AKÉ SÚ ĎALŠIE INFORMÁCIE O UTAJENÝCH UDALOSTIACH MEDZI NACISTAMI A USA v rokoch 1930 - 1945 ? ... Eisenhower a projekt "Alternatíva 1."  (4. časť)

25.03.2023

O projekte Paperclip a presune nacistov do USA, Južnej Ameriky, ich aktivitách v Antarktíde sme už niečo naznačili a rozoberali v predchádzajúcich článkoch. Fanatický záujem nacistických špičiek ovládnuť celú planétu Zem sa prejavil naplno. Americké projekty Paperclip a naň nadväzujúci projekt Alsos mali za cieľ zaistiť, odviezť a vyťažiť všetku nacistickú vedeckú a technickú dokumentáciu, vrátane strojov a vojenských technológii, súvisiacich predovšetkým s nemeckým programom Wunder-waffen (Vergeltungswaffen) a programom Ultra (Mind-Ultra), aj na ovládanie vedomia ľudí. Tieto projekty a programy sa odohrávali podľa mnohých zdrojov poznania a svedeckých výpovedí pod principiálnym vedením temných mimozemských entít vystupujúch ako skupina Gizeh Intelligence (o čom sme sa opakovane zmieňovali v predchádzajúcich 22 článkoch na tému História nacistov).

Zásadné operácie v USA viedli Ilumináti, ktorí mali veľký vplyv v CIA (A. Dulles), ale aj v ďalších amerických tajných službách. Išlo o to, že v žiadnom prípade sa nesmela verejnosť dozvedieť o tom, že existuje aliancia temných mimozemských entít v spolupráci s nacistami a establishmentom USA. Nikto nechcel riskovať ... 

Práve preto boli tajnými službami zajatí a počas roku 1946 prevezení do USA aj všetci nacistickí vedci, konštruktéri, inžinieri a pracovníci nacistických tajných služieb generála Gehlena. Podľa dostupných písomných údajov (Wolverine), bolo do USA odvezených asi 3.000 týchto odborníkov. Z týchto 3.000 osôb predstavovalo 300 osôb špičky Gehlenovej špionážnej organizácie a Himmlerových tajných služieb. Zarážajúci je fakt, že túto operáciu riadila nacistická šedá eminencia, sekretár kancelára Adolfa Hitlera, Martin Bormann.

Všetci nacisti boli prevezení aj s rodinami, rýchle naturalizovaní a včlenení do systému amerických štátnych mocenských a vedeckovýskumných armádnych zložiek. Za tejto situácie je pochopiteľné, prečo veľa oponentov americkej politiky a investigatívni novinári hovorili o tvrdej germanizácii významnej časti amerického politického a správneho systému a o vlastizrade časti Eastern Establishmentu na americkom ľude.

S odstupom času sa dá odôvodnene domnievať, že nemecký nacizmus a jeho nosné myšlienky neboli vykorenené a zničené porážkou Nemecka, ale práve naopak, veľmi úspešne sa presunuli do USA a v súčasnej dobe už jednoznačne dlhodobo parazitujú vo vnútri amerického štátneho organizmu. Stále ďalšie generácie. Taká je realita a utajovaná pravda o totálnom infikovaní vládnych štruktúr USA už koncom prvej polovice 20. storočia, takmer vo všetkých úrovniach. Pod pozornou staroslivosťou Iluminátov (tzv. Bonesmani), postupne nacisti premenili metódy a tvár "najdemokratickejšej zeme" sveta, ich vlastné ciele však boli stále temnejšie. Môžeme to prirovnať v USA k húsenici, do ktorej nacistická filozofia vpichla svoje vajíčko a vyliahnutá nacistická larva požiera vnútornosti hostiteľa a to veľmi suverénne.

