Ján ŠAFIN - Miroslav ŠČERBEJ: Dejiny Brestlitovskej únie

POSLEDNÉ KUSY

Dejiny svetské a dejiny cirkevné nikdy neboli od seba oddelené v posledných dvoch tisícročiach. Svetonázor je na prvej priorite riadenia spoločnosti a napriek tomu, že predstavitelia vedy a náboženstva na jednej strane zhodne prehlasujú, že pracujú pre blaho ľudstva, sú popri tom v neustálom vzájomnom konflikte počas celej známej histórie ľudstva. Etika a mravný princíp je oddelený od vedecko-technického vývoja. Týka sa to v súčasnosti nielen vedy, ale aj relígií, ktoré ešte stále nedospeli k jednotnému chápaniu teologických a sociologických objektívnych právd.

Cieľom knihy je pozrieť sa na historickú udalosť "slávneho zjednotenia" Brestlitovskej únie z roku 1596 s odstupom času a historické pozadie, priebeh i jej následky a možno sa takto priblížiť k odpovedi, čo vlastne priniesla do života nielen veriacich, ale aj spoločnosti vôbec. Kniha je veľmi zásadná pre pochopenie dejín, prečo sa deje aj v súčasnosti to, čo sa deje ...

Brestlitovská únia sa stala od toho času jednou z hlavných prekážok skutočného nielen cirkevného zjednotenia kresťanského Východu a Západu. V žalobe pravoslávnej šľachty Rzeczypospolitej Varšavskému Sejmu v roku 1623 bola únia pomenovaná za jablko sváru, ktoré bolo hodené medzi Poliakov, Rusov a Litovcov a jej následky sú viditeľné práve v súčasnosti.

Odporúčame učiteľom dejepisu aj tým, ktorí sa snažia hľadať pravdu a majú záujem hľadať súvislosti v dejinách a dnešnej dobe.

Autori: prof. ThDr. Ján Šafin, PhD. a ThDr. MUDr. Miroslav Ščerbej

Vydavateľ: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov

Rok vydania: 2016

Počet strán: 192

ISBN: 978-80-555-1676-9

21,90 €