku 1969 pri pobreží Haiti. Ak pokryjete hladinu mora rozsiahlym ropným filmom, sila hurikánu sa vplyvom ochladzovania vody zníži. Takže týmto spôsobom môžete zmeniť smer hurikánu. Miestni obyvatelia videli obrovský biely mrak, z ktorého sa rozchádzali obrovské prstence. Meteorológovia zasypali tajfún jodidom strieborným a podarilo sa im ho odvrátiť od Haiti. V posledných rokoch sa vykonáva iný druh výskumu: do mora sa vylievajú desiatky tisíc galónov rastlinného oleja. Vedci naznačili, že hurikány naberajú na sile v dôsledku tepla generovaného na povrchu mora. V roku 1977 míňali Američania 2,8 milióna dolárov ročne na výskumy zmeny počasia.

Čiastočne v reakcii na Projekt Spinach (Špenát), schválila OSN v roku 1977 rezolúciu, ktorá zakazovala akékoľvek používanie technológií na úpravu životného prostredia na nepriateľské účely. To viedlo k vzniku zodpovedajúcej zmluvy, ratifikovanej Spojenými štátmi v roku 1978 (čo znamená Dohovor o zákaze vojenského alebo iného nepriateľského použitia prostriedkov ovplyvňovania prírodného prostredia). Spojené štáty na základe určitej propagandy veria, že ZSSR nezostal bokom pri experimentoch s počasím a tvrdia, že: "Rusi majú svoj vlastný systém kontroly počasia, nazýva sa to Ďateľ", napísalo v 80. rokoch veľa amerických novín. Ide o technológiu spojenú s vyžarovaním nízkofrekvenčných vĺn, ktoré môžu spôsobiť poruchy v atmosfére a zmeniť smer prúdenia tryskového vzduchu.

Napríklad dlhé sucho v Kalifornii v 80. rokoch bolo spôsobené tým, že prúdenie vlhkého vzduchu bolo na dlhé týždne zablokované.

V ZSSR totiž experimentovali aj s klímou. V Inštitúte tepelných procesov (dnes Keldysh Research Center) sa v 70. rokoch snažili ovplyvňovať zemskú atmosféru cez magnetosféru. Z jednej z ponoriek z Arktídy sa plánovalo vypustiť raketu s plazmovým zdrojom s výkonom až jeden a pol megawattu (k štartu však nedošlo). "Počasie" experimenty robil aj 40. inštitút námorníctva: na opustenom cvičisku pri Vyborgu dosť dlho hrdzaveli zariadenia na modelovanie účinku elektromagnetického impulzu na rádiové vlny.

ZSSR spolu s Kubou a Vietnamom začali študovať tajfúny začiatkom 80. rokov. A boli vedené okolo najzáhadnejšej časti – "oka" tajfúnu. Zapojené boli sériové lietadlá Il-18 a An-12 prerobené na meteorologické laboratóriá. V týchto laboratóriách boli nainštalované elektronické počítače na získavanie informácií v reálnom čase. Vedci hľadali tie "bolestivé" body tajfúnu, pôsobením na ktoré by bolo možné znížiť alebo zvýšiť jeho výkon, ničiť alebo meniť trajektóriu pomocou špeciálnych činidiel, ktoré môžu spôsobiť alebo naopak zabrániť okamžitým zrážkam.

Už vtedy vedci zistili, že rozptýlením týchto látok z lietadla do "oka" tajfúnu, jeho zadnej alebo prednej časti, je možné vytvorením rozdielu tlaku a teploty prinútiť ho kráčať "v kruhu", alebo stáť na mieste. Jediným problémom bolo, že každú sekundu bolo potrebné brať do úvahy veľa neustále sa meniacich faktorov. A bolo potrebné mať obrovské množstvo činidiel.

Zároveň sa na Kube a vo Vietname vytvorila sieť radarových staníc a získali sa zaujímavé údaje, okrem iného aj o štruktúre tajfúnu, čo umožnilo začať modelovať rôzne spôsoby vplyvu. Uskutočnili sa teoretické práce súvisiace so štúdiom možnosti ovplyvňovania cyklón miernych zemepisných šírok a počasia v tomto regióne. Ale začiatkom 90. rokov. práce na aktívnom ovplyvňovaní počasia v Rusku prakticky prestali byť financované a boli obmedzené. "Dnes sa teda nemáme čím chváliť", ako hovoria Rusi. "Oko" tajfúnu už nie je zaujímavé.

