AKO SÚVISIA EMÓCIE, STRACH A VÝŽIVA?

12.02.2023

Dnešný článok je možno trošku dlhší, ale stojí za prečítanie ...

SÚVISIA VYVÁŽENÁ VÝŽIVA, MYSLENIE, EMÓCIE, STRACH A IMUNITA ?

Áno, samozrejme :-)

Na začiatku by sme si niečo povedali o Imunitnom spojení. V minulosti bol endokrinný systém skúmaný samostatne, bez toho, aby sa skúmal spolu s mozgom. Následne sa výskumy vedy posunuli a bolo zistené, že mozog je vlastne plný hormónov. Neuropeptidové "šťavy" a chemické látky sú uvoľnované z endokrinných žliaz a súčasne aj mozgových buniek. Následne sa tieto látky viažu so špecifickými receptormi, ktoré umožňujú pôsobiť tzv. "na diaľku".

V posledných pár desaťročiach bolo vrámci celistvého poznania a architektúry súvislostí zistené, že endokrinológia a neuroveda skúmajú relatívne dva aspekty toho istého procesu vytvárajúceho molekuly emócii.

Stručne povedané, imunitný systém ľudského tela sa skladá zo sleziny, kostnej drene, lymfatických uzlín a rôznych druhov bielych krviniek, z ktorých niektoré obiehajú v celom tele, zatiaľ čo iné z nich sídlia v rôznych tkanivách tela vrátane kože. Všeobecnou úlohou imunitného systému je chrániť a brániť organizmus pred patologickými účinkami a útočníkmi, ktorí ohrozujú zdravie a naprávať škody, ktoré spôsobujú. Imunitný systém preto musí vedieť detekovať a definovať hranice organizmu a rozlišovať, čo je vlastné a čo nie je vlastné. Je to veľmi múdry systém, pokiaľ je vyvážený. Nepripomína vám to niečo?

Na základe skvelých výskumov Eda Blalocka a ďalších špičkových vedcov Sharon a Larry Wahl bolo zistené, že imunitné bunky ľudského tela tvoria rovnaké chemické látky (neuropeptidy), ktoré v mozgu inšpirujú a tvoria náladu, pocity človeka. Prelomovými boli konštatovania výskumov, že imunitné bunky nielenže riadia Integritu tkanív organizmu, ale vyrábajú informačné chemikálie, ktoré môžu regulovať náladu a emócie človeka. Bola preukázaná obojsmerná komunikácia medzi mozgom a telom.

Pre príklad môžeme uviesť cholecystokinin (CKK). Je to neuropeptid, ktorý riadi hlad a nasýtenosť. Po jeho objavení bol podrobne popísaný jeho vplyv na črevá. Nedávno bolo zistené, že tak ako mozog, tak aj slezina, tenké črevo, žlčník a tráviace ústrojenstvo obsahujú receptory pre CKK. Slezina je teda mozgom imunitného systému. Pochopiteľná je súvislosť medzi trávením, imunitou a emóciami. Prečo sa hovorí ľudová múdrosť, že láska prechádza žalúdkom?

Áno, pozitívne emócie umožňujú plnohodnotné trávenie tak, aby sa všetka potrebná výživa spracovala, vstrebala a nepotrebný odpad vylúčil bez narušenia imunitného systému (toxíny v potrave). CKK teda pri prechode mastných častí jedla a zapojení žlčníka signalizuje pocit nasýtenia do mozgu a súčasne spomaľuje imunitný systém, aby "nezaútočil" zbytočne na ešte nevylúčené toxíny z jedla. To však ale neznamená, že máme do svojho tela "dávať" čokoľvek :-) Platí to aj spätne. Pokiaľ naša chuť do jedla je - s prepáčením - zvieracia až žravá (vlčí hlad), niečo nie je v poriadku. Vychýlené parametre chuti do jedla, alebo extrémne chute (prehnaná chuť na sladké alebo slané a pod.). Signalizujú vychýlený a rozladený organizmus.

Pohľad na naše telo ako informačnú databázu zmenil celkový pohľad na medicínu, najmú posledných 15 rokov poznatkami neurovedy. Špičkoví vedci priniesli mnoho jasných záverov.