Čo sa z toho už vytvorilo? Vražda Kennedyho a mnohých ďalších osobností amerického politického života sú výsledkami komplotu nacistov, germanizovanej CIA, FBI a ďalších tajných služieb, mafie, Pentagonu, temné energie z duchovných úrovní ZLA vysokých frekvencii nevynímajúc. Uvedomte si prosím úprimne, že pokiaľ o niečom nevieme, pretože na to jednoducho svojou energiou frekvenčne nemáme, sme skutočne slepí a nevedomí a môže nás to, čo je "nad vami" ovládať, o čom ani nevieme, resp. nemusíme vedieť. Preto je potrebné stále byť energeticky na vzostupe, s priaznivou tendenciou, nie stagnovať.


American Eastern Establishment infikovaný nacistami, podobne, ako aj v Británii najvyššie vládne kruhy, vytvorili najagresívnejšiu tieňovú vládu (Deep State), ktorá sa snaží už dlhodobo presadiť na Zemi New World Order. Pod akými oficiálnymi zásterkami sa tento nacistický odtieň oficiálne schovával? 

Napríklad projekt AQUARIUS. Vytvorenie oficiálnej spoločnosti Bilderberger s početnou členskou základňou, zahrňujúcou známe osobnosti vedy, kultúry, politiky, bolo jednou zo súčastí tajného projektu tieňovej vlády nacistov Aquarius. Aby sa ešte viac ujasnilo optické poňatie globálneho významu, umiestnilo sa sídlo spoločnosti Bilderberger do Ženevy. Toto bol určitý krycí manéver, aby vznikol dojem, že sa stratila zo sveta elitárska skupina s názvom Rímsky klub. V skutočnosti sa stal Rímsky klub súčasťou Bilderbergu, v čele s Nelsonom Reckefellerom, G. Fordom, H. Kissingerom, G. Bushom - senior a mnoho ďalších osobností. Prítomnosť "elít" v novej organizácii mala za cieľ zmiasť oponentov, zlomiť ostrie kritiky bohatých západných štátov zo strany chudobných krajín, predovšetkým odviesť pozornosť verejnosti a tlače od svojich skutočných zámerov. 

Aby sme mohli odkryť tieto temné zámery, musíme sa ponoriť trošku hlbšie "do suterénu" pod oficiálnou politikou USA, ale aj Južnej a Strednej Ameriky, Ruska, a ďalších štátov. 

My a nielen my z dlhodobej praktickej skúsenosti preto stále zdôrazňujeme dôležitosť energetického priaznivého vzostupu ľudskej bytosti. Bez priaznivého naladenia celej bytosti, vrátane duchovnej zložky, nie je možné rozpoznávať pravdu a lož a je úplne jedno, či vám túto lož predkladá mainstreamové alebo alternatívne médium, ktokoľvek. Podobne tak je to aj s overovaním pravdivosti informácií, kde nepostačuje len rozum. Najmä pokiaľ je internet presiaknutý nepravdivými informáciami a manipuláciami (...len 3 až 5 % informácií na web sieti možno považovať za pravdivé). Čo keď sa nám stane, že 9 z 10 zdrojov, ktoré máme k dispozícii je nepravdivých? Ako to rozpoznáme? Len Rozumom a dátami? Asi ťažko. Je to to isté ako keď si uvedomíme, že aj veľmi vzdelaný človek ešte nemusí byť pravdivý, resp. vzdelanie nie je zárukou toho, že niekto hovorí pravdu. Práve naopak, mali sme možnosť byť svedkami toho aj na Slovensku. Overovať informácie a ich pravdivosť nie je možné len empirickým či racionálnym skúmaním. Také sú pravdy a skúsenosti potvrdené v mnohých prípadoch. Je potrebná komplexná systémová analýza a prieniky celostného poznania.

