Historiosofické putovanie

Balíček kníh od slovenského byzantológa a historika prof. Šafina, v ktorých veľmi pútavým spôsobom približuje filozofiu a relígiu v pohybe histórie.  V knihe Ján ŠAFIN: Žil niekedy Christos ? dokumentuje dôkazy života Isusa Christa a filozofiu G. Florovského. Ján ŠAFIN - Od Konštantína I. po Konštantína XI. - Z dejín byzantského myslenia odkrýva históriu od roku 800 a prepojenie medzi antikou a renesanciou, ktorej prepojením je práve história tzv. Byzancie. Ján ŠAFIN: O ruskom byzantinizme, židovstvujúcich a vesternizácii Ruska opisuje dedičstvo Byzancie v podobe heréz, ktoré sa usídlili nielen v Rusku ale aj v Európe. A konečne Ján ŠAFIN: Od Byzancie k Eurázii alebo Exodus do Orientu načrtáva myšlienku eurázijstva v ruskej filozofii a rozpory medzi východom a západom.

Takmer 1200 strán zaujímavého čítania odporúčame pre historikov, dejepisárov ale aj záujemcov o nepoznané súvislosti v histórii.

49,00 €