ROZHOVORY S LEKÁRMI

Tieto rozhovory robíme pre naše vydavateľstvo a našim zámerom je obohatiť ľudí aj o zaujímavé témy z oblasti zdravia, súvislostí medzi srdcovocievnymi ochoreniami a vírusovými ochoreniami, zamýšľame sa nad otázkami, či možno a ako vytvoriť novú lepšiu spoločnosť. Veríme, že tieto rozhovory budú pre vás inšpiratívne.