Jedna zo šokujúcich informácii, o ktorej bežní ľudia nevedia, bola existencia mapy, ktorá unikla Bilderbergu a síce, išlo o zobrazenie celej siete podzemných dopravných ciest a miest na Zemi, ktoré mali slúžiť k úkrytom politických elít Deep State v budúcnosti, nakoľko bolo zjavné, že situácia sa vymkýna z rúk pri kritike, aj vďaka narastajúcemu nebezpečenstvu terorizmu. Áno, išlo aj o podzemné základne, prepojené dopravnými cestami, čo bolo vytvorené v značných hĺbkach na základe technológii, ktoré v žiadnom prípade pozemská veda nedokázala vysvetliť. Táto mapa unikla už pred viac ako 40 rokmi, zrejme nie náhodou a my ju zverejníme v jednej zo svojich pripravovaných kníh, nakoľko jej opodstatnenosť preukázali aj mnohé archeologické výskumy, o ktorých sa "nesmie písať a hovoriť".

Svet v 50. rokoch 20. storočia žil v hlbokej skľúčenosti, pretože sa ani zďaleka nazahojili rany spôsobené II. svetovou vojnou, opäť sa rysovala hrozba zničenia existencie pozemského ľudstva. Niekedy v roku 1957 sa konalo stretnutie mnohých popredných vedeckých svetových kapacít, cieľom ktorého bolo hľadanie ciest k riešeniu vtedajšej neudržateľnej situácie. Usilovné zbrojenie aktérov studenej vojny so sebou nieslo devastáciu životného prostredia, tvorbu skleníkového efektu, ozónovú dieru, hroziaci budúci nedostatok pitnej vody v konkrétnych územiach Planéty Zem, atď. Nie zanedbateľné boli aj viaceré indície týkajúce sa zrážky Zeme s nebeským telesom, ku ktorému malo dôjsť koncom 20. storočia.

V roku 1957 v prísne utajenom režime poveril prezident USA Eisenhower elitársku intelektuálnu skupinu v USA s názvom The Jason Society, ktorej členovia boli súčasne členmi amerických nacistických Bonesmanov - Iluminátov (Order of the Quest), ale taktiež členmi Rady pre zahraničné vzťahy (Council of Foreign Relations, CFR), nazývajúci sa aj "Múdri muži", aby vypracovali návrh riešenia katastrofálnej situácie silne ohrozujúcej existenciu ľudstva. Táto skupina pripravila 4 Alternatívy riešení.

1. Alternatívu Eisenhower najprv odmietol, pretože so sebou niesla jednoznačne hrozbu rozpútania jadrovej vojny na Zemi, neskôr sa však ku nej vrátil. Ďalšie tri alternatívy Eisenhower prijal a nariadil zahájiť prípravné a plánovacie práce. Pozrime sa na to trošku bližšie ...

Čo sa týka realizácie Alternatívy 1, v stručnosti je možné ju charakterizovať tak, že nad oboma zemskými pólmi mal byť vytvorený na krátky čas koridor do stratosféry, ktorým mal byť odvedený znečistený vzduch spolu s prebytočným teplom. Koridor sa mal vytvoriť na základe explózie nukleárnych hlavíc. Projekt však narazil na ostrú kritiku mnohých vedcov, ktorí poukazovali na nebezpečenstvo tohto zásahu s veľmi otáznym výsledkom. Aj napriek viacerým varovaniam špičkových odborníkov však USA uskutočnili experimentálnu nukleárnu explóziu v oblasti Antarktídy 27. augusta 1958 (E. Lian).

Experiment nevyšiel a koridor sa nepodarilo v stratosfére otvoriť ani na krátky čas, podarilo sa ale na mnoho rokov vážne narušiť systém prirodzeného elektromagnetického poľa Zeme (van Allenove pásy), v dôsledku čoho došlo k oslabeniu sily a kvality ozónovej vrstvy. "Mierotvorcovia a učitelia demokracie" sa vyznamenali. (Samozrejme je to deklarované tak - ako tzv. "environmentálna politika v Agende 21 tvrdí", že za to môžu len ľudia svojou nadspotrebou.)

Neskôr vyšli najavo dôkazy, ktoré potvrdili, že skutočným cieľom explózie oboch nukleárnych hlavíc v oblasti Antarktídy, mala byť likvidácia nacistických podzemných základní na Antarktíde, na základe prísne tajného rozkazu prezidenta Eisenhowera, pretože sa US NAVY nepodarilo tieto základne dobyť ani po dvoch neúspešných inváziách, o ktorých sme písali v predchádzajúcich článkoch (operácia High Jump a Penguin War).

