Ján ŠAFIN - S NAMI BOH

POSLEDNÉ KUSY

Väzba : brožovaná, farebné ilustrácie

Dnešný človek, pohltený konzumným spôsobom života, hľadaním rozptýlenia a rýchlym životným tempom s neobyčajne veľkým nárastom nepreberného množstva rôznych hodnotou informácií, len ťažko dokáže prenikať do sveta pôvodného kresťanstva a autentickej duchovnej skúsenosti. Pravdou je skôr to, že strata niekedy spoločného základu spôsobila, že medzi východným a západným myslením a spôsobom nazerania je istý rozdiel, ktorý po celé stáročia a tiež aj dnes zapríčiňuje nejednotný náhľad a prístup k Tajomstvu a Pravde.

Pre mysliteľa utváraného učiteľmi ako Tomáš Akvinský, Ján Duns Scotus, René Descartes, Jean Calvin či vôbec scholastickým aristotelizmom, na ktorom postavili svoje doktríny západní filozofi a teológovia vytvoriaci dobre vybudované systémy pojmov (ale prenesené aj do sféry inštitucionálnej) vzťahujúcich sa na všetko, vrátane záležitostí vo svojej podstate mimo ľudského ratia, ako aj nimi absolútneho podchytenia svojej vlastnej podstaty človekom, tvárou v tvár pravosláviu môže cítiť isté chvenie a napätie zo stretnutia so zdanlivo novými dimenziami, ktoré boli kedysi spoločné. Bude sa pokúšať, súc poznamenaný géniom rímskeho práva a návykom jasného, logického a formálneho myslenia, postaviť svet organizácie a kategórií proti "hmlistému mysticizmu pravoslávnych", čo nakoniec nie je až také ťažké. Pritom tu nejde len o protiklad medzi Aténami a Jeruzalemom, medzi helenizmom a židovstvom, medzi rozumom a vierou, ide o hlavný a základný problém kresťanských dejín, o tragédiu rozdelenia na Východ a Západ.

Kozmické oslávenie, svetlo z hory Tábor, paschálna či veľkonočná radosť a všetky tieto ideály východnej pravoslávnej Cirkvi sa dnes zdajú byť západnému človeku príliš matné a čisto poetické. Čistota viery - to je tá neprekonateľná hranica, ktorá tvárou v tvár rímskej heréze bráni ísť na kompromis či na ikonómiu (oslabenie prísnosti kánonov).

Plná, nad pochybnosťami sa týčiaca viera, musí povznášať to všeobecné uzdravenie, ktoré sa prejavuje nielen v premenení srdca, nielen v preduchovnení tela, ale aj v osvietení rozumu. Osvietenie rozumu zase napomáha prehĺbeniu osobnej viery skrze existenciálne precítenie sakrálneho aktu. 

14,50 €