FANATIZMUS NACISTOV sa opieral o OKULTIZMUS A MÁGIU ... projekt JFM a nacistické "medzihviezdne" plavidlá s antigravitačným pohonom na Antarktíde ... (10. časť)

07.01.2023

Mnohých čitateľov veľmi zaujímajú témy, ktoré sa týkajú poznania utajenej histórie ľudskej civilizácie. Napríklad projekt Montauk (cestovanie v čase, manipulácie s časopriestorom), o ktorom sme pripravili už päť článkov, ďalej pravdivé poznanie temnej histórie nacizmu a ďalšie. Treba si však uvedomiť, že za spracovaním týchto informácii sú hodiny práce tímu viacerých ľudí a to si pýta jednak čas, ale aj dostatok energie. Trpezlivosť je najväčšia cnosť. Práve z tohto dôvodu, budú v budúcnosti niektoré články aj spoplatnené (budete si môcť predplatiť články v platenej sekcii mesačne, štvrťročne, polročne, príp. na celý rok).

Čo sa týka utajovaných informácii o nacistoch, ide o obrovské množstvo zdrojov aj v písomnej forme, v materiálnej hmotnej podobe, ktoré sú pred bežnými ľuďmi ukryté. Tieto zdroje treba poctivo systémovo analyzovať a vyhodnocovať prieniky informácii, pravdivosť. Je však potrebné si uvedomiť hlavný princíp, ktorý je možné vidieť aj v súčasnosti a to je pôsobenie nacistov takmer na celom svete. To, že sa skrývajú pod rôznymi pláštikmi je nepodstatné, energia a kvalita skutkov rozhoduje. Otvorte si oči, Ukrajina je vám učebnicový príklad. 

Je potrebné si uvedomiť aj fakt, že názor, ktorý odznie iba preto, aby odznel v rámci "slobody a demokracie", ktorého pravdivostná, etická hodnota, úprimnosť, čistota a kvalita je v podstate nulová, v konečnom dôsledku škodí celej spoločnosti, znižuje frekvenciu vedomia a energeticko - informačných polí.  

Ešte potrvá dlho pokiaľ si to uvedomíme (väčšina), v čom spočíva falošnosť a pokrytectvo karikatúry demokracie. Názor môže odznieť, aj keď šokuje a vyrušuje, aj keď je vyložene hlúpy ... avšak na druhej strane, svetelné duchovné princípy hovoria jasnou rečou, že "sloboda je spojená so zodpovednosťou" a ľudská bytosť má zodpovedať za to, čo si vypustí z úst. To je vnútorná sloboda a energetická vyváženosť ľudskej bytosti. Len v kultivovanom dialógu, kde máme úprimný záujem a vášeň smerovať v rámci polemiky, diskusie, dišputu k pravde, má  výmena názorov "svetelný a priaznivý" zmysel pre evolúciu. 

Pokiaľ niekto komunikuje za účelom vytesneného ega, mocenských ambícii, potreby ovládania všetkého (i keď o tom nevie), má potrebu parazitovať na iných bytostiach, ubližovať, difamovať, hanobiť, škodiť, útočiť, teda je vedený zlom, nemá záujem "tvoriť nové a lepšie" všeobecne prospešné deje, je vedený v duchovnom pozadí sveta temnou stranou. Aký je teda zmysel takejto komunikácie? Opäť sa dostávame k schopnosti rozpoznať dobro a zlo (objektívne rozlíšiteľné nosné typy energie). Pretože pokiaľ "tvoríme" ZLO v materiálnom svete a ešte sme na to hrdí, tak je asi úplne zbytočné sa sťažovať na to, čo sa deje na Zemi. 

Práve vtedy, keď každý jedinec v diskusii, má záujem v priateľskom duchu, kultúrne a kultivovane vypočuť druhú stranu, bez toho, aby na ňu útočil, dodržiava pravidlá čestného a úprimného výkladu pravdivosti svojho prejavu, vtedy sa vieme prepracúvať k vyšším hladinám etiky, mravnosti a hľadania pravdy v dialógu, k stále vyšším hladinám vyváženosti. 

Mravná intuícia a pojem cti, čestnosti, sú kľúčové pre princípy kultivovaného dialógu, ktorého filozofický záujem je hľadanie Pravdy, spravodlivosti, spolupráce v Mieri, teda energetickej vyváženosti pri tvorbe dejov, ktoré neparazitujú na žiadnej bytosti, či bytostiach a živých celkoch ... 