Po určitom čase, ktorý uplynul od tohto fiaska, niektoré vplyvné americké osobnosti, u ktorých je známa príslušnosť v ráde Skull & Bones a Jason Society, doporučili vážne uvažovať o "projekte rýchleho zníženia hustoty populácie nielen v USA", ale aj v oblastiach "tretieho sveta". Tento veľmi temný projekt vznikol vo vnútri Jason Society a Kongresom bol opakovane odmietnutý. 

Následne veľký záujem oň začali mať tajné služby. Vzhľadom k aktivitám Deep State, sa tieto operácie realizovali pod veľmi prísnym utajením, tak, že o nich nevedel ani prezident Eisenhower a ani Kongres. Typické hry pre planetárnych nacistov. Znižovanie populácie malo byť dosiahnuté znížením pôrodnosti, strerilizáciou a rozširovaním mikroorganizmov dosahujúcich u ľudí už počas krátkeho pôsobenia vysokú úmrtnosť (podtyp vírusu Ebola Zaire, podtyp Ebola Sudan, vírus Marburg a pod.).

Podobne tak dopadlo aj zahrávanie sa s reverznou transkriptázou a zneužívanie vedy na vytvorenie vírusu HIV, ktorý bol produktom National Ordinance Laboratory v Chicagu v roku 1972, génovou manipuláciou s vírusmi za spolupôsobenia špecifických enzýmov nájdených v žľazových produktoch niektorých zvierat a ľudí. Niektoré zdroje poznania hovoria aj o pôsobení veľmi temných vplyvov technológii, pozemskej vede neznámych. Dokončenie vývoja vírusu HIV a riešenie použitia bolo realizované v prísne tajných zariadeniach vo Fort Detrick v Marylande. Fort Detrick sa stal aj podľa duchovných zdrojov poznania jednoznačne strediskom pre vývoj a aplikácie mimoriadne nebezpečných biologických zbraní pre elimináciu ľudstva.

Tajné štruktúry Deep State a paralelné zložky tajných služieb nemohli očakávať, že Kongres USA schváli finančné prostriedky pre takéto temné projekty. Preto sa hlavnými zdrojmi čiernych fondov stal obchod s drogami, bielym mäsom, zbraňami. Jedným z koncernov, ktorý kryl drogové operácie bola spoločnosť Zapata, zaoberajúca sa ťažbou ropy v oblasti morského šelfu (Wolverin). Získavanie čiernych fondov pre temnú Alternatívu 1, bez akejkoľvek kontroly malo priniesť nasledovný efekt: cielený predaj drog na americkom, európskom a celosvetovom trhu smerujúce k fyzickému znehodnoteniu najchudobnejšej časti spoločnosti, prostredníctvom drôg, pretože "elitou" je považovaná táto časť spoločnosti za nepotrebnú. Cieľom boli najmä eliminácia ľudských bytostí, ktoré sú závislé na nízkych pudoch, sexuálnych zvrátenostiach, alkoholizme (viď Harvardský projekt v diele G. P. Klimova). O takéto zničené bytosti prejavovala okrem iného záujem aj konkrétna temná rasa mimozemských entít z titulu otrockej pracovnej sily po úpravách vedomia a vymývania mozgu (podobné technológie boli používané aj v starom Egypte), ako zdroja životnej energie a výživných proteínových látok, o čom existujú dôkazy aj vo forme filmových dokumentov. 

Toľko dnes k temným projektom nacistov prelezených vo všetkých špičkách USA, predkladaných prezidentovi Eisenhowerovi od Jason Society s názvom Alternatíva 1. Na projekty Alternatíva 2, Alternatíva 3 a Alternatíva 4 sa pozrieme v ďalších článkoch ...© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2023

https://www.ariadneknihy.sk/