Dohoda o obrannej spolupráci USA a Slovenskej republiky ... ako precízne sa odkrývajú lži - 2. časť

14.01.2022

Milí Priatelia, čitatelia,

keď ide o hľadanie PRAVDY a poctivé odkrývanie LŽI, je potrebné spájať sily. Najmä pokiaľ sa to týka nás všetkých "tu a teraz", integrity, našich detí, vnúčat, budúcich generácii, exstencie Slovenska, etického a mravného vzostupu, ktorý by mala priniesť úloha Slovanstva v srdci Európy na Planéte Zem.

Áno, nie je možné ignorovať akt vlastizrady, ktorý dynamicky realizujú naše politické nemravné "elity" vo forme dnes schválenej Dohody o obrannej spolupráci medzi USA a Slovenskom. Etická Ľudská bytosť, ktorá má sebaúctu, ľudskú dôstojnosť v svojom srdci a úctu k svojej vlasti v princípe nemôže byť ľahostajný k tomu, čo sa deje. To jednoducho nie je možné, s tým sa nedá zaspávať ...

Tribunály a súdy sú v našom svete dôležité pokiaľ im ide o spravodlivosť, pojem cti a hodnoty etiky a mravnosti, avšak v prvom rade ich musí nájsť každá Ľudská bytosť v sebe, v čistote svojho vnútra a vo zvyšovaní tejto čistoty.

Predmetnú tému podrobne sledujeme s mnohými právnymi expertami sa zhodujeme v jednoznačnom odmietaní tejto dohody, pokiaľ ju vôbec môžeme takto klasifikovať.

V tejto súvislosti pokračujeme so zverejnením druhej časti podrobného stanoviska Eduarda Chmelára, ktorú je možné z našej strany len potvrdiť.

Na základe samotného záujmu Eduarda Chmelára uverejňujeme (zdieľame) jeho príspevok z jeho facebookového profilu vyveseného dnes 13. januára 2022 v plnej formácii a znení :


KLAMSTVO Č. 2 : "NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY SEM NEVSTÚPI ANI NOHA!"

S týmito slovami včera hladný Ivan Korčok búchal do rečníckeho pultu, aby dodal presvedčivosť svojmu vyjadreniu, no takéto silné emócie mohli odradiť od ďalšieho skúmania iba prítomných novinárov, nie nás. Všimnite si, ako sa vládni predstavitelia zamotávajú do vlastných klamstiev a snažia sa nahovoriť verejnosti, že tí americkí vojaci sem vlastne vôbec nemusia prísť. Je to smiešne už len z toho dôvodu, že zmysel celej zmluvy nie je v ničom inom ako stanoviť rámec pre "prítomnosť ozbrojených síl USA a ich závislých osôb nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ako aj prítomnosť a činnosti dodávateľov USA nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky" (ako to hovorí už čl. 1, ods. 2 samotnej dohody). 

Pre nič iné sa to Američania nesnažia vnútiť svojim východoeurópskym satelitom. To, že sa zmluva uzatvára z dôvodu, že my chceme od Američanov peniaze na opravu letísk, ako to včera prezentoval poslanec Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek, je komický blud (keďže DCA navrhuje vo všetkých prípadoch americká strana), ktorému budeme venovať osobitnú kapitolu. Teraz sa však venujme tomu, čo zakladá táto dohoda pre rozmiestnenie Ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky.

SKUTOČNOSŤ: Prívrženci DCA často argumentujú tým, že americké vojská sem nemôžu vstúpiť bez našej vôle, že všetko naďalej zostáva na rozhodnutí našich suverénnych orgánov. O tom, ako sa na ne môžeme spoliehať, najlepšie svedčí spôsob, akým vláda vyslovila súhlas s vojenskou zmluvou s USA. Žiadna transparentnosť, žiadna diskusia, k informovaniu o obsahu dohody došlo až po jej uzavretí, pričom sa všetky pripomienky odbornej verejnosti zmietli zo stola šmahom ruky, väčšina ministrov materiál ani nečítala a vláda ho schválila za niekoľko minút prakticky bez debaty. 

A na takúto vládu sa máme spoliehať, že ochráni naše záujmy? Máme byť pokojní, že naše štátne záujmy chráni parlament, v ktorom sedia diletanti, ktorí nevedia rozoznať garáž od muničného skladu?

Pri zvažovaní našich možností si treba uvedomiť, že tu rokuje o svojich plánoch najväčšia vojenská veľmoc sveta s malým päťmiliónovým štátom. Tá asymetria je taká obrovská, že hovoriť o nejakej vzájomnej výhodnosti a rovnoprávnosti môže len čistý propagandista. Viete si spomenúť na nejaký príklad z novodobej histórie Slovenskej republiky, kedy naša vláda - ktorákoľvek - dokázala povedať Spojeným štátom NIE? Pozrite sa, s akou ľahkosťou sme dovolili ich vojskám premávať sa cez naše územie týždeň čo týždeň. Pozrite sa, ako neúspešne sa ich snažíme dlhé roky presvedčiť, aby dodržiavali naše predpisy a odstránili ohavný plot z Hviezdoslavovho námestia. 

Práve to by malo vzbudzovať obavy a potrebu byť ostražitý, lebo my nemáme ani štátnikov, ani potrebné sily, s ktorými by sme dokázali vzdorovať vôli hegemóna. S rovnakou demagógiou, bezohľadnosťou a bezočivosťou, s akou pretláčajú túto zmluvu, pretlačia aj žiadosť Spojených štátov o povolenie usadiť sa na našich vojenských základniach. Ak im na to dávame rámec, dávame sa im k dispozícii úplne. Pre nič iné to nerobia, pre nič iné nevsadil Naď svoju kariéru takým teatrálnym spôsobom, akým to urobil pred pár dňami. Slováci sa musia naučiť hovoriť NIE. Inak naša suverenita zostane iba na papieri.

Zdieľajte a šírte, nech pravda víťazí. Pokračovanie nabudúce ...

...

Tieto slová sú o to naliehavejšie, že nám každý deň "klope na dvere" potreba naučiť sa rozpoznávať Pravdu a lož, Dobro a zlo, Svetlo a temnotu. Teda rozpoznávať rozdiel medzi dejmi mierovými a vyváženými pre spoluprácu, a dejmi, ktoré sa síce tvária ako "mierotovrcovstvo", avšak v skutočnosti ide o lož, klamstvo, okupáciu, intrigy a pasce, ovládanie. 

Kedy už pochopíme a priznáme, že na to nám nestačí iba rozum, analytika a intelektuálne akrobacie, žonglovanie s frázami? 

Kedy si priznáme, že pre poznanie Pravdy potrebujeme celistvé poznanie, zvyšovanie úrovne Vedomia celkovým naladením a zapojenie všetkých zložiek Ľudskej bytosti vrátane kvalitnej intuície? O 100 rokov?


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2022

https://www.ariadneknihy.sk/