Doktor Štrosmajer (alias legendárny Miloš Kopecký): "KDYBY HLOUPOST NADNÁŠELA, tak se tady budete vznášet jako holubička" ... alebo aplikácia na dnešných protislovenských mysliteľov ...

12.05.2023

Pri liberálnej stoke mnohých hlupákov na Slovensku, ktoré sú charakteristické prvkom princípu duchovných mŕtvol a duševným mrzáctvom, sme zvyknutí na všeličo. Ale včerajší "hlod" jedného z mysliteľov dnešnej doby skutočne pobavil. Na konferencii "Férová akadémia", ktorá sa konala 9. mája 2023 v Bratislave, mal totiž akýsi pán Šucha otvárací prejav, ktorý spôsobil smiech cez slzy u mnohých ľudí. Aj u nás.

Jeho tvrdenie o tom, že Slováci majú "pokazené" chromozómy v DNA, či o tom, že rodovú rovnosť je potrebné docieliť v prípade potreby aj nasilu, sú neuveriteľné sprosté a cez čiaru. Trošku sme sa teda pozreli na tohto pána z duchovného a energetického hľadiska, pretože takýchto mysliteľov nikdy nie je dosť. Slovensko ich potrebuje ako soľ :-) 

Je skutočne zaujímavé, že ľudská bytosť, ktorej frekvenčné naladenie zodpovedá úrovni tretieho energetického tela, teda nižšieho Ja, v ktorej je uväznený ako v zámotku (...preložené do slovenčiny, tento človek je duchovne energeticky mŕtvy, uzatvorený, zablokovaný, nemá ani šajnu o svojom duchovnom poslaní na Zemi, úroveň pravdivosti jeho spomínaných výrokov sa pohybuje okolo 7 %, čiže prakticky bezvýznamná), nám bude verejne prednášať, že v súvislosti s témou rodovej rovnosti, kde o Slovákoch povedal: "Máme v našej DNA chromozómy, ktoré sú pokazené, a mali by sme ich napraviť. Táto osoba by dokonca chcela "dotláčať ľudí k rodovej rovnosti". Veľmi dobre, že sa takto dotyčný vyjadril, pretože preukázal úplne svoj primitivizmus, svoje narušenie a šialenosť . 

To sme to dopracovali, na jednej strane máme v Grasalkovičovom paláci osobu, ktorej spôsoby hraničia s egomaniactvom, aj keď ju národ neznáša, "aj tak budem prezidentkou !", ... na druhej strane, osoba v totálnom duchovnom páde nám prednáša o DNA Slovákov. Ach, keby si ty Šucha vedel tak, ako nevieš. Asi nie je náhoda, že robíš to, čo robíš, presne sa medzi tých bruselských chrapúňov, ako zástupca eurokomisie pre Slovensko hodíš. Super, skutočne je Slovensko riadny kabaret ... Sme veľmi zvedaví, ako by tento fešák rozprával z hlavy 2 - 3 hodinky, keby sa skutočne mal pobaviť s niekým fundovaným o DNA a jej latentnom potenciále, ktorý nosí mnoho ľudí v sebe. 

(Existuje jedna z epizód Jamesa Bonda, kde na určitej klinike je možné meniť aj DNA človeka, čo samozrejme nie je až taký nezmysel, vzhľadom na posledné ex tempore s očkovaním. Konieckoncov, nevyzerá to náhodou tak, že okrem toho, že páni plánujúci NWO, chcú zrušiť národné štáty a odobrať suverenitu štátom EÚ, ako sa aj p-rezidentka - hlasná trúba/podpindos USA - nie raz vyjadrila, bude možno ďalším krokom, ktorý plánujú, zmena DNA na tzv. Európsku? Školský systém - je potrebné začať od najmenších zmenou myslenia a správania - tomu nasvedčuje aj vo vyjadrení Šuchu, že to urobia aj násilím práve na akademickej pôde. Veď nech si plánujú čo chcú, ale nech nechajú ľudí žiť. Rusko napriek mnohým národom a národnostiam, ktoré tam žijú, práveže podporuje ich národnú kultúru a folklór.)

Takže, keď vidíte, čo to za exotov vystupuje na konferenciách, aké zatemnené bytosti sú to, už sa nerozčuľujete, len sa snažíte čo najoptimálnejšie očistiť sa z takýchto informačných hnojov. Trefný výrok doktora Štrosmajera, ktorého zahral famózne Miloš Kopecký v legendárnom seriále Československej televízie Nemocnica na okraji mesta, smerovaný sestričke Marte Huňkovej, ktorú zahrala taktiež skvele Iva Janžurová : "Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička ...", by sa na tohto mysliteľa skutočne hodila.

                   Nezabudnuteľná scéna z legendárneho seriálu Nemocnica na okraji mesta


..........................

O to viac práve v tejto súvislosti, kde hlúposť na Slovensku prekvitá, si v návale povinností, dovoľujeme poukázať na jeden krátky článok Eduarda Chmelára, ktorý neunikol našej pozornosti. Na svojom facebookovom profile ho zverejnil 10. mája 2023. Tento článok je oveľa dôležitejší, než by sa na prvý pohľad zdalo, mali by tieto informácie úprimne poznať všetci Slováci, doslova od plienok až po dôchodcov. Pravdivosť tohto textu o kľúčovej udalosti pre históriu Slovákov je vysoká, cez 95 %. Prinášame ho v plnom znení : 


"ODKIAĽ A KAM, SLOVENSKO?

