Ján ŠAFIN - PO STOPÁCH RYTIEROV SOFIE

Väzba: viazaná, formát: A5, 637 strán

 Jedným zo základných prejavov ruskej religióznej filozofie je hľadanie Sofie - Premúdrosti, snaha po jej definovaní. Nemyslíme iba na bežné chápanie múdrosti. Filozofi v Rusku hľadali múdrosť ako čosi nadčasové, osobné, božské. Takto sa formulovala svojrázna sofiologická koncepcia, ktorá na pôde ruskej religióznej filozofie zďaleka nemá iba jednu podobu. Určite ale na jej počiatku stojí osobnosť Vladimíra Sergejeviča Solovjeva. A práve týmto mysliteľom začneme cestu za Sofiou, na občas temnom inokedy jasnom pozadí ktorej sa pokúsime priblížiť psychologickú a spirituálnu atmosféru Ruska v dobe, kedy sa, ako vravel Gleb Jakunin končila konštantínovska epocha v dejinách...

Najväčšie tradície, ktoré vyrastali na alexandrijskej pôde, zaobchádzali so sofijnou problematikou, založenou v tejto pôde veľmi rozmanito. V neoplatonizme, vrátane jeho vlastnej alexandrijskej školy, Sofia nezaujala nijaké miesto: bez personifikácie Premúdrosti sofijná tematika nemohla ísť ďaleko, a personifikácia bola neoplatonskému mysleniu cudzia. Zato úplne iný bol osud Sofie v gnosticizme. V celých dejinách myslenia je gnóza hlavným a prakticky neobjateľným poľom sofiologickej špekulácie. Špecifické črty neskoro antického synkretizmu v nej získali neohraničiteľnú slobodu, a Sofia bola uchvátená do neudržateľného krúženia vzrušeného myslenia, donekonečna stotožňujúcej-rozdeľujúcej všetko vo všetkom, konštruujúcej hierarchiu princípov a ohniska reťaze eónov, splietajúcej chorovod, v ktorom pármi - "syzigiami" vystupujú zosobnené kategórie: Hlbina a Mlčanie, Um a Pravda, Zmysel a Život... ďalej so všetkými zastaveniami, prestávkami. Príbehy Sofie v tomto avantúrnom románe s okúzlením opisuje Vladimír Solovjev, ktorému bol takýto živel myslenia viac než blízky: "Posledný z tridsiatich - ženský eón, Sofia - sa rozpaľuje horlivou túžbou bezprostredne poznať či nazerať Arciotca - Hlbinu... No Sofia, opovrhnúc ako svojím vytúženým manželom, tak aj celou hierarchiou dvadsiatich siedmych eónov, sa neskrotne nasmerováva do bezodnej priepasti nevysloviteľnej podstaty. Nemožnosť do nej preniknúť, napriek vášnivej túžbe, uvrhla Sofiu do stavu rozpakov, zármutku, strachu, ustrnutia prekvapením, a v takomto stave ona vytvorila..." - tento citát môžeme kdekoľvek prerušiť. Ako svojim obecným štýlom tak aj filozofickou presvedčivosťou nepochybne pripomína libreto kórejského baletu: "Súdruh Nam Suk, horiac túžbou pohostiť obedom veliaceho Kórejskou národno-demokratickou republikou súdruha Kim Ir Sena a bojovníkov, vystupuje na horu pod mestom guľa, nesúc na hlave rozžeravený kotol s kašou."

29,70 €