Ján ŠAFIN - VŠEMOCNÝ BOH ČI VŠEMOCNÁ NÁHODA ?

Vypredané Bude sa robiť NOVÉ DOPLNENÉ VYDANIE 2023

Väzba : brožovaná, farebné ilustrácie

Civilizácia, ktorou sa pýši súčasné človečenstvo, má stále viac antikresťanský charakter. Jej lídri a vodcovia, tvorcovia toho, čo sa nazýva kultúrou, sa zaoberali a zaoberajú tým, že sa usilujú zameniť náboženstvo ako vieru v osobného a živého Boha kultom človeka, pozemský život predstaviť ako jedinú hodnotu, to jestsnažia sa vtlačiť zem do glóbusu, a nebo do astronomickej mapy. Spôsoby, akými to chcú spolutvorcovia a lídri súčasnej civilizácie dosiahnuť, nie sú čiernobiele. Práve naopak, sú veľmi rozmanité.

Napriek tomu majú jedného spoločného menovateľa, náboženstvo človeka, alebo presnejšie a jazykom Nietzscheho povedané nadčloveka. Je jedno, či sa na tento účel použije hrubá a vulgárna ateizácia, alebo zdanlivý liberalizmus, potláčanie religiozity alebo jej preferovanie zlievaním všetkých náboženstiev do jedného kotla akejsi ekumenickej - v zmysle svetovej - nadinštitúcie, cieľ zostáva stále rovnaký. Odstrániť vieru v Ježiša Krista ako Syna Božieho, ktorý sa vtelil a človekom sa stal zo Svätého Ducha a Presvätej Bohorodice, neprestávajúc byť večným Bohom, jedným zo Svätej Trojice, ktorý opäť príde na konci dejín súdiť všetkých živých aj mŕtvych...

Toto je skrytý i zjavný zámer súčasného religiózneho blúznenia. Predstavitelia terajšej civilizácie: filozofi, vedci, učenci, politickí reprezentanti aj aktéri kultúry a umenia sú v drvivej väčšine prípadov ľuďmi so silne utlmenou, v lepšom prípade zníženou duchovnou intuíciou, hoci zároveň s jemnými, vybrúsenými a vycibrenými duševnými schopnosťami.

Pretože svet, ktorý nedokáže odlišovať vlastnosti ducha od vlastnosti duše považuje týchto "mudrcov a géniov" za autority a sudcov nielen v oblasti, ktorá sa ich bezprostredne dotýka, ale aj vo sfére ducha a náboženstva, konkrétne cirkvi, a ešte konkrétnejšie pravoslávnej cirkvi, je presvedčený o tom, že ich názor je správny, oveľa správnejší ako dogmatizmom spútané kresťanské náboženské vedomie.

13,90 €