Vedomie nesídli v našom mozgu, je nehmotné. Myšlienky taktiež nevznikajú v mozgu. Mozog je úžasný a zložitý "sval", ktorý môžeme sústavne trénovať, vyvažovať a nalaďovať.

Z hľadiska štyroch hlavných typov energie v klasickej fyzike, sú myšlienky - zjednodušene povedané - elektrické impulzy, ktoré prechádzajú synaptickými štrbinami medzi jednotlivými neurónmi.

Na báze neurobiochémie sú to neuropeptidy, neurotransmittery, peptidy, hormóny a informačné látky, ktoré sa tvoria v hypotalame, limbickom systéme a viažu sa v podstate na receptory a ligandy v celom tele.

Špeciálne výskumy, z ktorých mnohé boli utajované, preukázali, že hippocampus vie prijímať, podobne ako šišinka (epifýza), aj iné druhy energií, ktoré klasická fyzika nepozná, resp. nedefinuje (známe ako skalárne energie, éter, či bioenergie, biopole, duchovné energie a pod..). Písali o nich vedci a bádatelia Nikola Tesla, prof. Kozyrev, Nikolaj Levašov, Edgar Cayce, Barbara Ann Brennan, Ivo Wiesner, Candace B. Pert, PhD., Rupert Sheldrake, Valeri V. Hunt, prof. Garjajev, prof. Michio Kaku a mnohí ďalší.... atď, atď, atď.....

Ako konštatujú múdri vedci, ani nevieme, čo všetko ešte nevieme ... prirodzená pokora a skromnosť ...

Môžeme však práve v tomto článku naznačiť, že sa dá postupne prepracúvať k stále vyššej Vnútornej Slobode a Vyváženosti jednotlivca a ako zvyšovať frekvenciu vyladenia ľudskej bytosti.

Čo si myslíte, kde sa vynára strach?

Pokiaľ sa bavíme na úrovni fyzického tela, je to jasné, určitá kvalita informačných látok, neuropeptidov, peptidov, ktoré sa vo fyzickom tele tvoria a ktoré spôsobujú to, že cítime "máme strach". Pre nejakú príčinu sa však tieto látky v tele tvoria, pretože sme vychýlení aj v jemnejších úrovniach energetického vyladenia. Je to stav na všetkých úrovniach ľudskej bytosti.

Bojíme sa väčšinou toho, čo nepoznáme, toho čo nás ovláda, najmä nevedome. A vždy je to ten istý typ energie na rôznych úrovniach nesúci konkrétne informácie, tendencie, ktorý sa nám vynára z podvedomia.

Pokiaľ budeme pred ním pokrytecky utekať a skrývať sa, nikdy sa neposunieme, je to len sebaklam.

Prečo, keď sa zľakneme, napríklad zazvoní budík, tak sa nám expanzívne vylúči kortizol z nadobličiek? Následne tým zaťažujeme a oslabujeme štítnu žľazu, pretože potrebujeme vyrovnať zbytočnú nabudenosť, atď.. Nebudeme tu rozpisovať, čo všetko sa vtedy deje na biochemickej úrovni. Endokrinný systém pracuje ako celok a hypotalamus s hypofýzou ho riadia na základe energetických impulzov, ktoré dostávajú ...

Áno, dobre vidíte, je to tak. Najnovšie konkrétne výskumy doslova nedoporučujú, aby ste použvali budík. Ideálny stav je, pokiaľ sa sami dokážeme zobudiť kedy potrebujeme a skutočne to v praktickom živote funguje. Nielen u nás.

Veľmi stručne doplňujeme túto tému ďalej.

Podľa špeciálnych špičkových výskumov ľudskej DNA (kyselina deoxyribonukleová) v súvislosti s pôsobením vákua a svetelných energii, je "strach" sekvenovaný určitými metylovými skupinami zapísanými v nej, u každého človeka individuálne. Je to ako nosič, ktorý zaznamenáva aj okolité prostredie a vplyvy z neho.

Avšak, práve preto sa strach vynára, aby sme túto, nazvyme to vychýlenosť, zo zlého sekvenovania a "zápisu" z minulosti "vyčistili" a prekonali strach novým postojom k sebaúcte a vyváženosti.