V tejto miestnosti na evanjelickej fare v Liptovskom Mikuláši boli pred 175 rokmi, 10. mája 1848, prijaté Žiadosti slovenského národa - prvý ucelený politický program Slovákov. V 14 bodoch žiadali od uhorskej vlády rovnoprávnosť národov, zavedenie slovenčiny do úradov, založenie všetkých typov slovenských škôl vrátane univerzity, rozšírenie občianskych a sociálnych práv, vytvorenie osobitných snemov pre každý národ a prepustenie politických väzňov, osobitne Janka Kráľa a Jána Rotaridesa. 

Týmto dokumentom sa dovŕšil proces politického konštituovania slovenského národa. Spísanie žiadostí iniciovali Janko Francisci a Štefan Marko Daxner, zhromaždenie zvolal tamojší farár Michal Miloslav Hodža a autorom konečného textu bol Jozef Miloslav Hurban. Na stretnutie prišlo len 30 slovenských národovcov, čo dokumentuje nerozvinutosť vtedajšieho národného hnutia (na porovnanie: na založení Slovenskej národnej rady sa zúčastnilo 200 osôb a Memorandum národa slovenského prijalo až 5 000 ľudí). No túto hŕstku priekopníkov treba aj tak obdivovať, pretože vo svojom mladom veku (priemerný vek bol len niečo vyše 30 rokov) mali pomerne ucelenú predstavu o všestrannom rozvoji Slovenska. Žiadosti slovenského národa verejne vyhlásili na druhý deň, 11. mája 1848 na lúke pri kúpeľoch v neďalekej Liptovskej Ondrašovej. 

Uhorská vláda však žiadosti rázne odmietla (napriek tomu, že osobitný snem pre každý národ neznamenal územnú autonómiu a nepredstavoval ohrozenie pre celistvosť Uhorska) a na Štúra, Hurbana a Hodžu vydala zatykač. Až do vypuknutia štúrovského povstania o štyri mesiace neskôr fungovalo národné hnutie v ilegalite. Ako politický dokument boli Žiadosti slovenského národa najrevolučnejším a najpokrokovejším programom 19. storočia. Úsilie štúrovcov by nás malo inšpirovať ako húževnatá snaha jednej všestranne pripravenej výnimočnej generácie vedená túžbou povzniesť Slovensko. Dnes, keď prešľapujeme na mieste alebo skôr upadáme, keď nás reprezentuje politická generácia, ktorá nemá jasný konkrétny cieľ a nemá ani schopnosti vytýčiť ho, by sme sa mali vrátiť k svojim koreňom a na ich logike postaviť svoju budúcnosť. Príďte sa o tom so mnou porozprávať zajtra, vo štvrtok o 17.00 hod. do Domu Matice slovenskej v Galante."


... toľko článok E. Chmelára ...

................

Čo k tomu dodať? Snáď toľko, že tento impulz, ktorý dostali a zrealizovali Janko Francisci, Štefan Marko Daxner a Jozef Miloslav Hurban, bol jeden z najdôležitejších a najčistejších (najpravdivejší), aké kedy sprevádzali dejiny Slovákov. Je to odkaz aj pre všetkých gaunerov a šmejdov, ktorí sa pohŕdavo správajú k slovenským dejinám a špinia pamiatku všetkých hrdinov, ktorí stáli pri jeho vzniku, či jednotlivých zásadných historických obdobiach, kedy preliali aj svoju krv, či obetovali životy. Skutočne išlo v prípade Žiadostí slovenského národa o impulz prijatý "z vysokých duchovných úrovní" na tú dobu, veľmi dôležitý. Jeho význam je zrejme kardinálny, ak nie najväčší pre históriu Slovákov. Žiaľ, že obludnosť a nízkosť ľudského vedomia mnohých Slovákov, nedokáže oceniť tento dej. V tejto súvislosti dávame do pozornosti diela P. K. Z. Hostinského (Orol tatránski) a J. M. Hurbana (Slovenskije pohľadi na vedi umeňja a literatúru) z rokov 1846, 1851, ale aj diela Ľ. Štúra a ďalších, týkajúce sa tvorby Štúrovskej koncepcie slovanskej integrálnej vedy, kde bolo mnoho sprievodných impulzov zapísaných. Pri dôslednom preštudovaní pochopíte mnoho skrytého, prečo dnešné aktivity politikov na Slovensku (česť výnimkám) a v Bruseli smerujú k likvidácii Slovenska. Dnes je priaznivý vývoj v duchovnej oblasti podstatne vyššie než pred 200 rokmi, avšak na kvalitných koreňoch a základoch sa dá stále stavať a vylepšovať na základe prichádzajúcich tvorivých impulzov ... Slovensko, rozlohou možno malé, ale krásne, prírodou výnimočné a o to viac vnútorne latentne silnejšie svojim poslaním, má svoju jedinečnú duchovnú úlohu v materiálnom svete (i keď je náročná) a je zásadné svojim podielom na histórii zdravého a mierového vývoja srdca Európy. Je to fakt a pravda i napriek tomu, že pre duchovné mŕtvoly dnešných mnohých aj vysokoškolsky vzdelaných kreténov, bez vnútornej čistoty a ľudskej kvality úplne nepoznaná kapitola.

Čo si myslíte, prečo je Čaputová taká dovolená, že vedome porušuje Ústavu SR a dokonca sa k tomu ešte aj prizná v mainstreamovej stoke (konkrétne v súvislosti s úradníckou vládou) ?

Ako naznačujú duchovné pravdivé zdroje poznania, zrejme to bude preto, že na Ústavnom súde SR jej idú poniektorí "blízki sudcovia" na ruku. Pozrite si mená sudcov Ústavného súdu SR a najmä to, kto ich vymenoval. Alebo je to inak?© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2023

https://www.ariadneknihy.sk/