Ján ŠAFIN: O ruskom byzantinizme, židovstvujúcich a vesternizácii Ruska (I.diel)

Novinka - PREDPREDAJ k dispozícii po 15. januári 2023

PREDPREDAJ !  Fyzicky k dispozícii po 15. januári 2023.

Na konci roka 1504 bol do Moskvy zvolaný nový cirkevný snem namierený proti "najnebezpečnejšej" heréze židovstvujúcich. Jej stúpenci sa pokúšali všemožne brániť, no ich hlavným žalobcom bol autor veľkého teologického diela známeho ako "Prosvetiteľ" (Osvietiteľ ľudských rozumov), ctih. Jozef Volockij či Volokolamskij - snem rozhodol, aby hlavní heretici boli potrestaní smrťou. A to ani nie natoľko preto, že boli heretikmi, ale predovšetkým preto, že heréza ich viedla k odporu voči veľkému kniežaťu a jeho vláde, k politickým intrigám až vraždám, vrátane otráveniu syna Ivana III. práve ľuďmi spomedzi heretikov... Niektorí z nich ale dali najavo, že sa zo svojich omylov a hriechov kajajú, no ich pokánie nebolo prijaté. Jozef to totiž odmietol s tým, že pokánie vynútené strachom z trestu smrti nemôže byť úprimné. Dňa 27. decembra 1504 boli, podľa hispánskeho inkvizičného vzoru, v Moskve v drevených klietkach upálení pisár Volk Kuricyn, Dmitrij Konoplev a Ivan Maximov. V Novgorode upálili archimandritu Kassiána, Nekrasa Rukavoho a iných heretikov. Mnohých zatvorili do väzníc a monastierov. Všetkých heretikov cirkevne prekliali, a dokonca aj po dvoch storočiach po tomto akte každoročne odovzdávali anatéme Kassiána, Kuricyna, Konopleva a Maximova spolu "...so všetkými ich zástancami a rovnako zmýšľajúcimi".

Výsledkom tohto zápasu so židovstvujúcimi sa stala surovejšia politika mocnejúceho ruského štátu vo vzťahu k židom. Na žida pozerali ako na antikrista alebo jeho predchodcu, považovali ho za mága, za takého, ktorý sa zaoberá čiernym umením, za zvodcu, mali pred ním poverčivý strach, za pôvodcu štátnych nepokojov. Len zriedkavo kupci - Židia prichádzali z Litvy a Poľska; s tovarom prechádzali cez Smolensk a Novgorod, no cesta nebola vždy bezpečná. Niekedy obyvatelia pocestných okradli, dokonca aj v stoličnej Moskve sa k nim správali nepriateľsky, ba stalo sa aj to, že im tovar skonfiškovali. Najvýraznejšie rozdiely medzi Rusmi a judaizujúcimi sa vytvorili práve v dobe židovstvujúcich, pričom na celé stáročia podmienili ďalší vývoj. 

Vydá : ARIADNÉ, o. z.

Rok : 2023

25,90 €