Okrem "bojuj alebo uteč" je potrebné zapojiť do vývoja aj princíp "Poznávaj a Spolupracuj".

A to sa dá len zvyšovaním frekvencie vyladenia Vedomia. Náročné na pochopenie? Nevadí. Je to možné zapísať a preukázať aj matematicky. Však aj bod za nekonečnom tzv. ALEF už bol preukázaný ...

Podstatný je princíp a jeho realizácia v praxi.

Prekonávať STRACH je v našej ľudskej možnosti a schopnosti. Primárne úroveň pestrej vyváženej výživy vplýva na myslenie, emócie, vnímanie, ovplyvňuje aj na úrovni biochémie fyzického tela tvorením príslušných informačných prvkov a peptidov, či dokážeme prekonať strach alebo nie. A prejavuje sa to logicky aj na našej imunite.

Či predvídame a vidíme aspoň trošku za roh alebo nie. Či vieme rozlišovať Pravdu a lož. Budeme tomu venovať ďalšie články a preklady určitých kníh do slovenčiny.

Pre zaujímavosť a posilnenie integrity môžeme uviesť, že určité charakteristické kodony a triplety nukleotidov, ako základných častí sekvencii DNA (aminokyselín) napríklad aj u Slovákov, sú charakterom veľmi podobné ako tie, ktoré sa nachádzali na Zemi v oblasti Tarimskej panvy (Altaj) a Európy už pred viac ako 20 tisíc rokmi. Existujú na to špeciálne dlhodobé vedecké výskumy rôznych vedných disciplín.

Môžeme byť "hrdí" na našu DNA a jej povedzme potenciál, ktorá žiaľ ako genetický program u väčšiny ľudí "spí". Táto výzva pre nás je nevyužitá. Frekvencia u drvivej väčšiny ľudí nestúpa a ani nebude stúpať, pokiaľ nebudeme meniť SEBA samých. Nie čítaním internetu 5 hodín denne s mobilom v ruke.

Radšej sa opičíme po skazených vzoroch, nevážime si seba, absentuje sebaúcta a necháme si "naložiť" ako otrok doslova energetický ÚPIS, kvôli peniazom.

Dôležitosť vyváženia medzi hmotnou a nehmotnou (nemateriálnou) zložkou ľudskej bytosti a potreba kvalitnej starostlivosti aj o fyzické telo na všetkých úrovniach, vrátane výživy, je možné nájsť vysvetlené aj v knihe Výnimočná Planéta, ktorej slovenský preklad sme realizovali, môžete si ju zakúpiť TU.


Výživové poradenstvo je na Slovensku dosť podceňované a niekedy zosmiešňované. Je to súčasť Zdravého životného štýlu. V zahraničí je to vedný odbor, ktorý sa študuje napríklad na Oxfordskej univerzite. Na druhej strane existujú aj na Slovensku mnohí ľudia, ktorým výživové poradenstvo prináša veľkú pomoc v živote ako oporu pri úplnej zmene sebaúcty a prístupu k sebe samému. Áno, aj Prírodné liečenie bylinkami je pochopiteľne súčasťou výživového poradenstva.

Dnes už však jednoznačne preukázateľne vieme, že len bylinky pre vyváženú výživu nestačia. Hlavnou stavebnou látkou pre naše telo sú bielkoviny, teda PROTEÍNY(aminokyseliny) rastlinného a živočíšneho pôvodu a samozrejme ďalšie zdravé tuky, sacharidy, fytonutrienty, vláknina, pitný režim (najmä čistá voda), vitamíny, minerály a ďalšie súčasti vyváženej výživy a Zdravého životného štýlu, kde zdôrazňujeme aj pravidelný spánok v noci aspoň 7 hodín :-)

Pochopiteľne, že sa nemôžeme všetci stravovať rovnako, veď to tu nikto ani netvrdí a nechce, nejde o to. Každý nech do seba "dá", čo uzná za vhodné. Dôležitá je však nutričná kvalita, tzv. hustota a čistota. Každý človek je výnimočný a špecificky má nastavené (vychýlené) aj procesy biochémie v tele, začína to parametrami kyseliny deoxyribonukleovej ako genetického programu, nosiča a práve preto by mal každý sám pracovať na svojom sebazlepšovaní, poznať seba. Je to prirodzené a Príroda to sústavne naznačuje. Spoznávaj SEBA SAMÉHO.