V roku 1977 bol teda v rámci OSN uzavretý Dohovor o zákaze "ekologickej vojny" (Dohovor o zákaze vojenského alebo iného nepriateľského použitia prostriedkov ovplyvňovania prírodného prostredia – umelej stimulácie zemetrasení, topenia polárneho ľadu a klimatických zmien.). No podľa mnohých špecialistov a odkrytých informácii, tajná práca na vytvorení "absolútnych" zbraní tzv. hromadného ničenia (ZHN) pokračuje, pričom vždy ide o prísne tajné operácie a projekty, podobne ako bol projekt Montauk a pod. (o ktorých píšeme v iných článkoch).

Nedávno skupina amerických výskumníkov pracujúcich na projekte HAARP uskutočnila experiment na vytvorenie umelých polárnych svetiel. Presnejšie povedané, jeho úpravou, keďže ako plátno, na ktoré výskumníci kreslili svoje obrázky, boli použité skutočné polárne svetlá. Vedci pomocou vysokofrekvenčného rádiového generátora s výkonom 1 MW a súpravy rádiových antén umiestnených na pomerne veľkej ploche usporiadali na oblohe malú svetelnú šou. Napriek tomu, že mechanizmus vytvárania umelého žiarenia ešte nie je úplne jasný ani samotným výskumníkom, účastníci projektu veria, že skôr či neskôr bude možné nimi vyvíjanú technológiu využiť na osvetlenie miest v noci a, samozrejme, bola by tam zobrazovaná reklama alebo niečo významnejšie, čo by napríklad v ľuďoch vzbudzovalo strach.

Čo už spôsobil HAARP na Zemi? Pozrime sa na konštatovanie z roku 2002 prvý zástupca veliteľa ruských vesmírnych síl generál Vladimir Popovkin, vo svojom liste Štátnej dume upozornil, že "aj neopatrné zaobchádzanie s hornou vrstvou atmosféry môže viesť ku katastrofálnym následkom planetárneho charakteru". Podporil ho Valery Stasenko, špecialista na aktívne vplyvy v atmosfére Federálnej služby pre hydrometeorológiu a monitorovanie životného prostredia: "Poruchy v ionosfére a magnetosfére ovplyvňujú klímu. Umelým ovplyvňovaním pomocou výkonných inštalácií je možné meniť počasie, a to aj globálne." Výsledkom debaty bol list OSN požadujúci vytvorenie medzinárodnej komisie na vyšetrenie experimentov uskutočnených s ionosférou a magnetosférou Zeme.

Vedúca japonského centra pre štúdium búrok Hiroko Tino vidí na udalostiach z decembra 2004 v Indickom oceáne veľa zvláštnych vecí. Faktom je, že ku katastrofe došlo presne rok a hodinu po zemetrasení v Iráne 26. decembra 2003, ktoré si vyžiadalo životy 41-tisíc ľudí. Bolo to nejaké znamenie. Potom do Európy prišli živly: desiatky hurikánov, búrok a dažďov so sebou priniesol cyklón Erwin, ktorý sa prehnal 7. – 10. januára 2005 z Dublinu do Petrohradu. Neskôr prišli do USA prírodné katastrofy: záplavy v Utahu, bezprecedentné sneženie v Colorade. Dôvodom je, že otrasy zeme, ktoré spôsobili tsunami, zmenili sklon zemskej osi a urýchlili rotáciu planéty o tri mikrosekundy. Hiroko Tino, podobne ako Jurij Bobylov, sa prikláňa k predpokladu, že všetky následky v podobe vyššie uvedených prírodných katastrof sú výsledkom činnosti HAARP, čo potvrdzujú aj informácie získané z duchovných zdrojov poznania viacerých osôb na Planéte Zem.

Na základe veľmi podrobného skúmania viacerých odborníkov z Ruska a iných štátov, s istotou vieme, že zemetrasenie v Japonsku dňa 11. marca 2011 a katastrofa jadrového reaktora vo Fukušime boli spôsobené systémom HAARP. Trvalo len niekoľko minút, tak prečo bol signál zemetrasenia "podpis" (frekvencia 2,5 Hz) zaznamenaný o 10 hodine ráno 11. marca 2011? Pretože anténny systém s fázovou sústavou HAARP vysielal (vyžaroval) signál na frekvencii 2,5 Hz a to spôsobilo zemetrasenie v Japonsku a následné tsunami. Údaje magnetometra HAARP poskytujú dôkaz, že zemetrasenie v Japonsku nebolo prirodzeným zemetrasením - bolo spôsobené človekom, temnou vedou, ktorú riadia ľudia. Tieto údaje nám ukazujú, že vojenské zariadenie HAARP vysielalo signál so známou frekvenciou zemetrasenia, aby spôsobilo masívne zemetrasenie. Prenos bol s najväčšou pravdepodobnosťou z plávajúcej platformy HAARP, ako je platforma Sea-Based X-Band Radar, ktorú je možné presunúť kdekoľvek v Tichom oceáne alebo v Atlantickom oceáne pod krytím skupiny lietadlových lodí, ako je Ronald Reagan AUG. 

