Ján ŠAFIN - Pavel ALEŠ: KRESŤANSKÁ CIRKEV V OBDOBÍ VŠEOBECNÝCH CIRKEVNÝCH SNEMOV

Vynikajúci zdroj informácií pre učiteľov dejepisu, historikov, či ľudí, ktorí sa zaujímajú o históriu aj ako laici, o počiatku tzv. byzantských dejín čo sú vlastne Pokresťančené rímske dejiny. Cisár Konštantín Veľký je vážnou historickou postavou, avšak tieto znalosti nie sú mnohym známe. Aká je skutočná pravda o tom, čo počujeme, o čom čítame, v čo veríme o šírení kresťanstva, pretože kresťanské dejiny sú súčasťou dejín ľudstva. 

Názov knihy znie síce veľmi vážne, ale je to vynikajúce dielo, ktoré obohatí vaše poznanie o históriu, ktorá je nepoznaná do 7. až 8. storočia. Učíme sa o veľkej Morave, ale nevieme, čo tejto udalosti historicky predchádzalo. Informácie, ktoré sa inde nedočítate a nedozviete.

Počet strán: 406

Formát: A5

Vydala Prešovská univerzita 


21,90 €