Na tému histórie nacistov, sme pripravili vrátane dnešného, desať článkov. Je vhodné ich čítať postupne, pre pochopenie súvislostí. V závere deviatej časti sme uviedli nasledovné skutočnosti :

Rudolf Hess a ďalší známi kolegovia zo spoločnosti Thule, ktorí infiltrovali nacistickú stranu, úzko spolupracovali s Canarisom pri nasmerovaní značných zdrojov do Antarktídy. Nemecké námorníctvo bolo v tom čase kľúčovou zložkou, pretože len ono mohlo poskytnúť veľké nákladné ponorky Type X (XB) U - člny, ktoré postavila dcérska spoločnosť Krupp v Kieli, na presun všetkého potrebného dole do Antarktídy. Ešte dôležitejšie je, že inherentná podobnosť medzi konštrukciou ponoriek a kozmických lodí, plus zhodný výcvik posádky pre oba typy operácií vozidiel, urobili z nemeckého námorníctva vojenskú službu najvhodnejšiu na vedenie operácií v Antarktíde.

Nemecké námorníctvo bude musieť v budúcnosti splniť veľkú úlohu. Nemecké námorníctvo pozná všetky úkryty v oceánoch, a preto bude veľmi jednoduché priviesť Führera v prípade potreby na bezpečné miesto, kde bude mať príležitosť vypracovať svoje konečné plány.

Napokon, Dönitzove poznámky na jeho norimberskom procese s vojnovými zločinmi jasne identifikovali Antarktídu ako miesto, kde boli najpokročilejšie technológie Nemecka tajne premiestnené veľkou ponorkovou flotilou ich námorníctva. Na procese sa chválil "nezraniteľnou pevnosťou, rajskou oázou uprostred večného ľadu".

Podľa duchovnej komunikácie s pamäťovými jednotkami Planéty Zem sa nám viacerým podarilo zistiť a zhodnúť v informáciách, ktoré potvrdzujú viaceré vedecké dôkazy materiálneho charakteru a objavy, ako aj významné pravdivé svededctvá, že ciele spoločnosti Thule (nacistov) a nemeckého námorníctva boli v prípade Antarktídy trojaké.

Prvým bolo nájsť a premeniť rozsiahle jaskyne nachádzajúce sa hlboko pod antarktickým ľadom na plne vybavené základne, ktoré by mohli hostiť veľké množstvo personálu a vybavenia.

Druhým, bolo založiť veľké výrobné závody v Antarktíde na stavbu flotíl kozmických lodí schopných medziplanetárneho a prípadne medzihviezdneho letu.

Napokon posledným cieľom bolo vytvoriť z Antarktídy bezpečný prístav pred peripetiami ďalšej naplánovanej európskej vojny ...

...

Dnes pokračujeme o projektoch realizovaných aj na nehostinnom kontinentne Antarktída, týkajúcich sa konštrukcie "medzihviezdnych" plavidiel s antigravitačným pohonom. Mnoho utajovaných spravodajských spisov o mimoriadnych výsledkoch nacistov v súvislosti s konštrukciou plavidiel s antigravitačným pohonom, uniklo napríklad po ukončení existencie Varšavskej zmluvy, 25. februára 1991. Asi nie je potrebné veľmi vysvetľovať, aké obchodovanie s informáciami na Planéte Zem prebiehalo za posledných povedzme 30 - 40 rokov. Bulharsko bolo jedným z členských štátov VZ. 

Vladimir Terziski, vyštudovaný inžinier a fyzik, bol bývalým členom Bulharskej akadémie vied pred emigráciou do USA v roku 1984. Hovorí, že v roku 1991 sa mu dostal do rúk uniknutý dokumentárny film od nacistických SS s prísne tajných materiálov archívov, odhaľujúci rôzne typy lietajúcich tanierov vyrobených v Nemecku. Na základe Terziského filmu, ktorý od roku 1992 premietal na verejných seminároch, začalo kolovať množstvo dokumentov popisujúcich testovanie a výrobu úspešných prototypov lietajúcich tanierov nacistického Nemecka. Tieto informácie máme podrobne o jednotlivých typoch plavidiel zdokumentované, vrátane konštruktérov a spoločností, ktoré ich vyrábali, už sme niečo o nich písali.

Pozrime sa na nacistický Projekt JFM, inak nazývaný Jenseitsflugmaschine. Už sme opakovane uviedli, že Nikola Tesla odovzdal obrovské množstvo informácii, na ktorých sa stavalo. Samotný John von Neumann, ktorý bol poverený vedením projektov Rainbow (Dúha), či Filadelfský experiment, či Montauk, maximálne využíval Teslove výnimočné informácie. Usporiadanie detailov týkajúcich sa "Teslových cievok" a generátorov napájaných rôznymi frekvenciami elektromagnetického poľa pri realizácii komplexnej funkčnej "časopriestorovej brány" boli kľúčové. Podobne tak boli Teslove informácie nosnými, pri antigravitačnom pohone konkrétnych nacistických plavidiel v ich vnútri, v anihilačnom reaktore. 