Ako? Stačí si odpovedať každý deň na otázku: Prečo sa mi v živote deje to, čo sa mi deje?

Pokiaľ ignorujeme Prírodu a len vtedy si ju všimneme, kedy sa nám chce alebo sebecky vyhovuje, potom pochopiteľne nech neplačú poniektorí ľudia u lekárov, keď majú rôzne zdravotné problémy, ktoré si zapríčinili sami vlastnou nezodpovednosťou. Najmä pokiaľ súvisia preukázateľne aj s nezdravou výživou a celkovým ignorovaním čistoty štýlu života. Skutočná celosvetová pandémia je OBEZITA, žiaľ aj u detí. A vplýva to aj na celú Planétu Zem. Isteže sa nebavíme o období 50 rokov. Tu skôr vidieť úroveň zodpovednosti voči sebe samému, ako si vážim svoje telo. Áno, niekedy sme sa hrali ako deti v prachu na dvore celý deň pred 40 rokmi, vtedy však bol stav na Planéte Zem úplne iný. Nemôžeme sa odvolávať na to, čo bolo pred 40 rokmi, to vývoj neposunie. Je to ako úroveň Vedomia ľudí.

Ešte aj dnes poniektorí nosia rúška dokonca v exteriéri na ulici aj napriek tomu, že je 30 stupňov v tieni a už nie sú povinné rúška ani v interiéri. Presvedčili sme sa o tom opakovane. Tak, kde sú títo ľudia? Sú príčetní? Vedia o sebe? Vedia, čo sa s nimi deje? Čím sú vedení? Determinovaným a dominantným strachom? Toto chceme? Aký je zmysel ich života? ............... To nie je smiešne, to je žalostné priatelia ...

Nie náhodou v súčasnosti používa neuroveda pojem, že máme aj emocionálny mozog. Niečo na tom bude. Prepojenie neurónových dráh vyváženosti mozgu, srdca, imunitného systému, čreva, trávenia, je mimoriadne dôležité.

Môžeme si vybrať však aj znižovanie frekvencie svojej bytosti, či stagnáciu, je to vždy na slobodnom rozhodnutí. Nečudujme sa však potom, že budeme stretávať občas na uliciach aj nafetovaných rodičov v mladom veku s 2 ročným ušpineným dieťatkom v kočíku, ako sa to stalo aj nám. Nihilizmom asi Evolúciu Vedomia na Zemi nedosiahneme, však?

Téme prepojenia Výživy, Emócii, Myslenia sa budeme venovať aj v ďalších pokračovaniach.

Budeme veľmi potešení, keď sa k týmto informáciám, nesúcim dôležité Princípy úcty k životu a Zdraviu, budú bez problémov vedieť dostať aj deti a mládež v základných a stredných či iných školách na Slovensku namiesto poniektorých nenormálnych a zvrátených téz a ideologických prehnitých mentálnych skrivenín idúcich proti Prírode a podporujúcich konzumný egoizmus, či nihilizmus.

Mimochodom, čo ste dnes etické ako pomoc, podporu "Svetla", maličkosť urobili pre druhého človeka nezištne ?

Ako chcete pomáhať zachraňovať štát, pokiaľ sami seba neviete inšpirovať k pomoci SEBE a najbližšiemu okoliu ?

Áno, postaviť sa zlu, ovládaniu je dôležité. Vyjadriť jasný morálny postoj. Brániť sa.

Pre Novú koncepciu a Vývoj však nestačí opakovať staré vzorce. Kritické myslenie nestačí. Poukázať na chyby je krok prvý.

Vytvárať Nové deje vyvážené, na to je potrebné Tvorivé myslenie vyššej frekvencie, než to predchádzajúce a to je náročné.

Zdravý životný štýl a vnútorná vyvážená rastúca sila jednotlivca sú základom ...


© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, február 2023

© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, február 2023

https://www.ariadneknihy.sk/