Dovolenkový balíček

AKCIA !!!

V ŠPECIÁLNEJ CENE !!!

Kolekcia piatich skvelých kníh autora prof. J. Šafina o histórii duchovného pozadia sveta prepojeného s materiálnym svetom, zrkadliaca pohyb myšlienky v dejinách z hľadiska filozofie. Výnimočné princípy Byzancie, vývoja v Starom Rusku, temných vplyvov v katolíckej cirkvi západného sveta, ale najmä v Poľsku, nevynímajúc dielo vynikajúceho G. Florovského. História, ktorá sa v školách neučí. 

78,50 € 120,80 €