Podarilo sa vytvoriť nový typ plavidla s označením Haunebu DO-STRA (Dornier - Stratosphärenflugzeug ... Dornierove stratosférické lietadlo), ktoré sa dostalo do letových testov až koncom marca 1945, ako prísne tajný projekt. Súbežne s vývojom Haunebu DO-STRA, prebiehal vývoj medzihviezdnej lode s označením Vril 7 Odin a Vril 8 Walhall, ako špičkových projektov.

Pozrime sa trošku aj na zákulisné informácie ... Keď sa vlna druhej svetovej vojny obrátila, Hitler bol zúfalý a požadoval, aby sa "zázračné zbrane", ktoré sa vyvíjali v Antarktíde, použili na vojnové úsilie. Došlo však ku konfliktom s určitými priemyselníkmi a bankármi, a rôzne tajné spoločnosti sa taktiež "postavili na zadné". Keď sa Hitler prostredníctvom svojich nacistických podriadených SS dozvedel, že operácie v Antarktíde sa stali nečestnými a neposkytnú pokročilé zbraňové systémy pre vojnové úsilie, rozzúril sa. Vo februári 1944 bol Canaris zbavený moci a nemecký Abwehr (vojenská rozviedka), bola čoskoro pohltená Himmlerovými SS.

Spoločnosti Thule sa však podarilo založiť na Antarktíde silnú opevnenú základňu mimo Hitlerovej kontroly vďaka svojim schopným manipulátorom, ktorí zabezpečili, že nebude zasahovať do ich plánov na stavbu antigravitačných kozmických lodí schopných medziplanetárnych a medzihviezdnych operácií. Prvým predstaviteľom Hitlera do roku 1941 bol jeho zástupca Führer Rudolf Hess. Hessova kariéra sa skončila, ako už bolo uvedené, po tom, čo sa pokúsil ukončiť vojnu so Spojeným kráľovstvom prostredníctvom tajných rokovaní s britskou aristokraciou, ale bol zajatý, keď sa Churchillova frakcia dozvedela o mierovej misii.

Druhým Hitlerovým zástupcom bol Hessov náhradník Martin Bormann, ktorý prevzal všetky funkcie zástupcu Führera, čo ho postavilo do úlohy šéfa novovytvoreného úradu straníckej kancelárie. Bormann tiež úzko spolupracoval so spoločnosťou Thule a nemeckými priemyselníkmi, ktorí dobre chápali, ako Hitlerov extrémizmus viedol Nemecko k vojenskému a finančnému krachu. Bormann bol kľúčovým nacistickým predstaviteľom, ktorý pomáhal nemeckým priemyselníkom pri vypracovaní "plánu hlavného mesta", ktorý zaisťoval, že z popola druhej svetovej vojny vzíde Štvrtá ríša. O projekte Antarktídy ako "Štvrtej ríše" nacistov, budeme písať v iných článkoch.

Vráťme sa späť ku konštrukcii už spomínaných plavidiel Haunebu DO-STRA a medzihviezdnych lodí Vril 7 Odin a Vril 8 Walhalla a antigravitačným pohonom. Rozdiely v konštrukčných detailoch týchto najväčších výdobytkov nacistickej éry sú veľmi náročné pre bežného čitateľa, takže ich vynecháme. Princíp levitátora a tachyonátora sme už naznačili v predchádzajúcich článkoch. 

Haunebu DO-STRA bolo ťažké vojenské vyzbrojené bojové lietadlo, schopné svojou palebnou silou zlikvidovať počas 30 minút kompletne celú britskú Home Fleet. 

Stroje Vril 7 Odin a Vril 8 Walhalla niesli iba nevyhnutnú výzbroj, pretože ich hlavným poslaním bolo cestovanie Vesmírom prostredníctvom časopriestorových brán. 

Najdôležitejším cieľom nacistov pre cestovanie bola oblasť Aldebaran, teda k červenému obrovi v súhvezdí Býka, vzdialenej od Zeme 68 svetelných rokov.

Teraz ideme trošku filozofovať. Podľa predstáv "modernej" súčasnej astrofyziky, je možné cestovať vesmírom len rýchlosťou menšou, než je rýchlosť svetla. Vychádza sa totiž z Einsteinovej rovnice E = m. c2, a teda, v prípade rýchlosti kozmickej lode rovnakej, ako je rýchlosť svetla, by vzrástla jej hmota do nekonečnej veľkosti. Toto ale nie je pravda. Ide o nepochopenie skutočného zmyslu Einsteinovho vzorca, chybná interpretácia. Symbol "m" totiž nevyjadruje premenné množstvo hmoty, ale konštatntu vyjadrujúcu obsah energie objektu existujúceho v kľudovom stave. Správne by sa mal písať "Eo". Objekt teda môže letieť akoukoľvek rýchlosťou, pokiaľ má k tomu potrebnú energiu (poznámka ... viď kniha Dve Tretiny ... Dejiny Našej Galaxie). 

