Ján ŠAFIN: O ruskom byzantinizme, židovstvujúcich a vesternizácii Ruska (I.diel)

Rusko ako následník Byzantskej ríše prevzalo nielen pozitívne dedičstvo, ale aj rôzne učenia, ktoré sa časom prejavili ako herézy, ktoré sa ukázali byť v príkrom rozpore s pravoslávím a ortodoxnou starootcovskou vierou.Herézy strigoľnikov a židovstvujúcich sa stali akýmsi predvojom vesternizácie Ruska, čo súvisí aj s históriou Chazarov. Výsledkom zápasu so židovstvujúcimi sa stala surovejšia politika mocnejúceho ruského štátu vo vzťahu k židom. Na žida pozerali ako na antikrista alebo jeho predchodcu, považovali ho za mága, za takého, ktorý sa zaoberá čiernym umením, za zvodcu, mali pred ním poverčivý strach, za pôvodcu štátnych nepokojov. Najvýraznejšie rozdiely medzi Rusmi a judaizujúcimi sa vytvorili práve v dobe židovstvujúcich, pričom na celé stáročia podmienili ďalší vývoj.

Vydalo : ARIADNÉ, o. z.

Rok : 2023

25,90 €

Veríme, že komplexné preskúmanie všetkých týchto aspektov poskytne jasnejší a konkrétnejší obraz histórie východnej Európy na konci stredoveku a pomôže lepšie pochopiť tú oblasť sveta, ktorej vplyv na históriu človečenstva je faktom nielen minulosti, ale aj prítomnosti.

Veľkým prínosom sú informácie v tejto knihe pre historikov, pedagógov alebo laikov, ktorých zaujíma história a pátrajú po chýbajúcich ohnivkách v pochopení stredovekej histórie či rozdelení východu a západu.

Niečo, čo sa bežne v škole nedozviete.