Kde bol Ronald Reagan ráno 11. marca 2011? Podľa správy Stars & Stripes z 9. marca 2011 bol AUG na ceste do Južnej Kórey, aby sa zúčastnil cvičenia.

          Na obrázku : Existujúca plávajúca platforma HAARP "Sea-Based X-Band Radar" (SBX)


Ide o dôkazy alebo len o zhluk nezmyslov pripojených k inej nepodloženej konšpiračnej teórii a neuvážene zverejnených? Vyššie uvedená fotografia je existujúca plávajúca platforma HAARP "Sea-Based X-Band Radar" (SBX), toto nie je konšpiračná teória, ale jednoznačná Pravda. Odkaz vedie priamo na webovú stránku amerického námorníctva. To, čo je namontované na platforme SBX, je fázovaná anténa, kľúčový komponent amerického systému protiraketovej obrany – zjavne nejde o konšpiračnú teóriu. "Oni" nemajú potrebu to ani utajovať.

Táto vojenská platforma má elektráreň, navigačný most, riadiace miestnosti a obytné priestory, sklady a infraštruktúru potrebnú na prevádzku masívneho X-pásmového radaru. Radar s fázovou sústavou SBX je podľa spoločnosti Boeing najsofistikovanejším elektromechanicky ovládateľným radarom v pásme X na svete. Fázovaná anténa pozostáva z tisícok antén, ktoré vysielajú/prijímajú signály. Radar je navrhnutý a vyrobený spoločnosťou Raytheon Integrated Defense Systems pre Boeing, hlavného dodávateľa projektu pre Agentúru protiraketovej obrany Spojených štátov amerických (MDA). Boeing, Raytheon a MDA existujú – to tiež nie je konšpiračná teória, je to Pravda.

HAARP proste existuje, s tým je potrebné sa vyrovnať. Program HAARP nie je tajný, v súčasnosti to už ani nie jemožné utajiť, utajované sú temné princípy aplikácie. Vlastná webová stránka uvádza, že: Cieľom programu HAARP je vytvoriť ionosférický výskumný komplex, ktorý pozostáva z: ionosférického výskumného nástroja (Ionospheric Research Instrument – ​​IRI) a vysokovýkonného prenosového komplexu pracujúceho vo vysokofrekvenčnom rozsahu. IRI sa použije na dočasné ožiarenie obmedzenej oblasti ionosféry pre vedecký výskum. Dokonca aj svetoznáma Stanfordská univerzita pozná a publikuje správy o práci vykonanej v rámci programu HAARP – "Experimenty s ionosférickým ohrievačom HAARP".

Že je to na hulváta? Áno, je. Na Zemi máme mnoho vedcov, ktorí sa prekrývajú značkami svetoznámych univerzít kdekoľvek v USA, Británii, atď, mysliac si, že "značka znesie všetko" a snažia sa pritom tvrdiť, aké majú čisté úmysly. Omyl vážení, opak je pravdou. Existuje obrovské množstvo dôkazov, empirických dát a výskumov, ktoré preukazujú, že veda na Zemi (česť menšine vedeckých výnimiek), ide proti ľudskému Životu, proti Zdraviu, proti Prírode a samotnej Planéte Zem. Je to katastrofa, že ľudská veda vymyslela rôzne zbrane a možno aj zbraň "Súdneho dňa". Prečo? Pretože temné štruktúry najmä západnej vedy sa chcú hrať na "Bohorovných" a chcú rozkazovať všetkému, ovládať všetko, vrátane počasia a diktovať Prírode aj existencii samotného Života, za peniaze urobia čokoľvek. Máme pre vás jednu správu, ktorá vás nepoteší: "Nikdy sa vám vďaka singularite a transhumanizmu nepodarí dosiahnuť nesmrteľnosť, to sú vyššie duchovné energie "Svetla", na ktoré svojim obmedzeným intelektom nikdy nebudete mať dosah, práve naopak, ste na najlepšej ceste zničiť život na Planéte Zem".


Pokračovanie nabudúce ...© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2023


https://www.ariadneknihy.sk/