Ďalším omylom astrofyziky je to, že sa domnievame, že hviezdne objekty sú (resp. boli) presne v tom mieste, kde ich vidíme. To opäť nie je pravda. Toto je primitívny popis fyzických zmyslov. Svetlo sa totiž v skutočnosti nešíri priamočiaro, ale fotóny sa pohybujú po krivoľakých dráhach určených gravitačnými šošovkami a inými fluktuáciami gravitačných polí a formácii Vesmíru (gravitačné siločiary). Teoreticky môžeme pozorovať objekt, z ktorého k nám svetlo putuje napríklad 100 rokov. Topologicky sa však môže nachádzať skoro "neďaleko", nakoľko však medzi týmto telesom a nami môže ležať mnoho gravitačných šošoviek, tieto "nútia" fotóny k obrovskej okľuke. Predstaviť sa to dá tak, ako v modelovanej situácii, keď stojíte na jednom brehu rieky a vidíte priateľov oproti stáť na druhom brehu. Lenže dostať sa k nim môžete bez namočenia sa do vody fyzicky pešo len po určitom dlhšom čase, cez most, alebo lávku, ktorá je obďaleč, nie tesne pri vás (idete obkľukou). Môžete aj preplávať krížom na loďke, pokiaľ ju máte k dispozícii ...

Táto "loďka", je v prípade Vesmíru a obrovských vzdialeností (svetelných rokov), tzv. "rieka energie", prostredníctvom technológie vytvárania časopriestorových kontinuí (tunelov), červých dier do iných Vesmírov, atď, o ktorých by niečo vedel porozprávať už spomínaný Nikola Tesla. Tieto technológie boli odovzdané nacistom telepaticky prostredníctvom entít Gizeh Intelligence z oblasti Aldebaranu (Summi Er), o čom sme písali v predchádzajúcich častiach.

V prípade nacistov bolo riešenie problémov otvárania časopriestorových kontinuí a cestovania nimi náplňou projektu Diesseits - Jenseits - Dimensionskanal. 

Existujú dôkazy, že nacisti mali už v roku 1944 konkrétny prostriedok pre cestovanie v čase, pretože podľa záznamov prísne tajného archívu SS Schwarze Sonne, k Aldebaranu úspešne odštartovalo plavidlo Vril 7 Odin v zime roku 1944. 

Posádka aj s plavidlom boli v poriadku, vonkajší plášť vykazoval zreteľné stopy tepelnej erózie. Štart aj návrat stroja Vril 7 Odin bol realizovaný v Neu Schwabenland v Antarktíde, pretože podľa Teslových návrhov, teoreticky práve v blízkosti zemských pólov sa časopriestorové kontinuá (červie diery) otvárajú najľahšie. Štart k Aldebaranu je podrobne zachytený na filme, ktorý bol taktiež utajovaným materiálom z už spomínaného archívu SS.

Koncom apríla 1945 bol dokončený aj stroj vesmírny krížnik Vril 8 Walhall, s priemerom 120 metrov. Nemecká tajná služba vojenského spravodajstva vypustila kryciu historku, že týmto krížnikom Hitler odletel zo Zeme na Mesiac, kde bol ukrývaný na základni nacistov, čo je pochopiteľne nezmysel. 

Adolf Hitler bol z Berlína, tesne pred dobytím Reichstagu sovietskou armádou, "unesený" k sprievodnému ponorkovému konvoju, čakajúcemu pri pobreží Nórska, ktorý ho dopravil až do Antarktídy. 

Sovietska tajná služba mala o tomto procese veľmi presné a detailné správy, čo potvrdil samotný J. V. Stalin na mierovej konferencii (Postupim), v rozhovore s W. Churchilom. Na otázku Churchila, čo sa stalo s Hitlerom, Stalin odpovedal: "On unikol našej spravodlivosti a momentálne sa nachádza niekde v oblasti južnej Ameriky". 

O Hitlerových klonoch a technológiách klonovania, ktorou nacisti v rámci eugenických výskumov taktiež disponovali, budeme písať v iných článkoch ...

Dôležité a výnimočné (inde nepublikované) informácie, ktoré boli zistené podrobným skúmaním a systémovou analýzou odtajnených skutočností (CIA, NSA, NASA, DARPA), v súvislosti s nacistickými štruktúrami a okultizmom, prejavujúcim sa aj v architektúre na mnohým miestach Planéty Zem, sa môžete dozvedieť v knihe Mimozemská Inteligencia a cesta na Mars ...

Ďalšie zaujímavosti a zdrojové informácie uvedieme v ďalšom pokračovaní ... © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

https://www.ariadneknihy.sk/