Ján ŠAFIN - FANTASTICKÉ DEJINY HERÉZY

Vypredané

alebo história medzi filozofiou a mytológiou.

Kam kráča dnešné ľudstvo? Pred akou dilemou stojíme? 20. storočie poznamenali veľké ideológie, totalitné aj menej nápadné, ktoré v istom zmysle nahrádzali relígiu a ako poznamenal Arnold J. Toynbee v polovici 20. storočia, minimálne dva systémy dodnes viac ako len prežili - parlamentná demokracia a industrializmus, dnes po viac ako polstoročí dodáme, že sú to už liberálna demokracia a nebývalý technokratický vzostup. Tie sa starajú o blahobyt ľudstva, avšak kríza napriek tomu zostala a nielenže zostala, ale sa aj prehlbuje. Je to kríza duchovná, kultúrna, kríza osobného ľudského vedomia a svedomia. Je tu odôvodnený predpoklad, že v 21. storočí nastala podobná situácia ako v 1. storočí kresťanskej éry. Je to boj medzi silami svetla a temna. Etický a mravný úpadok, absencia ich vyváženosti voči vedeckotechnickému pokroku, zneužitie vedy proti životu. Je jasné, že je potrebné štúdium cirkevných dejín spolu s dejinami svetskými, nie ich štúdium oddelene, aby sme pochopili vzájomné súvislosti. Kniha zaujímavým spôsobom popisuje udalosti, ktoré sa odohrávali v prvých troch storočiach po Kristovi a súviseli so vznikom gnózy, ktorá vytvorila rozkol v dejinách a myslení ľudí. Fakty, ktoré v dejepisných knihách určite nenájdete, ale môžu doviesť k pochopeniu súvislostí odohrávajúcich sa v dnešnej dobe. Kniha je vhodná aj pre učiteľov dejepisu a milovníkov histórie.


Vydané: r. 2021, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Počet strán: 237

ISBN: 978-80-555-2827-4

11,90 €